bild
Serie

UPPSATSER

BYGDESPEGELN

 Volymer (35 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11951 – 1953Dokkas folkskola - Gällivare socken.
Vad de gamla berättar om Dokkas första inbyggare.
Vad de gamla gårdarna heter.
En gammal gård.
Dokkassjön som försvann.
När elektriciteten kom till byn Dokkas.
När tattarna kom till Mettädokkas.
---------------------------------------------------
Gällivare skola, Gällivare socken.
"Där jag går i skola".
Ett gammalt skolschema.
Hur det var att gå i skolan förr i tiden.
-------------------------------------------------
"Folket här hemma". Klass 5a.
Nils Nilsson Skum.
Per Högström.
I sanning ödebydsmänniskor.
Vad de gamla berättar om Gällivare.
När finnar kom som flyktingar till Gällivare.
---------------------------------------------------
"Hur vi får vårt dagliga bröd", klass 5a.
Arbetet i en modern gruva. (innehållande tidningsklipp)
Gamla namn på kor.
-------------------------------------------------
"Skrock och sägner i min hembygd", klass 5a.
Finn-Kalle.
Kloka gummor i Gällivare.
Skrock och sägner från olika delar av Gällivare socken med omnejd.
-------------------------------------------------
"Hemma hos far och mor".
Gamla böcker i vårt hem.
Ett gammalt härbre.
------------------------------------------
Satter skola, Gällivare socken. Klass 4, 5, 7.
"Hur vi får vårt dagliga bröd".
Hur man brukade jorden förr i tiden.
Hur man bröt åker förr i världen.
Gamla jordbruksredskap.
Hur man malde kornet förr i tiden.
Den gamla kvarnen.
Hur kalasbröd bakades förr i tiden.
Tunnbrödsbakning.
I ladugården.
En dag i ladugården.
En av våra får.
En klok hund.
Harungar.
Att vara piga förr i tiden.
Farmor.
Min mormor.
Fornfyndet.
Postgången förr i tiden.
----------------------------------------------
Yrttivaara skola, Gällivare socken. Klass 5 och 6.
Vad de gamla berättar om byns första inbyggare.
Den första postgången.
Vad de gamla berättar om byns första inbyggare.
Ur min bys historia.
När den första posten kom.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
21951 – 1953Nilivaara folkskola - Gällivare socken.
"I vår by". Klass 7.
Keinesuando - Vanhapaikka.
Varför folk flyttade från Vanhapaikka.
Hur länge har vår by funnits?
10:e grenen på ett stamträd.
Min släktskap med Per Persson 7:ans gemensamma stamfader.
Hannoska släkten.
Vad jag vet om min fars släkt.
Vi fyra klasskamrater av Rantas släkt.
Jag är i Mäki släkten.
Vad pappa vet om sin släkt.
Vi som äro släktingar till Per Perssons andra hustru Margit Jönsdotter.
Mamma berättar om då hon kom till byn.
Då mamma var ung flicka.
När vägen kom till byn.
Vad de gamla vet om sin bys kvarnar.
Vår kyrka. (teckningar av interiördetaljer).
Det sägs att det gårdshuset som min mormor bo i ska vara det äldsta i byn.
-----------------------------------------------------
"Vår by". Klass 7.
Berättelser från byn Nilivaara skrivna av eleverna i klass 7.
Hem, miljö.
Per Persson hade 19 barn.
Släktbeskrivningar.
Teckningar och foton.
Böckerna innehåller även fotografier och illustrationer med beskrivning.
 
31951 – 1953Nilivaara folkskola, Gällivare socken.
"Vår bys historia".
Historien om vår by börjar i Gammelbyn vid ån.
Om jakt.
När det fanns vargar här i trakten.
En jakthistoria.
Hur man ljustrar.
Kvarnarna vid Nilijoki.
Då morfar bärgade hö på utäng.
Nyodlingarna på Nilivuoma.
Varför man började med odlingar.
Avskrift: angående utdikning av vattensänkta marker inom byn Nilivaara och Gällivare socken. År 1910.
Förteckning på ägarna på Nilivuoma.
Våra åkrar.
Göra tegel.
Hur man bränner tjära.
Om slakt.
Om brödbakning.
Väva vadmal.
Hur man stampade vadmal.
Hur man tvättade och skurade i farmors ungdom.
Koka såpa.
Förteckning över ägorna i byn. (med karta)
Byavägen i Nilivaara.
Avskrift av protokoll från 1926: angående utfartsväg från Nilivaara.
Sommarvägen till Gällivare.
Vintervägen till Markitta.
Stigen till Granhult.
Gamla byavägen.
Malmvägen.
Hur man fått varor till byn förr.
Kooperativa.
Om stämpling.
Avverkning.
Stukmärken.
Huggyxmärken.
Om flottning.
En gammal timmerhuggare berättar.
Då man sågade träden för hand.
Sågarna i byn.
-----------------------------------------
"Vår skola". Klass 7.
Foton på klassen.
Hur vår skola utvecklats.
Avskrift: av protokoll från sockenstämma 1847 i Gällivare.
Avskrift: av mindre folkskolan i Nilivaara 1889.
Min farfar Erik Hansson, född 1867 berättar.
Avskrift: Gällivare skoldistrikt i Härnösands stift, Norrbottens län kalenderåret 1902. 1903 och 1904.
Avskrift: Till konungen.
Avskrift: Läsordning vid statens folkskola i Mäntyvaara - Yrttivaara läsåret 1901-1902.
Hur penningvärdet ändrats.
Etthundra sjuttiofem kronor, (175 kr)
Avskrift: av brev angående inställande av undervisning för reparation av skola.
Avskrift: Räkning 1910.
Gamla böcker som byns första ordinarie lärare haft. (kopior av bokomslag)
Albert Viliam Bäckström var en skrivkarl.
Lärargårdens historia.
Avskrift: av reversal.
Avskrift: av brev från A.V Bäckström.
År 1920 hölls skolkökskurs i Tieva. (foto)
Förra krigstiden.
Avskrift: Livsmedelsnämnden Gällivare. Anhållan om brödskort. 1919.
Skolpojksupptåg. Pappa har berättat.
Fotografier.
Om barnbespisningen och barnbespisningslokalen i Nilivaara skola.
Växter på skoltomten.
Slöjdsalen.
Vår skolstuga, Tieva.
Teckningar och fotografier.
Våra skolböcker i 7:an.
Schema för läsåret 1951-1952.
Vad vi minns från vår första skoltid.
När pappa gick i skolan.
Ungdomens skidtävlingar.
Det roligaste ämnet i skolan.
I slöjden.
Det roligaste ämnet i skolan.
Utflykten till Teletöinen den 7 april 1952.
Hur vi samlat pengar till vår skolresa.
Det roligaste ämnet i skolan.
En lek som varit rolig.
Det roligaste ämnet i skolan.
Utflykt till Vanhapaika.
P.P´s sonson, kateket.
Albert Viliam Bäckström.
Böckerna med uppsatserna innehåller även teckningar, fotografier och tygprover samt lite annan information om verktyg m.m. Med beskrivning.
 
41953Nilivaara folkskola, Gällivare socken.
"Om skrock och spöken".
Att sjunga in det nya året.
Nyårsbön i vår kyrka.
Spökena i Pirtti gården.
När det spökade i en gammal koja.
Då morfarsfar mötte spöken.
Då de underjordiska visade spår åt Ranta Jussis döttrar.
Då en död gick igen.
Då Granlands-Maria råkade illa ut i ungdomen.
Då farfars bror trodde han hört spöken.
En jakthistoria.
En spökhistoria från Granhult.
Spök kojan vid Ylipääkka.
Pigan som fick ut sin lön.
Då Jonas och Maria fick höra spöken.
Då Kamari Isko tog bort spökenas makt för sista gången.
Rissa - trollberget.
Trollkonster.
Den gröna färgen.
Bota sjukdomar.
En sann historia.
------------------------
"Hemmafolket". Till Nilivaara borna från orgelspelaren Irma Lockman.
Byabön.
Brita Helena Henriksdotter.
Granlands - Maria.
Alatalos - Maria.
Byns barnmorskor.
Myllysuando Nilsi.
Johan Henrik J:son Harju.
Skrivkarlar i byn.
Boken innehåller även fotografier, beskrivningar över andra personer samt illustrationer.
 
51951 – 1953Koivukylä folkskola, Hietaniemi socken.
"Hemma hos far och mor", Klass 6.
Av: Birgitta Hardell.
Min hemgård.
Vårt kök.
Vår ladugård.
Av: Svante Huhta.
Min hemgård.
Vår ladugård.
Av: Gunhild Svahn.
Kistan.
Vår gård.
Av: Bengt Malmström.
Något om vårt hems historia.
Vårt finrum.
Vårt kök.
Av: Barbro Westin.
Hembygden.
Några gamla saker i mitt hem.
Av: Ingeborg Lassinantti.
Min hemgård.
Av: Lars-Olov Norlin.
Den gamla korgstolen och de tre tavlorna.
Vår familj och vårt hus.
En gammal bok.
Från pärtstickan till det elektriska lyset.
Av: Thyra Sundbaum.
Min hemgård.
Vår ladugård.
Av: Göta Olsson.
Min hemgård.
Vårt kök.
Vår ladugård.
Vår familj.
Av: Astrid Noppa.
Min hemgård.
Vårt kök.
Vår kammare.
En byrå från 1800 talet.
Vår ladugård och djur som bor där.
Av: Folke Sakari.
En sann berättelse.
Vårt kök.
Vår familj.
Vårt finrum.
Vårt hemman.
Vår ladugård.
Aitta.
Av: Karl Jakiaho.
Vår gård.
Ladugården.
Vår bastu.
Av: Gunborg Drugge.
Vår gårds historia.
Min hemgård.
Vår kammare.
Av: Kerttu Wanhainen.
Från pärtstickan till det elektriska lyset.
Förklaringar till bilderna (teckningarna) i häftet.
Vårt härbre.
Av: Hans Vesterberg.
Några gamla böcker i mitt hem.
Vårt kök.
Av: Gunilla Jokiaho.
Vårt kök.
Vår hund.
Av: Valborg Huhta.
Min hemgård.
Vår ladugård.
Av: Nanny Lohiniva.
Vårt hus.
Av: Göran Honkamma.
Teckningar över föremål och byggnader.
Av: Sten Hökdahl.
Vår hemgård.
Av: Lars Rahnstrand.
Teckningar över föremål och byggnader.
Av: Hugo Hellberg.
Klocka.
Karbidlampan.
Av: Kristina Holte.
Min hemgård.
Vårt kök.
Gamla husgeråd.
Gamla möbler.
Av: Märtha Pipping.
Vår ladugård.
Vårt kök.
Vår kammare.
Vår bastu.
Vårt hus.
Av: Esther Hörtin.
Vår ladugård och djuren.
Min hemgård.
Vårt kök.
Min hemby och familj.
Vår kammare.
Av: Else-Maj Halonen.
Min hemgård.
Vårt kök.
Våran bastu.
Vår vedbod och vårt magasin.
Uppsatserna innheåller även teckningar av föremål och byggnader med beskrivningar.
 
61951 – 1953Koutojärvi folkskola, Hietaniemi socken.
"Hemma hos oss". Klass 5-6.
Mitt hem.
Mitt hem.
Vårt kök.
Mina föräldrar och mina syskon.
Telefonstationen flyttades.
Vår bastu.
Mitt hem.
Vårt finrum.
Vårt kök.
Mitt hem.
Mitt hem.
En tråkig söndag.
Mina föräldrar.
Mor kärnar smör.
Vår ladugård och dess djur.
Vår bastu.
Mitt gamla hem.
Min nya hemgård.
Mina föräldrar och syskon.
Vår ladugård.
Vår bastu.
Mitt hem.
Vår familj.
Vårt kök.
En gammal bok.
Vår bastu.
Mina föräldrar.
En gammal bok.
Dockvaggan.
Kistan berättar.
Vår stolpbod.
Min hemgård.
Mina föräldrar.
Vår ladugård.
Vårt kök.
Vår kammare.
Mitt hem.
Vår bastu.
Vårt kök.
Mina föräldrar.
Min fars släkt.
Min mors släkt.
Vår bastu.
Vår ladugård.
Min gamla hemgård.
Vårt kök.
Mina föräldrar.
Min hemgård.
Mina föräldrar och syskon.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Från karbidlampa till elektricitet.
Hur man beredde smör.
Vår ria.
Min nya hemgård.
Min gamla hemgård.
Mina föräldrar.
Ladugården och djuren där.
En gammal möbel i mitt hem.
Min farsfarsfars gård.
--------------------------------------------
Hur Koutojärvi fått sitt namn.
Hur man färdades förr.
När vi fick vägarna.
Nya gårdarna i min hemby.
Den äldsta gården.
Den gamla kvarnen.
Vad jag skulle vilja visa en främling.
Kronotorpet berättar.
Arbetet på myren.
---------------------------------------
Hur Koutojärvi fått sitt namn.
Min hemby.
Arbetet på myren.
Den nya odlingsvägen.
Den första affären.
Den gamla kvarnen vid Penikkajoki.
Flygplanet som störtade vid Keräsjoki.
Vad jag skulle vilja visa en främling.
Kvarnen.
Den äldsta gården.
Den gamla skolan i Koutojärvi.
Nya gårdar i min hemby.
Telefonen kommer.
Hur man färdades förr.
De gamla gravstenarna på Kukkarovaara.
När vi fick elektricitet.
Posten förr.
Den gamla kyrkvägen.
Den gamla kvarnen vid Koutooja.
----------------------------------------
"Där jag går i skola". Klass 5-6.
Mormor berättar om sin skolgång.
Mamma berättar om sin skolgång.
Skolan hos Mäkitalos.
Vår skola.
Morfar berättar om sin skolgång.
Barnbespisningen på skolans vind.
Skolan hos Jaakonanttis.
Barnbespisningen i en barack.
Skolan hos Aidanpää.
Skolan hosTegbos.
Barnbespisningen hos Jaakonanttis.
Vad man lärde sig förr i skolan.
Hur skolan såg ut förr.
När Oscar Waara har gått i skolan.
Skolan hos Kasks.
Mitt klassrum.
Pappa berättar om sin skolgång.
Mamma berättar om sin skolgång.
Skolan i Aidanpää.
Skolan hos Kasks.
Skolan hos Kasks.
Gamla skolan hos Kasks.
Lärarna som har skolat i min hemby.
Vad min farbror har berättat om sin skolgång.
---------------------------------------------
"Gamla tiders åkerbruk". Klass 5-6.
Sådd.
Säden skäres.
Hur man hässjade.
Säden träskas.
Hur man malde mjöl förr i tiden.
Bagarstugan.
Hur man bakade rieska.
Höbärgning på utäng.
Att vara piga.
Timmerflottning.
Hur man ljustrade.
-------------------------------------------------
"Glimtar ur Koutojärvis historia. Klass 5-6.
Var av Koutojärvi fått sitt namn.
En av de äldsta gårdarna.
Om gamla sågen.
För 50 år sedan.
Min hemby förr.
Hur man färdades förr.
Kyrkbesök förr.
Vad jag skulle visa en främling i min by.
Telefonen kommer.
Kvarnen.
De äldsta gårdarna i Koutojärvi.
Vägen till Sannemalms.
Skördearbete på myrar.
De nya gårdarna.
Om min hemby.
---------------------------------------------
Pallakka, Karhuvaara skola (Hedenäset) Klass 5-6.
"Hemmet".
Mitt hem.
I vårt kök.
Ett finrum hos oss.
Djuren i vår ladugård.
Vår trädgård.
Mor kärnar smör.
När farmorsmor dog två gånger.
Min släkttavla.
Mitt hem.
Vårt kök.
Mina föräldrar.
Vår ladugård.
Vårt hus.
Vår ladugård och djuren som bott där.
Vår bastu.
Smörkärning i mitt hem.
Vårt hus.
Mina föräldrar.
Telefonstationen hos oss.
Vår stolpebod.
Vår bastu.
Vårt hus.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Mina föräldrar.
Vår bastu.
Mordet i Karhuvaara.
--------------------------------------------
"Skolans historia".
Hur skolan såg ut förr.
Vad man lärde sig i skolan.
Barnbespisningen förr.
Skolan i min hembygd på 1800 talet.
Hur det var att gå i skolan förr.
När min moster och min mor gick i skolan.
Skolan hos farmor.
En historia från skolan.
Den första barnbespisningen i Pallakka.
Skolan hos oss.
Barnbespisningen.
Mamma berättar om sin skolgång.
Skolan hos oss.
Skolan i Karhuvaara.
Hur det är att gå i skola nu.
--------------------------------------------
Hur Pallakka har fått sitt namn.
Min hembygds första innevånare.
Den gamla gästgivaregården i min hemby.
Pallakkaberget.
Brandtornet.
Min hemby nu.
När min föräldrar bodde i Karhuvaara.
Till Pallakka.
Den gamla kyrkvägen i Pallakka.
Affären förr i min hemby.
När vi fick elektricitet.
Vår gamla gård.
Fynd i Pallakka.
Vår nya ladugård.
Uppsatserna innehåller även teckningar av byggnader och diverse föremål med beskrivning.
 
71951 – 1953Holmträsk - Snesudden folkskola, Jokkmokk socken.
"Där vi går i skolan". Klass 3-4.
Vad de gamla berättat om den allra äldsta skolan i Holmträsk.
Min skola.
Lärarna vid Holmträsk skola 1912-1952.
Inspektörer och överlärare inom Jokkmokks skoldistrikt under 40 år.
Städerskan berättar.
Barnbespisningsföreståndarinnan tant Berta berättar.
Ett misstag.
Aina Johansson berättar om sitt arbete som baderska.
Litet skolhistoria.
När min far gick i skolan.
Vi syr och stickar.
Några minnen från den första tiden i Holmträsk.
---------------------------------------------------
"Där vi går i skolan", klass 3-4.
Vad de gamla berättat om den allra äldsta skolan i Holmträsk.
Min skola.
Inspektörer och överlärare inom Jokkmokks skoldistrikt under 40 år.
Lärarna vid Holmträsk skola 1912-1952.
Städerskan berättar.
Ett misstag.
Aina Johansson berättar om sitt arbete som baderska.
Barnbespisningsföreståndarinnan tant Berta berättar.
Några minnen från den första tiden i Holmträsk.
Litet skolhistoria.
Vi syr och stickar.
När min far gick i skolan.
-------------------------------------------
"Inom byns hank och stör".
Vår hembygdssång.
Ur min hembys historia, Holmträsk by.
De första nybyggarnas hemliv.
Namn på uddar, holmar och bäckar i min hembygd.
En sann historia.
När min far handlade i Krokfors.
Min hembygds utveckling.
Den första postgången.
Färjan över Holmträsk.
Ett besök vid sågen.
Skvaltkvarnen i Holmträsk.
Hur Holmträsk blev Snesudden.
När min by fick elektriskt ljus.
---------------------------------------------
"Inom byns hank och stör".
Vår hembygdssång.
Ur min hembygds historia, Holmträsk by.
De första nybyggarnas hemliv.
Namn på uddar, holmar och bäckar i min hembygd.
En sann historia.
En färd till handelsboden.
Min hembygds utveckling.
Den första postgången.
Färjan över Holmträsk.
Ett besök vid sågen.
Skvaltkvarn.
En färd till handelsboden i Krokfors.
Hur Holmträsk blev Snesudden.
När vår by fick elektriskt ljus.
Uppsatserna innehåller även fotografier, teckningar och beskrivningar över byggnader, människor och föremål.
 
81951 – 1953Holmträsk - Snesudden folkskola, Jokkmokk socken. Klass 3-4.
Holmträsk by 1952.
Min hembygd.
Min hemgård.
Hur jag har det hemma-
Mina släktingar.
Min hemgård.
Mina föräldrar.
De allra äldsta sakerna i mitt hem.
Min hemgård.
Min hemgård.
Mitt hem.
Hur jag har det.
Hur jag har det hemma.
Min hemgård.
Något om mig och mitt hem.
-----------------------------------------
Min hembygd.
Holmträsk by 1952.
Mina föräldrar.
Min hemgård.
De allra äldsta sakerna i mitt hem.
Mitt hem.
Min hemgård.
Hur jag har det.
Mitt hem.
Hur jag har det hemma.
Min hemgård.
Mina släktingar.
Hur jag har det hemma.
Min hemgård.
Uppsatserna innehåller även teckningar på föremål och byggnader samt fotografier med beskrivningar.
 
91951 – 1953Kuouka folkskola - Jokkmokk socken.
"Hur vi får vårt dagliga bröd", 1952. Klass 3 - 7.
Olika berättelser om byn Kuouka med teckningar.
-------------------------------------------------
Porsi och Kuouka skolor. Jokkmokk socken.
"Hemmafolket och dess sammhällssträvanden".
Tidsschema för föreningsverksamheten i Porsi och Kuouka.
Porsi byamän.
Kuouka byastämma.
Porsi missionshus.
Porsi missionsförening.
Missionshuset i Kuouka.
Filadelfiaförsamlingen i Porsi.
Kuouka hemvärn.
Porsi skytteförening.
Kuouka skytteförening.
Godtemplarlogen i Porsi.
Nykterhetsrörelsen i Kuouka.
Ang. idrott i Porsi och Kuouka.
Porsi lokala samorganisation. (LS)
Skogs och Flottningsföreningen i Kuouka.
Porsi trädgårdssällskap.
Kuouka bastuförening.
Hur byn fick vägbelysning.
Hur daghemmet kom till.
En dag på Solgården (daghemmet).
Borgarklubben - en skämtsam förening.
Dugligt folk.
Kärnfolk.
En duktig pojke.
En flygolycka.
Berättelser av Hugo Mannberg.
Den förste postbäraren.
Jonas Nilsson går till kungs.
Jonas lurar Medelberg.
Jonas "slår på hälften".
Karl Johan Rabb.
Karl Johan Rabb 2.
Släkten Stare.
Stara kungen.
Baba - Stina.
Mormor berättar om Baba - Stina.
"Pompa".
---------------------------------------
Porsi och Kuouka skolor, Jokkmokk socken.
"Skrock och sägner i min hembygd".
Med skrockfulla ögon och sägner i sinnet.
Sägner från skog och mark.
Varsel.
Onda andar.
Från ladugård och stall.
Sjukdom botas.
Väderlekstecken och annat skrock.
Böckerna innehåller även teckningar med beskrivningar.
 
101951 – 1953Porsi folkskola - Jokkmokk socken.
"Hur vi får vårt dagliga bröd". Klass 3-7. Del 1.
Möte med landsbygd.
Vårt "Skolmuseum".
(10 st illustrationer med text till ovanstående).
------------------------------------------
Skogen.
Jokkmokks sockens skogar.
Skogsbruket förr.
I en modern skogsarbetarförläggning.
En skogsarbetares verktyg.
Timmerflottning.
Vid en kolmila.
Tjärbränning.
------------------------------------------
Jakt och fiske
Att fånga räv med rävstappa.
Fågelfångst förr.
Ljustring.
Laxfiske förr.
Laxfiske med kolk.
--------------------------------------------
"Hur vi får vårt dagliga bröd", Klass 3-7. Del 2.
Jorden.
Jordbruket i Jokkmokks socken.
Gamla jordbruksredskap.
Med slagan på logen.
Tröskmaskiner.
Myrslåtter.
Arbetet på åkern.
Moderna jordbruksredskap (illustrationer).
Vår vinterladugård och vår sommarladugård.
-----------------------------------------------
Hushåll, hemslöjd m.m.
Hungerår.
Att vara piga förr i tiden.
Storstädning förr i tiden.
Hur man gjorde fint.
Dagsverken och annat arbete.
Att väva skoband.
Att slöjda tjärtunnor.
Tunnbröd.
Gamla smedjor.
Pappas verkstad.
Tegelbruket vid lund.
Böckerna innehåller även illustrationer med beskrivningar av verktyg m.m.
 
111951 – 1953Jukkasjärvi folkskola - Jukkasjärvi socken. Klass 5-6.
Jukkasjärvi.
Hemma hos far och mor.
Skrock och sägner i min hembygd.
Hur vi får vårt dagliga bröd.
-----------------------------------------------
Skrock och sägner i min hembygd.
Skrock och sägner i min hembygd.
Sägner som jag hört berättats om i min hembygd.
Skrock och sägner i min hembygd.
Skrock och sägner.
Folket här hemma.
Hemma hos far och mor.
Där jag går i skolan.
Hemma hos far och mor.
Hemma hos far och mor.
Där jag går i skolan.
Hur vi får vårt dagliga bröd.
Skrock och sägner i min hembygd.
Jukkasjärvi.
Hemma hos far och mor.
Folket här hemma.
Något om Jukkasjärvi by.
Där jag går i skola.
Hemma hos far och mor.
Skrock och sägner i min hembygd.
Hemma hos far och mor.
Hemma hos mor.
Hemma hos far och mor.
-----------------------------------------------
Övre Soppero folkskola - Jukkasjärvi socken. Klass 5-7.
Berättelser från tider då inga landsvägar fanns norr om Vittangi.
På resa med landshövdingen.
Posti - Marja.
Betti.
Isak Palo.
Junttin Filus.
Ranta Pieti.
En lappkvinna.
Matias Baas.
Hur Tuppakkäija levde.
Den vitskäggige gubben Isak.
Frikki eller Fredrik Johansson.
Natanael Henriksson.
En husbondes äventyr.
En lappgubbes äventyr.
När den förste Björnström kom till Övre Soppero.
-----------------------------------------------
"Hembygdens näringsliv", klass 5-7.
Renslakt.
Ren - slaktning.
Renskötsel.
Nomadlapparna.
Renskötsel.
En lappfamilj.
------------------------------------------------
"Hembygdens näringsliv", klass 5-7.
En forsfärd till Pajala.
En forsfärd till Haparanda.
Resa till Skibotn (Norge)
När man färdades med hästar och renar till Gällivare.
Jakt och fiske var viktiga förr i tiden.
Hur man ljustrade.
Hur man ljustrade förr i världen.
Gamla jaktmetoder.
Att vara piga förr i tiden.
Att vara piga förr i tiden.
Att vara piga förr i tiden.
Att vara dräng förr.
Limkokning förr i tiden.
Hur man fick mjöl förr i tiden.
Hur man bakade bröd förr i tiden.
Hur man skaffade hö åt korna.
Hur man fick mjöl förr i diden i Silkkimustka.
Brödbakning förr i tiden.
Hur en lärare förr i tiden arbetade för sitt dagliga bröd.
------------------------------------------------
"Skrock och sägner", klass 5-7.
Spöke och förklaring.
En märklig historia.
En sann berättelse.
Sekkustugan.
I skogen.
En spökhistoria.
Om renar och barn.
Om djur.
Ett par gamla sägner.
Också en spökhistoria.
Om kor och annat.
Gammalt skrock.
Spökena.
Gammalt skrock.
Gamla tiders skrock.
En spökhistoria.
Den vita hästen - en spökhistoria.
En spökhistoria.
Gamla tiders skrock.
Berättelser från byn.
Ellas kotcha jauri.? (Ellas urin sjö)
Skrock.
Posti Heikki Marja.
Böckerna innehåller även illustrationer av olika miljöer i historierna.
 
121951 – 1953Junosuando folkskola - Junosuando socken. Klass 5.
Barnens leksaker förr i tiden.
Min hemby.
När finnar kom som flyktingar till min hemby.
Vad mormor berättar.
----------------------------------------
"Vårt dagliga bröd", klass 7.
Ett besök hos farmor.
Hur mjölken tillvaratogs förr.
Vad en spinnrock berättar.
Hur man brukade jorden förr.
Tjärbränning.
Tröskning med slaga.
Hur man gjorde ost förr i tiden.
Mor som piga.
Tjänarens frivecka (Römpävikko)
Tillverkning av pottaska.
En kväll i torvkojan.
Poinakkas Jaakos äventyrliga färd.
En dag på fågelfångst.
Hur man malde förr.
Om en gammal bössa.
Något om timmeravverkning i början på detta århundrade.
En älgjakt förr.
-------------------------------------------
Junosuando folkskola. Klass 6.
Hur man botade sjuka.
En spökhistoria.
En spökhistoria.
En spökhistoria.
Några underliga syner.
Förbannelser.
Vem öppnade dörren.
Onda ögon.
Skrock.
Bara eller bära.
En stjärna.
En vacker båt.
En sann spökhistoria.
Spökhistoria.
Näcken.
Kom fram du som du är.
En märklig händelse.
Oförklarligt.
Lappen under golvet.
Spinn, spinn.
Den döde.
Penninglådan i muren.
När spöken åkte skidor.
-----------------------------------------
Junosuando folkskola. Klass 6.
När J u F konsulenten besökte vår skola.
När farmor gick i skolan.
Fars skoltid.
En dag i musikcirkeln.
Sånger som vi lär oss.
En slöjddag.
En gammal skolbok.
Far berättar om sin skolgång.
--------------------------------------------
Junosuando folkskola. Klass 6.
Spökhistoria.
Tur och otur på jaktstigar.
Spökhistoria.
En spökhistoria.
En spökhistoria.
När man släpper kossorna ut.
Kalven skall följa skällkon.
Skrock.
Spökhistoria.
En spökhistoria.
En spökhistoria.
En spökhistoria.
När maran red på korna.
Svanssjuka på kor.
Sätt att se den tillkommande.
Spökhistoria.
Spökhistoria.
En spökhistoria.
Kajsa Kaukka.
Koppare.
Toisentalo Jako.
Tonki Jouni.
Vittror och trolldom.
Samedoktor.
Karl Vanhatalo botar en häst.
Spökhistoria.
---------------------------------------------
Junosuando folkskola. Klass 6.
Tjänarnas frivecka.
Kvinnoslöjden förr i gamla tider.
Kornas utfodring förr i tiden.
Brödbakning och maträtter förr i gamla tider.
I hjortronskogen.
Hur ullen bereddes till garn.
Lövtagning.
Hur man kärnade smör förr i tiden.
Hur vi sköter våra kor.
Hur vi fick mjöl och bröd förr i tiden.
-----------------------------------------------
Junosuando folkskola. Klass 6.
Min hembygds gamla skola.
En skollek förr.
Lekar under raster.
En dag i skolan.
Barnbespisningen.
Min bästa skolkamrat.
Skolan och min hemby.
När J.U.F konsulenten besökte vår by.
------------------------------------------
Junosuando folkskola, Klass 7.
Hur en piga hade det förr.
Hur man bakade kaffebröd förr.
Hur man band kvastar förr.
Den gamla kaffebrännaren berättar.
När far körde lass.
Mor gör ost.
Beredning av huden.
Kokning av såpa.
Hur man bakade förr i tiden.
Rieskabaket.
I bärskogen.
En kvarnfärd.
En lyckad fågelfångst.
Renskötseln förr.
Visa.
Fårskötseln förr.
Tuko, Tuko. (visa)
Böckerna innehåller även illustrationer med beskrivningar samt fotografier.
 
131951 – 1953Kangos folkskola - Junosuando socken, klass 7.
Några källor till vår hembys historia.
Ur min hembys historia.
Den första bilen.
Ni gamla.
Kangos bygdemuseum och dess historia.
Finska Tornedalen brinner, flyktingar kommer.
Vägen Kangos - Junosuando.
Keksis sång (på finska).
Mäkitalos aitta.
Den första bilen och cykel i vår by.
Min hemby Särkimukka.
Nya gårdar och stugor.
Bron över Lainio älv.
Gamla gårdar i byn.
Kangos kvarnar och det dagliga brödet.
Hur vår by fick elektrisk belysning.
Midsommarvaka på bygdestugan.
Hur telefonen kom till byn.
Den första postgången.
Kangoson ojaan mylly. (obs. Svensk text på finsk rubrik)
-----------------------------------------------------
Kangosfors skola - klass 6, grupp 4.
Mitt hem.
Lanttos aspar.
Vår sommarladugård.
Mitt hem.
Min far och mor.
När jag var fyra år.
Mitt eget rum.
Min farmor.
Vår sommarladugård.
Vår ladugård.
---------------------------------------------
Junosuando folkskola, klass 6.
Vad far berättar om sin farfar.
J.U.F föreningen.
Eva-Maja och Fredrik.
Karl Fredriksson.
Vad morfar upplevt i skogen.
Sofia Poromaa.
Isak Poromaa.
Anders Poromaa.
Laga köpebrev.
Tervahauvan Antti.
Penti-Maja.
Moseksen tupa.
Den laestadianska väckelsen.
Lars Levi Laestadius.
-------------------------------------------
Junosuando folkskola, klass 6.
Tjärbränningen.
Tjärflottning.
Något om järnbruk och masugnar.
En dag på myrslåtter.
Höslåtter.
Far berättar om älgjakt.
Från sädet till mjölet.
När vi var på sjöfågeljakt.
Renhorns lim kokas.
Höuppsättning i Joustojoki.
Min hemgård och dess öde.
Höbärgning i Orhuniemi.
Lövtagning.
-------------------------------------------
Min farmor.
Vår ria.
Vårt härbre.
Vår gamla vattenkvarn.
Vårt pörte förr i världen och dess ägare.
Vår smedja.
Isak och Johan Wiss.
Isak och Johan på höbärgning.
-----------------------------------------
Kangosfors skola, klass 6.
I sommarladugården en vacker sommarmorgon.
Farmor.
Min morfar.
Mina släktingar.
------------------------------------
Kangos skola, klass 6.
Mitt hem.
Sommarladugården.
Min mors släkt.
Mina bröder.
Ladugården.
Min släkt på mors sida.
Min fars släkt.
----------------------------------------
Kangos skola, klass 7.
"Hemma hos far och mor".
Mitt hem.
Min hemgård.
Min hemgård.
Mitt hem.
Hemmet.
Vårt boningshus.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Något om vår gårds historia, Hedmarks gårds historia.
Fars syskon (Karl Winz syskon).
Hur man firade nyårsnatten i forna dagar.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Fars slåtterängar och vallar.
Min hemgård.
Vårt kök.
Hur jag hjälper till där hemma.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Julafton i mitt hem.
Vårt boningshus.
Hemmets arbeten, Laxpatan.
Söndagslönen i mitt hem.
Något om vår gårds historia (Vilhelm Ylivanios gård).
Vår ladugårds byggnad, dess indelning och inredning.
Vår bastu och en lördagkväll.
Julafton i mitt hem 1951.
Min hemgård.
--------------------------------------------
"Vårt dagliga bröd", klass 7.
Vårt tegelbruk.
Höbärgning.
Hur man bygger en skogskoja.
Laxfiske i vår hembygd.
Våra åkrar.
------------------------------------------
Kangosfors skola, klass 7.
"Vårt dagliga bröd".
Hur man rostade kaffe förr i tiden.
En gammal gärdesgård.
Mor berättar om vår mjölkkammare.
Vår vinterladugård.
Bakning av rieska.
Hur man förr beredde ullen till garn.
Hur det var att vara piga förr i världen.
Höbärgningen på en utäng.
Hur man kärnade smör förr i tiden.
Gammaldags ostberedning.
Tillredning av begravning.
-----------------------------------------
Kangos skola, klass 7.
"Där jag går i skola".
Utsikten från skolan.
Ture Holma.
Vår skolgård.
En utflyktsdag.
Mina påskferier.
Kangos första ordinarie folksskollärare JW Ståhl.
En intressant historietimme.
Lärarutbildning.
Vår klass.
Olyckshändelser i vår skola.
Barnbespisningen i vår skola.
Lärarinnan Maria i Pajala.
Johan Ratamaa.
Vår skola.
Kangos första ordinarie folksskollärare JW Ståhl.
Mors skolminnen.
Fars skolminnen.
Mitt fettisdagslov.
Vår skola.
Undervisningens historia i våra bygder.
Fettisdagslovet.
En dag under sommarlovet.
Vår skolresa 1951.
Min arbetsvecka 1951.
--------------------------------------------
Kangos skola, klass sju
"Spånor ur livet" (se diarienummer 118/2009, dpl 7560)
Hur vi firade Förenta nationernas dag i Kangos skola år 1950.
Barnen i världen efter andra världskriget.
En dag på slåttern, som slutade som en sorglig dag.
Min bästa vän bland djuren.
En björnhistoria.
En spökhistoria.
Mor berättar om vår gamla mjölkkammare.
Hur barnen hade det förr i världen.
Barnens lekar förr i tiden.
Min första dag i skolan.
Våra sagostunder.
Bilder från vår klass historia.
------------------------------------------
/grupp 3 är försvunnen/
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
141951 – 1953Junosuando folkskola - Junosuando socken, klass 6.
En trevlig kväll hemma.
En slåtterstuga och dess öden.
Från pärtstickan till elektriska ljuset.
Morfars gamla bibel.
Min morfars bibel.
På symöte.
En vardag hemma.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Vår kärna.
Vår sommarstuga.
En gammal möbel i mitt hem.
Min hemgård och dess öden.
Mitt hem.
------------------------------------------
När vi hade bön.
Från kärnan till smörbyttan.
En gammal vagga.
God natt.
En gammal matta i mitt hem.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Från pärtstickan till elektriska ljuset.
Min hemgård.
När lillebror döptes.
Jag lyfter ögat mot himmelen.
Mitt hem.
-----------------------------------------
Min hemby.
Om seiten.
Min hemby.
Vår psalmodikon.
En kväll vid brasan.
Tegel tillverkning.
-----------------------------------------------
Min hemby.
En gammal soldat.
När mormor var barn.
Hågkomster från Okasjärvi.
Okasjärvi Fia.
Dråpet.
Om Hatti.
Kronprinsens besök i vår by.
När finnarna kom till vår by.
-------------------------------------------
Junosuando folkskola, klass 5 och 6.
En vardag hemma.
Vår smörkärna.
En händelse hemma.
När lillasyster döptes.
En dag när jag hjälpte far.
-----------------------------------------
De första inbyggarna i Nuuksujärvi.
Min hemby.
Den gamla gården.
De första invånarna.
Något om vildrens jakt.
Hottis jakt.
En vinterkväll vid brasan.
Min hemby.
------------------------------------------
Min hemgårds historia.
Min släkt på mormors sida.
Min släkt på morfars sida.
Min släkt på farfars sida.
Min släkt på farmors sida.
En vardag hemma.
De äldsta sakerna hos oss.
En vardag kväll hemma.
En rolig kväll hemma.
-----------------------------------------
Min släkt.
Från pärtstickan till elektriska ljuset.
Ett gammalt vävnadsmönster i mitt hem.
Min hemgård.
----------------------------------------
Vår ladugård och djuren som bor där.
Vad mor berättar.
En söndag.
När jag var i ladugården.
---------------------------------------------
Junosuando folkskola, klass 5.
Vår sommarstuga i Skanonpää.
En vinterkväll vid brasan.
Min trädgård.
Med far och mor som hjälp i arbetet.
Vår hemgård och dess öde.
Vår trädgård.
Min hemgård och dess öde.
En vardag hemma.
Vår kammare.
Vår ladugård.
Från pärtstickan till elektriska ljuset.
En gammal möbel i mitt hem.
Vår slåtterstuga.
Med pappa och mamma i slåtterarbetet.
Trädgården.
En utfärd till Kero.
Vår ladugård.
En sommardag.
--------------------------------------------
Junosuando folkskola, klass 5.
Vår kyrka.
Vad de gamla berättar om byns första inbyggare.
När finnarna kom som flyktingar till min by.
Den första bilen.
Mormor berättar om morgonsysslorna på vintern i hennes hem.
När landsvägen kom till vår by.
Järnmalmbrytningen i Masungsbyn.
-----------------------------------------------
Junosuando folkskola, klass 4 och 5.
När finnarna kom som flyktingar till vår by.
Ett besök i hembyns verkstad.
-----------------------------------------------
Vad jag skulle visa en främling i min hemby.
En helg i kyrkbyn.
--------------------------------------------
Vår sockenkyrkas historia.
--------------------------------------------
Rian.
--------------------------------------------
När finnarna evakuerades.
--------------------------------------------
Postgången till våra hembyar.
När våra hembyar fick telefon.
-------------------------------------------
Masugnen.
Sommarbak i (bagarstugan) rian.
De första inbyggarna.
När finnarna kom som flyktingar till min hemby.
Vår kyrka.
När landsvägen kom till vår by.
Mor berättar.
Hur de gamla berättar.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
151951 – 1953Björkfors folkskola, Espinära - Nederkalix socken, klass 3 - 4.
Björkfors skola.
Min hemgård.
Mitt hem.
Min hemgård.
Vår ladugård.
En gammal möbel i mitt hem.
Vår ladugård och djuren som bor där.
En gammal möbel i mitt hem.
----------------------------------------------------
Björkfors gamla skola.
Något om de första lärarna i min hemby.
Hur det var att gå i skola förr i tiden.
Ett gammalt skolschema.
Den nya skolan.
Vår skolgård.
I barnbespisningen förr i tiden.
Skolvaktmästaren berättar om sitt arbete.
Hur vi kan hjälpa till att hålla vår skola snygg.
----------------------------------------------------
(i kuvert)
Björkfors kyrka.
En färd till kyrkan förr i tiden.
Kvarnen i min hemby och dess historia.
Vad de gamla berättar (om Moåns by)
Hur man bärgar höet från våra ängar.
Den äldsta gården i Moån.
Farmor och farfar.
Hur de gamla berättade.
Vad de gamla berättar.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
161951 – 1953Ale folkskola - Nederluleå sn, klass 5-7.
Många lärare.
August Flodström.
Svea Granström.
Hilda Lindström.
Adele Vikström.
Henny Eriksson.
Edvin Sundkvist.
Holger Sundkvist.
Gertrud Vikström.
Gerda Lundström.
Rut Flodström.
Halvar Sundkvist.
Gunnar Häggström.
Barbro Vikström.
Alida Lindströms barndom.
Alida Lindström berättar om livet utanför skolan.
Vår farmor Margareta Öhman.
Gustav Sandberg.
Min morfars faster.
Isak Olov Vikström.
Albert Lundström.
Johan Artur Vikström.
Inntervju med Anselm Flinkfelt.
Soldat Hård.
Nykterhetsarbetet.
Gurli Flodströms farfar och farmor.
Min morfar Karl Flodström.
Min farfar.
Erik Dahlberg, mammas släkting.
Hilma Olofsson.
Min mormor.
Min mormors far och mor.
Min mormors mor.
Min mormors mor.
Min morfar hette Alfred Isaksson.
Min fars morfar.
Min fars far.
Emma Nilsson född Enbom.
Leonard Åkerlund.
Lars Gustaf Berg.
Min mors mormor.
Min morfar.
Min mors farfar.
Från Solberget.
Martinelle.
John Fahlin.
Arvid Hedlund.
Inger och Jonny Johanssons mamma, Eva Johansson, född Holmvall.
Min pappa Yngve Lidman.
Människoöden i hembyn, min pappa Torsten Isaksson.
-------------------------------------------------
Ale folkskola, klass 5-7,
"Där jag går i skola".
Skolorna i Ale.
Vår skola.
Ale Skola.
Skolorna i Västmark och Eriksberg.
En samling uppsatser över ämnet "Min skolgång", (flera olika)
Diverse intervjuer angående äldre tiders lärare och skolor. (flera olika)
Intervju med bespisningspersonalen och med vaktmästaren och skolstyrelse ledamot Eliasson.
---------------------------------------------
Ale folkskola, klass 5-7.
Byanamnet Ale.
Den äldsta gården i Ale.
Ale övre kvarn.
I tampen vid övre kvarn.
Nedre kvarnen i Ale.
Vadmalsstampen vid nedre Ale kvarn.
Sågverksrörelsen i Ale.
Selets bruk.
Kvarnen och kraftverket i Selet.
Solberget, vägen till kyrkbyn i Gammelstad.
Solberget.
Eriksberg.
Västmark.
-----------------------------------------------------
Ale folkskola, klass 5-7,
"Vårt dagliga bröd".
Vår köksträdgård.
Vårt jordgubbsland.
Vår tomt.
Jordgubbslandet.
Vårt trädgårdsland.
Vår trädgård.
Beskrivning av gårdsplanen.
Beskrivning av trädgårdslandet.
Vår trädgård.
Vår trädgård.
Vår trädgård.
Beskrivning av vårt trädgårdsland.
Vår trädgård.
Vår trädgård.
Vår trädgård.
Ale nya kvarn.
Barkbröd.
Brödbakning förr i tiden.
Vår vinterladugård och sommarladugård.
Hur man kärnade smör.
Mejeriet förr och nu.
Mejerirörelsens betydelse för Eriksberg och Solberg.
Moderna jordbruksredskap.
Hur man bröt åkern förr i världen.
Min mormor (Anna Engstrand) berättar om hur hon gjorde såpa.
Gamla jaktmetoder.
Säljakt - intervju med Nils Lundström.
Vad ger oss vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken. Ale.
Hur vi får vårt dagliga bröd, Selet.
Hur vi får vårt dagliga bröd, Selet.
Hur vi får vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken, Selet.
Hur vi får vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken, Selet.
Hur vi får vårt dagliga bröd.
Hur vi får vårt dagliga bröd.
Hur vi får vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken, Västmark.
Hur vi får vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken, Eriksberg.
Husdjur.
Hur vi får vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken, Eriksberg.
Vad ger oss vårt dagliga bröd? Husdjur i Solberg.
Hur vi får vårt dagliga bröd, befolkningens fördelning mellan yrken, Solberget.
Husdjuren.
Så gjorde man ullen till garn.
Så gjorde man garnet till väv.
Tjärbränning.
Vår tvättstuga.
Vår tvättstuga.
När man skulle resa till bröllop och begravningar förr.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
171951 – 1953Ale folkskola - Nederluleå sn, klass 5-7.
"Hemma hos far och mor".
Mitt hem.
Beskrivning av köket.
Min släkttavla.
Vår ladugård.
Mitt hem.
Min släkttavla.
Mitt hems historia.
Mitt hem.
Beskrivning av sängkammaren.
Min släkttavla.
Vår ladugård.
Mitt hem.
Beskrivning av köket.
Beskrivning av kammaren.
Beskrivning av förstugekammaren.
Min släkttavla.
Vår ladugård.
Mitt hem.
Min släkttavla.
Mitt hem.
Kammaren.
Min släkttavla.
Ladugården och stallet.
Min släkttavla.
Köket.
Den gård där jag föddes.
Mitt hem där jag nu bor.
Beskrivning av köket.
Beskrivning av kammaren.
Min släkttavla.
Gårdens historia.
Mitt hem.
Beskrivning av köket.
Beskrivning av kammaren.
Min släkttavla.
Ladugården.
Mitt hem.
Min släkt.
Beskrivning av rummen, kök.
Min släkttavla.
Kök.
Kammare.
Hemma hos far och mor.
Mitt hem.
Beskrivning av köket.
Beskrivning av kammaren.
Beskrivning av vindsrummet.
Beskrivning av tamburen.
Släkttavla.
Ladugården.
Vår gårds historia.
Min släkttavla.
Beskrivning av vår ladugård.
Mitt hem.
Om den gamla gården.
Beskrivning av köket.
Beskrivning av kammaren.
Släkttavla.
Vår ladugård.
Beskrivning av köket.
Mitt hems historia.
Beskrivning av köket.
Beskrivning av kammaren.
Min släkttavla.
Gårdens historia.
Beskrivning av köket.
Min släkttavla.
Köket.
Kammare.
Vardagsrum.
Hall.
Min släkttavla.
Köket.
Kammare.
Salen.
Min släkttavla.
Vår gård.
Beskrivning av köket.
---------------------------------------------
Ale folkskola, klass 5 - 7.
"Skrock och sägner i min hembygd".
Gammal tro om väder och vind.
Gamla mediciner.
Husdjur.
Diverse skrock och sedvänjor.
----------------------------------------------
Antnäs skola, klass 5 - 7.
Hemma hos far och mor.
Vår ladugård och djuren som bor där.
En gammal kista hos farmor och farfar.
En gammal kista i mitt hem.
Vårt kök.
Vårt hemman och dess öde.
Några gammla böcker.
Vår mors klocka.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Något om vår gårds historia.
Vår ladugård och djuren som bor där.
En gammal skål.
Vår gårds historia.
Gamla föremål i mitt hem.
Vår ladugård.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Vår ladugård och djuren där.
En gammal möbel i mitt hem.
Vårt härbre.
En gammal skål i mitt hem.
En gammal bok.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Vår ladugård.
---------------------------------------------------
Antnäs skola, klass 5 - 7, (kuvert)
Inom Antnäs hank och stör.
Antnäs läge, första bebyggelse och invånare.
Gamla gårdar i Antnäs.
Nya gårdar i Antnäs.
När vägen till Antnäs byggdes.
En färd till kyrkan förr i tiden.
Föreningar i Antnäs.
Inom Antnäs hank och stör.
Antnäs mejeri.
Inom Antnäs hank och stör.
Inom Antnäs hank och stör.
Vår kyrkstuga.
En helg i vår kyrkby.
Inom Fjällträsks hank och stör.
Den första människan.
Gamla gårdar i Fjällträsk.
Vägen till Fjällträsk.
Inom Skärets hank och stör.
Gamla gårdar i Skäret.
Skäret om sommaren.
Vad jag skulle vilja visa en främling i Skäret.
Inom Skärets hank och stör, nya gårdar i Skäret.
När vägen till Skäret byggdes.
Gamla gårdar i Skäret.
Böckerna innheåller även fotografier och illustrationer med beskrivningar. I volymen ligger även ett exemplar av Norrbottens-Kuriren, 14 december 1861 (no. 1).
 
181951 – 1953Seskarö folkskola - Nedertorneå socken, klass 4.
"Inom Seskarö hank och stör".
Seskarö - Settenkari.
Seskarö.
Hur Seskarö fått sitt namn.
De första inbyggarna
Jöns Olssons husgrund.
Offerplats på Seskarö.
Sagan om TommiLahtistenen.
Något om landhöjningen.
Labyrinter på Seskarö.
Ryssgravar på Seskarö.
Mattinlassi och ryssarna.
När drängen lurade ryssarna.
Den gamla väderkvarnen på Seskarö.
Hur man färdas till Seskarö.
Hur man färdades med iseka.
När Seskarö fick elektriciteten.
När Seskarö fick telefon.
När Seskarö hade egen tidning.
Seskarö kyrkklockor.
När kyrkklockan hämtades till Seskarö.
---------------------------------------------------
"Hemma hos far och mor", klass 4.
Mitt hem.
Min släkt.
Mitt hem.
Min släkt.
En gammal bok.
En gammal kista.
En gammal kittel.
Mitt hem.
Min släkt.
En gammal kista.
En trä häst.
Mitt hem.
Min släkt.
Vår gamla kista.
Ett gammalt soldattorp.
Mitt hem.
Min släkt.
Mitt hem.
Min släkt.
En gammal vagga.
Mitt hem.
Mina släktingar.
Vår gamla kista.
Vårt hem.
Min släkt.
En gammal kista.
En gammal turkisk bajonett.
Mitt hem.
Min släkt.
Vår gungstol.
Mitt hem.
Mitt hem.
Min släkt.
Ett gammalt skåp.
Mitt hem.
Min släkt.
En gammal slev och tobaksask.
Mitt hem.
Min släkt.
Mitt hem.
Min släkt.
Mitt hem.
Vår gård.
Jag och min släkt.
En gammal boupptecknings handling berättar.
Från pärtstickan till elektiskt ljus.
Om elddon och tändstickor.
Tröskning.
Bakning av rieska.
Mor berättar.
------------------------------------------------
Seskarö skola, klass 5.
"Hemmafolket och dess samhällssträvanden".
Från sågverksarbetare till studierektor.
Sågverksarbetaren som blev redaktionssekreterare.
Seskaröbo som rödakorsare i Korea.
Ett Seskarö original.
Kaalikimaan Pekka.
Gubben Västerberg.
Lapp-Larsson och hans hustru.
När arbetarrörelsen kom till Seskarö.
En förstamaj demonstration i början av 1900-talet.
Arbetarnas samlings lokaler.
Fackföreningarna på Seskarö.
De politiska partierna på Seskarö.
Nykterhetsrörelsen på Seskarö.
ABF´s verksamhet på Seskarö.
Seskarö föreläsarförening.
När Seskarö hade en egen orkester och sångkör.
Idrottsrörelsen.
Seskarö AIF gav inte Hornskroken någon chans.
En skidtävling förr i världen.
Seskaröspelen 1953.
Seskarö kvinnogille.
Om byastämman.
När laestadianska väckelserörelsen kom till Seskarö
Om bönemöten förr och nu.
Kyrkogårdsinvigningen på Seskarö.
Seskarö kyrka.
Något om kyrklig verksamhet på Seskarö.
Hur vi arbetar i vår scoutkår.
Något om frikyrkligheten på Seskarö.
När jag var på bönemöte på Betel.
-----------------------------------------------
Seskarö skola, klass 4.
"Skolan där vi går".
Vår skola.
Lärare och elever vid Seskarö skola 1951-1952.
Skolans vaktmästare berättar om sitt arbete.
Skolstäderskan berättar om sitt arbete.
Barnbespisningstanterna berättar om sitt arbete.
Hos tandläkaren.
Seskarös första skola (olika grupparbeten)
När farfar gick i skolan.
När mormor gick i skolan.
Mormor berättar om sin skola.
Morfar berättar skolminnen.
Farmor berättar om sin skola.
När morfar gick i skolan.
Om husförhörarna.
När mamma gick i skolan.
Böckerna innehåller även fotografier och illustrationer med beskrivningar.
 
191951 – 1953Seskarö folkskola - Nedertorneå socken. Klass 5.
"Hur vi får vårt dagliga bröd"
Sandviks sågverk.
Hur mycket är 5000
En timmerstock berättar.
Pappa berättar om sitt arbete och om en sågverksarbetares löneförmåner.
Pappa berättar om sitt arbete på sågen.
Pappa berättar om sitt arbete på sågverket.
En olycka i brädgården.
Lastning av båtar.
Sjöfarten på Seskarö.
Besök på Carmar. (båt)
Mästerlotsen berättar.
En resa till Frankrike.
Hur man tar upp sjunkt timmer.
Timmersortering i Sorttisviken.
Om propskapning.
Om tumning av virke.
När Seskarö var utskeppningshamn för Svansteins sågverk.
Något ur Seskarösågverkens historia.
Morfar berättar om sitt arbete vid Granviks sågverk.
Den gamla bebyggelsen på Granvik.
Bostadsförhållandena under Seskarös storhetstid.
Något om mathållningen i ett sågverkarbetar hem i början av 1900 talet.
När sågen stod still.
-------------------------------------------------
Seskarö skola, klass 5.
"Sågverksminnen och Seskarökravallerna"
Farfar berättar sågverksminnen.
En sågverksarbetar hustru berättar.
Minnen från limpbolagets tid i Båtskärsnäs.
Seskaröbor lärde ryssar att sköta sågverk.
När farmor lastade båtar.
En underlig farkost.
När Koivuluoto var strejkbrytarläger.
Då det var ont om mat på Seskarö.
Arbetare länsar Matinlassis affär på bröd och smör.
Tvångsköåen fortsätter.
Fyra arbetare anhölls och befriades av sina kamrater.
Militär anländer till Seskarö men avväpnas.
Nya trupper anländer till Seskarö.
Landshövdingen talar till Seskaröborna.
----------------------------------------------------
Seskarö skola, klass 5.
"Skrock och sägner i min hembygd".
Då smörgås med löss var medicin mot gulsot.
Hur man förr trodde sig få bort bölder.
Om maran.
Då man inte fick döda myggor.
Inga hårda ord.
Gammeldags skrock.
Vi kallar det skrock.
När det var förbjudet att hugga ved på fettisdagen.
När man trodde på gårdtrollet.
Om döfolket.
När farmor såg en gengångare.
Hur man värjde sig mot onda andar.
Den rödklädda gengångaren.
Reta inte gammalt folk.
Gravgrävarens syn.
Bob.
En gammal sägen.
En olämplig viloplats.
En underlig händelse.
En säregen upplevelse.
Vålnaden som tröskade.
Om kirkonväki.
När ryssarna skrämde fiskarna.
Lova inte.
Vålnaden i grytan.
Gengångaren på hanskär.
Turrakka tutte.
Fiskaren som inte tordes koka sin gröt klar.
När trollen högg ved.
Sjörået som båtvakt.
Skogsrået.
Ondskans ö.
Spöket i källaren.
Spöket som åkte skidor.
Spöket i Haru.
Ljusskenet på vägen.
Då morfar såg dvärgfolk.
Trolldom.
När farfarsfar fick bössan förtrollad.
Prulli.
Bergkärringen.
Bönan.
Flickan som var i tjänst hos den onde.
När pojken från Sortigårn försvann.
Grannen som var i tjänst hos den onde.
Den onde och prästgårdsdrängen.
-------------------------------------------------
Seskarö skola, klass 5.
"Hur vi får vårt dagliga bröd", Jordbruk och fiske.
De gamla gårdarna på Seskarö.
Jordbruk på Seskarö.
Hur man malde säd förr i tiden.
Hur man bakade bröd förr i tiden.
Höbärgning på holmar.
Hur man kärnade smör förr i världen.
Om ostberedning.
Kafferostning.
Om hemarbeten förr i tiden.
Hur man tvättade kläder när mormor var ung.
Hur en dräng hade det för 50 år sedan.
Om laxfiske.
Hur man fångade lax förr i världen.
Hur man saltar lax.
Något om fiskerätt och arrende av fiskevatten.
Husbehovsfiske.
En äventyrlig färd.
Om laxfiske.
Hur man röker fisk.
Hur man ljustrade.
Hur man fångar strömming och löja.
Fiskets betydelse för Seskarö.
Sälfångst i skärgården.
Min pappa berättar om sitt arbete.
Evakueringskörning 1945.
Böckerna innehåller även fotografier och illustrationer med beskrivningar.
 
201951 – 1953Vojakkala folkskola - Nedertorneå socken. Klass 6.
Hur det var att gå i skola förr i världen.
----------------------------------
En gammal möbel i mitt hem.
Vår ladugård och djuren som bor där.
---------------------------------
Hemma hos mormor och morfar.
När jag såg älvor.
---------------------------------------
Vojakkala skola, klass 6-7.
Där far gick i skola.
------------------------------------
Gamla berättar om hur det var att gå i skola då de voro barn.
Far berättar om hur det var att gå i skola när han var barn.
-----------------------------------
Vojakkala skola, klass 6-7.
"Vårt dagliga bröd".
Besök vid mejeriet.
Att vara piga förr i tiden.
Arbete på åkern.
Hur man förr beredde ullen till garn.
Brödbakning förr i tiden, barkbröd, tunnbröd, rieska, o.s.v.
-------------------------------------------
Vojakkala skola, klass 7 (Bäverbäck).
"Hemma hos far och mor".
Vår ladugård och djuren som bor där.
-----------------------------
Min hemgård.
Vår ladugård och djuren som bor där.
----------------------------
Något om min egen släkt.
Mormors släkt.
Morfars släkt.
Min hemgård.
Från pärtstickan till elektriskt ljus.
----------------------------
Vår ladugård och djuren som bor där.
Min fars hemgård.
En gammal mangel i mitt hem.
----------------------------
Något om min egen släkt.
En gammal finnbastu.
En gammal möbel i mitt hem.
Från pärtstickan till elektriskt ljus.
Vår gård och djuren som bor i vår ladugård.
---------------------------------
Vojakkala skola. (Bäverbäck)
När järnvägen kom till Vojakkala by.
Den första bilen i Säivis.
-------------------------------
När den första bilen och cykeln kom till byn.
Hur min hemby fick sitt namn.
----------------------------
När järnvägen kom till Vojakkala by.
Om den första cykeln.
---------------------------
Ett fornfynd som gjorts i min hemby.
När järnvägen kom till byn.
--------------------------
Far berättar om hur det var att gå i skola på sin tid.
--------------------------
Hur min by fick sitt namn.
Vad ungdomen roade sig med förr i tiden i Vojakkala.
--------------------------
Då vår by fick elektriskt ljus.
Om äldre tider i vår by.
När finnarna kom som flyktingar till min hemby.
Böckerna innehåller även illustrationer med beskrivningar.
 
211951 – 1953Erkheikki folkskola - Pajala socken. Klass 6.
Hembygdens sång.
Ett gammalt hem.
Gården Välikangas.
Min hembys kvarnar och dess historia.
Den gamla vintervägen.
En färd till kyrkan förr i tiden.
---------------------------------------------
"Hemma hos far och mor".
Hendrike Välikangas.
Våra kor och vår ladugård.
Vårt hem.
Vår tavla.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Min hemgård.
Vår ladugård och djuren.
Gamla husgeråd.
Hemma hos far och mor.
Vår mor.
Brödbakningen.
Min släkt.
Pärtstickan.
Hemma hos far och mor.
Vår nya gård.
Min släkt.
-----------------------------------------
"Hemma hos far och mor", klass 5-6.
Vårt nya hus.
Vårt gamla hus.
Elektriciteten och dess användning.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Något om mitt hem.
Farmors gamla säng och spinnrock.
Något om gångna tiders träslöjd.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Vårt gamla hus.
Vårt förra boningshus.
Hemma hos pappa och mamma.
Min släkt.
Mitt hem.
Hemma hos far och mor.
En gammal säng.
Något om vävstolen.
Min släkt.
Vårt hem.
En filbunke.
Vår ladugård.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
--------------------------------------
Erkheikki skola, klass 6.
Hur man har byggt vårt gamla hus.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Vår gamla gård.
Vår ladugård.
Pertstickan.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Ett småbruk.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Hemma hos mor och far.
Min släkt.
----------------------------
Vaktmästare.
Vår skola.
Inspektören berättar om sin skolgång.
Ett skolminne.
Lärare.
Mor berättar när hon gick i skolan.
När vi hade orientering.
Hur man firar fettisdag.
-------------------------------------
Erkheikki skola, klass 5.
"Hemma hos far och mor".
Vår ladugård.
Mitt hem.
Hemma hos far och mor.
Vår byrå.
En klocka.
Min släkt.
Vårt gamla hus.
Vårt nya hus.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Vårt pörte.
Vår varpstol.
Ladugården som vi har hemma.
Ladugården.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Mitt hem.
Vår klocka.
Vår ladugård.
Hemma hos far och mor.
Vår eka.
Hemma hos far och mor.
Om mitt hem.
Vår ladugård.
Min släkt.
-------------------------------------
Erkheikki skola, klass 5.
När pappa gick i skolan.
Hur barnen voro klädda förr i tiden.
Pappas examen.
Mamma berättar om en examen.
En kräfthistoria.
En spökhistoria.
Lärarbostaden.
Julfesten.
Ett skolminne.
När grönsaker började odlas.
Farmor berättar om sin skoltid.
Magistern berättar om hur han tycker om att ha skola.
Våra lekar på rasterna.
----------------------------------------
Erkheikki skola. Klass 6.
När farfar gick i skola.
Vad man gör i skolstyrelsen.
När far gick i skola.
En griffeltavla.
Hur man gått i skola förut.
------------------------------------------
Erkheikki skola. Klass 6.
Vad de gamla berättar om de gamla brukspatronerna.
Färjan i Autio.
Ett kungligt besök i min hemtrakt.
Vår gamla ria.
Något om vår gårds historia.
Något om den gemensamma sommarladugården i Autio.
Vårt gamla pörte.
När vägen runt Erkheikki byggdes.
Aarogården.
I vimlet på Kengis marknad.
Ett gammalt minne från Kengis gamla kyrkogård.
En drunkningsolycka i Juhonpieti.
Postgången i Erkheikki.
Hur gårdarna Rantatalo och Thornberg uppstod.
-----------------------------------------
Erkheikki skola, klass 6.
"Hemma hos far och mor".
Mitt hem.
Vår gamla symaskin.
Vår ladugård.
Till min far.
En gammal sång.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Mitt hem.
Ett gammalt skåp.
En brevprässare från länsmans Huksells tid.
Vår spinnrock och dess historia.
Hemma hos far och mor.
Ett gammalt skåp.
Vårt hem.
Modern.
Till min far.
En gammal bok.
En gammal filbytta.
En gammal säng.
Hemma hos far och mor.
Min släkt.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
221951 – 1953Erkheikki folkskola - Pajala socken. Klass 6.
När min morbror har gått i skolan.
Vår examen.
Hur vi läser geografi.
Granhäcken på skolan.
Ett skolminne.
Hur barnen förut avtjänade straff.
Gågna tiders skola.
Skolan i byn och dess historia.
När inspektören berättar om sin skoltid.
En tråkig händelse i skolan.
En rolig händelse i skolan.
Skolan i Aarogården.
Något om gymnastiken i skolan.
Hur skolan är nu.
Johan Kyrö berättar om Pajala skoldistrikts folkskola.
Den gamla skolskjutsen.
Hur vi läser historia i skolan.
--------------------------
När finnarna kom hit som flytt till min by.
Besök vid en gammal boplats.
En ny gård i min hembygd.
Den äldsta mangårdsbyggnaden i Juhonpieti.
Johan Maaheeras bostad.
Något om gården Malasi på norra sidan Torneåälven.
Den första postgången.
Något om hur folk hade det i min hemby när mormor for till Amerika.
Nödåret 1901-1902.
-----------------------------------
När pappa gick i skola.
Vårt skolbibliotek.
Om våra fäders skolgång.
Barnbespisningen.
Hur barnen skulle lära sig läsa.
Ringlekar förr.
En friluftsdag.
Vår skidtävling.
En orientering på skare.
En skolhistoria.
Skolgången.
I skolslöjden.
Vår skolsal.
Vår skolskjuts.
----------------------------------------
Erkheikki skola, klass 6.
Ett kungligt besök i min hembygd.
Hur min by fick sitt namn.
Färjan i Autio.
När man färdades med ren.
Om vår gamla väg genom byn.
Då vår by fick elektriskt ljus.
Något om Autio bys historia.
Mutiomenkangas.
--------------------------------------
Anttis skola, klass 5.
Tjärbränning.
Jag berättar om höslåtter.
En gammal timmerhuggare berättar.
Hemslöjd.
Att vara piga för 50 år sedan.
Brödbakning.
Vår ladugård.
Pappas häst.
Höbärgning på myrar (Jänka)
Hemslöjd.
Morfars häst.
Brödbakning.
Varifrån man fick maten förr.
-------------------------------------
Anttis skola, klass 5.
"Från byns hank och stör."
Tervatie.
Den första belysningen.
Den första postgången.
Den stora eldsvådan.
Kungens besök.
Forna tiders Mikaeli firande.
-----------------------------------------
Kaunisvaara skola, klass 5.
"Vår hembygd".
Postväsendet förr och nu.
Skolan förr och nu.
Hur det var innan vi fick landsväg till Kaunisvaara.
När det elektriska ljuset kom och hur det var förr.
Skogsarbete förr och nu.
Gästgiveriet i Kaunisvaara.
Tuuliaisen Pirtti.
Den äldsta byggnaden i Kaunisvaara.
Kvarnen.
Malmfynd i Kaunisvaara.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
231951 – 1953Öjeby folkskola - Piteå socken.
Öjebyn skola, klass 5.
Hembygdsvisa.
Ur min hembygds historia.
Kyrkan i kyrkbyn.
Köpmän och pälshandel.
Hur Öjebyn fick sitt namn.
Kungliga besök i Öjebyn.
När järnvägen kom till byn.
Då vår by fick elektriskt ljus.
Belysningen.
Den första postgången.
När ryssarna härjade i Öjebyn.
En del av Piteå sockens byar år 1543.
----------------------------------------------
Öjeby folkskola, klass 5.
Hembygdsvisa. (med noter)
Ur min hembygds historia.
När järnvägen kom till min by.
När bergviksbron byggdes.
Gustav II Adolfs besök i Norrbotten.
Då vår bygd fick elektriskt ljus.
Den första postgången.
När ryssarna härjade i byn.
---------------------------------------------
Öjeby folkskola, klass 6.
Bäraren på pitemålet "beran".
En sägen från fäbodarna.
Vid bäcken.
Hur man fick folk att trivas.
Hästskojare.
Silveråder.
Moster och tjädern.
En gammal sägen.
Ovädersgubben.
Folktro.
Folktro om spöken.
I timmerskogen.
Att trygga djur och människor.
Att trygga djur.
Hur man botade djuren förr i världen.
Händelser som förebådar.
Fegljus.
När det gick före.
Förebådande.
Ett varsel.
Fegljus.
Hur man botade värk och sjukdomar.
Koppning.
Hur man botade tandvärk.
Engelska sjukan-ris.
Syning av vattenåder.
Elakt.
Ringormar. 2 st.
Elakt.
Stryka med torv.
Att bota elakt.
Att bota ringorm.
Olika sätt att bota vårtor.
Vårtor.
Månen tar bort vårtor.
Vad man inte borde göra för att stöta bort lyckan....
-----------------------------------------
Öjeby folkskola, klass 5.
"Vår hembygd".
Hembygds sång.
Skolan i Öjebyn.
Piteå bygdens historia.
Hur vår by fått sitt namn.
Byar i Piteå landskommun.
Den första postgången.
När vår by fick elektriskt ljus.
Då elektriskt ljus kom till Öjebyn.
När vår by fick järnväg.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
241951 – 1953Öjeby folkskola - Piteå socken.
Öjebyns folkskola, klass 6.
"Folket här hemma".
Piteå sockens äldsta innevånare.
En gammal tant från Öjebyn.
Bomärken från Pitetrakten.
Johan Löfgren ordförande i kommunalfullmäktige.
Fattigvården i Piteå socken.
Ålderdomshemmet i Piteå.
Piteå kommuns vapen erindrar om två av dess stora män.
FO Wiklund och kommunförvaltningen.
Patron CA Hedqvist i Öjebyn.
En gammal hederman.
Överstebostället Gran.
Prosten Sandin.
Nikolaus Olavi Botniensius.
Kyrkan och kyrkhelgerna i Piteå landskommun.
Gamla böcker i församlingens kyrka.
Den första postgången i Piteå bygden.
Församlingshemmet i Öjebyn.
Småskoleseminariet i Öjebyn.
Skolan i vår by.
Hur det var att gå i skola förr i världen.
Konsum i Öjebyn.
Några av jordbrukarnas organisation i hembygden.
Kommunikationerna förr och nu.
Gästgivaregården i Öjebyn.
------------------------------------------
Öjebyns folkskola, klass 6.
"Vårt dagliga bröd".
Kommunens uppdelning.
Näringslivet i Pitebygden.
Arbete på en bondgård.
Näringslivet före 1900.
Handel och sjöfart.
Jordbruket förr och nu.
Skörd och slåtter förr i världen.
Hur man slår nu för tiden.
Jordbruket förr och nu.
Ladugårdar och fäbodar förr och nu.
Timmerhuggning.
Sågverk.
Hur en kolmila byggs.
Lax och strömmingsfiske.
En fisketur.
Jakt och fångstmetoder.
Tvätta förr och nu.
Mangla förr och nu.
Mormor berättar.
Hur man beredde ull.
Hur man bakade förr.
"2 uppsatser om brödbakning".
Smöret.
Hur man höll bröllop förr i tiden.
Att kärna smör förr i tiden.
Jakten genom tiderna.
Vad ortsnamnen i min hembygd berättar.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
251951 – 1953Niva folkskola - Tärendö socken.
Niva folkskola, klass 3 och 5.
När de första människorna kom till Ekorrbäcken.
Den första bilen i Tärendö.
Den första radion i Tärendö.
När den första fotogenlampan kom till Tärendö.
När posten var hos Falks.
När man körde post med häst till Tärendö.
När det inte fanns vägar till Niva.
När man använde pärtstickor.
När kyrkan var i Pajala.
Första världskriget.
Niemin Iisko (Isak Niemi)
När kungen var i Tärendö.
Ett minne från gamla skolan.
När man hade skola i Vanhatalos pörte.
När min far gick i skola.
När min mormor gick i skola.
------------------------------
En dag i arbetsstugan.
Min skolklass.
Intressanta utdrag ur kyrkostämmoprotokollbok för Tärendö församling för åren 1882-1911.
När far gick i skola.
Vår skola.
Niva skolans idrottsklubb N.I.K.
---------------------------------
Niva skola, klass 6
Vår ladugård.
Höbärgningen.
Harjakt.
Hundturkarna.
Hemma hos far och mor.
Den stora spökskatten.
En sann spökhistoria.
--------------------------------
Niva folkskola, klass 5.
Hemma hos far och mor.
Ritning över gården.
Ritning.
På en bondgård.
Ullberedning.
En gammal vikinpuu.
Våra djur.
Den hemska branden.
Vår gamla hund.
Vår häst.
På tinget.
Livet i min förra hemby.
Ritning.
Vår bastu.
En lördagskväll i bastun.
Morfars bastu.
Vår bastu.
I bastun.
Fiske.
Lyset.
När min hemby fick elektriskt ljus.
Om belysning hos oss.
Vår häst.
Min ren.
En färd i skogen.
--------------------------
Vår skola.
1912-1913 gick Henning Mukka i skolan.
När Henning Mukka gick i skolan.
Hur det var att gå i skolan förr i tiden.
När morfar gick i skolan.
När vi hämnades på Asp.
Besök på skolan.
Asps rättskrivning.
Folkskolläraren Edvard Asp.
Skolan förr.
När mamma gick i skolan.
Man behövde inte gå i skolan förr i tiden.
Hur det var att gå i konfirmationen förr i tiden.
Magister Asp.
När far gick i skolan.
---------------------------------
Min ren.
En färd i skogen.
--------------------------------
Den hemska branden i min pappas hemgård.
Man behövde inte gå i skola förr i tiden.
Vad det berättas om laxfisket i sjön Selkajärvi.
Min hemby.
När min hemby fick elektriskt ljus.
När vägen kom till min hemby.
Första inbyggaren i Sattavaara.
Något om min hemby.
-----------------------------
Hur man fick gå i skolan förr i tiden.
När kungen besökte min hemby.
Om karbinlampan hos oss.
När finnarna kom till min hembygd.
Översvämmning år 1935.
------------------------------
Niva folkskola, klass 4.
"Hemma hos far och mor".
Mitt gamla hem.
Mitt nya hem.
Vår bastu.
Vår gamla lägel.
När våra kor kvävdes.
Min hund.
Vårt gamla hem.
Mitt hem.
Vår ladugård.
Vår gamla radio.
Våra gamla möbler.
När Uno och Henrik var i Kunsisvaara.
Våra läglar.
Vår gamla bastu.
När man plogade väg till oss.
Mitt hem.
Mitt hem.
Vår gamla trefotiga kaffepanna.
Mitt hem.
En bastukväll hemma.
Vår bastu.
Roligt att komma hem.
Mitt hem.
--------------------------------
Niva folkskola, klass 4 och 5.
Hur man gick i skola förr i tiden.
Pojkarnas korsord.
Dålig is.
Mitt hem.
Resan till Talinen.
Tjärdalen.
Att gå i skola.
Pikku Tieta.
Björnjakten.
När vi hade slöjd i pannrummet.
Fisketuren.
Min första skoldag.
När vi hoppade hage.
Pulkkilan Lisa och Laulu Kusto.
Okända män.
Pikku Tilta.
En olycka.
Rickko Lassis far.
Valborgsmässoafton.
Den stora pörtmuren.
Soldaten Wiss.
En björnjakt.
Soldaten Wiss.
I svåra och hårda tider.
Pigagiti Johansson.
Flickornas korsord.
-----------------------------
Niva folkskola, klass 5.
En lördagskväll i bastun.
En gammal möbel.
En vardag, en tid sedan.
Om karbidlampan hos oss.
På bönemöte.
När Anne-Marie kokade välling.
På födelsedagskalas.
---------------------------------
Niva folkskola, klass 3.
"Hemma hos far och mor".
Våra rum hemma.
Hur jag hjälper mamma och pappa.
Mina syskon.
Jag.
Min far.
Mina syskon.
Mitt sovrum.
Vårt kök.
Min tama skata.
Träden kring gården.
Vårt skåp.
Vår radio.
När jag hjälper till hemma.
Jag.
Mina småsyskon.
Vårt kök.
Vår bastu.
Vår hund.
Jag.
Mina syskon.
Mina släktingar.
Vår klocka.
Vår ren.
Hur vi roar oss hemma.
Jag.
Far.
Mor.
Min ren.
Jag.
Mor.
Far.
Hemma hos far och mor.
Mina syskon.
Mina släktingar.
Våra trasmattor.
Vårt magasin.
Vår ladugård.
Vår körsläde.
Vår bastu.
Träd och buskar vid mitt hem.
Hur jag hjälper till hemma.
Min bror.
Vår bastu.
Jag.
Vår bastu.
Mor.
Far.
Mitt hems historia.
Mina släktingar.
Jag.
Mamma.
Pappa.
Mina syskon.
Mitt hems historia.
Jag.
Min bror.
Mitt hems historia.
Vårt bord.
Våra blommor.
Hur vi roar oss hemma.
Våra trasmattor.
Stenskvättan.
Mina småsyskon.
Vår ladugård.
Mitt hem.
Mor och släktingar.
Far.
Mina syskon.
Vår bastu.
Urmakarstolen.
Jag.
Hemma hos far och mor.
Mina småsyskon.
Vårt kök.
Mitt hem.
Mor.
Far.
Mina syskon.
Jag och Doris.
Mina släktingar.
Jag.
Våra trasmattor.
Mitt hem.
När jag hjälper mor.
Mitt rum.
Vår radio.
---------------------------------
Storbyns skola, klass 5-6. "Eko".
Vår skolsal.
När far gick i skolan.
När mor gick i skolan.
Vår skola.
När mormor gick i skolan.
-------------------------------
Innan broarna fanns.
Forna sommarstigar och vintervägar inom Tärendö sn, vägar från Tärendö norrut.
Stigar söderut.
Stigar västerut.
Hur landsvägarna plogades förr.
Hur Männikkö fick landsväg.
Något om Tärendö byns historia.
Mättävahti gården.
------------------------------
Vår skolsal.
Något om Tärendö skoldistrikt.
Johan Ulfbergs skoltid.
När min mor gick i skola.
När mor gick i skolan.
Skolan i min hemby.
En instruktionskurs i gymnastik.
Vad min far berättar om sin skoltid.
Mina klasskamrater.
Skolan-min brygga till framtiden.
----------------------------------
Storbyns skola, klass 6.
Mitt hem.
Mitt hem.
Mitt hem.
Våra boningshus.
Ett gammalt gevär.
Vår ladugård.
Min mormors hem.
Vår ladugård.
Mormors spinnrock.
Trågskrapan.
Vår orgel.
Farfars gård.
En lördagkväll där hemma.
En lördagkväll.
En kväll hos far och mor.
En bastukväll.
En kväll med mor i ladugården.
En lördagkväll i bastun.
En kväll i ladugården.
Våra gamla bänkkardor.
Mitt hem.
---------------------------------
Storbyns skola, klass 7.
Tärendö folkbibliotek.
Tärendö hembygdsgille.
Pingstvänner och laestadianer i Kompelusvaara.
Tärendö husmodersförening.
Tärendö mejeriförening.
Kompelusvaara, I.F.
Tärendö I.C (inköpscentral)
Tärendö andelstvättstuga.
Grepen.
Lastbilen - forkarlens efterträdare.
Tärendö församlingshus.
Kumpelusvaara - baracken.
Tärendö idrottsförening.
Något om Rädda barnens verksamhet i Tärendö.
När gamle Sammu lyssnade på radio.
Den nya spaden.
-------------------------------
Den gamla lantbrevbärarveteranen i Tärendö.
Albert Henriksson.
Pikku Valde.
En löskerkarl.
Axel Pekkari.
Jatkon- Erkki.
Min fars farfar.
Maja Winsa.
Min far.
Mitt hem.
Min morfar.
Far och Isa-Hutha.
Hilma Jatko.
Hilja Vanhatalo.
Pappa som drängpojke.
Lehtipalon - Ville.
En Tärendöbo berättar.
-------------------------------------
Storbyns skola, klass 7.
Hur man tröskade säden förr.
Brödbakning.
Hur man odlade potatis.
Hur man fångade vildrenar förr i tiden.
Hur man kokade kaffe.
Höbärgning.
När "moskapata" kokade.
Höbärgning i forna tider.
Lövtäkt.
Hur man slaktade kor förr i tiden.
Sjöfågeljakten.
När skörden var mogen.
Hur man fångade rävar och hermeliner förr i tiden.
Fångsthärbret.
Mörtfångst.
Lakfångst.
Tjärbränning.
Rovodling i gamla tider.
En vardagsmiddag från farfars tid.
Skogsrenar.
Förr bar man mat på stigarna.
Ljustring.
Flottningen.
Hur farfar skaffade hem bränsle.
Hur man tillverkade tegel förr.
I ett hem förr i tiden.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
261951 – 1953Vidsel, Bredsel folkskola - Älvsby socken.
Vidsel, Bredsel, klass 6.
Aktiviteter på min hemgård.
Hemma hos far och mor.
Hemma hos far och mor.
Ett gammalt möblemang.
Vår familj.
Hemma hos mor och far.
Hemma hos mor och far.
Hemma hos mor och far.
Hemma hos mor och far.
En gammal gungstol.
Min far.
En gammal bok.
Hemma hos far och mor.
Hemma hos far och mor.
-------------------------------
Vidsels historia.
Min hemby om sommaren.
När Vidsels skidbacke byggdes.
Min hemby om sommaren.
Storforsen.
Min hembygd förr i tiden.
Ur min hembygds historia.
Min hemby.
--------------------------------
De äldres skoltid.
Förr i skolan.
Skolan i vår hembygd.
En gammal gård.
En lärarinna berättar.
Hur det var när mormor gick i skolan.
Vår skola.
Gammelfarbror berättar om sin skola och sina lärare.
Hur det var att gå i skolan förr i världen.
Den första lärarinnan som skolade här i Vidsel.
Hur det var att gå i skola förr.
De äldres skoltid.
När mor gick i skolan.
Skolan.
Hur det var att gå i skolan förr i världen.
När lärarinnans ära föll.
Farmors skoltid.
Mina föräldrars skolgång.
Hur det var att gå i skolan förr i världen.
De äldres skoltid.
Min fars skolgång.
De äldres skola.
När mina föräldrar gick i skola.
När mamma och pappa gick i skola.
Farfar berättar om skolan.
Min fars skolgång.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
271951 – 1953Svartbyns folkskola - Överkalix socken.
Svartbyns folkskola, klass 5.
"Inom byns hank och stör"
Pappa och farfar berättar hur det var på ett jordbruk i Svartbyn.
De gamla berättar.
Då lyset kom till Svartbyn.
Mjölken förr och nu.
Vad min farfar berättar.
Hur man gjorde skoband.
Hur Svartbyn kommit till.
Postgången förr och nu.
Husen förr i tiden.
Skillnaden i sysselsättningen förr och nu.
Hur man tröskade och malde säd under 1800 talet.
När pappa var liten.
Pappa berättar.
Hur vår by fick namnet.
Skörden förr i tiden.
Vad den gamle berättar.
Jordbruk förr i tiden.
Inom byns hank och stör.
Landsvägen.
Från Svartbyns äldre historia.
Jordbruket i min hemby.
Hur man sådde och skördade i Svartbyn för 40 år sedan.
Ur Svartbyns historia.
Hur man skördade förr.
Förr i tiden då Albert gick i skola.
De gamla berättar.
Min hemby.
-------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 5.
"Där jag går i skola".
Mammas skolgång.
Något om skolan förr och nu.
Skolan förr.
Vår skola.
Vår skola.
Vårt skolhem.
Skolan.
Hur skoltiden var förr.
Vår skola.
Vår skola.
Mammas skolgång.
Skolan förr och nu.
Vår gamla skola.
När det inte fanns skolor.
Vår skola.
Vår skola.
Mammas och pappas skolgång.
Vår skola.
---------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 7.
Mitt hem.
Vår ladugård.
Vårt kök.
Vad en gammal bok berättar.
När mamma var hos garvare Andersson.
Vår släkt.
Mor berättar.
En gammal lada.
Tunnbrödbakning.
När mor kärnar smör.
När min far var renvårdare.
---------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Där jag går i skola".
Svartbyns skola.
Svartbyns skola.
Skolklockan.
Svartbyns skola.
Skolhemmet.
Innan det fanns någon skola.
De olika vägarna, som skolbarnen färdas inom byn.
Några ordningsregler i skolan.
Raster och lekar.
Luciadagen firas i skolan.
Läkarundersökning.
Fint bordskick.
Barnbespisningen.
Hur skollokalerna hålls varma och rena.
Pappas och mammas skoltid.
Pappas och mammas skoltid.
Mammas skoltid.
Mammas skolminnen.
Mammas skoltid.
------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 4.
"Vårt dagliga bröd".
Brödet.
Vår ko.
Vår ko.
Kornas utfodring förr och nu.
En gammal mjölkkammare.
Vad vi får av mjölken.
Hur man kärnar smör.
Misso.
Hur man kokar palt.
Hur man gör våfflor.
Hur man gör våfflor.
Hur man gör anisbröd.
Vårt skördelov.
Hur man beredde ullen till garn.
Hur vi tar tillvara skogens bär.
Hur man gör vadmalstyg.
Hur ullen blev till garn och tyg.
Hur man väver skoband.
Linet.
Klädtvätt på farmors tid.
En husmoders arbete.
Mammas arbete i hemmet före jul.
Hur vi kan hjälpa mamma och pappa att arbeta.
Vår hund Bella.
En modern affär.
------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Hemma hos far och mor".
Vi tävlar igen.
Mammas arbete en dag.
Barnet.
Mammas arbete till en helg.
Mamma väver.
Arbete i hemmet.
Våra blommor i fönstret.
Hur man tvättar kläder.
I bagarstugan.
Mamma har semester.
När mamma hade semester.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
281951 – 1953Svartbyns folkskola - Överkalix socken.
Svartbyns folkskola, klass 7.
Mitt hem.
Hur samfärdseln var förr.
När far var ung.
---------------------------
Mitt hem.
Min hembygd.
Svartbyn är en renbygd.
En pratstund med mor om gamla tider.
Intervju: När far execerade.
En intervju med mor.
Tunnbrödsbakning.
Gården.
Hos Granströms.
Ofredens år 1808-1809.
-------------------------------
"Hemma hos far och mor".
Mitt hem.
Ett uthus.
Vår släkt.
En del av klockan.
Farmors bröllopsmugg.
Sockersatsen.
En skeds historia.
----------------------------------
Mitt hem.
Vårt kök.
Min släkt.
Vår ladugård och djuren som bor där.
Min mors släkt.
Spinning.
Så här gör man kalvsylta.
Höbärgningen.
På "änget".
Min hobby.
Konsten att hushålla med pengar.
I enlighet vad som berättas om saragårdens anor.
En såningsman.
---------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 4.
"Vårt dagliga bröd".
Hur man blev av med stenarna från åkern.
Hur man bröt åker förr i tiden.
Från slaga till elektriskt tröskverk.
När jag hjälpte till med slåttern.
Vår trädgård.
Vad jag gjort under skördelovet.
En skogsarbetares arbetsdag.
Redskap som man använde vid skogsarbete.
En skogskoja förr i världen.
Kojlivet förr och nu.
Jakt i gamla tider.
Hur man jagar nu för tiden.
Vår gamla bössa.
Fiskeredskap jag känner.
Hur man ljustrade.
Bryggeriet i Svartbyn.
En affär.
Männens hemslöjd förr i världen.
--------------------------------------
Fosterlandet.
Hembygden.
Hur de skördade säden förr i tiden.
Slåttern.
Höbärgning i Nårat.
Vårt jordbruk.
Vår häst Pålle.
Vad man gör vid mejeriet.
Hur man malde mjöl förr i tiden.
Svartbyns bageri.
Hur garnet blev tyg.
Vad vi får av skogen.
Att bo i en skogskoja förr och nu.
Pappa berättar om flottningen.
Timmerflottning och timmerskiljning i våra dagar.
Jakt förr i tiden.
Fiske.
Bröllop förr i tiden.
--------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
Vi tävlar igen.
Vid vårt matbord.
Det luktar gott.
Misse.
Hur man gör våfflor.
Fil, fisk och tunnbröd.
Det godaste jag vet.
Hur man bakar anisbröd.
Hur man gör skjutsare.
Hur man kokar palt.
Hur man bakar anisbröd.
Från fjärran länder.
En söt sockerbit.
Jag och mina syskon.
Vi syskon och barnkammaren.
Barnens sysselsättning i hemmet.
Barnens sysselsättning i hemmet.
Barnens sysselsättning i hemmet.
Hur man samlar frimärken.
-----------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 5.
"Hemma hos far och mor".
En gammal möbel i mitt hem.
Vårt kök, kammare och finrum.
Vår ladugård.
Några gamla böcker i mitt hem.
En gammal möbels historia.
En gammal möbel i mitt hem.
Ett gammalt skrin i mitt hem.
En gammal möbel.
En gammal bok i mitt hem.
Några gamla saker i mitt hem.
En gammal möbel i mitt hem.
Vad min pappa berättar för mig.
Hur man hade husförhör förr i tiden.
Ur vår släkts historia.
Vår bagarstuga.
Våra djur.
Hemma i vår ladugård.
Vår ladugård.
Vår ladugård och djuren där.
Vår ladugård.
Våra djur.
Hemma hos far och mor.
Min fars gård.
Mitt hem.
Min hemgård.
Vårt hem.
Vår gård.
Min fädernesgård.
Min gårds historia.
Något om vår gårds historia.
Från pärtsticka till eljuset.
Från tjärsticka till elektriska ljuset.
Lagfartsprotokoll från 1861, (original i kuvert längst bak).
-------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 7.
Bogserbåten Räktjärven.
Innan biltrafiken kom till byn.
------------------------------------
Svartbyvalsen.
En gång när mamma varnade karbidlamporna.
Vår första stuga.
Hur släktgården gått i arv.
Hästar som pappa har haft.
Ett hästäventyr.
Några gamla böcker.
En gammal smörask som vi haft hemma.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
291951 – 1953Svartbyns folkskola - Överkalix socken.
Svartbyns folkskola, klass 4.
Medlemmar i klass 4. 1952.
Norrbottenssång.
Landet i norr.
Sarabonden.
Hur man odlar jord.
Hungersnöden år 1856-1867.
Hur Svartbyn såg ut för 75 år sedan och hur folket levde då.
Ett barnrikehus.
Hur de sociala förmånerna förbättrat förhållandena för barnen.
Bygdedräkten i Överkalix (efter Överkalix - loken)
Min mormors - mor.
Min farfar på Cecilgården.
Vad Cecil - farfar berättar.
När farbror Petter var på Kolahalvön och körde timmer.
Grellsläkten.
Min far och hans affär.
Min morfar.
Min farfar.
Min farfar.
Furubergsmyren och Erik Gäversten.
Brunngrävaren Johan Erik Larsson.
Sven Larsson och hans åkeri.
Byggmäster Johan Persson berättar om sina byggen och sitt arbete.
Snickaren Anders Andersson.
En av skomakarna i Svartbyn, Albert Nilsson.
Johan Larsson som gör båtar.
Britta Sofia Vennberg, född Nilsson.
Sofia Henriksson.
Moa, Svartbyns barnmorska.
När pappa var med och flottade tjärtunnor.
Mamma gör dockor.
Tina Strand.
Min moster och morbror.
Albert Lundgren.
Min mamma.
Mammas sjukdom.
Min farbror Erik Larsson.
N.S.D fotografen.
Min farbror Elov Larsson som variit till Moskva och på en svensk skridskotrupp.
Farbrors Korearesa.
Många bybor har flyttat bort från sin hemby.
Eliassons släkten i Amerika.
Mina släktingar som flyttat från Svartbyn.
Faster Fia i Skåne.
Min morbror och faster.
Ulforsbruk där min bror arbetar.
-------------------------------------
En av våra lärarinnor Signe Persson: så här berättar fröken Persson.
Maria Hansson.
Vår sjukstuga.
Hur Marianne Engström blev sjuksköterska vid Svenska Röda korsets sjuksköterskesskola.
Märta Hansson.
Min farbror Ebbe Larsson.
Min kusin Håkan Larsson.
Sven-Ola Sennström.
Svartbyns första student, Magnus Jönsson, Hedalm.
Ellen Enerstam, fru Olsson berättar.
Irene Karlsson.
Elsy Hansson som är på tullen i Stockholm berättar om sitt arbete.
Tre kamrater.
-----------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Hemma hos far och mor".
Vi tävlar igen.
Vår ladugård.
Vad finns i mjölken.
Karlarnas sommararbete.
Pappa och jag fiskar.
När pappa kommer hem och är trött.
Pappa kommer hem och är trött.
Allt är dyrt, var får vi pengar ifrån.
Mitt hem.
-----------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 4.
"Hur vi får vårt dagliga bröd".
Hur man bakar tunnbröd.
Hur man bakar barkbröd.
En husmors arbete.
Hur man förr beredde ullen till garn.
Innan mejeriet kom till Överkalix.
Hur man förr rostade och malde kaffe.
Hur man gjorde lut och såpa.
Skurning och storrengöring förr i tiden.
Hur limmet kokades på farfars tid.
Hur man förr i världen slog tegel.
Lombhedens tegelbruk.
Pappa berättar om pappersbruket i Karlsborg.
Då man hade långt till handelsboden.
Kvinnornas hemslöjd.
Hur man tar vara på skogens bär.
------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 7.
Min släkt.
Hemgården.
Mammas släkt.
Vårat kök.
Vår kammare.
Salen, vårt finrum.
Om djuren.
Uppenbarelseboken.
----------------------------------
Vår ladugård.
Kreaturskötsel i Svartbyn i forna tider.
En dag med min bror Kurt som skogshuggare.
Skogskojan.
----------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Där jag går i skola".
Svalan.
Små pigor och små drängar.
Skolordning och skolgång för 75 år sedan, berättat av min farfar.
Den gamla skolan, som var färdig 1926.
Svartbyns skola.
Svartbyns skola.
Några ordningsregler i skolan i Svartbyn.
Vad vi får i skolan.
Tänder och tandvård.
Film och småbilder.
Examen.
Hövlighet.
Pappas och mammas skoltid.
Min mammas skolgång.
Pappas och mammas skoltid.
Pappas och mammas skolminnen.
Vår sista tävling till bygdespegeln.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
301951 – 1953Svartbyns folkskola - Överkalix socken.
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Hemma hos far och mor".
Vi tävlar igen.
Gamla minnen i mitt hem.
En dag hos mormor.
Våra gamla saker.
En söndag hos oss.
Vad vi roar oss med i familjen.
En rolig dag i hemmet.
Böcker och tidningar hemma hos oss.
böcker och tidningar hemma hos oss.
---------------------------------------
Vi tävlar igen.
Mitt hem.
Mitt hem.
Vårt kök.
Hur elektriska kraften hjälper oss.
Vårt kök.
Vårt finaste rum.
Mitt hem.
Pappas och mammas första hem.
Ett barnrikehus.
Mitt hem.
-----------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 6.
"Vad de gamla berättar".
Byns vägar.
Brobygget i Svartbyn.
Bygdespegeln.
Hur man färdades till kyrkan förr i tiden.
Mjöträsks historia.
Skolan i Mjöträsk.
Karl-Johans skida.
Ur Mjöträsk historier.
Under morfars liv.
Gamla kaffeskrin.
En gammal kornkvarn.
Min gård.
Bygdespegeln.
----------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 7.
Från pärtstickan till elljus.
Mitt hem.
----------------------------------
Farfars historia.
Mammas släkt.
Min farmor.
Cecilgården i Svartbyn.
Hur Cecilgården fått sitt namn.
----------------------------------
Vår gård.
Höbärgning.
Ladugården.
Några gamla saker i mitt hem.
Vaggan.
Ljuset.
Tunnbrödbakning.
----------------------------------
"Hemma hos far och mor".
Mitt hem.
Gamla gården.
Vad pappa berättar om vår släkt.
----------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Där jag går i skola".
Svartbyns äldsta skola.
Svartbyns skola.
Lärarna i skolan.
Min skolsal.
Hur skollokalerna hålls varma och rena.
Utflykter och studiebesök.
Några ordningsregler i skolan.
Mammas skoltid.
Mammas och pappas skolminnen.
Mammas och pappas skoltid.
Mammas och pappas skoltid.
Mammas och pappas skoltid.
Våra hembyar.
När jag blir gammal berättar jag så här.
Prov och provräkning.
Vi har fått dupliceringsmaskin.
Vår sista tävling till bygdespegeln.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
311951 – 1953Svartbyns folkskola - Överkalix socken.
Svartbyns folkskola, klass 4.
"Skrock och sägner".
Övernaturliga varelser som man trodde på förr i världen.
Gammalt skrock i min hembygd.
Övernaturliga varelser.
Övernaturliga varelser som man trodde på förr i världen.
Trolldom.
Tron på troll och jättar.
Landrået.
Hur man förr trodde att hustomtarna hjälpte människorna.
Om jakt och fiske m.m.
En spökhistoria.
Spöket i timmerkojan.
En gammal spökhistoria.
En gammal spökhistoria.
En spökhistoria.
Spökeri.
En bonde i Svartbyn.
Gammalt skrock i min hembygd.
Gammalt skrock i min hembygd.
Annat gammalt skrock.
Folk som var seende.
-------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 5.
"Där jag går i skola".
När Albert gick i skola.
När mor gick i skola.
Vår skola.
När mamma gick i skola.
När min mor gick i skola.
Vår skola.
Skollivet i Svartbyn.
Vår skola.
Vår skola.
Skolhemsförhållanden.
När far gick i skola.
Mammas skoltid.
Farfar berättar om skolan.
Hur det var förr i skolan.
Skolan på fars tid.
Vår skola.
Vår skola.
-------------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
Bygdespegeln.
Per Lagerkvist.
Svartbyn.
Vad arbetar Svartbyborna med?
Barnens lekar m.m.
När jag var sjuk.
På en bondgård.
Vad farbror Anders berättat.
En gammal kvarn.
Lysets ankomst till Svartbyn.
Bröllop.
Bröllop.
-------------------------------------
Bygdespegeln.
Pappa berättar om Cecilgården.
Pappas skolväg.
När pappa arbetade i skogen.
Sommarstädning.
Bygdespegeln.
Farfars gård.
Sara-gården.
Om affärerna i byn.
Vad jag hört hemma.
Den första telefonen.
Vippa-backen.
Något om julen förr i tiden.
Farfar berättar om Klöverberget.
--------------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 4.
"Skrock och sägner".
Gammalt skrock.
Gammalt skrock.
Gammalt skrock.
Gammalt skrock.
Gammalt skrock.
Gammalt skrock.
Hur folket trodde förr.
Hur man förr trodde att man kunde undvika olyckshändelser.
Hur man förr trodde att man kunde undvika olyckshändelser.
Hur man förr trodde att man kunde undvika olyckshändelser.
Gammalt skrock om djur.
Annat gammalt skrock.
Gammalt skrock i samband med djur.
Gammalt skrock i samband med djur.
Hur man förr trodde att man skulle kunna få reda på vem som skulle bli ens tillkommande.
Hur man förr trodde att man skulle kunna få reda på vem som skulle bli ens tillkommande.
Hur man förr botade sjukdomar.
Hur man trodde att man kunde stämma blod.
Gammalt skrock i min hembygd.
-----------------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
"Där jag går i skola".
Det vackraste i världen.
Några lärare i Svartbyn för länge sedan.
Svartbyns skola.
Våra blommor i fönstret.
Bad, tvättning och dusch.
Nu ska jag berätta om bad.
Hur skollokalerna hålles varma och rena.
Hur skollokalerna hålles varma och rena.
Några ordningsregler i skolan.
Hövlighet.
De gamla.
Skolskjutsen.
Skolvisa.
Vad vi lär oss om hembygden.
Vad vi lär oss om språkbyggnad.
Prov och provräkning.
Räkning och konstiga ord.
När jag blir gammal berättar jag så här.
Mammas och pappas skoltid.
Mammas och pappas skoltid.
Pappas skolminnen.
Pappas och mammas skoltid.
Under pappas skoltid.
Slutet i bygdespegeln.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
321951 – 1953Svartbyns folkskola - Överkalix socken.
Svartbyns folkskola, klass 6.
"Vårt dagliga bröd".
Skogen.
Skogen.
Sågverksindustri.
Flottning.
Svåra vintrar i skogen.
Vad skogen ger.
Trädets saga.
En skogsarbetare berättar.
Att bo i en skogskoja.
En arbetsdag i skogen.
En flottares arbetsdag, min farbror berättar.
En sågverksägarsläkt från Kalixbygden, pappa berättar.
Från den gråa stugan, till den moderna verkstaden.
-------------------------------------
Hur man jagade förr.
Ljustring.
Hur man ljustrade.
Fiske med långrev.
Två hundar.
Hur man jagade förr i tiden.
Att fiska lax.
Jakt och fiske förr och nu.
Fraktning förr.
---------------------------------------
Mormors fäbod i Lombheden.
Hur mjölken skötes.
Min mormor berättar om hur man förr kärnade smör.
Gamla namn på hästar och kor.
Hur ett bryggeri skötes.
En ko som drunknade.
Mammas första ko.
Mjölk från sjuka kor.
Mjölkens utseende, lukt och smak.
Hur man bakar tunnbröd.
Hur man satte fil förr.
Spöket i timmerkojan.
Vävningen förr och nu, Anna Nylund berättar.
När man for på begravning förr.
--------------------------------------------
Arbetet med virket från skogen.
På ängslåttern.
Arbete på åker och äng.
Våra åkrar.
Åkern.
Tröskning förr och nu.
Gamla kvarnen i Pesabäcken.
--------------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 4.
"Vårt dagliga bröd".
Från skära till självbindare.
En traktor.
En traktor.
Några gamla jordbruksredskap.
Potatisodling.
Vad vi kan hjälpa till med under skördetid.
En gammal kvarn i Svartbyn.
En morgon i fäbodstugan.
Vår ladugård.
Vår häst.
Vår hund Tessy.
Skogsarbete.
En timmerstocks öden.
När pappa bodde i en skogskoja.
En tjärdal.
Sågen i Svartbyn.
Pappas arbete.
Pappa berättar om sitt arbete.
Jakt och fiske förr och nu.
------------------------------------------
Vår kyrka.
DUF i Svartbyn.
Svartbyns sykrets.
IOGT i Svartbyn.
Frivilligt studiearbete i Svartbyn.
Överkalix husmodersförening.
En husmodersmässa.
Om Svartbyns idrottsförening.
Svartbyns lottagrupp.
Varför inte Svartbyn har något föreningshus.
Svartbyns folkbibliotek.
Svartbyns vägbelysning.
En byastämma.
Konsumtionsföreningen i Svartbyn.
Något om jordbrukarnas föreningar i Svartbyn.
Bondeförbundet i Svartbyn.
Arbetarkommunen i Svargbyn.
Den kommunistiska föreningen i Svartbyn.
Min pappa är lokalredaktör för Norrskensflamman.
Min insats i det kommunala arbetet i Svartbyn.
Svartbyns första riksdagsman.
En nämndemans arbete.
Kommunalfullmäktiges arbete.
Kommunalfullmäktige.
Anton Gladborg som är ledamot i fullmäktige berättar om sitt arbete.
Hur man roade sig förr i tiden.
--------------------------------------------
Svartbyns folkskola, klass 3.
Farmors skoltid.
Svartbyns skola.
Svartbyns skola.
Skolans närmaste omgivning.
Hur vaktmästaren och städerskorna städar skolan.
Hur skolan hålles ren.
Kristendom.
Slöjd och arbetsövning.
Slöjd och arbetsövning.
Det bästa i skolan.
Det roligaste jag vet i skolan.
Bad, tvättning och dusch.
Bordsskick.
Tänder och tandvård.
Några ordningsregler i skolan.
När jag blir gammal berättar jag så här.
När jag var nybörjare.
Mammas skoltid.
Mammas skolminne.
Mammas och pappas skoltid.
Vår sista tävling.
---------------------------------------------
Växter i skogskanten.
I trädgården.
Om växter.
Pappas ren.
Sköldpaddan afrodite.
Djur.
Ett djur.
Ett djur.
Sköldpaddan afrodite.
Lombheden.
Lombheden.
Pappas ungdom.
Hur man färdades från ytterlinningen förr och nu. (väg)
Fäbodar i Räktjärv.
På skolhemmet.
Hur tiden mätes.
Dagens och nattens längd.
Flottning till Kalix.
Vägen.
Hur man färdades till Bränna.
--------------------------------------------
Storbäckens folkskola, klass 6
Rödupp - Överkalix socken.
En gammal möbel. (uppsats i brunt kuvert med teckning).
-------------------------------------------
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivningar.
 
331951 – 1953Pello folkskola - Övertorneå socken.
Pello folkskola, klass 6 och 7.
Mitt hem och vilka som ägt och bott där under årens lopp.
Mitt hem och vilka som ägt och bott där under årens lopp.
Vår ladugård.
Mitt hem och vilka som ägt och bott där under årens lopp.
Vårt hemman.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Vårt hemman och dess öden.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Några hästar som far haft.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Från pärtstickan till det elektriska ljuset.
Mitt hem och vilka som ägt och bott där under årens lopp.
--------------------------------------------
Pello folkskola, klass 7.
Vad de gamla berättar om sin folkskoletid i Pello.
Vad de gamla berättar om skolarbetet i Pello skola i äldre tider.
Vad de gamla berättar om skolarbetet i Pello skola i äldre tider.
Vad de gamla berättar om skolarbetet i Pello skola i äldre tider.
Några minnen från min folkskoletid.
Var Pello skola haft sina lokaler under årens lopp.
Var Pello skola haft sina lokaler under årens lopp.
Vår magister berättar om sin tid som elev vid Pello skola.
Vår magister berättar om sin tid som elev vid Pello skola.
Vår magister berättar om sin tid som elev vid Pello skola.
Böckerna innehåller även illustrationer och fotografier med beskrivning.
 
341951Boden stad - Överluleå socken.
Bodens folkskola, klass 6.
Inom stadens hank och stör.
(Brunt kuvert med bild illustrationer).
 
351951 – 1987Spridda år.
Kopior ur Bygdespegeln.
Plan och anvisningar för hembygdsundervisningen i folkskolans högsta klasser.
Dnr 0368/67 angående arbetsböcker om hembygden, Pajala socken,
(med 1502/98).
Kopior av tidningsklipp gällande Bygdespegeln.