Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Alla register
Ta bort begränsning
  • REGISTER
    • Alla (17)
    • Uppslagsverk (16)
    • Brev (1) Info Info

Visar träff 1-17 av 17
1. Svenskt biografiskt lexikon
99,13837

2. Svenskt biografiskt lexikon
98,494446

3. Svenskt biografiskt lexikon
98,35054

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Roos, släkt

87,65572

5. Svenskt biografiskt lexikon
87,61519

6. Svenskt biografiskt lexikon
87,58588

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Puke, släkt

87,56805

8. Svenskt biografiskt lexikon
87,551796

9. Svenskt biografiskt lexikon
86,37775

10. Svenskt biografiskt lexikon
86,31715

11. Svenskt biografiskt lexikon
85,97713

12. Svenskt biografiskt lexikon
84,38445

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21470

Utfärdat: 14300929, Kalmar
Innehåll: Borgmästare och råd i Kalmar erkänner sig ha mottagit en kvarn och en kålgård samt en kalk av kyrkoherden i staden Hannus Remscher såsom prebendestiftelse för dennes släkt och med företräde för stifta...
75,420616

14. Svenskt biografiskt lexikon
75,29756

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bengt Gregersson

Yrke: Biskop
Död: 1338
75,07821

16. Svenskt biografiskt lexikon
75,04975

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kierkegaard, Niels Christian

Yrke: Skeppsbyggmästare
Född: 1817
Död: 1869
75,03369