bild
Serie

Arkivfragment

Arkivfragment i Värmlandsarkiv

Nummerförteckning. Överhoppade volymnummer har utgått/blivit överförda till resp. arkiv.

 Volymer (181 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/10044/F 1 h/1001643Arkivfragment 151. Köpebrev daterat i Stockholm den 23 augusti 1643, avseende fastigheter i Väse härad och socken, undertecknat av Per Braha, Klas Kristerson Horn, Klas Fleming, Axel Oxenstierna. Köpare Erik Soop. Förvaras i pergamentskåp som pergamentshandling nr 100. Avskrift i 3B. 
11877 – 1900Ackkärrs kreaturförening: Mjölklistor 1877-1878, matrikel och uppbördsbok 1898-1900. 
21851 – 1918Arvika sockens enskilda brandstodsbolag/förening: Protokollsbok. 
31953 – 1961Badaortens skogsägareförening: Kassabok. 
41956 – 1958Bergens elektriska förening: Huvudbok 1957, dagbok 1956-1958, likvidationshandlingar. 
71950 – 1963Fryksände skogsägareförening: Kassabok. 
91943 – 1943Haneströms rederiaktiebolag: Inventarie- och kapitalbok. 
101942 – 1951Haneströms tomtaktiebolag: Inventarie- och kapitalbok. 
111884 – 1894A.C. Hellgrens affärsarkiv, Munkfors: Kopiebok 1891-1897, kassabok 1889, anteckningsböcker 1884-1894. 
121840 – 1881Klockaren Anders Hindriksson (född 1821), Hulteby, Nyeds sn: Korrespondens. auktionsprotokoll, konkurshandlingar m m . 
13Holmsjöhöjdens gruvfält, Rämen: Magnetisk karta, odat. 
141911 – 1917Järnskogsälvens flottningsförening: Styrelse- och stämmoprotokoll 1911-1917, verifikationer 1915-1916, diverse handlingar 1917, kreditivkontrakt 1917. 
151953 – 1960Karlskoga skogsägareförening: Kassabok 1953-1960, balansräkning 1958-1960. (Se även Örebro läns Skogsägareförening volym 4). 
171955 – 1956KF, Grönsakscentralen, Karlstad: Rådhusrättens aktbilaga 60-61. 
181936 – 1943Kristinehamns stads fastighets AB: Verifikationer. 
201872 – 1909Kapten G. Lilliehöks fotosamling: Fotografier från värmländska släkter. 
231792 – 1944Norra Klässbol, Stavnäs sn: Juridiska- och räkenskapshandlingar m m. 
241879 – 1944Nors brandstodskommitte: Protokollsbok. 
251838 – 1838Näshammars bruk: Kapital- och avräkningabok. 
261872 – 1872Persbergs arbetares konsumtionsaktiebolag: Kapitalbok. 
271897 – 1897Persbergs lånebibliotek: Utlåningsjournal. 
281828 – 1850Rinnfors bruk: Invägningslängder m m 1828-1836, avräkningsbok 1850. 
291904 – 1912Storfors hingstförening: Protokoll m m. 
301943 – 1945Sunne sockens brandstodsbolag: Kassabok. Se även Sunne upphörda kom. ser. Ö II. 
311879 – 1927Lanthandlare Johan Svensson, Lysvik: Avräkningsbok. 
321834 – 1836Handlanden F. Söderman, Filipstad: Diverse handlingar. 
331736 – 1906Södra Räveruds gårdsarkiv, Visnum: Juridiska handlingar. Lucka 1884-1905. 
361933 – 1937Värmlands läns vägstyrelseförening: Korrespondens, offerthandlingar, förteckning över vägstyrelseordföranden m m. 
371915 – 1923Stadskamrer (1916-1939) Harald Westlin (född 1888), Karlstad: Fackliga handlingar och handlingar som taxeringsnämndens ordförande. 
391855 – 1876Åskags kanalbolag: Diverse handlingar. 
401927 – 1933Östmarks sockens brandstodskommitte: Protokollsbok. 
411860 – 1884Ångbåten Anders Fryxell: Räkenskapsbok innehåller recept å "Valnötsfärg". 
421828 – 1885Åbomska släktarkivet: Handlingar från anställningar, anteckningar m m. Handlingar främst tillhörande Johan Åbom. 
431807 – 1808Elna Petterssons samling: Debetsedlar m m. 
441701 – 1930Arvid Nylander samling rörande Alsters socken, med avskrifter från 1500-talet, bl.a. mantals- och gårdslängder. Auktionsprotokoll i original från 1700- och 1800-talen, m,m., anteckningarna är svårdaterade men troligen 1900-tal. 
451892 – 1971Bortans gruva, Bock- och Jägmästaregruvorna (Gunnarskog):
1892-1971 Mutsedlar för gruvorna samt handlingar rörande försäljningen av gruvorna.
1893-1918 Köpehandlingar, kontrakt, intyg, korrespondens med Bergmästarämbetet, brandförsäkringshandlingar.
1909-1940 Uppgifter rörande gruvorna till kommerskollegium samt kvitton på betalda försvarsavgifter för gruvorna.
1919 Handlingar som av Carl Ahlberg insänts till patent- och registreringsverket.
 
461696 – 1877Gården Åsjöhyttebacke: Testamenten och arvshandlingar, domstolsutdrag m.m. 
481937 – 1938Elsa Gullbergs väveri AB. Brevkopiebok från Matilda Gustafsson i Eda glasbruk, korrespondens rörande vävarbete. 
491826 – 1843Färnebo härads brandstodskassa: Huvudbok. (Tidigare Brattfors bruk, vol. 9). 
531980 – 1995Överstelöjtnant Jonas Hedberg: Excerpter m m till boken "Kungliga artilleriet och tyggårdarna i Karlstad" 
551943 – 1944Krontorps Torv AB (Bäckhammar): Huvudbok. 
561921 – 1922Jonsbols gård (Bäckhammar): Räkenskapsbok. 
571848 – 1878Brandstodskommittén i Ransäter: Diarium. 
581845 – 1864Norderska skolan (Filipstad, Nordmarken): "Kontobok" 1845-1864, räkenskap över skolhusbyggnaden 1860-1862. 
611943 – 1958Värmlands-Posten: Protokoll 1951-1958, förvaltnings- och revisionsberättelser m m 1943-1956. 
621966 – 1972Karlstads Industriförening: Protokoll med handlingar. 
631836 – 1837C. M. af Robson, Wirsbo: Mottagna brev. 
641901 – 1933Värmlands läns Fattigvårdsföreståndareförening: Protokoll. Från Nedre Ulleruds kommun, fattigvårdsstyrelsen. 
651866 – 1874Nedre Fernebo Hushållsgille: Skrivelser och diverse handlingar. Från Nykroppa bruks arkiv. 
661918 – 1948Bråten-Arnästorp elektriska andelsförening u p a: Protokoll med handlingar. 
671943 – 1951Forshaga luftskyddsförening: Korrespondens och handlingar. 
681868 – 1906Torskebäckshyttan: Protokollsbok 1868-1905, räkenskapsböcker 1887-1906. 
69Fotostatkopior av 1600- och 1700-tals gårdshandlingar rörande släkten Kråka. 
701847 – 1870Handelsföreningen i Kristinehamn: Protokoll 1847-1870, räkenskaper 1847-1868. 
721953 – 1963Olgéus manufakturaffär, Karlstad: Huvud- och dagböcker. 
731835 – 1840Gårdshandlingar från Gunnita, Stora Kils sn. 
741883 – 1904By sn brandstodskommitté: Brandbrev 1883-1904, inkomna brev 1884-1889. 
761899 – 1899J. A. Nygren juniors och J. A. Nygren & sons konkurs, Karlstad: Bouppteckning. 
771862 – 1873Hjalmar Roth, Uppsala och Karlstad: Mottagna brev. 
79Kopia av bröllopssång vid bröllopet mellan Laurentius Brynolph Hesselgren och Annika Norenia år 1665. 
80Kopior och avskrifter ur domböcker för Värmlands härader åren 1550 och 1635. 
811827 – 1827Jeanna Christina Lovisa Wadström (1829-1899): Fotoalbum. Christina Elisabeth Gjöbel (1799-1872): Hushållsbok. 
831779 – 1870Åsjöhyttan (Bjurtjärns sn): Räkenskapsbok 1779-1811 samt strödda brev och handlingar 1850-1870. 
84Kväggen, Bjurtjärns sn: Kopior och avskrifter av handlingar från 1674 om gården och bruket. 
851874 – 1894Brev till Jan Pettersson och hustrun Britta Jonsdotter på torpet Hasselbolfalla, Gräsås, Alsters sn. Kopior. 
861845 – 1845Östra Jonsbols hammare, Visnum: Avräkningsbok (tidigare nr 256 i Alkvetterns bruks arkiv). 
871834 – 1874Lyreds bruk, Gunnarskog: Kopior av handlingar. 
881836 – 1897Averstads gård, Östra Fågelvik: Juridiska handlingar. 
891828 – 1834Årsås gård, Segerstad: Juridiska handlingar. 
901867 – 1889Franstorp-Långbansände järnvägsbolag: Räkenskapsbok. (Från Utsjö järnväg). 
911834 – 1885Rämens växelundervisningsskola: Inskrivningsböcker med anteckningar. 
921880 – 1884Brand & Livförsäkring AB Svea, Uddeholms agentur: Kassa- och kontokurantbok.
 
931800 – 1902Hilma och Emanuel Stolpe m.fl. Lesjöfors: Kontraböcker, skolanteckningsböcker m.m. 
941838 – 1976Hans Ellström, Nordmark: Vykort från Karlstad och Filipstad. Debetsedlar från Nordmark och Taberg. 
951864 – 1910Kalhytte Brunns- och badhusaktiebolag: Protokollsbok. 
971904 – 1904Wermlands Elfdahls telefonförening: Konceptkassabok. 
981940 – 1940Emma Andelius, född Bergström (f. 18/1 1862): Klipp- och anteckningsbok. 
991908 – 1910Filipstads slakteri AB: Verifikationer (lucka 1909). 
1001955 – 1966Borregaards försäljningskontor AB, Göteborg: Aktiebok, protokoll och juridiska handlingar.q 
101Släktutredningar, samlingsvolym. Se vidare det genealogiska registret i Karlstad.

Innehåll: Släkten Appelgren från Flatvik i Östra Fågelvik.Uppgifter till efterföljande 44 generationer i rätt nedstigande led från biskop Arnulf till Britt-Inger Margareta Anstrin äro hämtade från kyrko- och världshistorien, uppslagsverk, kyrkoarkiv samt skriftliga och muntliga meddelanden från närmaste släkten och omfatta en tidrymd av ca: 1360 år. Obs! Som en kuriositet kan nämnas att generationerna från Abraham till Kristus utgöra, enl. bibeln 42 leder ( Matt. 1. kap.). En smedsläkt Asplund under 1700-talet, samt något om släkterna Lindström i Ekshärad och Stålhandske i Ransäter och Kroppa. Gården Borserud, Nyeds sn, en liten släktkrönika. Släktutredning: Carl Reinhold Bäckström. Kronobefallningsman Pehr Collins härstammning.Släkten Ekelund. Fotografi på "Telegrafen" på Älvgatan, Karlstad, ca 1920-1930-tal, efterlämnat av Gudrun Engdahl (lev. nr 13/13). Släkten Engström. Släkten Fernlöf och Florell. Släkten Forsman. Släkten Grundel. Från L. Ingevaldsson i Brobyn till Broström från Värmland. Släkten Kruckenberg. Handlingar angående släkterna Kähköinen, Orainen, Linhoinen och Porka. Släkten Lindberg från Värmland. Ellen Lindberg (gift Möller) anor, värmländska grenar. Lindbacke -släkten från Värmskog. Släkten Löthner. Släkten Nygren. Släkten Rosendahl. Viktor Hugo von Schantz, minnen. Släktutredning släkten Schröder omfattande 156 sidor (okänd utredare). Silverhammar svenska släkter:2. Släktutredning Johan Paavonpoika Suhosen 1793-1858. Handlingar angående släkten Tjust från Tjusterby, Sunne sn.

Bihang: 1 Pärm. Värmlandssläkten Carl Ekman från Bergsäng, Ekshärad.

2 Pärm. Släkten Löthgren från Kristinehamn, Mölnbacka, Garphyttan.

3 Pärm. Bergsmanssläkten från Lekhyttan, Örebro län.

4 Pärm. Släkten Lysell från Bohuslän.

5 Pärm. Släkten Lysell och Lyselius från Dalsland.

6 Arkivbox. Släkten Lysell från Bohuslän och bergsmanssläkten från Vekhyttan- Kvistbro, Örebro län.
7 Arkivbox. Släkten Schützer från Långserud.
 
1021837 – 1901Handlingar rörande släkten Lundell: Meritförteckningar, dödsannonser m.m. 
1041951 – 1974Degerfors Egnahems AB: Avräkningsbok 1951-1974, dagbok 1973-1974 är utbruten se Degerfors bruk. 
1051841 – 1864Josefina Fredrika Pfeiffer(1824-1888) på Gräsås, Alsters sn: Brev - kopior. 
1061939 – 1939Lindekafeet, Arvika: Hotelliggare. 
107Handlingar angående hyttan i Långbansände, Gåsborn sn: Kopior av hyttebrev från 1644. 
1081985 – 1985Namnlängd för Flatvika by, Östra Fågelviks sn från 1540-1740, upprättad 1985 av Nils Sundelius. 
1091827 – 1831Carl Roos, Stöpsjön: Brev- och versbok. Inkommen genom Albert Palmqvist, Rämmen. 
1101879 – 1919C. D. Bergenhem, Chikago: Amerikabrev m.fl. handlingar för C D Bergenhem och hans släkt. 
1111706 – 1860Gårdshandlingar för Lönnhöjden, Grythyttans sn samt Laggsundet och Omsjön, Rämmens sn. 
1121880 – 1895Färnebo Livräntekommitté: Liggare över livräntetagare inklusive strödda räkenskapshandlingar. 
1131939 – 1953Stora Gla´s flottningsförening: Handlingar. Föras till eget? 
1141905 – 1914Kristinehamns enskilda bank, Filipstadskontoret: Räkningar, reverser m.m. till bankkassör Wilhelm Geijer. 
1151930 – 1930Flottningsrännan Tannsjön-Asksjön: Revisionsberättelse inkommen genom Adolfsfors AB. 
1161859 – 1859J.L. Gyllström: Metallurgiska anteckningar. 
1171882 – 1883Hultsbergs gård, Väse: Avräknings- och kapitalbok. 
1181866 – 1917Jägmästare Carl A. Danielsson: Privatarkiv, Avräkningsbok 1866, "1870-års kosthållning", avräkningsbok 1872, kassabok 1915-1917. 
1191848 – 1848Karta över alla ägorna till Grinsbol, Älgå sn. Inkomna genom Åke Sallnäs, Karlstad. 
1201899 – 1916Disponent B. E. Dahlgren: Div. juridiska handlingar, kvitton m.m. 
120a1846 – 1849Gesällbok samt Magistratprotokollsutdrag för målaregesällen Fredrik Emanuel Söderberg. 
1211872 – 1872Olséns tobaksfabrik: Avlönings- och tillverkningslistor maj-sept. 1872. Dåligt skick. Gåva till Sigurd Gustavsson från bankdirektör Stenman, Karlstad år 1968. Kopior se vol 121a. 
121aKopior av föregående volym. 
1221813 – 1874Mons gårdsarkiv: Juridiska och ekonomiska Handlingar. Gåva av Emigrantregistret. 
123Manuskript till böckerna "Torp och torpare i Gillberga" del I-III av Ivan Johansson. 
1241873 – 1933Drätselkammaren i Karlstad, kopior av protokollsutdrag angående vägar och transporter. 
1261765 – 1766Riksdagstidningar. Inkomna från Einar Sundqvist, efter förslag av Holger Johansson och Karin Eles, Värmlands Museum. 
1281880 – 1953Handlingar angående fastighet i kvarteret Klockan, Kvarnberget, Karlstad. 
1291910 – 1918Arbetsbetyg m.fl. handlingar för Fritiof Edvin Hane och Edvard Hane. Inkommet från Tyra Hane, Karlstad. 
1301895 – 1915Fotografier med anknytning till släkten Ullman. 
1311852 – 1868Taxeringslängder, uppgifter angående brandförsäkringar m.m. för Långseruds sn, levererat av Hjalmar Forsell, Övre Kolsäter. 
1321946 – 1962"Fyra år vid Svaneholm", artikelserie av Henning Ellström i Provinstidningen Dalsland 1946. "Minnen antecknade ur min levnad från barndomsåren", av J. W. Ellström 1962. 
1341929 – 1954Östra Värmlands Nykterhetsnämnders förbund: Protokoll 1929-1944, årsberättelser 1932-1944, inkomna skrivelser 1932-1944, kassabok 1932-1944, utgående skrivelser och cirkulär 1934-1944, medlems- och ombudsförteckningar 1938-1939, u.å., verifikationer 1938-1944.
Östra och mellersta Värmlands nykterhetsnämnders förbund: Protokoll 1944-1946.
Karlstads kontrollområdes nykterhetsnämnder: Kassabok 1929-1954.
 
1351830 – 1865Kopior av handlingar efter byggmästare Anders Nygren (1803-1869), Långserud. Inlämnade av Arne Kyrk, Långserud. 
1361773 – 1900Kopior av gårdshandlingar för Norra Haltersbol, Stavnäs sn. 
1371908 – 1915Fotografier från vävkurser i Mässvik, Säffle, Nysäter och Stömne. Inlämnade av Ingeborg Lundblad-Bylander, Kalmar. 
1381835 – 1882Kopia av minnesbok för Sven Nilsson och Marja Larsdotter i Bråxnäs, Nyeds sn. 
1391849 – 1853Beskrivning till laga skifteskartan för hemmanen Olsäter, Smedserud, Smedserudstorp, Östra och Södra Olsäterstorp i Övre Ulleruds sn. 
1401787 – 1947Handlingar angående gården Dalbäcken, Bjurtjärns sn. 
1411982 – 1982Excerpter angående Frans Mikael von Aken (1698-1760) och apoteket i Karlstad. Samlade av arkivchef Leif Gidlöf. (Kopior). 
1421782 – 1888Inskrivningsbok för Asphytte folkskola 1864-1885. Gårdshandlingar för Dalkarlsjöhyttan, Nordmarks sn 1782-1888 u.å. 
1431860 – 1867Bibel från 1860 ca. Sveriges Rikes Lag år 1867. 
1441975 – 1977Kopior och avskrifter av handlingar från 1600-1700-tal angående släkten Lilljebjörn från Gillberga. 
1451697 – 1850Kopior av kassabok för hemmanet Västra Tye, Hammarö sn, 1697-1850. 
1461895 – 1897Kopior av protokoll med intressenterna i järnvägsanlägget Ottebol - Åmål. 
1471896 – 1977Fastighetshandlingar för Nyhyttan 1:17, Färnebo sn. 
1491861 – 1861Kopia av gesällbrev för kakelugnsmakare Magnus Björkman i Karlstad. 
1501801 – 1956Gårdshandlingar för Mohns m.fl. gårdar, Nors sn. Inkom från Värmlands hembygdsförbund. 
1521893 – 1963Samlingsvolym av aktiebrev.

Ångbåtsaktiebolaget Freja 1893, 1 st.

Lennartsfors skogsaktiebolag 1963, 15 st.

Lennartsfors aktiebolag 1920 4 st, 1947 5 st.

Kanalaktiebolaget Stora Lee - Östen 1912, 2 st.

Dalslands kanal aktiebolag, 3 st.

Aktiebolaget J. N. Sanne 1900 3 st, 1916 2 st.

Kalhytte Brunns och Badhus aktiebolag 1884 1 st.
 
1531856 – 1941Gårdshandlingar från Backas och Hjellstads hemman i Dalby sn, inlämnat av Per-Erik Hämqvist, Likenäs. 
1541857 – 1860Dagbok från en lanthandel, förmodligen från Jämskog sn, inlämnat av Nils-Erik Åberg, Kil. 
1551751 – 1879Räkenskapsbok med brukskonto 1791 och personkonton 1843-1879. Inlämnat från Ransäters Hembygdsförening av Anders Sandin, Munkfors. 
1561977 – 1977Kristinehamn och Ölme församlingars kyrkliga samfällighet. Utredning angående kyrkans fasta egendom i området, gjord av prosten Gustav Elving, 1977. Inlämnad av Josef Styrud. 
1571875 – 1921Protokollsbok 1914-1921 för Pensionsnämnden i Forshaga kapellförsamling pensionsdistrikt samt kopia av testamente från 1875. Inlämnat av Eva Andersson, Forshaga. 
158a1809 – 1809Proklamation angående militär förflyttning. Inlämnat av Carlstads-Gillet. 
158bRitning å brandkärra. Inlämnad av Carlstads-Gillet. 
158cRitning å gaskandelaber. Inlämnad av Carlstads-Gillet. 
1591825 – 1923Gårdshandlingar m.m. från Nyed och Malung. Inlämnade av Gösta Jonsson. 
1601800 – 1800Gårdshandlingar från 1800-talet rörande Tobol, Gunnarskog. Inlämnat av Bo Lindgren, Högen, Gunnarskog. 
1611935 – 1940Värmlands Idrottshistoriska Sällskap: 3st affischer från Badhuset, 1935, 1940. 
1621865 – 1894Förteckning på materialer uti Råda församlings folkskola, 1865-1894. Anmärkningsbok för Råda församlinga fasta folkskola 1866-1887. 
1631855 – 1934Dokument rörande Klockargården i Millesviks sn: Köpe- och fastebrev, bouppteckningar, utdrag ur lagfartsprotokoll och dombok, arvskiften m.m. 
1651727 – 1831Handlingar rörande Alsters socken. 
1661808 – 1848Kungörelser, Brattfors åren 1808, 1838 och 1848. 
1671831 – 1866Kungörelser, Arvika, rörande bl.a. auktioner, exekutiva auktioner, ansökningar om att öppna affärsrörelse, ordningsfrågor, reklam, rotering och kolera, 1831, 1846-1848. Fasteansökan från Nils Rijdberg på "Jungfrumaden" u.å. Kvitto från Arvika köpings skjutslg till "Kronobefallningsman" år 1866. 
1681847 – 1897Bouppteckning efter Cajsa Pettersdotter i Bäck år 1847. Köpebrev år 1852. Utdrag ur domboken för lagtima ting med Väse härad å tingsstället Lund 1863 och 1873. Inteckningsbevis m.m. för Carl August Jansson på kronoskatthemmanet Bög 1872-1874. Utdrag av förmyndarprotokoll hållet vid andra allmänna sammanträdet under lagtima höstetinget med Ölme, Visnums och Väse härads tingslag i Christinehamn år 1882. Bouppteckning efter Wilhelm Karlsson, Östra Fågelviks sn , 1897. 
1691963 – 1983Anna Westlunds brevsamling. Korrespondens med Albert Palmqvist. Inlämnat av A. Westlund i Linköping. 
170Anna Svensson (Zätterlund), reseskildringar, brev och fotografier, 1900-tal. 
1711920 – 1920Inb. Räkenskapsbok för Färnebo härads Vägkassa. (Från UHB Storfors revir). 
1721843 – 1844Häfte. Hushållsmotbok med mamsell Danelius. Överförd till Storbrohyttan. 
1731862 – 1862Ficka. Gesällbrev och gesällbok för garfvare Johan Oscar Johansson från Filipstad, 1862. Överförd till Storbrohyttan. 
1741834 – 1848Ficka. Gesällbrev för Carduansmakare Adolf Berg född i Askersund år 1816. År 1834-1848. Överförd till Storbrohyttans arkiv. 
1751813 – 1813Ficka. Anhållan om respass för kamreraren och bergsfogden C. A. Sundin och fru M. C. Berged samt brukspatron E. W. Holmstedt från Wermeland till Stockholm. Samt erhållet respass. (Filipstads Bergslags hembygdsförening). 1813. Överförd till Storbrohyttans arkiv. 
1761706 – 1804Brev från Magnus Simon Westerlin till Simon Månsson i Paradishyttan, Valborg Andersdotter i Västerud revers, utredning och överenskommelse angående Jöns Jonssons sterbhus, testamenten, domboksutdag, köpekontrakt, auktionsprotokoll, m.m. numrerade A 45 - A 64. 
1771850 – 1998Arkivbox. Ett omslag: Karl Karlssons samling, smörpapper med tryck från Longs mejeri i Grums, samt tidningsartikel VB 8/5 1998 rörande ovanstående smörpapper.

Ett omslag: Kopior av tidningsklipp m. m. angående cirkusartiaten m. m. Erik Söder från Högboda.

Ett omslag: Nämndeman Carl Carlsson i Kärr, Visnum-Kil med fotografier, brev, recept, räkenskaper, fullmakter, kontrakt, intyg, invitationer m.m. 1850-1860-tal.
 
1781873 – 1873Kopia av inventarielista för Blomskogs handel. 
1791845 – 1845Kopior av laga skifteshandlingar för Askersby, Sunne sn, inlämnade av Maj Hedin: 
180Kartong. Alfabetiskt ordning på efternamn. Originalklipp samt kopior. Bernhard Julius Kaldéns klippsamling. B J Kaldén (1863-1958), komminister i Visnums pastorat 1902-1942. Klipp som består av dödsnotiser och dylikt angåend Karlstads stift. 
1811898 – 1903Räkenskapsbok för Silfvergrufve Handel. Överförd från Hällefors bruk. 
1821947 – 1989Innehållande handlingar från Stiftelsen Norra Värmlands gåvomedelsfond, bl. a. PM, stadgar, styrelseprotokoll, årsberättelser och ansökningshandlingar. 
1831852 – 1853Räkenskapsbok för Hörks Canal bolag. Överförd från Hällefors bruk. 
1841921 – 1925Ficka. Arrendekontrakt å husen på Fanviken på Jäverön samt jord 1921. Arrendekontrakt på allt fiske tillhörande Gäfverön, till fiskexportören Georg Jansson, Karlstad, 1925. 
185Spelkort funna bland Uddeholm AB:s räkenskaper vol. 252. 
1861841Kontrakt på soldattorpet Tut. Inlämnat av Ingrid Bäcker som gåva, lev nr 42/01. 
1871874Betyg för Lovisa Pettersdotter, Brattfors. Okänd inlämnare. 
1881854 – 1857Kontrabok: Uddeholms bolag med Apoteket i Karlstad. Gåva av Ivan Bratt. 
1891886 – 1891Fakturor för missionären A. Westlind, Svenska missionsförsamlingen i Kongo. Volymen deponerad av Värmlands museum. 
1901847Avräkningsbok för Segerfors bruk. Deponerad av Värmlands museum. 
1911872Capital- och avräkningsbok vid Rosenborg. Deponerad av Värmlands museum. 
1921764 – 1942Sundsbyns kraftstation: Protokoll, lånehandling, gravationsbevis m m. Deponerad av Värmlands museum. 
1931829 – 1831Handelsbolaget James Dickson & Co: Afräkningsbok med Timmerallmogen. Inlämnad av Gunnar Larsson, Karlskoga. 
1941896 – 1916Kapitalbok vid Säteriet Rud, Ny sn, 1896-1897. Dagsverksbok från Magnebyn, Gillberga sn, 1911-1916. Ägare godsägare Anders Andersson, vars barn tog namnet Werner. Gåva till Värmlandsarkiv okt. 1989 av Bengt R Werner, Täby. 
1951896 – 1898Avräkningsbok vid Säteriet Rud, Ny sn. Ägare se vol. 194, inlämnare dito. 
1961915 – 1931Nils Nordqvists personarkiv: Skolböcker, brev, samt delar av manuskript. Räkningar till Bergmästare Hjalmar Nordqvist (Bergmästaregården Filipstad), 1925-1929. 
1971838 – 1978Samlingsvolym personarkiv: Hans Ekströms "arkiv"; Handlingar rörande Nordmarks gruvor 1838-1978 spr år. Inkommet 1993. Reinhold Geijer, brukspatron; Anteckningsböcker och brev 1874-1889. O. J-son Granström; Korrespondens med riksarkivet, handlingar rörande Eds utskog samt ett näverkonvolut, 1899-1901. Inlämnat till B Janzon FVA från Ingmar Sellén-Hansson, Bromma. Bernhard Thid uppfinnare; "Reklam". Gåva från Karl Karlsson, Kil 1994. Arvsskifte, utdrag ur domboken Kils härad 1867 samt kontrakt angående byte Klaxås - Skived 1892 med protokollsutdrag från Kils häradsrätt 1914, 1917. Inlämnat av Bertil Carlsson, Karlstad 1992. 
1981839Kopior ur Listers häradsrätts arkiv (LLA) AIII:1. Handlingar med sannolik proviniens i Värmland, som av okänd anledning hamnat i Listers häradsrätts arkiv, Fyndet gjort i dec 2003. Inlämnat av "Lars" Landsarkivet i Lund. 
1991910Journal över mutningsområden. Inlämnat från Grums församling, att Mats Johansson, Grums. 
2001664Arkivbox. Vägkontrakt med Mjönäsbönderna, underskrivet av Gustaf Börjesson med tillägg år 1674 samt en maskinskriven text till vägkontraktet (även lite historik om Börjesson Gustaf. 
2011786Ficka. Husesynsprotokoll från 1786-10-31, Kattviken (mellan Bergvik och Skutberget) i Karlstad. Häri även översättning av protokollet. Lev.nr: 60/11. 
2021545 – 1754Ficka. Uppgifter ang. skattläggningen i Yttre Ullerö (Övre Ullerud), Nedre Ullerö (Nedre Ullerud), Ed och Nyed 1545-1754, 31 sidor. Utdrag ur lagmansrättens protokoll 5/9 1713 rörande förlikning mellan Bosebyn m.fl. byar avseende bruket av skog och mark, 4 sidor. Gåva från Stefan Holm, Eskilstuna. Lev. nr. 04/12. 
2031773 – 1794Kartmapp. Karta Wadjungsed 1794 Järnskogs socken. 2 kartfragment 1773 
2041858 – 1859Arkivbox. Fragment av räkenskapshandlingar, 1858-1859. Har förvarats i ordnarrummet i AC. 
2051926 – 1927AB Idrottsmagasinet, Karlstad Vinterkatalog över sportartiklar säsongen 1926-1927.