Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Alla register
Ta bort begränsning
  • REGISTER
    • Alla (17)
    • Uppslagsverk (16)
    • Brev (1) Info Info

Visar träff 1-17 av 17
1. Svenskt biografiskt lexikon

2. Svenskt biografiskt lexikon

3. Svenskt biografiskt lexikon

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Puke, släkt


5. Svenskt biografiskt lexikon

6. Svenskt biografiskt lexikon

7. Svenskt biografiskt lexikon

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Roos, släkt


9. Svenskt biografiskt lexikon

10. Svenskt biografiskt lexikon

11. Svenskt biografiskt lexikon

12. Svenskt biografiskt lexikon

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21470

Utfärdat: 14300929, Kalmar
Innehåll: Borgmästare och råd i Kalmar erkänner sig ha mottagit en kvarn och en kålgård samt en kalk av kyrkoherden i staden Hannus Remscher såsom prebendestiftelse för dennes släkt och med företräde för stifta...

14. Svenskt biografiskt lexikon

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bengt Gregersson

Yrke: Biskop
Död: 1338

16. Svenskt biografiskt lexikon

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kierkegaard, Niels Christian

Yrke: Skeppsbyggmästare
Född: 1817
Död: 1869