Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Alla register
  • Ta bort SDHK (medeltidsbrev)
Ta bort begränsningar
  • REGISTER
    • Alla (1)
    • Brev (1) Info Info

Visar träff 1-1 av 1
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21470

Utfärdat: 14300929, Kalmar
Innehåll: Borgmästare och råd i Kalmar erkänner sig ha mottagit en kvarn och en kålgård samt en kalk av kyrkoherden i staden Hannus Remscher såsom prebendestiftelse för dennes släkt och med företräde för stifta...