EDWARD OCH RUT LANDIN

Person

KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (Kulturhistoriskt material)
KategoriPerson (släkt). Ospecificerad (Person/Släkt)
HistorikH I S T O R I K
Nykterhetsfolkets Länsarkiv i Halland
244 EDWARD OCH RUT LANDINS DIABILDSSAMLING
Edward och Rut Landins diabilder från Halmstad
Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halmstad fick diabildssamlingen som en gåva av Rut Landin den 26 juni 2006. Makarna Landin tillhörde nykterhetslogen Halmstads Vapen i över 70 år, där Rut var ordförande från och med 4 februari 1998 tills dess att logen upphörde 2007. Rut Landin var även ordförande i Vita Bandet, Halmstad.
Edward Landin fotograferade halmstadsmiljöer från 1950-talet och nästan fram till sin bortgång 2002. Han var då 91 år gammal. Samlingen består av 1366 diabilder med motiv från Halmstad, mestadels byggnader och stadsmiljöer. Till samlingen hör en svart bok med Rut Landins anteckningar till bilderna.
Edward och Rut visade och berättade om sina bilder på olika nykterhetsmöten och träffar i södra Sverige 600 gånger. Edward spelade piano och Rut sjöng. Edward var en skicklig pianist och var ofta anlitad på bröllop och andra festligheter. De reste även flitigt och besökte 20 olika länder, bl a svenskättlingar och nykterhetsloger i Amerika.
Makarna drev Landins skofabrik på Dragvägen. Fabriken sysselsatte 40 arbetare och 80-100 hemarbetare. Det fanns 19 skofabriker i Halmstad under 1950- och 60-talen och Landins var den sista som lades ned. Edward Landin tog över efter sin pappa vilken bedrev skomakeri och toffelmakeri på Brogatan 24. Landins hade också skoaffär vid Köpmansgatan. Skofabriken övertogs av sonen Håkan och existerade ända fram tills i början av 2000-talet.
Telefonintervju med Rut Landin (91 år)
Fjärdingsstigen 7
302 51 HALMSTAD
Varberg 18 november 2009
Ulla Riise
Reviderad 2011-06-10
Inger Axelsson
OBS! Öppna i RTF-format för att se en tydligare förteckning!
För att söka - klicka Ctrl + F och skriv in sökordet.
Bild Motivkategori Outline/realnummer Tid Ort Plats/Fastighet Namn Beskrivning/bildtext
ERL1 Stadsvy 361, 366, 796 Halmstad Storgatan Storgatan med julgirlanger. Affärsgata. Se även bild 1059
ERL2 Affärsbyggnad 347, 361 Halmstad Storgatan Lidmars hus, rivet 1977. Se även bild 974
ERL3 Konst 532,361 1973 Halmstad Storgatan Norre Kavaljeren med Ryttaren av Valter Bengtsson, Norre port i bakgrunden
ERL4 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 1974 Halmstad Norre port Norre port, nyrenoverad
ERL5 Affärsbyggnad 347, 453 Halmstad Storgatan Bankpalatset 1883, Enskilda banken, Hotell Drottning Kristina
ERL6 Byggnadsdetalj 347, 355, 453 Halmstad Storgatan Bankpalatset 1883, Enskilda banken, Hotell Drottning Kristina
ERL7 Byggnadsdetalj 347, 355, 453 Halmstad Storgatan Bankpalatset 1883, Enskilda banken, Hotell Drottning Kristina
ERL8 Byggnad 341, 342, 347, 361 Halmstad Storgatan Sterners hus, ritat av Sven Gratz
ERL9 Byggnadsdetalj 355 Halmstad Storgatan Sterners hus, ritat av Sven Gratz, tornet
ERL10 Hotell 133, 361, 501 Halmstad Hotell Svea Fullriggaren Najaden ligger för ankar vid Slottskajen. I bakgrunden hotell Svea från 1843, och S:t Nikolai kyrka.
ERL11 Byggnad 34, 361 Halmstad Storgatan Tornhuset eller Ridderkranzka huset, 1600-tal. Har varit skola-rådhus?
ERL12 Stadsvy 211, 347, 349, 361, 484, 712 Halmstad Storgatan Storgatan med Norre port, 1605, renoverad 1974. Hotell Mårtensson 16/1 1897, 500 platser. Stadsbebyggelse
ERL13 Stadsvy 211, 347, 349, 361, 484, 712 Halmstad Storgatan Hotell Mårtensson med Norre port. Fotografi av gammalt vykort.
ERL14 Stadsvy 361 Halmstad Norra vägen Bebyggelse vi Norra vägen, norr om porten, sett från Norre katts park.
ERL15 Stadsvy 331, 361 Halmstad Norra vägen Norra vägen, norr om porten, rivning av hus.
ERL16 Byggnad 342, 361 Halmstad Hörnet Karl XV:s väg - Skolgatan Dolowitz hus
ERL17 Stadsvy 361, 367 1953 Halmstad Övre Tivoli Trappan till Övre Tivoli, 1953, park
ERL18 Stadsvy 211, 349, 361, 712 1990 Halmstad Norre port Norre port från Lilla torg, 1990
ERL19 Matställe 265, 347, 367 Halmstad Norre katts park Restaurangen Norre katt, från 1860, revs 1961.
ERL20 Stadsvy 361, 367 Halmstad Norre katts park Norre katts park, bron vid näckrosdammen
ERL21 Stadsvy 361, 367 Halmstad Norre katts park Norre katts park, bron vid näckrosdammen
ERL22 Blomma 137, 367 Halmstad Norre katts park Norre katts park, näckrosdammen.
ERL23 Stadsvy 361, 367 Halmstad Norre katts park Norre katts park, springbrunnen.
ERL24 Minnesmärke 211, 367, 532 Halmstad Norre katts park Norre katts park. Minnesmonument över Göran Hammar.
ERL25 Stadsvy 132, 367, 361 Halmstad Norre katts park Höst i Norre katts park.
ERL26 Minnesmärke 211, 348, 361, 367, 532 Halmstad Norre katts park Norre katts park. Minnesmonument över Göran Hammar. Tvärs över Nissan syns Nordiska Filt.
ERL27 Utsorterad av Landins
ERL28 Utsorterad av Landins
ERL29 Matställe 265, 347, 367 Halmstad Norre katts park Nykterhetsfolkets kafé "Nyktran", 1907-62. Se även bild 743
ERL30 Konst 367, 532 Halmstad Norre katts park Rut Landin Söndrumsurnan ritad av Ferdinand Boberg, skänkt av direktören på Stenbolaget 1924.
ERL31 Byggnad 186, 34, 367 Halmstad Norre katts park Särdalsstugan i Tivoliparken, invigd 1903. Flyttad till hembygdsparken i Harplinge.
ERL32 Bostad 132, 186, 34, 367 Halmstad Särdalsstugan Snö i Tivoliparken. Särdalsstugan i vinterskrud. Invigd 1903. Flyttad till hembygdsparken i Harplinge. Musikpaviljongen i bakgrunden.
ERL33 Stadsvy 132, 367 Halmstad Norre katts park Snö i Tivoliparken. Särdalsstugan i vinterskrud. Invigd 1903. Flyttad till hembygdsparken i Harplinge. Musikpaviljongen i bakgrunden.
ERL34 Stadsvy 361, 366, 796 Halmstad Storgatan Julbelysning på Storgatan.
ERL35 Stadsvy 361, 527, 795, 796 Halmstad Stora torg Julgranen tänd. I bakgrunden S:t Nikolai kyrka.
ERL36 Byggnad 342, 335, 351 1975 Halmstad Hamngatan 45 Tandläkare Nyströms gård, från början av 1600-talet
ERL37 Stadsvy 256, 335, 347, 361, 366 1978 Halmstad Bankgatan Bankgatan mot Storgatan. Skånska hembageriet till vänster. Korsvirkeshus, sent 1700-tal, Vredska gården. Operasångerskan Kristina Nilsson sjöng här 1858. Se även bild 596.
ERL38 Bostad 342, 361 1976 Halmstad Nordiska Filt "Gröna Lund". Direktör Westerbergs villa vid Nordiska Filt. Nissans östra strand.
ERL39 Fritid & Nöje 342, 547 Halmstad Miniland Direktör Westerbergs villa "Gröna lund", på Miniland. Villan revs 1994.
ERL40 Övrig verksamhet 543 1929 Halmstad Norre katts park Halmstadutställningen 1929. Fotografi av gammalt vykort.
ERL41 Väg 361, 491 Halmstad Österbro Gamla Österbro. Fotografi av gammalt vykort.
ERL42 Väg 361, 491 Halmstad Österbro Österbro före ombyggnaden
ERL43 Stadsvy 133, 347, 361, 484, 491 1982 Halmstad Österbro Österbro med "Hotell Karin". Hamngatan på andra sidan Nissan.
ERL44 Offentlig byggnad 344, 632 Halmstad Hamngatan Gamla Rådhuset, Hamngatan, revs 1938. Se även bild 536, 1963
ERL45 Väg 361, 491 Halmstad Österbro Rut Landin Provisoriska bron.
ERL46 Stadsvy 361 1984 Halmstad Hamngatan Korsningen Hamngatan - Brogatan vid Österbro. Se även bild 535.
ERL47 Stadsvy 361 Halmstad Brogatan Brogatan från Österbro.
ERL48 Stadsvy 133, 501, 361 1986 Halmstad Hamngatan Hamngatan från Österbro.
ERL49 Offentlig byggnad 346, 873 Halmstad Slottsgatan Gamla läroverket från 1869.
ERL50 Offentlig byggnad 346, 873 Halmstad Slottsgatan Baksidan av gamla läroverket. Till vänster Länsstyrelsen.
ERL51 Stadsvy 361 1960-tal Halmstad Storgatan 1 Storgatan 1. I bakgrunden Hotell Svea. Se även bild 816.
ERL52 Stadsvy 361 1960-tal Halmstad Storgatan 1 Storgatan 1, mot slottet.
ERL53 Stadsvy 361 1960-tal Halmstad Kyrkogatan Kyrkogatan västerut. Rådhuset, Tre hjärtan och S:t Nikolai kyrka till vänster i bild.
ERL54 Kyrklig byggnad 346, 361, 795 1976 Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka från 1425, barnens och sjöfararnas helgon
ERL55 Kyrklig byggnad 346, 361, 795 1976 Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka reparerades 1976-77
ERL56 Kyrklig byggnad 346, 355, 795 1976 Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka reparerades 1976-77. Detalj kyrktornet.
ERL57 Stadsvy 361, 366 Halmstad Stora torg Stora torg mot Köpmansgatan - Brogatan.
ERL58 Stadsvy 361, 366 Halmstad Stora torg Stora torg mot Storgatan, Sparbanken, 1912.
ERL59 Stadsvy 361, 366 Halmstad Stora torg Brogatan med Stora torg. Malmströms till vänster.
ERL60_1 Stadsvy 361, 366 Halmstad Hörnet Storgatan - Brogatan Stora torg. Hörnet Storgatan - Brogatan, rivet 1963. Se även bild 1111. Vykort.
ERL60_2 Stadsvy 361, 366 Halmstad Hörnet Storgatan - Brogatan Stora torg. Hörnet Storgatan - Brogatan, rivet 1963. Se även bild 1111.
ERL61 Stadsvy 331, 332, 361 Halmstad Hörnet Storgatan - Brogatan Hörnet Storgatan - Brogatan, rivet 1963. Färdigt 1966. Se även bild 1111.
ERL62_1 Stadsvy 331, 332, 361 1963 Halmstad Hörnet Storgatan - Brogatan Husrivning för Domus-bygget 1963.
ERL62_2 Underhållning 741, 794, 533, 545 Halmstad Stora torg Soldater från Frälsningsarmén sjunger och spelar på Stora torg.
ERL63 Stadsvy 331, 332, 361 1963 Halmstad Hörnet Storgatan - Brogatan Husrivning för Domus-bygget 1963.
ERL64 Byggnad 331, 332, 361 1960-tal Halmstad Kalente-huset Husrivning för Kalente-huset, eller S:t Gertruds hus, 1964-65. Se även bild 483
ERL65 Stadsvy 331, 332, 361 1960-tal Halmstad Stora torg Torggaraget bygges, 1964-66. Rådhuset och Tre hjärtan till höger i bild.
ERL66 Stadsvy 331, 332, 361 1960-tal Halmstad Stora torg Torggaraget bygges, 1964-66. Rådhuset och Tre hjärtan till höger i bild.
ERL67 Stadsvy 331, 332, 361 1960-tal Halmstad Stora torg Torggaraget bygges, 1964-66. Rådhuset och Tre hjärtan till höger i bild.
ERL68 Utsorterad av Landins
ERL69 Stadsvy 361, 366 1973 Halmstad Köpmansgatan Hörnet Köpmansgatan - Kyrkogatan. Frummerins Järn, varuhuset EPA och Hallandspostens ljustidning.
ERL70 Affärsbyggnad 205, 344, 347, 361 Halmstad Köpmansgatan Hörnet Köpmansgatan - Kyrkogatan. Bern. Jönssons Advokatbyrå. Första posten 1831-1877.
ERL71 Affärsbyggnad 265, 347 Halmstad Tre hjärtan Konditori Tre Hjärtan, huset från 1700-talet. Tidigare hospital, bryggeri, första vattenledningen 1870, 1837 lasarett, 1922 Tollska biblioteket, 1938 konditori
ERL72 Fritid & Nöje 265, 344, 347, 547, 632 1960-tal Halmstad Miniland Utflykt till nöjesparken Miniland där man kunde se kända byggnader i miniformat. På bilden ses Rådhuset, konditori Tre Hjärtan och gamla Tempo i Halmstad
ERL73 Offentlig byggnad 344, 632 1971 Halmstad Rådhuset Halmstad, årets stad 1971. Rådhuset, invigdes 24/9 1938.
ERL74 Stadsvy 367 1971 Halmstad Slottet Halmstad, årets stad 1971. Plantering framför slottet.
ERL75 Stadsvy 367 1972 Halmstad Slottet Plantering vid slottet, kajen mot Nissan. HBK (Halmstad bollklubb) 1972
ERL76 Stadsvy 367 1974 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Regementet I 16, 350 år, 1974
ERL77 Stadsvy 367 1976 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Handbollsklubben Drott, 40 år, 1976.
ERL78 Båt 133, 342, 344, 346, 361, 501, 1976 Halmstad Slottet Fullriggaren Najaden i Nissan framför Halmstad slott.
ERL79 Bostad 342, 344, 346, 361 Halmstad Slottet Halmstad slott (färdigt 1615). Kyrksalen slutade fungera som kyrksal i början 1700-talet
ERL80 Bostad 342, 344, 346, 361 Halmstad Slottet Halmstad slott (färdigt 1615), mot Nissan.
ERL81 Bostad 342, 344, 346, 355, 361 Halmstad Slottet Halmstad slott (färdigt 1615). Valvet in mot borggården.
ERL82 Bostad 342, 344, 346, 355, 361 Halmstad Slottet Halmstad slott (färdigt 1615). Borggården.
ERL83 Bostad 342, 344, 346, 355, 361 Halmstad Slottet Halmstad slott (färdigt 1615). Utsikt genom porten mot Hotel Svea. 1823 hade 23-årige Isak Wallberg väveri i Hotell Svea.
ERL84 Byggnad 342, 361 Halmstad Brooktorpsgården, Kyrkogatan 12 Brooktorpsgården, efter branden 1619.
ERL85 Byggnad 342, 351 Halmstad Brooktorpsgården, Kyrkogatan 13 Brooktorpsgården, gårdsinteriör.
ERL86 Byggnad 342, 351 Halmstad Brooktorpsgården, Kyrkogatan 14 Brooktorpsgården, gårdsinteriör.
ERL87 Stadsvy 361 Halmstad Vallgatan Vallgatan, från Kyrkogatan mot Brogatan.
ERL88 Stadsvy 361 1976 Halmstad Vallgatan - Hantverkargatan Husen vid Vallgatan - Hantverkargatan, sett från Slottsgatan.
ERL89 Stadsvy 361 1976 Halmstad Hantverkargatan Hantverkargatan.
ERL90 Stadsvy 361, 366 Halmstad Brogatan Butiker på Brogatan.
ERL91 Stadsvy 361 Halmstad Hörnet Karl XI:s väg - Brogatan Hörnet Karl XI: s väg - Brogatan. Se även bild 464.
ERL92 Affärsbyggnad 347, 443 Halmstad Hörnet Karl XV:s väg - Brogatan Manufakturaffär, i folkmun kallad "Rut i Röran".
ERL93 Affärsbyggnad 347, 443, 361 1976 Halmstad Karl XI:s väg Saluhallen 13/10 1934 - 1979. Se även bild 595
ERL94_1 Affärsbyggnad 347, 493 Halmstad Hörnet Brogatan - Hantverksgatan Levin & Nilsson, cykelaffär, hörnet Brogatan - Hantverksgatan.
ERL94_2 Affärsbyggnad 347, 443, 453 Halmstad Hörnet Brogatan - Hantverksgatan Svenska Handelsbanken och Obs! Ineriör, hörnet Brogatan - Hantverksgatan.
ERL95 Stadsbebyggelse 361, 366 Halmstad Brogatan - Vallgatan Brogatan - Vallgatan. Se även bild 701
ERL96 Affärsbyggnad 256, 347 1976 Halmstad Brogatan 28 Karin Nilssons Bageri
ERL97 Stadsvy 361, 366 Halmstad Brogatan Brogatan västerut från Stora torg, hörnet Köpmansgatan, .
ERL98 Stadsvy 361, 366 Halmstad Brogatan Köpmansgatan, hörnet Brogatan, efter Stora torg.
ERL99 Stadsvy 361, 366 1973 Halmstad Brogatan Brogatan österut, mot Stora torg, Domus i bakgrunden.
ERL100 Stadsvy 342, 361, 366 Halmstad Köpmansgatan Mellgrenska huset, byggt 1785-85, rivet 1965
ERL101 Stadsvy 331, 361, 366 Halmstad Köpmansgatan - Klammerdamsgatan Bergs kaffehandel, 15-öres Basar. Hallandspostens ljustidning på Klammerdammsgatan.
ERL102 Stadsvy 331, 361, 366 Halmstad Köpmansgatan Bergs kaffehandel, 15-öres Basar. Hallandspostens ljustidning på Klammerdammsgatan. Se även bild 700
ERL103 Byggnad 345 Halmstad Köpmansgatan Det ursprungliga Frimurarehuset på Köpmansgatan 1876-1962.
ERL104 Stadsvy 361, 366 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan vid Bryggaregatan
ERL105 Stadsvy 361, 366 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan vid Bryggaregatan
ERL106 Stadsvy 361 Halmstad Bryggaregatan Bryggaregatan - hörnet Köpmansgatan, Sion, Biorama 1910. I bakgrunden ses Appeltoftska bryggeriet. Se även bild 187.
ERL107 Stadsvy 361, 366 1960-tal Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan norrut, mot Lilla torg. I bakgrunden ses Televerket.
ERL108 Stadsvy 361, 366 Halmstad Klammerdammsgatan Klammerdammsgatan västerut
ERL109 Bostad 211, 342, 361 Halmstad Klammerdammsgatan 16 Klammerdammsgatan 16, Ernst Wigforss födelsehem. Se även bild 1009.
ERL110 Affärsbyggnad 361, 366 Halmstad Klammerdammsgatan Klinkers hus 1862, affärerna 1923. I bakgrunden ses Hallandspostens ljustidning på Klammerdammsgatan.
ERL111 Stadsvy 361 1976 Halmstad Hantverkargatan Hantverkargatan.
ERL112 Stadsvy 361 Halmstad Hantverkargatan Hantverkargatan. Se även bild 1004.
ERL113 Stadsvy 361, 366 1974 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan vid Bryggaregatan.
ERL114 Stadsvy 361, 366 Halmstad Bankgatan Bankgatan västerut mot Lilla torg. Biografen Röda kvarn och brandstationen på vänster sida.
ERL115 Stadsvy 349, 361, 365 Halmstad Lilla torg Lilla torg och Bankgatan med Fattighuset, 1857, brandstationen 1903-1970-talet och biografen Röda kvarn på höger sida. I bakgrunden tornet på Sterners hus.
ERL116 Stadsvy 361 Halmstad Lilla torg Lilla torg mot Köpmansgatan. Till höger Televerket till vänster brandstationen och fattighuset. Torghandel bedrevs i början av 1900-talet.
ERL117 Byggnad 342, 347, 361 Halmstad Lilla torg - Tyghusgatan Schönbeckshuset, 1920, Tyghusgatan. Se även bild 945.
ERL118 Affärsbyggnad 361, 443 Halmstad Lilla torg Olssons ostaffär. Se även bild 441.
ERL119 Stadsvy 361 Halmstad Lilla torg mot Tyghusgatan Lilla torg. Här låg Sankta Annas kloster (Franciskanerkloster) 1494-1531, utgrävt 1932. Se även bild 580.
ERL120 Byggnad 345, 575, 733 Halmstad Källegatan Nykterhetslogernas ordenshus, Källegatan, rivet 1970. Möteslokaler 1929-1970. Se även bild 127.
ERL121 Byggnadsdetalj 345, 355, 575, 733 Halmstad Källegatan Nykterhetslogernas ordenshus, Källegatan, rivet 1970. Möteslokaler 1929-1970. Se även bild 127.
ERL122 Byggnad 331, 345, 575, 733 Halmstad Källegatan Rivningstomt efter Goodtemplarhuset som revs 1970.
ERL123 Industribyggnad 272, 274, 348 1970 Halmstad Appeltofftska bryggeriet Appeltofftska bryggeriet. Anders Julius Appeltofft startade bryggeriet 1836 i byggnaden Tre hjärtan vid Stora torg.
ERL124 Offentlig byggnad 346, 361, 872 Halmstad Skolgatan Norra skolan - Fredriksvallsskolan. Byggdes 1882. Revs 1969. Se även bilder 410, 1013.
ERL125 Offentlig byggnad 302, 345, 365 Halmstad Badhusgatan Varmbadhuset 1904 (1964-85?). Se även bild 971.
ERL126 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL127 Kyrklig byggnad 345, 346, 575, 733, 794 1966 Halmstad Katolska kyrkan, Falkenbergsgatan 6 Katolskakyrkan, Falkenbergsgatan. IOGT-ägd möteslokal 1903-29. Byggdes 1890 som metodistkyrka. Skofabrik. Se även bild 121.
ERL128 Stadsvy 361 Halmstad Falkenbergsgatan Mitt emot Katolska kyrkan.
ERL129 Stadsvy 342, 351 Halmstad Karlsbergsvägen Karlsbergsvägen mot långvården (Epidemisjukhuset).
ERL130 Byggnad 345, 575, 733 Halmstad Ridhusgatan - Vattugatan Hörnet Ridhusgatan - Vattugatan. IOGT hade lokal på vinden. Revs 1978.
ERL131 Stadsvy 361 Halmstad Ridhusgatan Ridhusgatan med lutande huset. Se även bild 1081.
ERL132 Stadsvy 361 Halmstad Bergsgatan Bergsgatan, sommar. Se även bild 1080.
ERL133 Stadsvy 361 Halmstad Bergsgatan Bergsgatan. Se även bild 1080.
ERL134 Stadsvy 361 1950-tal Halmstad Norra vägen Norra vägen.
ERL135 Stadsvy 361 1950-tal Halmstad Norra vägen Norra vägen.
ERL136 Stadsvy 361 1950-tal Halmstad Norra vägen Norra vägen. Det vita huset till höger med trapporna var bageri. Av studenterna på läroverket kallat "Idas bak är bäst".
ERL137 Stadsvy 361 1950-tal Halmstad Norra vägen Norra vägen mot Högelid.
ERL138 Affärsbyggnad 347, 495 1974 Halmstad Norra vägen Schellmacken, Norra vägen.
ERL139 Stadsvy 342, 361, 363 1974 Halmstad Norra vägen Sista huset som senare revs vid anläggandet av Norra infarten.
ERL140 Stadsvy 361, 361, 363 1974 Halmstad Norra vägen Rut Landin Norra vägen. Nya vägen påbörjad.
ERL141 Stadsvy 361, 363 1974 Halmstad Norra vägen Norra vägen. Nya vägen påbörjad.
ERL142 Stadsvy 361, 363 1974 Halmstad Norra vägen Norra vägen. Nya vägen påbörjad.
ERL143 Byggnad 219, 34, 346 1976 Halmstad Hallandsgården Hallandsgården, friluftsmuseum på Galgberget. Anlades 1922 av källarmästare Baertling, invigd 1925.
ERL144 Byggnad 219, 34, 346 1973 Halmstad Hallandsgården Hallandsgården på hösten. Friluftsmuseum på Galgberget. Anlades 1922 av källarmästare Baertling, invigd 1925.
ERL145 Byggnad 219, 34, 346 1973 Halmstad Hallandsgården Krafsagården från Valinge. Hallandsgården, friluftsmuseum på Galgberget. Anlades 1922 av källarmästare Baertling, invigd 1925.
ERL146 Byggnad 219, 34, 346 1973 Halmstad Hallandsgården Stuga på Hallandsgården, friluftsmuseum på Galgberget. Anlades 1922 av källarmästare Baertling, invigd 1925.
ERL147 Stadsvy 361 Halmstad Karl XI:s väg Hörnet Karl XI:s väg - Klammerdammsgatan
ERL148 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 Halmstad Karl XI:s väg Bastionen, Karl XI:s väg. Se även bild 717.
ERL149 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 Halmstad Karl XI:s väg Våghals-bastionen, 1600-tal, Karl XI:s väg.
ERL150 Bostad 342, 345, 575, 733 Halmstad Karl XI:s väg Tempel riddare-ordens lokaler (TR-huset). Invigt 1958. Se även bilder 312 och 313.
ERL151 Stadsvy 361 Halmstad Karl XI:s väg Utsikt från Tempel riddare-huset, mot norr.
ERL152 Stadsvy 133, 361, 795 Halmstad Karl XI:s väg Utsikt från Tempel riddare-huset, mot S:t Nikolai-kyrkan
ERL153 Stadsvy 133, 361 Halmstad Karl XI:s väg Utsikt från Tempel riddare-huset, Kyrkogatan.
ERL154 Stadsvy 133, 361 Halmstad Karl XI:s väg Utsikt från Tempel riddare-huset, mot Slottsparken.
ERL155 Stadsvy 133, 361 Halmstad Karl XI:s väg Utsikt från Tempel riddare-huset, Karl XI:s väg norrut.
ERL156 Stadsvy 367 Halmstad Gunillaparken Gunillaparken.
ERL157 Stadsvy 367 1976 Halmstad Gunillaparken Gunillaparken.
ERL158 Gruppbild 215, 295, 348 Halmstad Brogatan 24 Landins skomakeri - Toffelmakeri på Brogatan 24. På bilden syns bl a Edward som barn, hans föräldrar och biträdet. Företaget grundades av Edward Landins far, som var skomakare. Senare flyttade skofabriken till Tillmans gamla villa på Dragvägen.
ERL159 Gruppbild 215, 295, 348 Halmstad Brogatan 25 Landins skomakeri - Toffelmakeri på Brogatan 24. Företaget grundades av Edward Landins far, som var skomakare. Senare flyttade skofabriken till Tillmans gamla villa på Dragvägen. Då fanns det cirka 40 arbetare på fabriken och 80-100 hemarbetare (hemmafruar). Både Edward och Rut Landin arbetade där. Det fanns 19 skofabriker i Halmstad under 1950- och 60-talen. Landins skofabrik togs över av Edward Landins son och existerade ända in på 2000-talet.
ERL160 Stadsvy 361 Halmstad Brogatan Brogatan. Se även bild 702.
ERL161 Stadsvy 361 Halmstad Brogatan Brogatan. Se även bild 702.
ERL162 Bostad 342 Halmstad Åkersgränd - Brogatan Konservator Skölds hus, f. d. bondgård från 1800-talet. I folkmun "Gula villan".
ERL163 Bostad 342, 351 Halmstad Åkersgränd - Brogatan Konservator Skölds hus, f. d. bondgård från 1800-talet. I folkmun "Gula villan". Gårdsinteriör.
ERL164 Bostad 342, 361, 794 1974 Halmstad Åkersgränd 8 Diakonihemmet.
ERL165 Bostad 342, 351 1974 Halmstad Åkersgränd 8 Diakonihemmet. Gårdsinteriör.
ERL166 Bostad 342 1974 Halmstad Åkersgränd Villa Åkerslund, från slutet av 1860-talet.
ERL167 Bostad 342 1976 Halmstad Vapnövägen Vapnövägen vid Fridhemsplan.
ERL168 Stadsvy 342, 361, 496 1974 Halmstad Karlsrovägen 1 Karlsrovägen 1. Se även bild 962.
ERL169 Affärsbyggnad 347 1974 Halmstad Fridhemsplan "Pettersson i Lutan", Fridhemsplan.
ERL170 Offentlig byggnad 346, 361, 872 1976 Halmstad Brunnsåkersskolan Brunnsåkersskolan, f. d. Västra skolan, invigd 1908.
ERL171 Bostad 342, 361 1974 Halmstad Söndrumsvägen - Kapellgatan Villa Bisbing, byggd 1908-09, riven 1976.
ERL172 Stadsvy 361, 496 1976 Halmstad Banstigen - Söndrumsvägen Bebyggelse utmed Banstigen - Söndrumsvägen, rivna 1975-76.
ERL173 Byggnad 342, 496 1976 Halmstad Banstigen - Söndrumsvägen Hus utmed Banstigen - Söndrumsvägen, rivna 1975-76.
ERL174 Järnväg 361, 496 1976 Halmstad Järnvägen Järnvägen från Saltsjövägen (banstigen). Se även bild 851.
ERL175 Stadsvy 342, 361 1976 Halmstad Järnvägen Hus vid järnvägen från Saltsjövägen (banstigen). Se även bild 851.
ERL176 Affärsbyggnad 347 1976 Halmstad Saltsjövägen - Söndrumsvägen Tornhuset, "Backebo", tobaksaffär.
ERL177 Stadsvy 342, 361 1976 Halmstad Saltsjövägen August Larssons.
ERL178 Bostad 342, 361 1976 Halmstad Västmangatan Västmangatan. Se även bild 523.
ERL179 Stadsvy 361 1976 Halmstad Kaggens gränd Kaggens gränd
ERL180 Bostad 342, 361 1976 Halmstad Kaggens gränd Kaggens gränd. Se även bild 627.
ERL181 Stadsvy 332, 361 1976 Halmstad Kaggens gränd Kaggens gränd mot Gaggegatan.
ERL182 Stadsvy 332, 361 1976 Halmstad Kapellgatan Kapellgatan - Gaggegatan. Västra kyrkogården rakt fram. Till vänster Fritz blommor.
ERL183 Stadsvy 342, 361 1976 Halmstad Karlsrovägen - Jakobsgatan Karlsrovägen - Jakobsgatan.
ERL184 Industribyggnad 348, 361 1976 Halmstad Fabriksgatan P. M. Perssons handskfabrik på Fabriksgatan. Rivet 1978.
ERL185 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL186 Båt 342, 344, 346, 361, 501 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden, kajplats slottet. Sjösattes 11/2 1887, slutade segla 1938.
ERL187 Affärsbyggnad 347, 443, 757 Halmstad Köpmansgatan Nya apoteket på Köpmansgatan. Se även bilder 106 och 583.
ERL188 Stadsvy 133, 361 Halmstad Hamngatan Hamngatan med Nissan i förgrunden.
ERL189 Båt 406, 501 1976 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden med kajplats vid slottet, får nya master.
ERL190 Båt 406, 501 1976 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden med kajplats vid slottet, får nya master. Picasso-statyn i bakgrunden till höger.
ERL191 Stadsvy 133, 361, 501 Halmstad Dragvägen Dragvägen söderut från slottet.
ERL192 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL193 Stadsvy 132, 133, 361 Halmstad Dragvägen Dragvägen med en frusen Nissan i förgrunden. Båtarna ligger vid kaj. Slottet i bakgrunden och restaurang Svea till höger. Vinterbild.
ERL194 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL195 Stadsvy 133 1974 Halmstad Slottet Slottet och Najaden. S:t Nikolai i bakgrunden, Nissan i förgrunden.
ERL196 Stadsvy 1976 Halmstad Dragvägen Dragvägen söderut i höstskrud. Hamnen syns i bakgrunden.
ERL197 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL198 Offentlig byggnad Halmstad Tullhuset Tullhuset från 1911. Till vänster sjömanshuset.
ERL199 Stadsvy 132, 133 Halmstad Dragvägen Dragvägen med en frusen Nissan i förgrunden. Från vänster ridhuset, polishuset, Stockenbergs villa, fängelset. Vinterbild.
ERL200 Bostad 1968 Halmstad Dragvägen Stockenbergska villan eller villa Fristad 1863. Uppfördes av borgmästaren Stockenberg 1866. Brann 1968.
ERL201 Industribyggnad 133 Halmstad Dragvägen Gamla spikfabriken, 1778 statligt Kronobränneri, sedan spannmålsmagasin. Brann 1936. Nissan i förgrunden.
ERL202 Bostad Halmstad Dragvägen Lasarettsläkaren Gustav Tillmans villa Riverside, byggd 1905.
ERL203 Industribyggnad 133 1980 Halmstad Dragvägen Gamla hattfabriken vid Nissan. Senare Centerless (industri inom Malcus-koncernen). Sockerfabrik 1870.
ERL204 Byggnad Halmstad Söder "Nykters" på söder. Tillhåll för missbrukare.
ERL205 Byggnad Halmstad Söder "Nykters" på söder. Tillhåll för missbrukare.
ERL206 Byggnad Halmstad Söder "Nykters" på söder. Tillhåll för missbrukare.
ERL207 Byggnad Halmstad Söder "Nykters" på söder. Tillhåll för missbrukare.
ERL208 Offentlig byggnad 1976 Halmstad Södra vägen Ridhuset på Södra vägen
ERL209 Stadsvy 1976 Halmstad Patrikshillsvägen - Södra vägen Patrikshillsvägen - Södra vägen
ERL210 Offentlig byggnad 1976 Halmstad Södra vägen Ridhuset på Södra vägen
ERL211 Bostad Halmstad Patrikshills gård Patrikshills gård
ERL212 Bostad Halmstad Södra vägen "Drängastugan", Södra vägen.
ERL213 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Kiosken på Laholmsvägen. Riven 1977.
ERL214 Bostad Halmstad Apelstams villa Apelstams villa (Skansen)
ERL215 Byggnad Halmstad Viktoriagatan Gamla posten, Riksbanken 1901.
ERL216 Underhållning Halmstad Picassoparken Ungdomsgardet, konsert.
ERL217 Konst Halmstad Picassoparken "Tre hoppande laxar", laxen går upp. Skulptur vid Nissan av Valter Bengtsson .
ERL218 Konst Halmstad Picassoparken Picassoparken, Skulpturen "Man och kvinna", Picasso, 1971. I bakgrunden Immanuelskyrkan på Strandgatan. Se även bild 725.
ERL219 Konst Halmstad Picassoparken Picassoparken, Skulpturen "Man och kvinna", Picasso 1971.
ERL220 Offentlig byggnad Halmstad Flickskolan Flickskolan, invigd av biskop Rodhe 1890. Tredje våningen tillbyggd 1905 (1911). Som mest 404 flickor, 1890-1968.
ERL221 Hotell 1976 Halmstad Bredgatan Grand hotell, byggdes 1905, brann 25/1 1976.
ERL222 Hotell 1976 Halmstad Bredgatan Grand hotell, byggdes 1905, brann 25/1 1976.
ERL223 Industribyggnad Halmstad Halmstads valskvarn Halmstads valskvarn 1896, revs 16/3 1982.
ERL224 Industribyggnad 1976 Halmstad Halmstads valskvarn Halmstads valskvarn 1896, revs 16/3 1982 och Frankes skofabrik 1907-1970.
ERL225 Industribyggnad Halmstad Cykelfabriken Rex Cykelfabriken Rex, startade 1895, byggdes 1902, revs 1987.
ERL226 Väg Halmstad Stationsgatan Underfarten gräves. Viadukten med järnvägsspåren och Stationsgatan över Viktoriagatan.
ERL227 Väg Halmstad Viktoriagatan Viadukten med järnvägsspåren och Stationsgatan och underfarten Viktoriagatan färdig.
ERL228 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Fredrik Ströms Gata 6 Lion Ferrys kontorshus med Viktoriagatan i förgrunden.
ERL229 Bostad Halmstad Muraregatan - Fredsgatan Höghuset vid Muraregatan byggs.
ERL230 Stadsvy Halmstad Skedalagatan Skedalagatan. Se även bild 1022. Gräsås trävaru AB.
ERL231 Byggnad Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen 1961.
ERL232 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Palms hus på Laholmsvägen flyttas.
ERL233 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Palms hus på Laholmsvägen flyttas till Kristian IV:s väg. Till vänster Sturegymnasiet.
ERL234 Affärsbyggnad Halmstad Laholmsvägen Rönne-Lotz. Se även bild 1023.
ERL235 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen 27.
ERL236 Affärsbyggnad Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen 27. Klangs sportaffär.
ERL237 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Fastigheten Giganten och Dolowitz skrot.
ERL238 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Fastigheten Giganten och Nyhems trikå.
ERL239 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Fastigheten Giganten med Tempo
ERL240 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Tempo bygger om 1976.
ERL241 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen, utanför Tempo, pingsten 1976
ERL242 Stadsvy 1976 Halmstad Smedjegatan Peterséns Möbler, Sko-Algot.
ERL243 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Sko-Algot, rivet 28/1 1982.
ERL244 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Sko-Algot, rivet 28/1 1982.
ERL245 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Lubecks billackering, Laholmsvägen. Rivet 1977.
ERL246 Affärsbyggnad 1976 Halmstad Laholmsvägen Lubecks billackering, Laholmsvägen. Rivet 1977.
ERL247 Bostad 1973 Halmstad Laholmsvägen Mårtenhus. Rivet 1977.
ERL248 Bostad 1973 Halmstad Stålgatan Stålgatan. Rivet 1977.
ERL249 Bebyggelsevy Halmstad Halmstad Gammalt vykort över utkanten av Halmstad
ERL250_1 Offentlig byggnad Halmstad Nyhems folkskola Nyhems Folkskola (den första 1901). Nyhem till Halmstad 1928. Gammalt vykort.
ERL250_2 Offentlig byggnad 1980 Halmstad Nyhems skola Nyhems skola 1980. Vinterbild.
ERL251 Offentlig byggnad 1976 Halmstad Nyhems skola Matsalen.
ERL252 Stadsvy 1976 Halmstad Föreningsgatan Föreningshuset 1904-1905.
ERL253 Stadsvy Halmstad Långgatan Långgatan.
ERL254 Bostad Halmstad Petersburgsgatan 61 Petersburgsgatan 61.
ERL255 Stadsvy 1976 Halmstad Petersburgsgatan - Smålandsgatan Petersburgsgatan - Smålandsgatan.
ERL256 Bostad 1976 Halmstad Smålandsgatan Petter Jönssons bostad.
ERL257 Porträtt 1976 Halmstad Smålandsgatan Petter Jönsson Petter Jönsson, fotograf, bodde i ett av de gamla hus som Edward Landin fotograferade.
ERL258 Gruppbild 1976 Halmstad Smålandsgatan Petter Jönsson och Rut Landin. Petter Jönsson, fotograf, bodde i ett av de gamla hus som Edward Landin fotograferade.
ERL259 Gruppbild 1976 Halmstad Smålandsgatan Petter Jönsson och Rut Landin. Petter Jönsson, fotograf, bodde i ett av de gamla hus som Edward Landin fotograferade.
ERL260 Kyrklig byggnad Halmstad Martin Luthers kyrka Martin Luthers kyrka, påbörjades 13/12 1968, invigdes 19/12 1970.
ERL261 Kyrklig byggnad Halmstad Martin Luthers kyrka Martin Luthers kyrka, påbörjades 13/12 1968, invigdes 19/12 1970.
ERL262 Kyrklig byggnad Halmstad Martin Luthers kyrka Martin Luthers kyrka, påbörjades 13/12 1968, invigdes 19/12 1970.
ERL263 Konst Halmstad Martin Luthers kyrka "Evangelisterna" av Erik Olsson, konstnärlig utsmyckning i Martin Luthers kyrka.
ERL264 Kyrklig byggnad Halmstad Martin Luthers kyrka Martin Luthers kyrka. Interiör, kyrkorummet.
ERL265 Kyrklig byggnad Halmstad Martin Luthers kyrka Konstnärlig utsmyckning i textil. Vepan "Betlehemsstjärnan" av Märta Måås-Fjetterström. Kor i Martin Luthers kyrka.
ERL266 Stadsvy Halmstad Vallås Nattlig belysning över Vallås.
ERL267 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL268 Stadsvy Halmstad Vallgatan Vallgatan, stadens äldsta gata.
ERL269 Byggnad Halmstad Vallgatan Vallgatan, stadens äldsta gata.
ERL270 Väg 133 Halmstad Slottsmöllan Slottsmöllefallet, bron över Nissan vid Slottsmöllan, från 1867.
ERL271 Stadsvy Halmstad Smedjegatan Smedjegatan. Gammalt vykort.
ERL272 Offentlig byggnad 1980 Halmstad Östra skolan, Engelbrektskolan Östra skolan, Engelbrektskolan.
ERL273 Offentlig byggnad 1980 Halmstad Sturegymnasiet "S:t Olofshemmet", Sturegymnasiet, från 1 maj 1901.
ERL274 Stadsvy 1978 Halmstad Petersburgsgatan Hus på Petersburgsgatan, nedbränt 1980.
ERL275 Byggnad 1978 Halmstad Skedalagatan - Petersburgsgatan Byggnad Skedalagatan - Petersburgsgatan, rivet.
ERL276 Stadsvy 347, 495 1976 Halmstad Laholmsvägen Tempo på Laholmsvägen (Öster). I förgrunden Shell bensinstation, revs 1977.
ERL277 Affärsbyggnad 347, 495 Halmstad Laholmsvägen Nynäs, bensinstation och Rönne-Lotz, bilhandel.
ERL278 Stadsvy 1976 Halmstad Smedjegatan Hus vid Smedjegatan. I bakgrunden höghusen på Järnvägsgatan.
ERL279 Stadsvy Halmstad Tullgatan Husen på Tullgatan. Från järnvägsövergången vid Fredsgatan.
ERL280 Byggnad Halmstad Strandgatan Konsul Kollbergs villa, riven 1977.
ERL281 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL282 Affärsbyggnad 1977 Halmstad Hantverkargatan Hasse Bengtssons skomakeri.
ERL283 Byggnad 1977 Halmstad Falkenbergsgatan 36 Hus på Falkenbergsgatan 36, rivet mars 1977.
ERL284 Stadsvy 1977 Halmstad Falkenbergsgatan Hus på Falkenbergsgatan, rivna mars 1977.
ERL285 Byggnad 1977 Halmstad Falkenbergsgatan 36 Falkenbergsgatan 36, rivet mars 1977.
ERL286 Byggnad 1977 Halmstad Falkenbergsgatan 36 Falkenbergsgatan 36, rivet mars 1977.
ERL287 Stadsvy 1977 Halmstad Falkenbergsgatan Falkenbergsgatan vid Fogdegatan.
ERL288 Stadsvy 1977 Halmstad Falkenbergsgatan Falkenbergsgatan mot Karlsbergsvägen.
ERL289 Stadsvy 1977 Halmstad Falkenbergsgatan Falkenbergsgatan vid Katolska kyrkan, rivet 1977.
ERL290 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL291 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL292 Stadsvy Halmstad Storgatan Skyltar på Storgatan.
ERL293 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL294 Affärsbyggnad 1977 Halmstad Klammerdammsgatan Hellbergs tobaksaffär. Se även bild 803.
ERL295 Stadsvy 1977 Halmstad Klammerdammsgatan August Bengtssons Möbel. Se även bild 704.
ERL296 Konst 1977 Halmstad Klammerdammsgatan "Halmkärven" av Valter Bengtsson. Utsmyckning vid restaurang Halmkärven.
ERL297 Stadsvy 1977 Halmstad Stora torg Stora torg utmed Brogatan, mot Nygatan. Hallandspostens ljustidning i bakgrunden. Brand vid Nygatan 1845.
ERL298 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL299 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL300_1 Konst 1977 Halmstad Rådhuset Kungastenen av Edvin Örström vid, vid Rådhuset på Stora torg, invigd 1952. Till minne av mötet 1619 mellan Gustav II Adolf och Christian IV.
ERL300_2 Konst 1977 Halmstad Rådhuset Kungastenen av Edvin Örström vid, vid Rådhuset på Stora torg, invigd 1952. Till minne av mötet 1619 mellan Gustav II Adolf och Christian IV.
ERL301 Stadsvy 1977 Halmstad Rådhuset Rådhuset med kungastenen, konditori Tre hjärtan och S:t Nikolai kyrka i bakgrunden.
ERL302 Stadsvy 132, 133 1977 Halmstad Dragvägen Utsikt från Dragvägen tvär över Nissan mot Strandgatan och Bredvägen. Vinterbild.
ERL303 Vårdinrättning 344, 758 1977 Halmstad Gamla lasarettet/Dragvägen Gamla lasarettet från Dragvägen 1869-1915. Kostade 65 443:73. Revs delvis 1982.
ERL304 Vårdinrättning 344, 758 1977 Halmstad Gamla lasarettet/Dragvägen Gamla lasarettet från Södra vägen. 79 platser. Tillman var läkare 1882-1905. Dog 1910.
ERL305 Offentlig byggnad 1977 Halmstad Södra vägen Fängelset, även kallat "Gula Briggen", vid Södra vägen (f.d. Brännerivägen), 1858-1/6 1990.
ERL306 Stadsvy Halmstad Storgatan Storgatan med norre port. Målning på museet av Carl Stendahl .
ERL307 Stadsvy 1977 Halmstad Kärleken Edward Landin Infart mot stadsdelen Kärleken. Edward Landin fotograferad av sin hustru Rut.
ERL308 Försvarsanläggning 1977 Halmstad Regementet Regementet, invigt av Oscar II, 1904. Seriefiguren 91:an Karlsson skapades av korpral Rudolf Pettersson, dog 1970.
ERL309 Kyrklig byggnad Halmstad Västra kyrkogården Västra kyrkogården.
ERL310 Stadsvy 1977 Halmstad Ugerupsgatan Byggnader vid Ugerupsgatan. Se även bild 932.
ERL311 Stadsvy Halmstad Brogatan - Skepparegatan Brogatan - Skepparegatan. Se även bild 908.
ERL312 Stadsvy Halmstad Karl XI:s väg Hus i vallgraven, Karl XI:s väg. Se även bild 150.
ERL313 Stadsvy Halmstad Karl XI:s väg Hus i vallgraven, Karl XI:s väg. Se även bild 150.
ERL314 Stadsvy 1978 Halmstad Stenvinkelsgatan Stenvinkelsgatan mot Saluhallen. Gårdsinteriör.
ERL315 Byggnad Halmstad Radiostationen Radiostationen, byggd 1927. Föreståndaer Engström, Billgren.
ERL316 Stadsvy Halmstad Radioplan Bussterminalen vid Radioplan.
ERL317 Stadsvy Halmstad Radioplan Bussterminalen vid Radioplan. I bakgrunden Baptistkyrkan, 1932.
ERL318 Stadsvy 1977 Halmstad Karl XI:s väg Karl XI:s väg med f.d. "Gröna kvarn".
ERL319 Stadsvy Halmstad Karl XI:s väg Karl XI:s väg - Källegatan.
ERL320 Stadsvy Halmstad Kyrkogatan Kyrkogatan.
ERL321 Stadsvy 1870-talet Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan med kyrkan. Ca 1870. Målning.
ERL322 Stadsvy Halmstad Brogatan - Hantverkargatan F.d Konsums fisk, Budet. Se även bild 1282.
ERL323 Stadsvy Halmstad Hantverkargatan - Brogatan Hantverkargatan - Brogatan
ERL324 Bostad Halmstad Köpmansgatan "Laxen", Angels bostad på Köpmansgatan, 1885.
ERL325 Offentlig byggnad Halmstad Lilla torg Brandstationen vid Lilla torg 1902-77. I förgrunden "Fattighuset" 1857-1879, 1891. 1901 fanns 40 fattighjon.
ERL326 Offentlig byggnad Halmstad Lilla torg Brandstationen vid Lilla torg 1902-77. Brandbilar 1922.
ERL327 Gruppbild Halmstad Källegatan NTO, distriktsmöte, Källegatan
ERL328 Anläggningsarbete Halmstad Slottsbron Slottsbron byggs.
ERL329 Anläggningsarbete Halmstad Slottsbron Reimer Johansson, landshövding Slottsbron invigs av landshövdingen Reimer Johansson 28/6 1956. Kostnad 1,3 miljoner kronor.
ERL330 Konst 1977 Halmstad Stora torg Europa och tjuren av Carl Milles. Invigdes 7/11 1926. Valandshuset i bakgrunden. Donation av grosshandlaren Jacob Jacobsson. Pris 100.000:-.
ERL331 Stadsvy Halmstad Brogatan - Köpmansgatan Hörnet Brogatan - Köpmansgatan. Levin & Nilsson. Gammal bild.
ERL332 Stadsvy 1977 Halmstad Stora torg Stora torg mot Valandhuset
ERL333 Stadsvy 367 1977 Halmstad Slottet Plantering vid slottet, Halmia 70 år.
ERL334 Byggnad 1977 Halmstad Dragvägen Marinstugan "Flottans män". Dragvägen. Tidigare tullkammare.
ERL335 Byggnad 1977 Halmstad Dragvägen Marinstugan. Interiör. "Flottans män". Dragvägen. Tidigare tullkammare.
ERL336 Byggnad 1977 Halmstad Dragvägen Marinstugan. Interiör. "Flottans män". Dragvägen. Tidigare tullkammare.
ERL337 Byggnad 1977 Halmstad Dragvägen Marinstugan. Interiör. Båtarna av Oskar Olsson. Porträtt av Oskar Olsson målat av Torsten Olsson.
ERL338 Byggnad 1977 Halmstad Dragvägen Marinstugan. Interiör.
ERL339 Stadsvy 1977 Halmstad Slottsparken Blommor i Slottsparken.
ERL340 Stadsvy 1977 Halmstad Slottsparken Blommor i Slottsparken.
ERL341 Stadsvy 1977 Halmstad Slottsparken Tulpaner i Slottsparken.
ERL342 Stadsvy 133 Halmstad Nissan Nissan från Österbro. Gammalt vykort.
ERL343_1 Byggnad 1977 Halmstad Turistbyrån Turistbyrån vid Österbro, från 1920-tal. Rivet 1981.
ERL343_2 Byggnad 1977 Halmstad Turistbyrån Turistbyrån vid Österbro, från 1920-tal. Rivet 1981.
ERL343_3 Byggnad 1978 Halmstad Turistbyrån Turistbyrån vid Österbro, från 1920-tal. Rivet 1981.
ERL344 Offentlig byggnad Halmstad Folkets hus Gamla Folkets hus, 1902. Revs 1954 (Nya invigdes 1954). Se även bild 625.
ERL345 Stadsvy Halmstad Skansgatan Skansgatan med nya Folkets hus. Se även bild 551.
ERL346 Offentlig byggnad 1977 Halmstad Skansgatan Folkets hus. Japanskt körsbärsträd.
ERL347 Träd 1977 Halmstad Skansgatan Folkets hus. Japanskt körsbärsträd.
ERL348 Träd 1977 Halmstad Skansgatan Folkets hus. Japanskt Paradisäpple.
ERL349 Stadsvy 133 Halmstad Nissan Nissan med Slottsbron och slottet. Najaden syns bakom bron.
ERL350 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL351 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL352 Byggnad Halmstad Strandpaviljongen Strandpaviljongen på Östra stranden. Gammalt vykort.
ERL353 Byggnad Halmstad Kallbadhuset Kallbadhuset 1909-1957, Napoleon Forsberg föreståndare 30 år.
ERL354 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen, järnvägsövergången. 1878
ERL355 Stadsvy Halmstad Snöstorpsvägen Gustav Lindblom, urmakare. Carl Anderssons speceri på gaveln.
ERL356 Byggnad 1977 Halmstad Laholmsvägen Rönne-Lotz, revs 18/7 1983. Se även bilder 1023, 902.
ERL357 Stadsvy Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen vid Egna hem. Ritade av Uno Forthmeier.
ERL358 Byggnad Halmstad Laholmsvägen Kalkugnen, revs 1953. Byggd ca 1890, Kull + Hallberg 1904.
ERL359 Stadsvy 1977 Halmstad Laholmsvägen Utsiktsöderut från höghuset vid Tempo Öster.
ERL360 Stadsvy 1977 Halmstad Laholmsvägen Utsikt västerut från höghuset vid Tempo Öster.
ERL361 Stadsvy 1977 Halmstad Laholmsvägen Utsikt mot Långgatan från höghuset vid Tempo Öster.
ERL362 Stadsvy 1977 Halmstad Laholmsvägen Utsikt mot Sperlingsgatan från höghuset vid Tempo Öster.
ERL363 Stadsvy 1977 Halmstad Laholmsvägen Utsikt mot Laholmsvägen från höghuset vid Tempo Öster. Nyhem brann december 1913, 4 hus, 100 hemlösa.
ERL364 Stadsvy 1977 Halmstad Laholmsvägen Från höghuset mot Nya brandstationen.
ERL365 Utsorterad av Landins
ERL366 Stadsvy 1977 Halmstad Skedalagatan Från höghuset mot Skedalagatan, Muraregatan,
ERL367 Stadsvy 1977 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Mot Laholmsvägen från Edward och Rut Landins balkong.
ERL368 Stadsvy Halmstad Snöstorpsvägen 61, Petersburgsgatan Gamla hus vid korsningen Snöstorpsvägen - Petersburgsgatan.
ERL369 Stadsvy Halmstad Linnégatan Gammalt kort från Linnegatan.
ERL370 Bostad 1907 Halmstad Linnégatan Gammal gård från Linnégatan. Gammalt kort.
ERL371 Byggnadsverk 1908 Halmstad Linnégatan Vattentornet på Linnégatan. Färdigt 1908.
ERL372 Bostad 1978 Halmstad Linnégatan Hus som tidigare legat vid Norre port. Flyttades 1896. Se även bild 564.
ERL373 Bostad 1978 Halmstad Linnégatan Hus som tidigare legat vid Norre port. Flyttades 1896. Se även bild 564.
ERL374 Stadsvy 1977 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Mot Laholmsvägen från Edward och Rut Landins balkong.
ERL375 Stadsvy 1978 Halmstad Andersberg Andersberg
ERL376 Stadsvy 1978 Halmstad Andersberg A-center på Andersberg.
ERL377 Byggnadsverk 1978 Halmstad Andersberg Kraftledningar vid Andersberg.
ERL378 Offentlig byggnad 345, 547 Halmstad Folkparken Folkparken Halmstad, teater och varitésalong.
ERL379 Kyrklig byggnad 1977 Halmstad S:t Olofs kapell Månen över S:t Olofs kapell.
ERL380 Offentlig byggnad 1977 Halmstad Bredgatan Gamla tingshuset.
ERL381 Industribyggnad 1977 Halmstad Bredgatan Berggrens lager.
ERL382 Bostad 1977 Halmstad Bredgatan - Kungsgatan Flerbostadshus.
ERL383 Järnväg Halmstad Järnvägsstationen Ilgodsexpeditionen.
ERL384 Järnväg Halmstad Järnvägsstationen Nya godsterminalen.
ERL385 Offentlig byggnad 1976 Halmstad Långgatan Edwar och Rut Landin Nyhems folkskola, matsalen.
ERL386 Kyrklig byggnad Halmstad S:t Olofs kapell S:t Olofs kapell från Lidhult, nedmonterat och återuppbyggt i Tylösand. Invigt 3/9 1950.
ERL387 Stadsvy 133 Halmstad Dragvägen Vy från Dragvägen över Nissan. I bakgrunden Riksbankshuset och Immanuelskyrkan. Gammalt vykort.
ERL388 Stadsvy Halmstad Norre katts park Halmstad Tivoli beläget i övre Norre katt, revs 1961. Se även bild 886. Gammalt vykort
ERL389 Stadsvy 133 Halmstad Norre katts park Utsikt från Tivoli i Norre katts park, över Nissan och Järnvägsbron. Gamalt vykort.
ERL390 Stadsvy Halmstad Brogatan Brogatan från Fridhem.
ERL391 Byggnad Halmstad Seminariegatan Lärarinneseminariet, 15/8 1902-1933 (?). Se även bilder 969, 1033.
ERL392 Byggnad Halmstad Nissaby Nissabo, pensionärshem för bättre bemedlade. Gammalt vykort.
ERL393 Järnväg Halmstad Centralstationen Centralstationen, invigd 1875. Gammalt vykort. Se även bild 744, 19/9 1986?
ERL394 Försvarsanläggning Halmstad Norre port Norre port. Oljemålning av Olof Krumlinde.
ERL395 Vårdinrättning 133, 344, 758 Halmstad Gamla lasarettet/Dragvägen Gamla lasarettet på Dragvägen. Ridhuset till höger. Nissan i förgrunden.
ERL396 Offentlig byggnad Halmstad Dragvägen Nya Tingshuset på baksidan utmed Dragvägen.
ERL397 Offentlig byggnad 133 Halmstad Dragvägen Nya Tingshuset på baksidan utmed Dragvägen. Nissan i förgrunden. Ridhuset till vänster. Polishuset bakom.
ERL398 Kyrklig byggnad 1978 Halmstad Vallås kyrka Vallås kyrka.
ERL399 Kyrklig byggnad 1978 Halmstad Vallås kyrka Kyrkstapeln.
ERL400 Stadsvy 1922 Halmstad Lilla torg Lilla torg med brandstationen och fattighuset till vänster. Mitt på torget fanns ett franciskanerkloster 1490-talet. Gammalt fotografi.
ERL401 Kyrklig byggnad Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka från slutet av 1400-tal, före ombyggnad. 60 m hög. Restaureringar 1767 - 1941 - 1988. Gammalt vykort.
ERL402 Stadsvy Halmstad Brogatan Brogatan västerut, med Fridhem. Gammalt vykort.
ERL403 Stadsvy Halmstad Brogatan Brogatan, nära Karl XI:s väg. Gammalt fotografi.
ERL404 Stadsvy Halmstad Stora torg Stora torg mot Storgatan. Gammalt fotografi.
ERL405 Stadsvy Halmstad Brogatan Brogatan vid Hantverkargatan.
ERL406 Kyrklig byggnad Halmstad Övraby Övraby kyrkoruin från 1100-talet.
ERL407 Stadsvy Halmstad Linnégatan Linnégatan
ERL408 Bostad Halmstad Ekebo Ekebo, direktör Wallbergs bostad.
ERL409 Offentlig byggnad 345, 547 1978 Halmstad Folkparken Folkparken. Se även bilder 378, 991.
ERL410 Offentlig byggnad Halmstad Norra folkskolan Norra folkskolan 1882-1969. Gammalt vykort. Se även bild 124.
ERL411 Båt 1978 Halmstad Fullriggaren Najaden Fullriggaren Najadens master.
ERL412 Hotell Halmstad Tylösands Restaurang Tylösands restaurang, invigd 1915. Byggdes med virke från Halmstad-utställningen 1912.
ERL413 Stadsvy Halmstad Alfreds källa Alfreds källa. Gammalt vykort.
ERL414 Byggnad 349 Halmstad Utsiktstornet Utsiktstornet från 1897 på Galgberget. Hette Klöftehög. Ritat av Wallberg på Slottsmöllan.
ERL415 Byggnad Halmstad Brogatan Brogatan (brand v. Nygatan 1845), öppen plats, musikpaviljong, flyttades till Bertlingska huset.
ERL416 Stadsvy Halmstad Dragvägen Del av Dragvägen. Gammalt vykort.
ERL417 Stadsvy 1977 Halmstad Hamngatan Hamngatan utmed Nissans västra sida, söderut från Favör. Slottsbron och Najden skymtar.
ERL418 Försvarsanläggning Halmstad Norre port Norre port efter restaureringen.
ERL419 Stadsvy Halmstad Stora torg Stora torg mot Brogatan.
ERL420 Stadsvy Halmstad Stora torg Stora torg mot S:t Nikolai kyrka. Torghandeln slut 10/10 1934
ERL421 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL422 Stadsvy Halmstad Storgatan Storgatan mot Norre port. Gammalt foto.
ERL423 Stadsvy 133 Halmstad Hamngatan Nissan med fisketorget. Fiskhandelskajen. Gammalt kort.
ERL424 Väg Halmstad Österbro Österbro ca 1940. Gammalt vykort.
ERL425 Båt Halmstad Fullriggaren Najaden Fullriggaren Najadens ankomst 20/7 1946. Byggd 11/12 1897 i Karlskrona. Slutade som skolskepp 1938.
ERL426 Industribyggnad 1978 Halmstad Nyhems mekaniska Nyhems mekaniska har brunnit.
ERL427 Arkeologi Halmstad Lilla torg Utgrävning Lilla torg. S:t Annas kloster 1494-1531, utgrävt 1932 och i början av 1960-talet. 160 skelett.
ERL428 Bostad 1978 Halmstad Furuvägen Gjuterihusen på Furuvägen. Se även bild 1000.
ERL429 Bostad 1978 Halmstad Kapellgatan Bakkassör Hillmans trädgård på Kapellgatan. Scilla och påskliljor.
ERL430 Bostad Halmstad Karlsrovägen - Kaggens gränd Vaktmästarbostad vid Västra kyrkogården.
ERL431 Stadsvy Halmstad Karlsrovägen Ellen Huss, affärsinnehavare, brann augusti 1987.
ERL432 Byggnad Halmstad Brogatan Villa Alarik, rivet 1980. Toffelmakare Brand. Se även bild 680.
ERL433 Stadsvy Halmstad Gunillaparken Gunillaparken, "vårt" päronträd.
ERL434_1 Bostad 1978 Halmstad Vallgatan Den gamla bebyggelsen vid Vallgatan.
ERL434_2 Stadsvy 1978 Halmstad Vallgatan Den gamla bebyggelsen vid Vallgatan.
ERL434_3 Bostad 1978 Halmstad Vallgatan Trapputsmyckning vid Vallgatan.
ERL435_1 Bostad Halmstad Kyrkogatan 20 Kyrkogatan 20 - Vallgatan + A.
ERL435_2 Bostad Halmstad Kyrkogatan 20 Gårdsinteriör Kyrkogatan 20 - Vallgatan + A. F. d. lotsen Carl Lindströms bostad.
ERL436 Bostad Halmstad Kyrkogatan 21 Gårdsinteriör Kyrkogatan 20 - Vallgatan + A. F. d. lotsen Carl Lindströms bostad.
ERL437 Stadsvy 1978 Halmstad Hantverkargatan Hantverkargatan mot S:t Nikolai kyrka.
ERL438 Stadsvy Halmstad Kyrkogatan Brooktorpsgården. Aspegrens, Jacob Rancksgården 1700-tal.
ERL439 Stadsvy Halmstad Storgatan Klara Johanson föddes på Storgatan 41, första kvinnan som tog studenten i Halmstad 1894.
ERL440 Affärsbyggnad Halmstad Norre port Taxistationen vid Norre port. Se även bild 1039.
ERL441 Affärsbyggnad Halmstad Lilla torg Åke Olssons ostaffär vid Lilla torg. Se även bild 118.
ERL442 Järnväg Halmstad Norra station Norra stationen från 1889.
ERL443 Stadsvy 367 1978 Halmstad Slottet Plantering framför slottet till minne av Carl von Linné.
ERL444_1 Affärsbyggnad 1978 Halmstad Brogatan 7 Gårdsinteriör vid Brogatan 7. Diverse olika affärsverksamheter har funnits här.
ERL444_2 Affärsbyggnad 1978 Halmstad Brogatan 7 Gårdsinteriör vid Brogatan 7. Diverse olika affärsverksamheter har funnits här.
ERL444_3 Affärsbyggnad 1978 Halmstad Brogatan 7 Gårdsinteriör vid Brogatan 7. Diverse olika affärsverksamheter har funnits här. Genom valvet skymtar Brogatan längst ner till höger.
ERL445 Stadsvy 1978 Halmstad Köpmansgatan 23 Tidningen Hallands hus. Järnbolagets kontor. Se även bild 809.
ERL446 Offentlig byggnad 1978 Halmstad Länsmuseet Länsmuseet, invigt 1933.
ERL447 Stadsvy 1978 Halmstad Hospitalsgatan Kapten Lagergrens hus vid Hospitalsgatan. Oljemålning fotograferad på länsmuseet.
ERL448 Stadsvy 1978 Halmstad Slottsmöllan Slottsmöllan, 1850. Oljemålning fotograferad på länsmuseet.
ERL449 Stadsvy 1978 Halmstad Kyrkogatan - Hamngatan Kyrkogatan - Hamngatan (f.d. Helvetesgatan). Spruthuset ca 1860. Oljemålning fotograferad på länsmuseet
ERL450 Leksak 1978 Halmstad Länsmuseet Halmstad Laila Brinks dockskåp. Fotograferat på länsmuseet.
ERL451_1 Konst 1978 Halmstad Länsmuseet Halmstad Oljemålning av Stellan Mörner. Kvinnoporträtt. Fotograferad på länsmuseet.
ERL451_2 Konst 1978 Halmstad Länsmuseet Halmstad Oljemålning av Stellan Mörner. Alice Babs. Fotograferad på länsmuseet.
ERL452 Konst 1978 Halmstad Länsmuseet Halmstad Kopia av Einar Forseths fönster i S:t Nikolai kyrka.
ERL453_1 Övriga föremål 1978 Halmstad Länsmuseet Halmstad Modell av Halmstad år ca 1860. Stadsplan 1619 av Kurt Lennå. Sex stycken modeller finns.
ERL453_2 Övriga föremål 1978 Halmstad Länsmuseet Halmstad Modell av Halmstad år ca 1860. Stadsplan 1619 av Kurt Lennå. Sex stycken modeller finns.
ERL454 Industribyggnad Halmstad Östra bryggeriet Östra bryggeriet 1846-1980, beläget vid Nissans östra strand. Se även bild 951.
ERL455 Stadsvy Halmstad Norre katts park Norre katt efter restaurering.
ERL456 Matställe 1980 Halmstad Norre katts park Café Rotundan från 1860. Se även bild 783.
ERL457 Matställe 1980 Halmstad Norre katts park Café Rotundan vandaliserad.
ERL458 Offentlig byggnad 1980 Halmstad N Källegatan Nya Landsstatshuset (skattemyndigheten), färdigt 1980. Se även bild 1013.
ERL459 Kyrklig byggnad 1980 Halmstad Skolgatan Frälsningsarmén från 1890-tal, på Skolgatan. Se även bilder 952, 1137, 1138.
ERL460 Konst 1980 Halmstad Källegatan Väggmålning i Tempelriddarlokalen på Källegatan, rivet 1970. Målad av Axel Olsson och Lorentzon.
ERL461 Stadsvy 1980 Halmstad Stora torg Torghandel på Stora torg med sommarblommor.
ERL462 Stadsvy 1980 Halmstad Rådhuset Den stora almen vid Rådhuset. Sett från Slottsgatan. Storgatan till höger. S:t Nikolai kyrka till vänster.
ERL463 Stadsvy 367 1979 Halmstad Slottet Plantering vid Slottet, internationella barnåret 1979.
ERL464 Kyrklig byggnad Halmstad Karl XI:s väg Pingstkyrkan. Se även bild 91.
ERL465 Turism 1980 Halmstad Tylösand Fritidshus i Tältstaden i Tylösand.
ERL466 Hotell Halmstad Tjuvahålan Tjuvahålan, Tylösand. Pensionatrörelse invigdes 30/5 1924. Husen revs 1980.
ERL467 Bostad 1980 Halmstad Västra stranden Gammal vill belägen vid Västra stranden.
ERL468 Byggnad 1980 Halmstad H.P. Barnkoloni 17/6 1917 - slutet av 1950-talet. Hälsan. Länkhem. Flyttades 1987.
ERL469 Affärsbyggnad Halmstad Söndrumsvägen Byring och Bråte, Amnestys second hand-försäljning på Söndrumsvägen. Rivet 1986.
ERL470_1 Stadsvy 1980 Halmstad Kapellgatan Bebyggelse vid Kapellgatan - Georgsgatan på väster.
ERL470_2 Stadsvy 1980 Halmstad Kapellgatan Bebyggelse vid Kapellgatan - Georgsgatan på väster.
ERL471 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL472 Konst 1979 Halmstad Grötvik Ormstenen i Grötvik från 1900. Minne av hundrade lasten sten till Hamburg med Laguna. 500 arbetare fick 37 öre för 100 stenar.
ERL473 Naturvy Halmstad Söndrum Utsikt från Åsgard 1920, konsul Collbergs sommarvilla, mot Örnåsudden, Västergård 1900. Se även bild 598.
ERL474_1 Naturvy 1980 Halmstad Tylösand Rododendronparken i Tylösand.
ERL474_2 Naturvy 1980 Halmstad Tylösand Blommande Rododendron i Rododendronparken i Tylösand.
ERL474_3 Naturvy 1980 Halmstad Tylösand Rododendronparken i Tylösand.
ERL475 Stadsvy 1980 Halmstad Norre katts park Norre katts park.
ERL476 Kyrklig byggnad Halmstad Snöstorps kyrka Snöstorps gamla kyrka. Fotografi av oljemålning. Smistrup.
ERL477 Stadsvy 1980 Halmstad Frennarp Frennarps bygata.
ERL478 Industribyggnad 1980 Halmstad August Hanssons gjuteri. Valskvarnen. Snusfabrik 1898. Gjuteri 1917. Rivet 1983.
ERL479 Naturvy Halmstad Landalasjön Landalasjön med soldattorpet.
ERL480 Stadsvy 1979 Halmstad Storgatan Storgatan från Norre port. Hotell Mårtenson närmast till vänster.
ERL481 Övriga föremål 326, 443 1980 Halmstad Länsmuseet Halmstad Kopparslagare mellgrens skylt på museet.
ERL482 Övriga föremål 1980 Halmstad Länsmuseet Halmstad Valurna från 1904.
ERL483 Byggnad 1980 Halmstad Kalentehuset Modell av Halmstads äldsta hus, Kalentehuset från ca 1430, hittades 1964, för hantverkare. Finns på Sparbanken.
ERL484 Naturvy 133 1980 Halmstad Nissan Nissan från Österbro mot slottet. Oljemålning av Alfred Andersson. Fotografi av oljemålning på länsmuseet.
ERL485 Bostad 1980 Halmstad Söndrumsvägen "Enestugan".
ERL486 Affärsbyggnad 1980 Halmstad Laholmsvägen Götabanken på Laholmsvägen. Se även bild 683.
ERL487 Affärsbyggnad 1981 Halmstad Laholmsvägen Götabanken på Laholmsvägen. Se även bild 683.
ERL488 Byggnadsdetalj Halmstad Rådhuset Rådhusklockan.
ERL489 Byggnad Halmstad Klammerdammsgatan Tidningen Hallandspostens ljustidning, 1934. Tidningen startade 1850. Tidningen Hallands lokaler 1857-1885. Klammerd. 1885-1928.
ERL490 Konst Halmstad Storgatan Walter Bengtsons skulptur "Ryttaren" vid Norre kavaljeren.
ERL491 Byggnad Halmstad Storgatan "Kirsten Muncks hus". 1598-1659. Falckens butik för hemtextilier.
ERL492 Byggnad Halmstad Storgatan Apoteket Kronan, Lerlaxen till 1988.
ERL493 Byggnadsdetalj 1980 Halmstad Victoriagatan 1 Tornuret på gamla riksbankshuset.
ERL494 Byggnad 1980 Halmstad Köpmansgatan Korsvirkeshuset "Germantska huset", brann 7/3 1981. Se även bild 585.
ERL495 Industribyggnad 1980 Halmstad Östra bryggeriet Östra bryggeriet 1846-1980.
ERL496 Affärsbyggnad 1980 Halmstad Torsgatan Torsgatans OK. Se även bild 1148.
ERL497 Bostad 1980 Halmstad Torsgatan Flerfamiljshus på Torsgatan.
ERL498 Byggnad 1980 Halmstad Timmermansgatan - Skepparegatan Byggnad i hörnet Timmermansgatan - skepparegatan.
ERL499 Byggnad 1980 Halmstad Timmermansgatan 6 F.d. Elimkapellet, 1905-1932. Se även bild 632.
ERL500 Byggnad 1980 Halmstad Timmermansgatan 7 Gårdsinteriör f.d. Elimkapellet, 1905-1932. Se även bild 632.
ERL501 Byggnad 1980 Halmstad Timmermansgatan 8 Gårdsinteriör f.d. Elimkapellet, 1905-1932. Se även bild 632.
ERL502 Byggnad 1973 Halmstad Södra vägen Scoutvillan, Stenbolagets direktörsbostad. Revs 11/10
ERL503 Stadsvy 1980 Halmstad Gamletullsgatan Gamletullsgatan - Fabriksgatan.
ERL504 Bostad 1980 Halmstad Syskonhamnsgatan 4 Hus på Syskonhamnsgatan, ca 1890.
ERL505 Byggnadsdetalj 1980 Halmstad Syskonhamnsgatan 4 Hus på Syskonhamnsgatan, ca 1890. Utsmyckning.
ERL506 Stadsvy Halmstad Karl XI:s väg Kolonier vid Karl XI:s väg, Vasaplan. Se även bild 822. Gammalt vykort.
ERL507_1 Affärsbyggnad 1979 Halmstad Fyllebro Fyllebro Livs.
ERL507_2 Affärsbyggnad 1979 Halmstad Fyllebro Fyllebro Livs.
ERL508 Väg Halmstad Fyllebro Fyllebro (den gamla), 1934. Oljemålning fotograferad på länsmuseet i Halmstad.
ERL509 Minnesmärke 211 1980 Halmstad Galgberget Minnesmonument över Karl Gustav Norén, som såg till att Galgberget planterades med lövträd 1863-1866.
ERL510 Byggnadsverk 365 1981 Halmstad Pumpstationen Pumpstationen, Berget.
ERL511 Stadsvy 361 1981 Halmstad Byaledsgränden Byaledsgränden. Se även bild 977.
ERL512 Byggnad 1981 Halmstad Höge Lid Tornet vid Höge Lid. Oljemålning av Kurt Andreasson, fotograferad på länsmuseet i Halmstad.
ERL513 Stadsvy 361, 532 1981 Halmstad Norra vägen Norra vägen, oljemålning av Kurt Andreasson. Fotografi av tavla.
ERL514 Byggnad 342, 361 1981 Halmstad Norra vägen Norra vägen 10, byggdes i slutet av 1800-talet. Revs 1983. Se även bild 837.
ERL515 Stadsvy 361 1981 Halmstad Norra vägen Norra vägen, Gyllenbäcks bilskola?
ERL516 Stadsvy 361 1981 Halmstad Bergsgatan Husen på Bergsgatan. Baksidan mot gården. Foto från 1981
ERL517 Stadsvy 361 1981 Halmstad Ridhusgatan Bergsgården. Gamla ridhuset.
ERL518 Offentlig byggnad 345 1981 Halmstad Badhusgatan Sporthallen.
ERL519 Båt 501 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden, modell av tulluppsyningsman H. Hansson, 1965-
ERL520 Industribyggnad 348 Halmstad Origoverken Origoverken, byggdes 1895. Startade i Smålandsstenar 1835. Snickeri till 1940. Rivet 1980.
ERL521_1 Stadsvy 342, 361 1980 Halmstad Furuvägen 13 Hus vid Furuvägen.
ERL521_2 Bostad 342 1980 Halmstad Furuvägen Hus vid Furuvägen.
ERL522 Stadsvy 341, 496 Halmstad Saltsjövägen - Söndrumsvägen Saltsjövägen - Söndrumsvägen. Oljemålning fotograferad på länsmuseet i Halmstad.
ERL523 Bostad 342 Halmstad Westmansgatan "Priseboda". Se även bild 178.
ERL524 Stadsvy 342, 361 1976 Halmstad Söndrumsvägen Wahlbecks hus på Söndrumsvägen. Rivet 1986. Se även bild 176.
ERL525 Kyrklig byggnad 346, 795 Halmstad Katolska kyrkan Katolska kyrkan. Ombyggd och invigd 1981. Se även bilder 127, 711.
ERL526 Byggnad 345, 575 Halmstad Söndrum Vita bandets hus i Söndrum.
ERL527 Turism 347, 484, 485 1981 Halmstad Tylösands värdshus Tylösands värdshus.
ERL528 Minnesmärke 211 1981 Halmstad Tylösand Kungastenen i Tylösand, 20/6 1954.
ERL529 Stadsvy 342, 347, 361 1981 Halmstad Rondellen - Slottsparken Vid rondellen, Slottsparken. Kategorihuset rivet 1986, macken 1989.
ERL530 Bostad 342, 361 1981 Halmstad Timmermansgatan Hus vid Timmermansgatan, revs 1987.
ERL531 Byggnad 342, 361 Halmstad Barnhemsgatan Barnhemsgatan
ERL532 Bostad 342, 361 Halmstad Villa Fridhem Villa Fridhem. Gammalt vykort.
ERL533 Stadsvy 342, 361 1979 Halmstad Torsgatan Torsgatan, rivet 1988.
ERL534 Offentlig byggnad 346, 532 Halmstad Kyrkogatan "Skolan på vallen", Kyrkogatan, 1840-tal - 1900-talets början. Se även bild 763. Fotografi av oljemålning.
ERL535 Affärsbyggnad 347, 361 1981 Halmstad Hamngatan Domus och torggaraget på Hamngatan. Se även bilder 46, 535, 1058.
ERL536 Offentlig byggnad 133, 344, 361, Halmstad Gamla rådhuset Gamla rådhuset 1865, revs 1938. Se även bild 44. I bakgrunden tornet på S:t Nikolai kyrka. Till höger restaurang Svea.
ERL537 Båt 501, 504 Halmstad Slottskajen Oskar Johansson Oskar Johansson, skeppade passagerare över Nissan i 45 år. Slutade 1956, då 81 år gammal, när Slottsbron invigdes. Fotografi av gammal bild.
ERL538 Hamn 348, 504 Halmstad Hamnen Färjeläget inviges 12/6 1960.
ERL539 Båt 501, 505 Halmstad Hamnen Färjeläget inviges 12/6 1960, färjan Prins Bertil.
ERL540 Hamn 501, 504 1980 Halmstad Småbåtshamnen Småbåtshamnen.
ERL541 Byggnad 345, 501, 504, 575 1980 Halmstad Småbåtshamnen Seglarstugan.
ERL542 Hamn 256, 349, 406, 504 1980 Halmstad Hamnen Lyftkran i hamnen.
ERL543 Båt 501, 505 1980 Halmstad Hamnen Rysk båt i hamnen.
ERL544 Byggnad 504 Halmstad Hamnen Lotsutkiken, riven.
ERL545 Affärsbyggnad 272, 347, 441, 443 Halmstad Viktoriagatan - Kungsgatan Oscar Kahlows vinhandel.
ERL546 Turism 484, 485 1981 Halmstad Strandgatan Nya turistbyrån vid Nissans kaj.
ERL547 Sanatorium 75, 159, 758 Halmstad Östra stranden Gruppbild från Skrofulöshemmet (tuberkulos) vid Östra stranden.
ERL548 Industribyggnad 331, 348, 504, 548 1981 Halmstad Hamnen Nya lagerbyggnaderna i hamnen.
ERL548 Industribyggnad 331, 348, 504, 548 1981 Halmstad Hamnen Nya lagerbyggnaderna i hamnen.
ERL548 Industribyggnad 331, 348, 504, 548 1981 Halmstad Hamnen Nya lagerbyggnaderna i hamnen.
ERL549 Byggnadsverk 349, 502, 504 Halmstad Hamnen Fyren m. gamla hamnarmen, färdig 1906, riven 1981.
ERL550 Byggnadsverk 349, 502, 504 Halmstad Hamnen Rut Landin Fyren m. gamla hamnarmen, färdig 1906, riven 1981. Vågbrytaren från 1880-tal.
ERL551 Stadsvy 342, 361 1981 Halmstad Skansgatan Hyreshusen på Skansgatan. I bakgrunden teatern.
ERL552 Anläggningsarbete 336, 361, 365 1981 Halmstad Kungsgatan Grävning för fjärrvärme på Kungsgatan.
ERL553 Stadsvy 342, 347, 361 1980 Halmstad Fredsgatan Fredsgatan.
ERL554 Stadsvy 342, 347, 361 1980 Halmstad Fredsgatan Korsningen Fredsgatan - Stationsgatan
ERL555 Byggnad 212, 355 1980 Halmstad Fredsgatan - Stationsgatan Klotter på dörr.
ERL556 Stadsvy 361, 496, 348 1980 Halmstad Stationsgatan Utsikt mot valskvarn och Frankes.
ERL557 Bostad 341, 342, 361 1980 Halmstad Fredsgatan "Strykjärnet" hörnet Fredsgatan - Muraregatan.
ERL558 Stadsvy 342, 361 1981 Halmstad Föreningsgatan Vilan och Lyckebo, rivna 1981-82.
ERL559 Offentlig byggnad 344, 361, 886 1981 Halmstad Nyhemsgatan Servicehuset på Nyhem, färdigt 1980.
ERL560 Offentlig byggnad 344, 361, 887 1981 Halmstad Långgatan Servicehuset på Nyhem, färdigt 1980.
ERL561 Stadsvy 342, 361 1980 Halmstad Petersburgsgatan Petersburgsgatan mot höghusen.
ERL562 Industribyggnad 348 1981 Halmstad Snöstorpsvägen Oerlekon, tillverkade gjuterimaskiner, tidigare stansfabrik (1915). På 1920-talet Malens spisar för villor. Bilden tagen från Snöstorpsvägen. Se även bild 1168.
ERL563 Industribyggnad 348 1980 Halmstad Skedalagatan Edward Landin Oerlekon, tillverkade gjuterimaskiner, tidigare stansfabrik (1915). På 1920-talet Malens spisar för villor. Bilden tagen från Skedalagatan. Se även bild 1168.
ERL564 Stadsvy 342, 361 1980 Halmstad Linnégatan Nybyggda radhus på Linnégatan. Se även bilder 369, 372, 373.
ERL565 Kyrklig byggnad 764, 795 1980 Halmstad Norra kyrkogården Norra kyrkogården invigd 1816. Ebba Alströmer 15/1 1815-30/6 1861. Ladshövding Oscar Alströmers fru.
ERL566 Bostad 133, 344, 346 Halmstad Slottet Slottet
ERL567 Affärsbyggnad 347 1980 Halmstad Stationsgatan Hotell hörnet Stationsgatan - Syskonhamnsgatan. Hotellet brann 1987. Se även bild 1049.
ERL568 Konst 532 Halmstad Länsmuseet Halmstad Oljemålningar med halmstadmotiv av Kurt Andreasson.
ERL569 Industribyggnad 361 1980 Halmstad Furuvägen Industribyggnad på Furuvägen.
ERL570 Offentlig byggnad 346 1981 Halmstad Örjansskolan Örjansskolan. Läroverket från 8/10 1906, öppnades 1923. För flickor, mest 1600 elever, sista studenten 1968.
ERL571 Stadsvy 347, 361 Halmstad Brogatan 6 Hörnet Storgatan 18 - Brogatan 6. Fotografi av gammal bild.
ERL572 Försvarsanläggning 211, 349, 361 Halmstad Norre port Norre port från norr.
ERL573 Stadsvy 347, 361, 443 Halmstad Storgatan Storgatan norrut. Sterners hus i bakgrunden.
ERL574 Försvarsanläggning 211, 349, 361 Halmstad Norre port Oljemålning av Alfred Andersson, troligen från 1870-talet. Fotografi av tavla.
ERL575 Stadsvy 347, 361, 443 Halmstad Storgatan - Klammerdammsgatan Hörnet Storgatan 22 - Klammerdammsgatan. Guldsmedsaffär M B Stehn. Puben Old Bassie på Klammerdammsgatan. Se även bild 703.
ERL576 Stadsvy 347, 361, 443 Halmstad Storgatan Storgatan norrut med Combihuset till höger. Sterners hus i bakgrunden.
ERL577 Affärsbyggnad 347, 361, 443 Halmstad Storgatan 33 Fotoaffär Ateljé Arnmarker på Storgatan 33.
ERL578 Hotell 345, 347, 361, 484, 546 Halmstad Storgatan 52 Hotell Mårtensson från 1897. Biograf Palladium.
ERL579 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL580 Stadsvy 344, 347, 361, 366 Halmstad Lilla torg Lilla torg mot Skolgatan. Televerket till vänster. Schönbecks hus från 1920-talet till höger. Se även bild 119.
ERL581 Affärsbyggnad 342, 347 Halmstad Lilla torg Gårdsinteriör, Olssons ostafär vid lilla torg. Se även bild 118.
ERL582 Industribyggnad 348, 361 Halmstad Köpmansgatan Från Köpmansgatan mot Appeltoftska bryggeriet.
ERL583 Affärsbyggnad 347, 361, 443 Halmstad Köpmansgatan Gårdsinteriör Köpmansgatan 27. Se även bild 187.
ERL584 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL585 Byggnad 331 Halmstad Hellbergs hörna Hellbergs hörna efter branden 7/3 1981. Se även bild 494.
ERL586 Byggnad 342, 347, 361 Halmstad Köpmansgatan 23 Köpmansgatan 23 från gårdssidan.
ERL587 Stadsvy 331, 332, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Klammerdammsgatan vid Hellbergs hörna. Se även bild 494.
ERL588 Byggnad 331, 342, 361 1981 Halmstad Hamngatan Korsvirkeshuset Hamngatan - Klammerdamsgatan från slutet av 1700-talet. Se även bild 811.
ERL589 Stadsvy 342, 348, 361 1981 Halmstad Ridhusgatan ridhusgatan mot Norra vägen.
ERL590 Stadsvy 367 1981 Halmstad Slottet Plantering utanför slottet vid kungens, Carl XVI:s Eriksgata.
ERL591 Bostad 342, 361 1981 Halmstad Kyrkogatan Gerekegården, byggd 1847 på grund skänkt av Gerek Hansen 1403.
ERL592 Affärsbyggnad 347, 443 1922 Halmstad Brogatan 24 Claes Landins skomakeri och skoaffär på Brogatan. Edward Landins far.
ERL593 Stadsvy 361, 532 Halmstad Brogatan Brogatan - Karl XI:s väg. Oljemålning av Kurt Andéasson. Fotografi av tavla. Se även bild 1284.
ERL594 Stadsvy 347, 361, 366 Halmstad Brogatan Brogatan från Stora torg. Fotografi av målning av Rune Persson 1937.
ERL595 Stadsvy 361 1981 Halmstad Brogatan Brogatan vid Väster bro. Fotograferad tavla av Kurt Andreasson. Se även bild 93.
ERL596 Affärsbyggnad 347, 361 Halmstad Bankgatan Gårdsinteriör vid Skånska hembageriet, Bankgatan - Storgatan. Tornet på Sterners hus skymtar. Se även bild 37.
ERL597 Stadsvy 345, 347, 361, 575 1981 Halmstad Hamngatan Hamngatan 47-49. Odd Fellows föreningslokal.
ERL598 Lantgård 342, 343, 369 Halmstad Åsgård Åsgård, konsul Collbergs sommarställe 1920. Västergård 1900. Se även bild 473.
ERL599 Naturvy 132, 133, 349, 502 1982 Halmstad Nya fyren Solnedgång över nya fyren.
ERL600 Stadsvy 342, 347, 361 1982 Halmstad Brogatan Brogatan, där Alarik låg. Se även bild 432.
ERL601 Stadsvy 344, 361 1982 Halmstad Karl XI:s väg Karl XI:s väg vid Norre katt. Försäkringskassan till vänster.
ERL602 Stadsvy 347, 361 1982 Halmstad Brogatan Brogatan - Barnhemsgatan.
ERL603 Affärsbyggnad 348, 392 1982 Halmstad Brogatan Före detta P. J. Svenssons Mekaniska verkstad.
ERL604 Byggnad 342, 345, 347, 361, 575 1982 Halmstad Strandgatan Byggnaden i hörnet Strandgatan - Kaptensgatan brann 24/1 1982. Albert Olssons hus. Siriusorden 1943.
ERL605 Affärsbyggnad 347, 361 1982 Halmstad Kasten Rönnowsgatan Byggnad vid Kasten Rönnowsgatan, f.d. Västra bageriet.
ERL606 Naturvy 132, 133, 344, 346, 491, 501 1982 Halmstad Nissan Slottet i rimfrost. Vintervy över Nissan västerut med Slottsbron, Najaden och slottet. Till höger Restaurang Svea.
ERL607 Naturvy 132, 133, 491 1982 Halmstad Nissan Nissan i rimfrost. Vintervy norrut med Hamngatan till vänster och Järnvägsbron.
ERL608 Stadsvy 132, 211, 361, 349, 367, 1981 Halmstad Norre katts park Utsikt över Norre katts park från Norre port. Höstbild.
ERL609 Stadsvy 132, 367, 1981 Halmstad Norre katts park Rödbok i Norre katts park. Höstbild.
ERL610 Naturvy 132, 133, 484 Halmstad Tylösand Solnedgång över Tylösand.
ERL611 Utsorterad av Landins Se bild ERL462 Halmstad
ERL612 Stadsvy 342, 361 Halmstad Lilla Fredsgatan Fotografi av tavla från Lilla Fredsgatan.
ERL613 Industribyggnad 348, 361 1982 Halmstad Valskvarnen Valskvarnen (1896-1982) rives. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL614 Industribyggnad 348, 361 1982 Halmstad Valskvarnen Valskvarnen (1896-1982) rives. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL615 Stadsvy 133, 361, 496 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen över järnvägen. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL616 Stadsvy 133, 361, 496 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen över järnvägen. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL617 Stadsvy 133, 361 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen över staden. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL618 Stadsvy 133, 361 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen mot Galgberget. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL619 Stadsvy 133, 348, 361 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen mot nordost. Lundgrens gjuteri till höger. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL620 Stadsvy 133, 342, 361 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen mot Linnégatan. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL621 Stadsvy 133, 342, 361, 496 1982 Halmstad Valskvarnen Utsikt från Valskvarnen mot Furugatan och Nässjöbanan. Kvarnen var belägen i området Furuvägen - Fabriksgatan, utmed järnvägen.
ERL622 Bostad 342, 343, 361 1982 Halmstad Byaledsgränden Byaledsgränden
ERL623 Stadsvy 342, 361 1982 Halmstad Byaledsgränden Byaledsgränden
ERL624 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL625 Offentlig byggnad 345 Halmstad Gamla Folkets hus Gamla Folkets hus 21/12 1902, nya 1954. Gammalt vykort.
ERL626 Matställe 265, 347 Halmstad Tivoli Restaurang Tivoli i Norre katts park, revs 1961. Gammalt vykort.
ERL627 Stadsvy 342, 361 1982 Halmstad Kaggens gränd Bostadshus vid Kaggens gränd. Se även bild 180.
ERL628 Affärsbyggnad 347, 361, 443 1982 Halmstad Storgatan Pälshandel Storgatan 22 - Klammerdammsgatan.
ERL629 Stadsvy 361, 366, 443 Halmstad Stora torg Stora torg mot Brogatan - Köpmansgatan. Vykort.
ERL630 Stadsvy 347, 361, 795 Halmstad Stora torg Stora torg med Tre hjärtan och S:t Nikolaikyrkan. Vykortet skickat 1903.
ERL631 Stadsvy 342, 361 1982 Halmstad Vallgatan Vallgatan från Klammerdammsgatan.
ERL632 Kyrklig byggnad 346, 794 1982 Halmstad Timmermansgatan F. d. Elimskapellet på Timmermansgatan (1905-1932). Se även bild 499.
ERL633 Kyrklig byggnad 346, 361, 794 1982 Halmstad Timmermansgatan F. d. Elimskapellet på Timmermansgatan (1905-1932). Se även bild 499.
ERL634 Offentlig byggnad 344, 346, 361, 758 1982 Halmstad Nissaskolan Gamla lasarettet, Nissaskolan på Södra vägen.
ERL635 Offentlig byggnad 344, 346, 361, 758 1982 Halmstad Nissaskolan Gamla lasarettet, Nissaskolan på Södra vägen.
ERL636 Bostad 344, 346, 361 1982 Halmstad Slottet Slottet
ERL637 Väg 133, 361, 491 1982 Halmstad Slottsbron Slottsbron
ERL638 Båt 133, 501 1982 Halmstad Fullriggaren Najaden Fullriggaren Najaden. Strandgatan rakt över Nissan.
ERL639 Stadsvy 133, 346, 361, 532 1982 Halmstad Folkets hus Utsikt mot Folkets hus. Picassostatyn till höger.
ERL640 Stadsvy 344, 361, 366, 443 1982 Halmstad Stora torg Utsikt mot Stora torg och Storgatan norrut. Rådhuset skymtar till vänster.
ERL641 Stadsvy 133, 344, 361, 795 1982 Halmstad S:t Nikolai kyrka Utsikt västerut mot S:t Nikolai kyrka, 1425. Rådhuset i förgrunden.
ERL642 Stadsvy 133, 361, 501 1982 Halmstad Slottskajen Utsikt över Nissan söderut vid slottskajen. Najadens master skymtar.
ERL643 Stadsvy 133, 361, 491 1982 Halmstad Slottsbron Utsikt österut över Nissan mot Slottsbron och Viktoriagatan. Immanuelskyrkan och riksbankshusettill vänster.
ERL644 Stadsvy 133, 361, 344 1982 Halmstad Slottsgatan Utsikt över Slottsgatan västerut och rondellen. Länsstyrelsen skymtar till höger.
ERL645 Anläggningsarbete 332, 348, 1982 Halmstad Valskvarnen Flismaskinen efter Valskvarnen.
ERL646 Konst 346, 532, 795 Halmstad S:t Nikolai kyrka Kyrkofönster av Einar Forseth i S:t Nikolai kyrka. Det finns nio fönster av Forseth och två av Erik Olsson.
ERL647 Konst 346, 532, 795 Halmstad S:t Nikolai kyrka Kyrkofönster av Einar Forseth i S:t Nikolai kyrka. Det finns nio fönster av Forseth och två av Erik Olsson.
ERL648 Konst 346, 532, 795 Halmstad S:t Nikolai kyrka Kyrkofönster av Einar Forseth i S:t Nikolai kyrka. Det finns nio fönster av Forseth och två av Erik Olsson.
ERL649 Konst 346, 532, 795 Halmstad S:t Nikolai kyrka Kyrkofönster av Einar Forseth i S:t Nikolai kyrka. Det finns nio fönster av Forseth och två av Erik Olsson.
ERL650 Byggnad 343 Halmstad Storgatan 21 Gårdshus vid Storgatan 21, rivet juli 1988.
ERL651 Stadsvy 367 1982 Halmstad Slottet Plantering "Håll Halmstad rent", framför slottet.
ERL652 Stadsvy 133, 361 Halmstad Kyrkogatan Spruthuset där brandsprutorna förvarades, hörnet Kyrkogatan mot Nissan.
ERL653 Övrig verksamhet 291, 527, 643 1954 Halmstad Gustav VI Adolf Kungabesök. Kung Gustav VI Adolf överlämnar en flagga till en hembygdsförening, 20/6 1954.
ERL654 Affärsbyggnad 361, 495 1983 Halmstad Karl XI:s väg Harald Jönssons bilverkstad vid korsningen Karl XI:s väg - Seminariegatan. Se även bild 838.
ERL655_1 Stadsvy 361 1983 Halmstad Karlsrovägen Karlsrovägen
ERL655_2 Stadsvy 361 1983 Halmstad Karlsrovägen Hus utmed Karlsrovägen
ERL656 Bostad 342, 343, 361 1983 Halmstad Karlsrovägen 2 Bostadshus
ERL657_1 Bostad 342, 343, 361 1983 Halmstad Karlsrovägen 2 Gårdshus
ERL657_2 Bostad 342, 343, 361 1983 Halmstad Karlsrovägen 2 Gårdshus
ERL658 Byggnadsverk 349, 502 1977 Halmstad Tylön Fyren på Tylön.
ERL659 Stadsvy 342, 361 Halmstad Hvitfeldtsgatan 4 Hvitfeldtsgatan 4
ERL660 Naturvy 133, 501, 504, 731 1983 Halmstad Dragvägen Översvämning vid Dragvägen.
ERL661 Naturvy 133, 501, 504, 731 1983 Halmstad Dragvägen Översvämning vid Dragvägen.
ERL662 Offentlig byggnad 346 1983 Halmstad Storgatan 34-36 Branden 10/4 1983.
ERL663 Offentlig byggnad 346 1983 Halmstad Storgatan 38 Branden 10/4 1983.
ERL664 Affärsbyggnad 347, 349, 361, 493 1983 Halmstad Österskans Österskans bussterminal.
ERL665 Stadsvy 361, 795 Halmstad Strandgatan Österskans, gammal vy, Strandgatan med Immanuelskyrkan. Fotografi av gammalt vykort.
ERL666 Offentlig byggnad 346, 361, 547, 575 Halmstad Folkets hus Nya Folkets hus 1954.
ERL667 Stadsvy 532 1983 Halmstad Syskonhamnsgatan Fotografi av fasadmålning på Syskonhamnsgatan.
ERL668 Järnväg 361, 496 1983 Halmstad Furuvägen Järnvägsövergången Furuvägen. Se även bild 478.
ERL669 Järnväg 361, 496 1983 Halmstad Furuvägen Järnvägsövergången Furuvägen. Se även bild 478.
ERL670 Stadsvy 361, 495 1983 Halmstad Stationsgatan Verkstäder vid Stationsgatan.
ERL671 Bostad 342, 361 1983 Halmstad Nissabogatan Flerfamiljshus vid Nissabogatan.
ERL672 Bostad 342, 343, 361 1983 Halmstad Nissabogatan Uthus på bakgården.
ERL673 Stadsvy 342, 361 1983 Halmstad Frennarp Gatubilder från nybyggda bostadsområdet på Frennarp.
ERL674 Stadsvy 342, 361 1983 Halmstad Frennarp Gatubilder från nybyggda bostadsområdet på Frennarp.
ERL675 Affärsbyggnad 342, 347, 443, 757 1983 Halmstad Viktoriagatan Apoteket Svalan på Viktoriagatan. I bakgrunden bostadshus.
ERL676 Affärsbyggnad 347, 361, 443 1983 Halmstad Viktoriagatan 10 Göte Karlssons fotoaffär.
ERL677 Konst 532 1983 Halmstad Viktoriagatan 10 Målning i porten.
ERL678 Affärsbyggnad 342, 347, 361 1976 Halmstad Laholmsvägen Tempo öster vid Laholmsvägen. Bakom hyreshus.
ERL679 Affärsbyggnad 347, 365, 493 1983 Halmstad Laholmsvägen Branden, Tempo öster 9/3 1983.
ERL680 Affärsbyggnad 347 1983 Halmstad Laholmsvägen Branden, Tempo öster 9/3 1983.
ERL681 Försäljning 435, 443 1983 Halmstad Laholmsvägen Folksamling och köbildning vid rean efter branden på Tempo öster efter branden.
ERL682 Vårdinrättning 361, 344, 758 1983 Halmstad Laholmsvägen Nyhems vårdcentral, färdig i slutet av 1982.
ERL683 Vårdinrättning 344, 347, 361, 758 1983 Halmstad Laholmsvägen Nyhems vårdcentral. Se även bild 486. Götabanken.
ERL684 Kyrklig byggnad 795 1983 Halmstad Martin Luthers kyrka Martin Luthers kyrka från 1970.
ERL685 Stadsvy 342, 361 1983 Halmstad Petersburgsgatan Bebyggelse vid Petersburgsgatan.
ERL686 Affärsbyggnad 443 1983 Halmstad Smedjegatan Smedjegatans mjölkaffär från 1948.
ERL687 Bostad 342 1983 Halmstad Prästvägen 4 Bostadshus Prästvägen 4. Prästvägen ligger mellan Snöstorps kyrka och Fyllinge.
ERL688 Stadsvy 367 1983 Halmstad Slottet Plantering djurskyddsföreningen 100 år, 1983.
ERL689 Hamn 133, 501, 504 1983 Halmstad Småbåtshamnen Seglarnas småbåtshamn.
ERL690 Offentlig byggnad 346,532, 547, 575 Halmstad Folkets hus Gamla Folkets hus, invigt 21/12 1902. Fotograferad målning av Kurt Andreasson.
ERL691 Stadsvy 331, 361 1983 Halmstad Laholmsvägen Rivningstomt, Laholmsvägen 18/7 1983. Se även bild 356.
ERL692 Stadsvy 347, 361, 366 1983 Halmstad Nyhems torg Nyhems torg, början av mars 1983.
ERL693 Stadsvy 347, 361, 366 1983 Halmstad Nyhems torg Nyhems torg, början av mars 1983.
ERL694 Stadsvy 347, 361, 366 1984 Halmstad Nyhems torg Nyhems torg.
ERL695 Affärsbyggnad 335, 347, 361 1983 Halmstad Klammerdammsgatan Kopparslagare Mellgrens korsvirkeshus, Klammerdammsgatan - Hantverksgatan, 29/1 1983. Optikaffär.
ERL696 Stadsvy 342, 361 1983 Halmstad Brogatan Brogatan - Hvitfeldtsgatan.
ERL697 Matställe 265 1983 Halmstad Brogatan Gatuköket "Korv-Gustav" på Brogatan.
ERL698 Kyrklig byggnad 346, 532 1983 Halmstad Söndrum Staffanssalen, Söndrums församlingsgård.
ERL699 Affärsbyggnad 335, 347, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Kopparslagare Mellgrens korsvirkeshus från 1849, invigt 29/1 1983. Optikaffär.
ERL700 Stadsvy 347, 361, 366 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan. Se även bilder 101-103.
ERL701 Affärsbyggnad 347, 443 1985 Halmstad Brogatan Cykelaffären AB Levin & Nilsson, hörnet Brogatan - Vallgatan. Se även bild 95.
ERL702 Stadsvy 361, 366 1988 Halmstad Brogatan Korsningen Brogatan - Barnhemsgatan. Se även bild 160.
ERL703 Affärsbyggnad 347, 361 Halmstad Storgatan 22 Skånska banken, hörnet Storgatan 22 - Klammerdammsgatan. Se även bild 575.
ERL704 Affärsbyggnad 347, 361, 366, 443 Halmstad Klammerdammsgatan Charkuteributik hörnet Klammerdammsgatan - Nygatan. Se även bild 295.
ERL705 Byggnad 355 1983 Halmstad Hantverkargatan Gårdsinteriör Hantverkargatan.
ERL706 Hotell 347, 484 Halmstad Hotell Svea Hotell Svea - Gillet, 1930-1953, brann 5/10 1953. Tollska fastigheten, byggd 1797. Se även bild 1079.
ERL707 Byggnad 342 Halmstad Södra vägen Den tomt vid Södra vägen där polishuset senare uppfördes.
ERL708 Stadsvy 342, 361 Halmstad Fredrik Ströms gata Veterinär Fagerbergs hus.
ERL709 Bostad 335, 342, 343 Halmstad Fredrik Ströms gata "Tuppens gård". Tuppen var urmakare. Han hette egentligen Lindblom och bodde i "tuppagården" som låg ungefär där HFAB (Halmstad Fastighets AB) har sitt kontor i dag (2009). Då låg även gamla Folkets hus i närheten. Det fanns också en gata - Lilla Fredsgatan - som gick fram till Fredriks Ströms gata. Namnet "tuppen" tros härstamma från hans yrke, urmakaren. På den tiden var "uppe med tuppen" en ganska vanlig fras i svenska språket. Källa: Bengt Lindqvist.
ERL710 Bostad 342 1984 Halmstad Villa Trekanten Villa Trekanten, mitt emot Valskvarnen, revs 1986.
ERL711_1 Kyrklig byggnad 346, 794, 795 1983 Halmstad Katolska kyrkan Katolska kyrkan. Utsmyckning av Erik Olsson. Se även bilder 525, 127.
ERL711_2 Kyrklig byggnad 346, 794, 795 1984 Halmstad Katolska kyrkan Katolska kyrkan. Utsmyckning av Erik Olsson. Se även bilder 525, 127.
ERL712 Naturvy 132 1983 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Solnedgång från Edward och Rut Landins balkong. Se även bild 821.
ERL713 Kyrklig byggnad 346, 361, 795 1980 Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka. Se även bild 1425.
ERL714 Stadsvy 361, 366, 443, 532 Halmstad Stora torg Stora torg (utan pilar). Europa och tjuren i fontänen.
ERL715 Stadsvy 361, 366, 443, 532 Halmstad Stora torg Stora torg med pilarna vid fontänen. Europa och tjuren.
ERL716 Stadsvy 342, 361 Halmstad Vallgatan Vallgatan.
ERL717 Försvarsanläggning 211, 349, 712 1977 Halmstad Karl XI:s väg Våghalls bastionen vid Karl X:s väg. Se även bild 148.
ERL718 Hotell 133, 345, 347, '361, 484, 485 1972 Halmstad Tylösand Tylöhus, restaurang och hotell Tylösand
ERL719 Hotell 133, 345, 347, '361, 484, 485 1972 Halmstad Tylösand Värdshuset Tylösand.
ERL720 Båt 133, 342, 344, 346, 361, 501 1972 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden ligger förtöjd i Nissan vid slottet. Sjösatt 11/12 1897. S:t Nikolai kyrka till höger.
ERL721 Båt 133, 342, 344, 346, 361, 501 1970 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden ligger förtöjd i Nissan vid slottet. Sjösatt 11/12 1897. Slottet till vänster. S:t Nikolai kyrka i mitten. Restaurang Svea till höger.
ERL722 Kyrklig byggnad 346, 361, 794, 795 1970 Halmstad Immanuelskyrkan Immanuelskyrkan. Invigd 24/5 1900.
ERL723 Kyrklig byggnad 133, 342, 346, 347, 361, 794, 795 1970 Halmstad Immanuelskyrkan Immanuelskyrkan. Invigd 24/5 1900. Gamla riksbankshuset till höger. Bostadshus och Folkets hus till vänster. Nissan i förgrunden.
ERL724 Väg 133, 361, 367, 491 1970 Halmstad Öster bro Öster bro vid Nissan. Picassoparken till höger.
ERL725 Konst 133, 361, 367, 532 1970 Halmstad Picassostatyn Picassostatyn, 1971. Se även bild 218.
ERL726 Konst 367, 532 1970 Halmstad Picassostatyn Picassostatyn, 1971. Se även bild 218.
ERL727 Konst 361, 794, 795, 532 1971 Halmstad Strandgatan Picassostatyn, 1971. I bakgrunden Immanuelskyrkan. Bostadshus till vänster. Gamla riksbankshuset till höger.
ERL728 Offentlig byggnad 346, 361, 367, 545 1972 Halmstad Teatern Halmstad teater.
ERL729 Stadsvy 346, 361, 367 1972 Halmstad Teatern Plantering utanför Halmstad teater.
ERL730 Industribyggnad 347, 348, 361 Halmstad Skansgatan Östras bageri.
ERL731 Stadsvy 342, 346, 361 Halmstad Fredsgatan Fredsgatan. Till höger stadsbiblioteket. Till vänster teatern. Se även bild 885.
ERL732_1 Kyrklig byggnad 361, 795 1970 Halmstad Muraregatan 32 Olaus Petri kyrka.
ERL732_2 Kyrklig byggnad 361, 795 1971 Halmstad Olaus Petri kyrka Olaus Petri kyrka, från IOGT-husets baksida.
ERL733 Byggnad 345, 346 1970 Halmstad Muraregatan IOGT-NTO-husets ingång från Muraregatan.
ERL734 Industribyggnad 347 1970 Halmstad Westerbergs gata 10 Nordiska Filts kontor. Elverket 1999.
ERL735 Naturvy 1973 Halmstad Landalasjön Landalasjön.
ERL736 Byggnad 342 1971 Halmstad Hallandsgården Stuga vid Hallandsgården.
ERL737 Bostad 342, 347, 361 Halmstad Järnvägsgatan Höghusen bakom Tempo öster, vid Järnvägsgatan.
ERL738 Stadsvy 342, 347, 361 Halmstad Järnvägsgatan Tempohuset Järnvägsgatan. Fotot taget från hörnet Laholmsvägen - Engelbrektsgatan.
ERL739 Stadsvy 133, 361 Halmstad Skedalagatan Utsikt över Skedalagatan.
ERL740_1 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 Halmstad Norre port Norre port.
ERL740_2 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 Halmstad Norre port Norre port.
ERL741 Stadsvy 347, 361, 795 Halmstad Kyrkogatan Hörnet Kyrkogatan - Hantverkargatan. Silversmedjan 1868. S:t Nikolai kyrka.
ERL742 Byggnad 342, 361, 367 Halmstad Norre katts park Särdalsstugan i Tivoliparken, från 1902.
ERL743 Matställe 265, 347, 575 Halmstad Norre katts park Nykterhetsfolkets kafé Nyktran, 1907-62. Brännvinskrog på 1800-talet. Se även bild 29.
ERL744 Järnväg 494, 496 Halmstad Cetralstationen Halmstads central, invigd 1876. Se även bild 393.
ERL745 Kyrklig byggnad 794, 795 Halmstad Metodistkyrkan Metodistkyrkan från 1905.
ERL746 Stadsvy 342, 361 Halmstad Byaledsgränden Byaledsgränden. Se även bild 977.
ERL747 Stadsvy 133, 331, 363, 491, Halmstad Slottsbron Slottsbron bygges. Strandgatan på andra sidan Nissan.
ERL748 Kyrklig byggnad 346, 532, 795 1971 Halmstad S:t Nikolai kyrka Predikstolen i S:t Nikolai kyrka. Kyrkfönster av Einar Forseth.
ERL749_1 Årsfest 186, 527 Halmstad Köpmansgatan Firande av Svenska flaggans dag. Barngymnaster på Köpmansgatan.
ERL749_2 Årsfest 186, 527 Halmstad Rådhuset Firande av Svenska flaggans dag. Gymnaster framför rådhuset.
ERL750 Bostad 342, 496 1984 Halmstad Söndrumsvägen Banvaktsstugan.
ERL751 Bostad 342 1984 Halmstad Söndrumsvägen - Strandstugatan Villa vid Söndrumsvägen - Strandstugatan.
ERL752 Bostad 342 1984 Halmstad Söndrumsvägen Villa vid Söndrumsvägen.
ERL753 Bostad 342 1984 Halmstad Söndrumsvägen Villa vid Söndrumsvägen.
ERL754 Kyrklig byggnad 342, 361, 795 1984 Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka från Rondellen. Till vänster höghuset vid Karl XI:s väg.
ERL755 Bostad 342, 496 1984 Halmstad Söndrumsvägen Villa belägen vid Söndrumsvägen vid järnvägsövergången.
ERL 756_1 Bostad 342 1984 Halmstad Saltsjövägen Villan vid Västra skolan, utmed järnvägen.
ERL756_2 Bostad 342 1984 Halmstad Saltsjövägen Villan vid Västra skolan, utmed järnvägen.
ERL757 Industribyggnad 348 1984 Halmstad Saltsjövägen Torsten Larssons skofabrik.
ERL758 Affärsbyggnad 347 1984 Halmstad Saltsjövägen August Larssons Chark, Regineberg.
ERL759_1 Bostad 342 1984 Halmstad Saltsjövägen Skräddare Sigurd Olssons hus.
ERL759_2 Bostad 342 1984 Halmstad Saltsjövägen Skräddare Sigurd Olssons hus.
ERL760 Bostad 342 1984 Halmstad Ankargatan Skoghem, Thalas hus (Natalia).
ERL761 Stadsvy 215, 342, 361 Halmstad Karlsrovägen Gruppfoto framför hus vid Karlsrovägen. Okända personer.
ERL762 Stadsvy 342, 361 Halmstad Georgsgatan Hus vid Georgsgatan.
ERL763 Offentlig byggnad 346, 872 Halmstad Kyrkogatan "Skolan på vallen", Kyrkogatan, 1840-tal - 1900-talets början. Se även bild 534.
ERL764 Affärsbyggnad 347, 443 Halmstad Brogatan Eleonora Uttkes affär.
ERL765_1 Affärsbyggnad 347, 443 Halmstad Storgatan Angels järnhandel, startade 1839.
ERL765_2 Affärsbyggnad 347, 443 Halmstad Storgatan Angels järnhandel, startade 1839.
ERL766 Stadsvy 342, 361 Halmstad Karl XI:s väg Karl XI:s väg vid Norre katt. Se även bild 601.
ERL767_1 Stadsvy 361, 493, 494 1964 Halmstad Stora torg Sista bussarna från torget.
ERL767_2 Stadsvy 361, 493, 494 1964 Halmstad Stora torg Sista bussarna från torget.
ERL768 Bostad 342 Halmstad Hvitfeldtsgatan Konstnärinnan Gerda Palm (1871-1949) har bott i detta hus. Revs 1963.
ERL769_1 Övriga föremål 203, 204 1984 Halmstad Hallandsposten Fotografi av Hallandsposten nr 1, 1850.
ERL769_2 Övriga föremål 203, 204 1984 Halmstad Hallandsposten Fotografi av Hallandsposten nr 18, 1864.
ERL770 Gruppbild 532 1976 Halmstad Halmstadgruppen Halmstadgruppen. Axel Olsson död 13/11 1986.
ERL771 Offentlig byggnad 346, 361 1976 Halmstad Hallandsgården Friluftsmuseet Hallandsgården på Galgberget.
ERL772 Fritid & nöje 211, 342, 367 Halmstad Miniland Modell av Kalmar slott på Miniland.
ERL773 Övrig verksamhet 532 1964 Halmstad Europa och tjuren Europa och tjuren flyttas.
ERL774 Fotografering 311, 361 Halmstad Nissan Fygbild över hamnen.
ERL775 Järnväg 494 1984 Halmstad Bolmenbanans stationshus Bolmenbanasn stationshus, invigt 19/11 1889 - 1966, ritat av Sven Gratz.
ERL776 Hotell 331,347, 484, 485, 528 1984 Halmstad Tylösand Tylösands nya hotell.
ERL777 Hotell 265, 347, 484, 485, 528 1984 Halmstad Tylösand Tylösands värdshus. Se även bild 856.
ERL778 Bostad 342, 484, 528 1984 Halmstad Tylösand Tylösands nya stugby.
ERL779 Byggnad 347, 361 1984 Halmstad Viktoriagatan Krokus vid underfarten.
ERL780 Stadsvy 342, 361 1984 Halmstad Georgsgatan Bebyggelse vid Georgsgatan.
ERL781 Stadsvy 342, 361 1984 Halmstad Brogatan Hörnet Brogatan - Backhausgatan.
ERL782 Affärsbyggnad 347, 443 1984 Halmstad Brogatan Signe Diebitsch, Duka. Porslins- och heminredningsaffär. Se även bild 906.
ERL783 Stadsvy 265, 347, 361, 367 Halmstad Norre katts park Rotundan i Norre katts park. Se även bild 456. Vårbild.
ERL784 Stadsvy 211, 349, 361, 367, 712 1984 Halmstad Norre katts park Bastionen, byggd 1964, i Norre katts park. Vårbild.
ERL785 Stadsvy 211, 349, 361, 367, 712 1984 Halmstad Norre katts park Bastionen, byggd 1964, i Norre katts park. Vårbild.
ERL786 Stadsvy 349, 361, 367 1984 Halmstad Norre katts park Bastionen, byggd 1964, i Norre katts park.
ERL787 Bostad 342 Halmstad Frennarps herrgård Frennarps herrgård från 1871.
ERL788 Stadsvy 265, 361 1984 Halmstad Brogatan Hörnet Brogatan - Hvitfeldtsgatan. "Korv-Gustav" i den vita byggnaden.
ERL789 Affärsbyggnad 347, 361, 495 1984 Halmstad Fridhem Bensinstationen vid Fridhem. I bakgrunden Brogatan.
ERL790 Stadsvy 367 1984 Halmstad Slottet Plantering framför slottet, Hembygdens år.
ERL791 Naturvy 133, 491 Halmstad Nissan Nissan norrut från Österbro. Järnvägsbron i bakgrunden.
ERL792 Offentlig byggnad 218, 346, 361 Halmstad Fredsgatan Stadsbiblioteket på Fredsgatan, från 1953. Se även bild 885.
ERL793 Övrig verksamhet 361, 527 Halmstad Stora torg Folksamling vid Stora torg en sommardag. Okänd anledning.
ERL794 Idrott 345, 367, 493, 526 1970 Halmstad Örjans vall Cykelparkering vid Örjans vall (Fotbollsarena).
ERL795 Stadsvy 361 1977 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen vid Tempo öster.
ERL796 Affärsbyggnad 342, 347, 361 1977 Halmstad Järnvägsgatan Höghuset Järnvägsgatan. Kvarteret Giganten.
ERL797 Byggnad 346, 575 1975 Halmstad Muraregatan IOGT-NTO-huset från Muraregatan. Invigt 1970.
ERL798 Byggnad 346, 575 1975 Halmstad Muraregatan IOGT-NTO-huset, hörnet Muraregatan - Sperlingsgatan. Invigt 1970.
ERL799 Bostad 342, 346, 361, 575 1972 Halmstad Sperlingsgatan Lägenheter i IOGT-NTO-huset på Sperlingsgatan.
ERL800 Bostad 342, 346, 361, 575 1972 Halmstad Sperlingsgatan Lägenheter i IOGT-NTO-huset på Sperlingsgatan. Hörnet Muraregatan - Sperlingsgatan.
ERL801 Vårdinrättning 344, 758, 886 1977 Halmstad Krusbäret Servicehuset Krusbäret.
ERL802 Vårdinrättning 344, 758, 886 1977 Halmstad Krusbäret Servicehuset Krusbäret. Gårdsinteriör.
ERL803 Konst 347, 361, 532 Halmstad Köpmansgatan - Klammerdammsgatan Skulpturen Hertig Knut av Valter Bengtsson, från 1985. Placerad på "KappAhl-huset" i hörnet Köpmansgatan - Klammerdammsgatan. Se även bild 294.
ERL804 Konst 347, 361, 532 Halmstad Köpmansgatan - Klammerdammsgatan Skulpturen Hertig Knut av Valter Bengtsson, från 1985. Placerad på "KappAhl-huset" i hörnet Köpmansgatan - Klammerdammsgatan. Se även bild 294.
ERL805 Väg 491 Halmstad Gamla bron över Nissan Gamla bron över Nissan, revs 1906 med brovaktarstugan.
ERL806 Bostad 342 Halmstad Brovaktarstugan Brovaktarstugan vid gamla bron över Nissan. Revs 1906.
ERL807 Stadsvy 361 Halmstad Norra vägen Norra vägen. Fotografi av gammal bild.
ERL808 Affärsbyggnad 347, 361 Halmstad Köpmansgatan Gamla Mellgrenska huset.
ERL809 Bostad 342, 361 Halmstad Köpmansgatan 23 Gammalt hus på Köpmansgatan. Se även bild 445.
ERL810 Affärsbyggnad 347, 361 Halmstad Brogatan Gammalt hus i hörnet Brogatan - Backhausgatan, där Signe Diebitsch senare låg.
ERL811 Bostad 335, 342, 361 Halmstad Hamngatan Korsvirkeshus. Se även bild 588.
ERL812 Bostad 342, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Gammal bebyggelse hörnet Klammerdammsgatan - Hantverkargatan.
ERL813 Stadsvy 347, 361 Halmstad Vallgatan Kafé Vhilan i korsningen Vallgatan - Brogatan.
ERL814 Konst 532 1985 Halmstad Rådhuset Skulpturen Flicka, av Edvin Öhrström.
ERL815 Stadsvy 347, 361, 366 Halmstad Stora torg Hörnet Kyrkogatan - Köpmansgatan. Halmstads första postkontor, 40 år. Enligt Rut Landins uppgifter.
ERL816 Hotell 347, 361, 484 Halmstad Storgatan 1 Hotell Hallandia. Se även bild 51.
ERL817 Stadsvy 361, 366 1988 Halmstad Stora torg Stora torg och Brogatan mellan Nygatan och Storgatan.
ERL818 Vårdinrättning 344, 361, 758, 886 Halmstad Karl XI:s servicehus Karl XI:s servicehus, sett från Lilla torg.
ERL819 Offentlig byggnad 344, 693 1985 Halmstad Polishuset Polishuset, invigt 1964-1999.
ERL820 Offentlig byggnad 206, 344, 361 1985 Halmstad Köpmansgatan Televerket från 1925 vid Lilla torg.
ERL821 Naturvy 132 1983 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Solnedgång från Edward och Rut Landins balkong. Se även bild 712.
ERL822 Stadsvy 367, 532 1967 Halmstad Gunillaparken Gunillastatyn som gett namn till Gunillaparken. Donerades till staden 1944. Se även bild 506.
ERL823 Stadsvy 132, 361, 367 1962 Halmstad Norre katts park Sommar i Norre katts park.
ERL824 Byggnad 349, 367, 493 1967 Halmstad Galgberget Utsiktstornet på Galgberget.
ERL825 Vårdinrättning 344, 361, 758 1967 Halmstad Lasarettet Lasaretet, byggdes 1912-15.
ERL826 Vårdinrättning 741, 745, 855 1967 Halmstad Ljungbergska stiftelsen Ljungbergska stiftelsen, f.d. privat barnhem. Öppnade 1916. Övertogs av Landstinget 1945.
ERL827 Järnväg 494, 496 Halmstad Centralstationen Centralstationen.
ERL828 Stadsvy 331, 361, 366, 443 1967 Halmstad Stora torg Stora torg. EPA rives.
ERL829 Kyrklig byggnad 795 Halmstad S:t Nikolai kyrka S:t Nikolai kyrka, sedd från parkeringen vid Slottsgatan.
ERL830 Affärsbyggnad 347, 443, 757 1975 Halmstad Apoteket Svalan Apoteket Svalan vid Viktoriagatan.
ERL831 Stenhuggeri 314, 316 1988 Halmstad Söndrum Kollagret i Söndrums stenhuggeri.
ERL832 Stenhuggeri 133, 314, 316 1988 Halmstad Söndrum Kollagret i Söndrums stenhuggeri. Laholmsbukten i bakgrunden.
ERL833 Minnesmärke 211, 532, 649 1988 Halmstad Sandhamn Kungastenen i Sandhamn, utmed Prins Bertils stig.
ERL834 Turism 484, 528 1988 Halmstad Tylösand Tylösands nya camping.
ERL835 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 Halmstad Norre port Norre port. Fotografi av vykort.
ERL836 Stadsvy 331, 332, 361 1985 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen från höghuset på Järnvägsgatan. Byggande pågår.
ERL837 Stadsvy 361 1985 Halmstad Järnvägsleden Järnvägsleden. Se även bilder 514, 953.
ERL838_1 Stadsvy 361 1985 Halmstad Karl XI:s väg Här låg tidigare bilfirma Harald Jönssons.
ERL838_2 Väg 363 1985 Halmstad Norra infarten Nya norra infarten, E6, mot staden.
ERL839 Väg 363 1985 Halmstad Norra infarten Nya norra infarten, mot norr.
ERL840 Stadsvy 361, 366, 532 1986 Halmstad Klammerdammsgatan Klammerdammsgatan med butiker. Hertig Knut på KappAhl-huset. Se även bild 108.
ERL841 Affärsbyggnad 361, 366 1986 Halmstad Brogatan Butiker på Brogatan 26?
ERL842 Affärsbyggnad 347, 443 1986 Halmstad Hantverkargatan Expert, fotoaffär i hörnet Hantverkargatan - Brogatan.
ERL843 Matställe 265, 347 1986 Halmstad Brogatan Restaurang Greven.
ERL844 Kyrklig byggnad 794, 795 1986 Halmstad Falkenbergsgatan Mariagården, Katolska kyrkan. 30/11 1987.
ERL845 Stadsvy 361, 367 1986 Halmstad Fridhemsparken Sommar i Fridhemsparken.
ERL846 Bostad 342, 361 1986 Halmstad Vallgatan Bostadshus på Vallgatan.
ERL847 Industribyggnad 272, 274, 348 1986 Halmstad Karl XI:s väg Appeltofftska bryggeriet. Grundades av dansken Appeltoft 1836 i det gamla hospitalet (Tre hjärtan-huset). Första vattenledningen 1870. Krönlein aktiemajoritet 1920. Från 1966 namnbyte till Krönleins Bryggeri AB. (6:e generationen Krönlein). 40 m vattenbrunn.
ERL848 Stadsvy 361, 758, 794, 886 1986 Halmstad Karl XI:s väg Servicehuset på Karl XI:s väg. Johanneskyrkan rakt fram.
ERL849 Bostad 342, 496 1986 Halmstad Vapnövägen Banvaktsstugan, riven 1986
ERL850 Bostad 342, 361 1986 Halmstad Timmermansgatan Lundgrens hus i hörnet Timmermansgatan - Matrosgatan.
ERL851 Stadsvy 346, 361, 496, 872 1986 Halmstad Saltsjövägen Banstigen vid Saltsjövägen. Gamla järnvägsövergången. Se även bild 174. I bakgrunden Brunnsåkersskolan.
ERL852 Stadsvy 361, 496 1986 Halmstad Söndrumsvägen Gamla järnvägsövergången vid Söndrumsvägen.
ERL853 Stadsvy 342, 361 1986 Halmstad Karlsrovägen Bostadshus utmed Karlsrovägen.
ERL854 Offentlig byggnad 345, 526, 794 1986 Halmstad Tennishallen Tennishallen vid rondellen. Byggdes 1936. Till vänster S:t Nikolai kyrka.
ERL855 Konst 532 1986 Halmstad Fotografi av oljemålning av Olle Agnell.
ERL856 Hotell 347, 484 1986 Halmstad Tylösand Tylösands nya hotell. Se även bild 776.
ERL857 Hotell 347, 484 1986 Halmstad Tylösand Tylösands nya kongresscenter.
ERL858 Hotell 186, 347, 484 1986 Halmstad Tylösand Flaggspel utanför hotellet.
ERL859 Industribyggnad 132, 133, 348, Halmstad Dragvägen Spikfabriken till vänster. Tillmans villa i mitten. Gamla kronobränneriet till höger.Vintermotiv från Nissan.
ERL860 Stadsvy 367 1986 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Internationella fredsåret 1986.
ERL861 Affärsbyggnad 347, 443 1986 Halmstad Brogatan 9 Expert fotoaffär i hörnet Brogatan - Hantverkargatan.
ERL862 Affärsbyggnad 226, 343, 501 1986 Halmstad Dragvägen Fiskaren Otot och Rut Landin Fiskebodar vid Dragvägen.
ERL863 Affärsbyggnad 226, 343, 347 1986 Halmstad Dragvägen Fiskaren Otot Fiskaren Otot vid sin fiskebod.
ERL864 Affärsbyggnad 347, 349, 361, 504 1988 Halmstad Södra vägen Prylboden på Södra vägen.
ERL865 Bostad 342 1986 Halmstad Södra vägen Axel och Astrid Gustavssons före detta hem på Södra vägen.
ERL866 Konst 136, 321, 351, 352 1986 Halmstad Klyvaregatan 6 Gunnar Dahlkvist och Rut Landin Gunnar Dahlkvists snäck-soffa.
ERL867 Konst 136, 321, 351, 352 1986 Halmstad Klyvaregatan 6 Gunnar Dahlkvists snäck-soffa.
ERL868 Konst 136, 321, 351 1986 Halmstad Klyvaregatan 6 Gunnar Dahlkvists konstverk i trädgården.
ERL869 Bostad 342 1986 Halmstad Södra vägen 14 Söder 17, Peterslund, brann 24/2 1988.
ERL870 Bostad 342 1986 Halmstad Södra vägen - Klyvaregatan Söder 18, Petersdal, 1871. Se även bild 983.
ERL871 Bostad 342 1986 Halmstad Södra vägen Bostadshus på Södra vägen.
ERL872 Offentlig byggnad 344, 638 1986 Halmstad Södra vägen Landstingshuset.
ERL873 Offentlig byggnad 344, 638 1986 Halmstad Södra vägen Landstingshuset med konstverk till vänster.
ERL874 Offentlig byggnad 344, 638 1986 Halmstad Södra vägen Landstingshuset med konstverk
ERL875 Stadsvy 342, 361, 496 Halmstad Snöstorpsvägen Tuppens hus till vänster. Till höger skymtar Hammars gata.
ERL876 Stenhuggeri 314, 316 1987 Halmstad Grötvik Kollagret vid Stenhuggeriet.
ERL877 Minnesmärke 211, 316, 324 1987 Halmstad Grötvik Minnesstenen vid Stenhuggeriet.
ERL878 Bostad 342 1987 Halmstad Landfästet Höghusen vid Landfästet.
ERL879 Bostad 342 1987 Halmstad Ågatan Trävilla vid Ågatan.
ERL880 Stadsvy 315, 342, 344 1987 Halmstad Österäng Österäng med gul gasledning. Till vänster hyreshus. Till höger Östergårdsskolan.
ERL881 Byggnad 347 1987 Halmstad Söndrum Hertz minne.
ERL882 Hantverk 219, 294 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Skomakeriverksamhet på länsmuseet. Hans Bengtsson.
ERL883 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Tavla på museet.
ERL884 Stadsvy 367 1987 Halmstad Slottet Tre hjärtan, plantering framför slottet.
ERL885 Stadsvy 361 Halmstad Fredsgatan Figgaro, Eriksro. Se även bilder 731, 792, 1143.
ERL886 Stadsvy 265, 347, 367 Halmstad Norre katts park Norre katts restaurang, revs 1961. Se även 388.
ERL887 Stadsvy 342, 361 Halmstad Karlsrovägen Gammalt vykort över Carlsrovägen (Wäster). Se även bild 655.
ERL888 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL889 Konst 446, 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Affisch inför Valter Bengtsson-utställningen 1987.
ERL890 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Skulpturer av Valter Bengtsson, utställningen 1987.
ERL891 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Skulptur av Valter Bengtsson, utställningen 1987.
ERL892 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Tavla av Valter Bengtsson, utställningen 1987.
ERL893 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Konst av Valter Bengtsson, utställningen 1987.
ERL894 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Skulptur av Valter Bengtsson, utställningen 1987.
ERL895 Konst 532 1987 Halmstad Länsmuseet Halmstad Skulptur av Valter Bengtsson, utställningen 1987.
ERL896 Bostad 186, 342, 361, 367 1987 Halmstad Galgberget Stuga på friluftsmuseet Hallandsgården.
ERL897 Offentlig byggnad 344, 855 1978 Halmstad Andersberg Brand på barndaghem på Andersberg, 1/5 1978.
ERL898 Offentlig byggnad 344, 855 1978 Halmstad Andersberg Brand på barndaghem på Andersberg, 1/5 1978.
ERL899 Telefoni 206 1987 Halmstad Östersund Gammal telefonkiost.
ERL900 Naturvy 132, 133 1981 Halmstad Östra stranden Vinterstorm vid Östra stranden.
ERL901_1 Naturvy 132, 133 Halmstad Tylösand Solnedgång över Tylösand.
ERL901_2 Naturvy 132, 133 Halmstad Tylösand Solnedgång över Tylösand.
ERL902 Offentlig byggnad 205, 344 1987 Halmstad Laholmsvägen Nya postterminalen. Se även bilder 1023, 356.
ERL903 Stadsvy 361, 491 Halmstad Österbro Österbro i slutet av 1800-talet. Fotografi av bild.
ERL904_1 Kyrklig byggnad 346, 795 1987 Halmstad Fyllinge kyrka Fyllinge kyrka, interiör Invigdes av Bertil Gärtner, biskop i Göteborgs stift. Kostnad 10 miljoner.
ERL904_2 Kyrklig byggnad 346, 795 1987 Halmstad Fyllinge kyrka Fyllinge kyrka, exteriör. Invigdes av Bertil Gärtner, biskop i Göteborgs stift. Kostnad 10 miljoner.
ERL904_3 Kyrklig byggnad 346, 795 1987 Halmstad Fyllinge kyrka Fyllinge kyrka, exteriör. Invigdes av Bertil Gärtner, biskop i Göteborgs stift. Kostnad 10 miljoner.
ERL905 Matställe 265, 347, 361 1988 Halmstad Stora torg McDonald's vid Stora torg.
ERL906 Stadsvy 347, 361 1988 Halmstad Brogatan Här låg tidigare Signe Diebitsch/duka porslinsaffär. Se även 782.
ERL907 Stadsvy 361 1988 Halmstad Brogatan Underfarten vid Västra skolan/Brunnsåkersskolan.
ERL908 Bostad 342, 361 1988 Halmstad Brogatan Bostadshus i hörnet Brogatan - Skepparegatan. Se även bild 311.
ERL909 Offentlig byggnad 345, 547 Halmstad Folkparken Folkparken.
ERL910 Stadsvy 361 1910-tal Halmstad Snöstorpsvägen Tuppens hus till vänster, Östra järnhandeln i gula huset till höger.Fotografi av gammalt vykort.
ERL911 Stadsvy 342, 361, 496 Halmstad Snöstorpsvägen Snöstorpsvägen. Kortet taget från järnvägsövergången österut.
ERL912 Stadsvy 361, 496 Halmstad Snöstorpsvägen Kortet taget från Snöstorpsvägen mot järnvägsövergången och Odengatan (finns inte längre). Viktoriagatan skymtar i bakgrunden.
ERL913 Stadsvy 361, 496 Halmstad Snöstorpsvägen Kortet taget från Viktoriagatan. Huset till höger hör till Hammars gata.
ERL914 Stadsvy 361 Halmstad Snöstorpsvägen 17 Snöstorpsvägen.
ERL915 Stadsvy 361 Halmstad Snöstorpsvägen Snöstorpsvägen.
ERL916 Byggnad 349 Halmstad Snöstorpsvägen Det så kallade lasarettet.
ERL917 Affärsbyggnad 347, 361 Halmstad Repslagaregatan Olsons ostnederlag. Lager för försäljning ut till affärer.
ERL918 Stadsvy 361 Halmstad Repslagaregatan Repslagaregatan.
ERL919 Stadsvy 361 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen söderut, innan underfarten vid Viktoriagatan byggdes.
ERL920 Stadsvy 361, 496 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen in mot centrum, innan underfarten vid Viktoriagatan byggdes.
ERL921 Stadsvy 361 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen.
ERL922 Stadsvy 133, 361 1987 Halmstad Länssjukhuset Utsikt söderut från Nya Länssjukhuset.
ERL923 Stadsvy 133, 361 1987 Halmstad Länssjukhuset Utsikt från Nya Länssjukhuset.
ERL924 Vårdinrättning 344, 758 1987 Halmstad Länssjukhuset Innergård vid Länssjukhuset.
ERL925 Affärsbyggnad 347, 361, 495 1988 Halmstad Karl XI:s väg OK-automat vid rondellen, Karl XI:s väg.
ERL926 Affärsbyggnad 347 1988 Halmstad Åkersgränd Åkersgränd, före detta Arenssons skrotlager.
ERL927 Affärsbyggnad 347 1988 Halmstad Åkersgården Magnus Nilssons möbelsnickeri.
ERL928 Industribyggnad 348 1988 Halmstad Stationsgatan Slakteriet.
ERL929 Affärsbyggnad 265, 347, 484 1988 Halmstad Östra stranden Före detta Konsumbaren.
ERL930 Byggnad 231, 343 1988 Halmstad Mickedala Gamla ridhuset.
ERL931 Stadsvy 133, 361 1988 Halmstad Mickedala Utsikt vid gamla ridhuset.
ERL932 Bostad 342 1988 Halmstad Ugerupsgatan Gårdssidan. Se även bild 310.
ERL933 Bostad 342 1988 Halmstad Ugerupsgatan Ugerupsgatan.
ERL934 Bostad 342 1988 Halmstad Ugerupsgatan Hills villa från trappan, Vapnövägen.
ERL935 Bostad 342 1988 Halmstad Gaggegatan Villa i korsningen Vapnövägen - Gaggegatan.
ERL936 Bostad 342 1988 Halmstad Gaggegatan Villa i korsningen Vapnövägen - Gaggegatan.
ERL937 Bostad 342, 361 1988 Halmstad Gaggegatan Larséns hus vid Gaggegatan.
ERL938 Industribyggnad 348 Halmstad Hvitfeldtsgatan Gårdsinteriör vid järnvägen.
ERL939 Bostad 342 Halmstad Annehed Elsa Christianssons hus, Annehed.
ERL940 Gruppbild 159 Halmstad Annehed Från vänster Svea Johansson, Elsa Christiansson och Rut Landin. Gruppbild från gården.
ERL941 Naturvy 132, 133 1988 Halmstad Tylösand Tylösands strand med livräddartornet.
ERL942 Affärsbyggnad 244, 247, 347, 443 1988 Halmstad Kapellgatan Fritz blommer vid västra kyrkogården.
ERL943 Bostad 342, 361 1988 Halmstad Östra stranden Nya villor vid Östra stranden.
ERL944 Stadsvy 133, 265, 361, 795 1988 Halmstad Hamngatan Vy över Nissan mot Hamngatan med Scandic hotell och restaurang Svea till vänster. S:t Nikolai kyrka i bakgrunden.
ERL945 Stadsvy 361 1988 Halmstad Lilla torg Lilla torg vid Norre port.
ERL946 Stadsvy 367 1988 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Hallands landskapsdjur, laxen.
ERL947 Bostad 342 1988 Halmstad Karlsro gård Karlsro gård från 1850-talet.
ERL948 Offentlig byggnad 344, 758, 844, 846 1988 Halmstad BB Första BB:t (barnbördshuset).
ERL949 Offentlig byggnad 344, 758, 844, 846 1988 Halmstad BB Första BB:t (barnbördshuset). Gårdssidan.
ERL950 Stadsvy 361, 363 1988 Halmstad Timmermansleden Timmermansledan (Timmermansgatan) - färdig 1988 (Torsgatan).
ERL951 Offentlig byggnad 346, 533, 872 Halmstad Östra bryggeriet Kommunala musikskolan. Före detta Östra bryggeriet. Se även bild 454.
ERL952 Kyrklig byggnad 794 1988 Halmstad Skolgatan Frälsningsarmén. Se även bild 459.
ERL953 Stadsvy 361 1986 Halmstad Norra infartsleden Norra ifarten. Se även bilder 514, 837.
ERL954 Stadsvy 361 1988 Halmstad Byaledsgränden Trappan upp till Galgberget.
ERL955 Stadsvy 133, 361 1988 Halmstad Utsikt från Galgberget västerut, mot Laholmsbukten.
ERL956 Naturvy 137 1988 Halmstad Galgberget Bokskogen på Galgberget.
ERL957 Affärsbyggnad 446 1988 Halmstad Trade Center Reklampelare vid Trade Center. Högskolan invigd 14/10 1988.
ERL958 Stadsvy 133, 361 1988 Halmstad Laholmsvägen Utsikt från Trade Center österut. Närmast Fackens hus
ERL959 Stadsvy 133, 361 1988 Halmstad Laholmsvägen Utsikt från Trade Center mot Laholmsvägen.
ERL960 Stadsvy 133, 361 1988 Halmstad Laholmsvägen Utsikt från Trade Center österut mot Laholmsvägen.
ERL961 Offentlig byggnad 345, 347 1988 Halmstad Laholmsvägen Fackens hus, gårdssiden. Se även bild 1271.
ERL962 Bostad 342, 361 1989 Halmstad Karlsrovägen 1 Nya Egna hem vi Karlsrovägen. Se även bild 168.
ERL963 Stadsvy 132, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Klammerdammsgatan i snö. Se även bild 990.
ERL964 Offentlig byggnad 346, 533, 872 1989 Halmstad Östra bryggeriet Kommunala musikskolan. Före detta Östra bryggeriet. Se även bild 454.
ERL965 Bostad 342, 348 1989 Halmstad Nordiska Filt Nordiska Filt, kontorsmuseum. G. Westerbergs före detta bostad. Rivet 1999.
ERL966 Bostad 342 1989 Halmstad Åkersgränd Grosshandlare Aronssons villa Åkerslund.
ERL967 Stadsvy 361, 363 1989 Halmstad Järnvägsleden Järnvägsleden, före detta Banstigen. Se även bild 173.
ERL968 Industribyggnad 348, 392 1988 Halmstad Brogatan Före detta P. J. Svenssons Mekaniska verkstad. Se även bild 173.
ERL969 Offentlig byggnad 346, 873, 361 1988 Halmstad Seminariegatan Före detta lärarinneseminariet. 1902-1933. Se även bilder 391, 1033.
ERL970 Bostad 342 1988 Halmstad von Möllersgatan Bostadshus i hörnet von Möllersgatan - Karlsbergsvägen.
ERL971 Offentlig byggnad 345, 526 1988 Halmstad Badhusgatan Simhallen från 1966, före detta varmbadhuset. Se även bild 125.
ERL972 Affärsbyggnad 345, 361, 546 1989 Halmstad Röda kvarn Biografen Röda kvarn sedd från Lilla torg. Invigdes 19/2 1926.
ERL973 Affärsbyggnad 347, 453 1989 Halmstad Stora torg PK-banken på Brogatan vid Stora torg. Huset från 1840-tal.
ERL974 Affärsbyggnad 291, 347, 366, 443 1988 Halmstad Storgatan Sterners herrklädesaffär i hörnet Storgatan - Klammerdammsgatan. Till vänster Föreningsbanken. Se även bild 2.
ERL975 Affärsbyggnad 345, 347, 438, 443 1989 Halmstad Storgatan Odd Fellows, Hemslöjden, före detta Hallands varuhus, Paulsson hette varuhusets ägare.
ERL976 Industribyggnad 348 1989 Halmstad Nordiska Filt Nordiska Filt, beläget vid Nissans östra strand.
ERL977 Stadsvy 361 Halmstad Norra infarten Byaledsgränd vid Norra infarten.
ERL978 Stadsvy 361 1989 Halmstad Bergsgatan Bergsgatan, sett från Norra infartsleden.
ERL979 Stadsvy 361, 363 1989 Halmstad Norra infartsleden Norra infartsleden. Sporthallen i mitten.
ERL980 Bostad 342, 361 Halmstad Västanvägen "Villa Västeråt", Rotorp.
ERL981 Stadsvy 361 Halmstad Skolgatan Skolgatan från Lilla torg.
ERL982 Industribyggnad 348 1989 Halmstad Södra vägen Matador.
ERL983 Bostad 342 1989 Halmstad Södra vägen Söder 18, Petersdal, 1871. Hörnet Södra vägen - Klyvaregatan. Se även bilder 870, 997.
ERL984 Industribyggnad 348 1989 Halmstad Skonertgatan 10 Landins skofabrik, Villa Riverside.
ERL985 Affärsbyggnad 347, 502 1989 Halmstad Bredgatan 2 Sjömanshuset.
ERL986 Affärsbyggnad 347, 453 1989 Halmstad Viktoriagatan Gamla Riksbanken med klocktornet, byggt 1897-1905. Riksbanken flyttade in 1906.
ERL987 Offentlig byggnad 231, 343 1989 Halmstad Mickedala Nya ridhuset, 8/10 1988.
ERL988 Offentlig byggnad 231, 343 1989 Halmstad Mickedala Nya ridhuset, interiör, invigdes 8/10 1988.
ERL989 Offentlig byggnad Halmstad Hallandsgården Kvarnen på Hallandsgården.
ERL990 Stadsvy 361, 366, 443 1989 Halmstad Klammerdammsgatan Butiker på Klammerdammsgatan. Se även bild 963.
ERL991 Offentlig byggnad 345, 547 1989 Halmstad Folkparken Kulturhuset, Folkparken. Se även bilder 378, 409.
ERL992 Offentlig byggnad 345, 547 1989 Halmstad Folkparken Folkparken, Polketten.
ERL993 Bostad 342 1989 Halmstad Syskonhamnsgatan 3 Konsul Kollbergs villa från 1880.
ERL994 Byggnadsdetalj 355 1989 Halmstad Köpmansgatan Byggnaddetalj på hus vid Köpmansgatan, före detta restaurang Laxen.
ERL995 Industribyggnad 348, 361 1898 Halmstad Strandgatan Berggrens lager.
ERL996 Bostad 342 1989 Halmstad Strandgatan Bostadshus på Strandgatan.
ERL997 Bostad 342 1989 Halmstad Klyvaregatan - Södra vägen Hus i hörnet Klyvaregatan - Södra vägen. Se även bild 983.
ERL998 Offentlig byggnad 344 1989 Halmstad Södra vägen Tingshuset.
ERL999 Bostad 342, 361 1989 Halmstad Kyrkogatan Byggnad på Kyrkogatan.
ERL1000 Bostad 342 1989 Halmstad Furuvägen Gjuterihusen på Furuvägen. Se även bild 428.
ERL1001 Stadsvy 361, 363 1989 Halmstad Norra infartsleden Norra infartsleden.
ERL1002 Offentlig byggnad 345, 526 1989 Halmstad Sporthallen sporthallen, baksidan.
ERL1003 Bostad 342 1989 Halmstad Magnus Stenbocks väg Frankesvillan, kallad Mågatorpet eftersom brödernas fruar också var systrar. I dag (2009) Svarta örns-huset.
ERL1004 Stadsvy 342, 361 Halmstad Hantverkargatan Bebyggelse på Hantverkargatan.
ERL1005 Stadsvy 342, 361 Halmstad Hantverkargatan Bebyggelse på Hantverkargatan. Baksidan.
ERL1006 Stadsvy 342, 361 Halmstad Hantverkargatan Bebyggelse på Hantverkargatan. Baksidan.
ERL1007 Bostad 342, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Innergård vid hyreshus.
ERL1008 Bostad 342, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Innergård vid hyreshus.
ERL1009_1 Bostad 211, 342 Halmstad Klammerdammsgatan Minnesskylt vid Ernst Wigforss gård. Se även bild 109.
ERL1009_2 Stadsvy 342, 361 Halmstad Klammerdammsgatan Ernst Wigforss gård. Se även bild 109.
ERL1010 Konst 367, 532 Halmstad Gunillaparken Skulpturen Gunilla i Gunillaparken.
ERL1011 Stadsvy 367 1989 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Roddarna 100 år.
ERL1012 Affärsbyggnad 347, 495 1989 Halmstad Karl XI:s väg Lorenz Andersson OK Bensinstation i hörnet Karl XI:s väg - Källegatan. Fotografi av tidningsbild.
ERL1013 Offentlig byggnad 344, 651 1989 Halmstad Fredriksvallsgatan Skattehuset. Se även bild 458.
ERL1014_1 Kyrklig byggnad 346, 741, 794, 1989 Halmstad Snöstorpsvägen 52 Frälsningsarméns nya byggnad.
ERL1014_2 Kyrklig byggnad 346, 741, 794, 1989 Halmstad Snöstorpsvägen 52 Frälsningsarméns nya byggnad.
ERL1015 Stadsvy 361, 366 1989 Halmstad Kyrkogatan Bebyggelse utmed Kyrkogatan.
ERL1016 Stadsvy 361, 366 1989 Halmstad Kyrkogatan Gårdsinteriör. Se även bild 1204.
ERL1017 Offentlig byggnad 347, 361, 484 1989 Halmstad Lilla torg Nya turistbyrån vid Norre port. Invigd 3/5 1989. Se även bild 1039.
ERL1018 Offentlig byggnad 347, 361, 484 1989 Halmstad Lilla torg Nya turistbyrån vid Norre port, sedd från Lilla torg. Invigd 3/5 1989. Se även bild 1039.
ERL1019 Offentlig byggnad 344, 347, 365, 464, 1989 Halmstad Skansgatan Socialförvaltning, Arbetsförmedling, Lokaltrafik. Omsorgsstyrelsen, Folktandvården. Kostnad 78 miljoner.
ERL1020 Offentlig byggnad 344, 347, 365, 464, 1989 Halmstad Skansgatan Socialförvaltning, Arbetsförmedling, Lokaltrafik. Omsorgsstyrelsen, Folktandvården. Kostnad 78 miljoner.
ERL1021 Konst 532 1989 Halmstad Skansgatan Skulptur utanför Arbetsförmedlingen av Bo Åke Andersson, Sala. "En man bär Karlavagnen".
ERL1022 Stadsvy 342, 361 1989 Halmstad Skedalagatan Bostadshus vid Skedalagatan. Se även bild 230.
ERL1023 Offentlig byggnad 205, 344, 361 1989 Halmstad Laholmsvägen Utsikt över Laholmsvägen och postterminalen.
ERL1024 Naturvy 132, 133, 501 Halmstad Segelbåt i solnedgång.
ERL1025 Stadsvy 367 1989 Halmstad Norre katts park Blommande rododendron vid näckrosdammen, 26/5.
ERL1026 Bostad 342 Halmstad Torsgatan Hus vid Torsgatan, flyttat till Södra vägen 1990. Se även bild 1152.
ERL1027 Bostad 342 Halmstad Torsgatan Hus vid Torsgatan, flyttat till Södra vägen 1990. Bakgården. Se även bild 1152.
ERL1028 Offentlig byggnad 344, 886 Halmstad Patrikshillvägen 5 a Ålderdomshemmet Patrikshill.
ERL1029 Offentlig byggnad 344, 886 Halmstad Patrikshillvägen 5 a Ålderdomshemmet Patrikshill.
ERL1030 Affärsbyggnad 347, 493 Halmstad Södra vägen Wibes bil.
ERL1031 Industribyggnad 295, 348 Halmstad Skonertgatan 10 Landins skofabrik, före detta doktorsvillan.
ERL1032 Industribyggnad 295, 348 Halmstad Skonertgatan 10 Landins skofabrik, före detta doktorsvillan.
ERL1033 Konst 532 Halmstad Småskollärarinneseminariet 1902-1983. Fotografi av skiss. Se även bilder 391, 969.
ERL1034 Stadsvy 361 1989 Halmstad Söndrumsvägen Söndrumsvägen.
ERL1035 Stadsvy 347, 361 1989 Halmstad Söndrumsvägen Söndrumsvägen.
ERL1036 Stadsvy 348, 361 Halmstad Stationsgatan Bebyggelse utmed Stationsgatan
ERL1037 Stadsvy 361 Halmstad Rotorpsvägen Rotorpsbacken i korsningen Gamla Söndrumsvägen.
ERL1038 Stadsvy 361, 363 Halmstad Järnvägsleden Järnvägsleden (tidigare Söndrumsvägen och Banstigen).
ERL1039 Offentlig byggnad 347, 361, 484 Halmstad Lilla torg Nya turistbyrån vid Norre port. Invigd 3/5 1989. Se även bilder 1017, 440.
ERL1040 Utsorterad av Landins Halmstad
ERL1041 Affärsbyggnad 347, 443 Halmstad Lilla torg AB Chr. Holm, föregångare till dagens varuhus.
ERL1042 Industribyggnad 204, 213, 348 Halmstad Hallandspostens tryckeri.
ERL1043 Stadsvy 343, 347, 361 Halmstad Hamngatan Baksidan av Domus. Nedfarten till Torggaraget.
ERL1044 Stadsvy 133, 346, 361, 491, 873 Halmstad Slottsbron Vy över nya Slottsbron med gamla läroverket. Fotografi av vykort.
ERL1045 Stadsvy 361 1990 Halmstad Kungsgatan Kungsgatan mot Rex.
ERL1046 Stadsvy 361, 527, 796 1990 Halmstad Strandgatan Julbelysning i kastanjen.
ERL1047_1 Stadsvy 361, 527, 796 1990 Halmstad Strandgatan Julbelysning i kastanjen.
ERL1047_2 Stadsvy 361, 527, 796 1990 Halmstad Strandgatan Julbelysning i kastanjen.
ERL1047_3 Stadsvy 361, 527, 796 1990 Halmstad Strandgatan Julbelysning i kastanjen. Slottet i bakgrunden.
ERL1048 Matställe 265, 347 Halmstad Restaurang Svea Restaurang Svea i nattbelysning.
ERL1049 Hotell 347, 484 Halmstad Stationsgatan Hotell Temperance. Se även bild 567.
ERL1050 Järnväg 491, 493, 496 Halmstad Järnvägsbron Folkvagn på järnvägsbron.
ERL1051 Stadsvy 133, 342, 361 Halmstad Landfästet Landfästet från museet.
ERL1052 Konst 532 Halmstad Länsmuseet Halmstad Fotografi av oljemålning av Peter Dahl.
ERL1053 Affärsbyggnad 347, 451 Halmstad Falkenbergsgatan Revisionsbyrån.
ERL1054 Kyrklig byggnad 346, 795 Halmstad Snöstorps kyrka Snöstorps kyrka.
ERL1055 Offentlig byggnad 344, 347, 365, 464, Halmstad Skansgatan Socialförvaltning, Arbetsförmedling, Lokaltrafik. Omsorgsstyrelsen, Folktandvården. Se även bild 1019.
ERL1056 Stadsvy 342, 361 1990 Halmstad Linnégatan Bebyggelse utmed Linnégatan.
ERL1057 Stadsvy 348, 361, 794 Halmstad Malcusgatan Frälsningsarmén, Malcusgatan. Fotografi av bild.
ERL1058 Stadsvy 347, 361 Halmstad Hamngatan Före detta Domus. Se även bild 535.
ERL1059 Matställe 265, 347, 361 Halmstad Storgatan McDonald's. Se även bild 1.
ERL1060 Byggnad 347, 351 Halmstad Köpmansgatan Bakgård på Köpmansgatan.
ERL1061 Bostad 342, 361 Halmstad Kapellgatan Bebyggelse utmed Kapellgatan.
ERL1062 Stadsvy 367 1990 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Hemvärnet 1990.
ERL1063 Konst 331, 406, 532 Halmstad Trade Center Montering av Olle Baertlings skulptur vid Trade Center.
ERL1064 Båt 133, 501 Halmstad Nissan Town Ferry vid Tullkammarkajen, Strandgatan. Tullhuset till vänster.
ERL1065 Affärsbyggnad 349, 361, 504 Halmstad Söder Rolles (Roland Karlsson) loppis på söder. Försäljning av begagnade varor/second hand i barackerna. Rolle hade en stor kundkrets, också Prins Bertil var kund.
ERL1066 Offentlig byggnad 211, 349, 361, 367, 712 Halmstad Norre katts park Bastionen vid Norre katts park.
ERL1067_1 Offentlig byggnad 211, 349, 361, 367, 712 1990 Halmstad Norre katts park Rut Landin Bastionen vid Norre katts park. Högt gräs.
ERL1067_2 Båt 133, 501, 527 1990 Halmstad Najaden Fullriggaren Najadens återkomst 28/7 1990.
ERL1068 Underhållning 501, 527, 533, 545 1990 Halmstad Najaden Musik på Najadens däck vid återkomsten 28/7 1990.
ERL1069 Underhållning 527, 533, 545 1990 Halmstad Slottet Konstert på kajen vid slottet vid Najadens återkomst 28/7 1990.
ERL1070 Övrig verksamhet 133, 348, 501, 527 1990 Halmstad Dragvägen Najadens återkomst 28/7 1990. Nissan vid Matador.
ERL1071 Övrig verksamhet 133, 501, 527 1990 Halmstad Dragvägen Najadens återkomst 28/7 1990. Flodsprutan.
ERL1072 Bostad 133, 342, 527 1990 Halmstad Slottskajen Najadens återkomst 28/7 1990. Vid slottet
ERL1073 Stadsvy 133, 361, 527 1990 Halmstad Slottskajen Najadens återkomst 28/7 1990. Folksamling vid slottskajen.
ERL1074 Stadsvy 133, 361, 501, 527 1990 Halmstad Strandgatan Najadens återkomst 28/7 1990. Folksamling på kajen vid Strandgatan.
ERL1075 Utsorterad av Landins 1990 Halmstad
ERL1076 Affärsbyggnad 204, 347 1990 Halmstad Köpmansgatan Folksamling vid tidningen Halland krigsutbrottet 1/9 1939.
ERL1077 Offentlig byggnad 349, 361, 363 1990 Halmstad Gunillaparken Nya parkeringshuset.
ERL1078 Bostad 342, 361 1990 Halmstad Broddesongatan Karlsbergs gård. Fotografi av gammalt foto.
ERL1079 Offentlig byggnad 205, 344 1990 Halmstad Storgatan Posthuset. Se även bild 706.
ERL1080 Stadsvy 342, 361 1990 Halmstad Bergsgatan Bebyggelse vid Bergsgatan. Se även bilder 132, 133.
ERL1081 Stadsvy 342, 361 1990 Halmstad Ridhusgatan Bebyggelse vid Ridhusgatan. Se även bild 130, 131.
ERL1082 Stadsvy 342, 361, 363 1990 Halmstad Ridhusgatan Bebyggelse vid Ridhusgatan. Se även bild 130, 131.
ERL1083 Stadsvy 361 1990 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Utsikt västerut från makarna Landins balkong.
ERL1084 Stadsvy 361 1990 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Utsikt västerut från makarna Landins balkong. Trade Center byggs.
ERL1085 Stadsvy 347, 361 1990 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Utsikt västerut från makarna Landins balkong. Trade Center 74 meter högt.
ERL1086 Stadsvy 347, 361 1990 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Utsikt västerut från makarna Landins balkong. Nattbelysning på Trade Center.
ERL1087 Stadsvy 347, 361 1990 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Utsikt västerut från makarna Landins balkong. Nattbelysning på Trade Center.
ERL1088 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Trade Center Utsikt söderut från Trade Center, byggt 14/8 1987 - 21/5 1992. Se även bild 1099.
ERL1089 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Trade Center Utsikt österut från Trade Center, byggt 14/8 1987 - 21/5 1992.
ERL1090 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Trade Center Utsikt västerut från Trade Center, byggt 14/8 1987 - 21/5 1992.
ERL1091 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Laholmsvägen Utsikt norrut från Trade Center.
ERL1092 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Östra Lyckan Utsikt österut från Trade Center.
ERL1093 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Laholmsvägen Utsikt mot nordost från Trade Center.
ERL1094 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Trade Center Julgranen.
ERL1095 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Östra Lyckan Utsikt österut från Trade Center.
ERL1096 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Utsikt mot sydost från Trade Center.
ERL1097 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Laholmsvägen Utsikt österut från Trade Center.
ERL1098 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Laholmsvägen Utsikt österut från Trade Center.
ERL1099 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Laholmsvägen Utsikt söderut från Trade Center.
ERL1100 Stadsvy 342, 361 1991 Halmstad Laholmsvägen Bostadshus utmed Laholmsvägen. Det vita huset revs 1991.
ERL1101 Stadsvy 361 1949 Halmstad Odalvägen Utsikt mot Odalvägen. Bondgården Holmseryd. Fotografi av vykort.
ERL1102 Affärsbyggnad 347 1991 Halmstad Trade Center Trade Center under byggnationen.
ERL1103 Byggnadsarbete 331, 406 1991 Halmstad Trade Center Lyftkran vid Trade Center.
ERL1104 Byggnadsarbete 331 1991 Halmstad Trade Center Byggandet av Trade Center.
ERL1105 Anläggningsarbete 331, 493 1991 Halmstad Laholmsvägen Rivning av byggnad vid Trade Center. Se även bild 1100.
ERL1106 Stadsvy 133, 342, 361 1991 Halmstad Slottet Utsikt från Strandgatan västerut, över Nissan mot slottet.
ERL1107 Stadsvy 133, 361, 491 1991 Halmstad Slottsbron Utsikt från Strandgatan västerut, över Nissan mot Slottsbron.
ERL1108 Stadsvy 133, 361, 491 1991 Halmstad Slottsbron Utsikt från Strandgatan norrut, över Nissan mot Slottsbron och Öster bro.
ERL1109 Stadsvy 133, 361 1991 Halmstad Dragvägen Utsikt från Strandgatan västerut, mot Dragvägen.
ERL1110 Stadsvy 342, 361 1991 Halmstad Järnvägsleden Gamla Banstigen.
ERL1111 Affärsbyggnad 361, 366 1991 Halmstad Storgatan Före detta Domusvaruhuset vid Stora torg. Se även bild 60.
ERL1112 Affärsbyggnad 342, 347, 361 1991 Halmstad Lilla torg Köpman Schönbecks hus från 1923.
ERL1113 Konst 361, 532 1991 Halmstad Norre port Neptunus av Peter Mandl på Storgatan, precis innanför Norre Port. Till höger hotell Mårtensson.
ERL1114 Konst 532 1991 Halmstad Lilla torg Nyrups brunn.
ERL1115 Konst 532 1991 Halmstad Vallgatan Nordpilen.
ERL1116 Bostad 342 1991 Halmstad Brogatan Sköldska villan, "Gula villan". Bakgården.
ERL1117 Stadsvy 342, 361 1991 Halmstad Hantverkargatan Hus vid Hantverkargatan, vid rondellen.
ERL1118 Industribyggnad 348 1991 Halmstad Appeltofftska bryggeriet Appeltofftska bryggeriet.
ERL1119 Stadsvy 367 1991 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Hallands trafiksäkerhetsprojekt 1990-1994.
ERL1120 Byggnadsarbete 331 1991 Halmstad Trade Center Byggandet av Trade Center.
ERL1121 Stadsvy 348, 361 1991 Halmstad Bryggaregatan Bryggaregatan
ERL1122 Konst 532 1991 Halmstad 91:an Karlsson. Seriefigur efter Rudolf Pettersson 1932. Se även bild 1198.
ERL1123 Stadsvy 342, 361 1991 Halmstad Strandgatan Hyreshus utmed Strandgatan. Se även bild 995.
ERL1124 Bostad 342, 361 1991 Halmstad Söndrumsvägen Villa vid Söndrumsvägen.
ERL1125 Affärsbyggnad 347, 361 1991 Halmstad Söndrumsvägen Affärsbyggnad vid Söndrumsvägen.
ERL1126 Bostad 342, 361 1991 Halmstad Söndrumsvägen Radhus utmed Söndrumsvägen.
ERL1127 Bostad 342, 361 1991 Halmstad Timmermansgatan Bostadshus vid Timmermansgatan.
ERL1128 Bostad 342, 361 1991 Halmstad Hyltegatan 32 Villa på Hyltegatan.
ERL1129 Bostad 342, 361 1991 Halmstad Hyltegatan Villa Solliden.
ERL1130 Bostad 342, 361 1991 Halmstad Hyltegatan Villa Nostra.
ERL1131 Porträtt 159, 245 1991 Halmstad Hyltegatan Rut Landin Rut vid grov björk.
ERL1132 Stadsvy 347, 361, 366 1991-92 Halmstad Eurostop Köpcenter Eurostop.
ERL1133 Stadsvy 347, 361, 366 1991-92 Halmstad Eurostop Köpcenter Eurostop. Påbörjades 22/12 1988. Invigdes 4/10 1990.
ERL1134 Konst 532 1991-92 Halmstad Eurostop Rut Landin Modell av Norre port inne på köpcentret Eurostop.
ERL1135 Affärsbyggnad 347 1991-92 Halmstad Trade Center Trade Center började byggas 18/6 1990.
ERL1136_1 Affärsbyggnad 347 1991-92 Halmstad Trade Center Trade Center sett från Fjärdingstigen 6.
ERL1136_2 Affärsbyggnad 347 1991-92 Halmstad Trade Center Trade Center sett från Fjärdingstigen 6. Nattbild.
ERL1137 Stadsvy 342, 361 1991-92 Halmstad Skolgatan 12-14 Hyreshus utmed Skolgatan. Här låg Frälsningsarmén tidigare. Se även bild 459.
ERL1138 Stadsvy 342, 361 1991-92 Halmstad Skolgatan Skolgatan 12-14, Mattssons. Här låg Frälsningsarmén tidigare. Se även bild 459.
ERL1139 Övrig verksamhet 1991-92 Halmstad Stora torg Rut Landin Rut matar duvorna vid Stora torg.
ERL1140_1 Övrig verksamhet 1991-92 Halmstad Stora torg Rut Landin Rut matar duvorna vid Stora torg.
ERL1140_2 Försvarsanläggning 211, 349, 361, 712 1991-92 Halmstad Norre port Norre port.
ERL1141 Stadsvy 261 1991-92 Halmstad Långgatan Vy från Långgatan. Fotografi av gammal bild.
ERL1142 Stadsvy 261 1991-92 Halmstad Långgatan Vy från Långgatan. Fotografi av gammal bild.
ERL1143 Bostad 342 1991-92 Halmstad Fredsgatan Gård vid Figgaro. Fotografi av gammal bild. Se även bild 885.
ERL1144 Stadsvy 347, 361 1991-92 Halmstad Trade Center Trade Center från Laholmsvägen söderifrån.
ERL1145 Bostad 335, 342, 361 1991-92 Halmstad Vallgatan Korsvirkeshus på Vallgatan.
ERL1146 Affärsbyggnad 347, 361 1991-92 Halmstad Laholmsvägen Kontor på Laholmsvägen.
ERL1147 Stadsvy 342, 361 1991-92 Halmstad Wrangelsleden Hyreshus utmed Wrangelsleden.
ERL1148 Affärsbyggnad 347, 361 1991-92 Halmstad Torsgatan Kontorsbyggnad vid rondellen, Torsgatan. Se även bild 496.
ERL1149 Stadsvy 347, 361 1991-92 Halmstad Torsgatan Bebyggelse utmed Torsgatan.
ERL1150 Hamn 256, 504 1991-92 Halmstad Hamnen Silobyggnader i hamnen.
ERL1151 Hamn 501, 504 1991-92 Halmstad Hamnen Upplagda båtar i hamnen.
ERL1152 Bostad 342, 361 1991-92 Halmstad Södra vägen Byggnad vid Södra vägen. Flyttades 1990. Se även bilder 1026, 1027.
ERL1153_1 Träd 245 1991-92 Halmstad Fjärdingsstigen Pilarna på Fjärdingsstigen.
ERL1153_2 Träd 245 1991-92 Halmstad Fjärdingsstigen Pilarna på Fjärdingsstigen.
ERL1154 Stadsvy 361 Halmstad Brogatan Gamla hus vid Brogatan. Fotografi av gammal bild.
ERL1155 Bostad 342 Halmstad Kungsgatan Radio Höglunds bostad på Kungsgatan.
ERL1156 Övriga föremål 446, 733 Halmstad Källegatan "Kung Alkohol", affisch i Nykterhetsfolkets lokaler på Källegatan, om alkoholens skadliga inverkan.
ERL1157 Badliv 133, 484, 528 1992 Halmstad Tylösand Strandliv vid Tylösand.
ERL1158 Stadsvy 367 1992 Halmstad Slottet Plantering framför slottet, Kamratföreningen Länken 67, 25 år.
ERL1159 Konst 532 1992 Halmstad Picassoparken Tjuren vid Picassoskulpturen.
ERL1160 Naturvy 132, 133 1992 Halmstad Dragvägen Höst vid Dragvägen.
ERL1161 Industribyggnad 348 1992 Halmstad Före detta Marströms sanitetsfirma.
ERL1162 Stadsvy 361 1992 Halmstad Södra vägen Bebyggelse utmed Södra vägen.
ERL1163 Stadsvy 347, 361 1992 Halmstad Laholmsvägen Fotografi av gammal bild från Laholmsvägen. Skoaffär i lada.
ERL1164 Stadsvy 361 1992 Halmstad Storgatan Vy över Storgatan från brosidan.
ERL1165 Stadsvy 361 1992 Halmstad Petersburgsgatan Byggnader utmed Petersburgsgatan.
ERL1166 Offentlig byggnad 344, 347, 365, 464, 1992 Halmstad Skansgatan Skansgatan. Arbetsförmedling, Folktandvård och social service.
ERL1167 Stadsvy 361 1992 Halmstad Järnvägsleden Järnvägsleden vid rondellen.
ERL1168 Stadsvy 342, 361 1992 Halmstad Enslövsvägen Bebyggelse utmed Enslövsvägen.
ERL1169 Stadsvy 342, 361 1992 Halmstad Enslövsvägen Bostadshus utmed Enslövsvägen.
ERL1170 Stadsvy 361 1992 Halmstad Laholmsvägen Laholmsvägen vid Nyhem.
ERL1171_1 Möbel/inredning 354, 374 1992 Halmstad Brogatan Interiör från "Gula villan". Kakelugn i Nils Peter och Paulina Skölds hem.
ERL1171_2 Möbel/inredning 352 1992 Halmstad Brogatan Interiör från "Gula villan". Byrå från Nils Peter och Paulina Skölds hem.
ERL1171_3 Möbel/inredning 534 1992 Halmstad Brogatan Interiör från "Gula villan", Spinett från Nils Peter och Paulina Skölds hem.
ERL1172 Underhållning 533, 545 1992 Halmstad Brogatan Tylökören framför Gula villan.
ERL1173 Underhållning 367, 545 1992 Halmstad Norre katts park Musik vid Rotundan i Norre katts park.
ERL1174 Bostad 342 1992 Halmstad Falkenbergsgatan Bostad på Falkenbergsgatan.
ERL1175_1 Fritid & nöje 547 1992 Halmstad Länsmuseet Halmstad Karusell utanför Länsmuseet.
ERL1175_2 Underhållning 389, 541 1992 Halmstad Fyrverkeri.
ERL1176 Träd 245, 361, 367 1992 Halmstad Österbro Orsabjörken vid Österbro. Till vänster Picassoparken.
ERL1177 Konst 532 1992 Halmstad Hotell Mårtensson Konstverk utanför Mårtenssons.
ERL1178 Matställe 265, 347, 361 1992 Halmstad Brogatan Ulles Café.
ERL1179 Matställe 245, 265, 347, 361 1992 Halmstad Brogatan Ulles Café. Klätterväxt på bakgården.
ERL1180 Matställe 265, 347, 361 1992 Halmstad Strandgatan Uteservering vid Nissans östra kajkant.
ERL1181 Affärsbyggnad 226, 343, 501 1992 Halmstad Dragvägen Fiskebodar vid Dragvägen.
ERL1182 Industribyggnad 272, 274, 348, 361 1992 Halmstad Appeltofftska bryggeriet Klammerdammsgatan mot Appeltofftska bryggeriet.
ERL1183 Stadsvy 361, 366 1992 Halmstad Klammerdammsgatan Klammerdammsgatan västerut mot Karl XI:s väg.
ERL1184 Stadsvy 361, 366 1992 Halmstad Klammerdammsgatan Klammerdammsgatan österut mot Nissan.
ERL1185 Kyrklig byggnad 346, 795 1992 Halmstad S:t Nikolai kyrka Kyrktornet med hjärtat.
ERL1186 Stadsvy 361, 366, 795 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan vid Stora torg. Till vänster S:t Nikolai kyrka. Fotografi av gammal bild.
ERL1187 Affärsbyggnad 347, 495 Halmstad Laholmsvägen Bensinmack vid Laholmsvägen. Fotografi av gammal bild.
ERL1188 Stadsvy 361 1992 Halmstad Norra vägen Fotografi av gammalt foto.
ERL1189 Stadsvy 361 1992 Halmstad Skedalagatan Skedalagatan vid Krusbäret. Se även bild 563.
ERL1190 Stadsvy 361 Halmstad Hospitalsgatan Hospitalsgatan. Fotografi av tavla.
ERL1191 Stadsvy 361 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan. Fotografi av tavla.
ERL1192 Stadsvy 361 Halmstad Stora torg Stora torg. Fotografi av tavla.
ERL1193 Matställe 265, 347 Halmstad Norre katts park Norre katt, gamla restaurangen. Fotografi av tavla.
ERL1194 Affärsbyggnad 281, 348 Halmstad Lilla torg Carlströms garveri på Lilla torg. Fotografi av tavla.
ERL1195 Matställe 365, 347 Halmstad Norre katts park Före detta "Nyktran", i Norre katts park. Fotografi av tavla.
ERL1196 Konst 532 1992 Halmstad Sofieberg Konstverk på Sofieberg.
ERL1197 Industribyggnad 291, 348 1992 Halmstad Dragvägen Gamla hattfabriken, från å-sidan. Se även bild 1217.
ERL1198_1 Konst 532 1993 Halmstad Storgatan Gustav Bergenstråle Invigning av 91:an Karlsson 10/4 1993. Se även bild 1122.
ERL1198_2 Konst 532 1993 Halmstad Storgatan Gustav Bergenstråle Invigning av 91:an Karlsson 10/4 1993. Se även bild 1122.
ERL1198_3 Konst 532 1993 Halmstad Storgatan Gustav Bergenstråle Invigning av 91:an Karlsson 10/4 1993. Se även bild 1122.
ERL1198_4 Konst 532 1993 Halmstad Storgatan Gustav Bergenstråle Invigning av 91:an Karlsson 10/4 1993. Se även bild 1122.
ERL1199_1 Underhållning 532, 533, 545 1993 Halmstad Storgatan Musikorkester vid invigningen av 91:an Karlsson.
ERL1199_2 Underhållning 532, 533, 545 1993 Halmstad Storgatan Musikorkester vid invigningen av 91:an Karlsson.
ERL1199_3 Underhållning 532, 533, 545 1993 Halmstad Storgatan Jespersson Musikorkester vid invigningen av 91:an Karlsson.
ERL1200 Industribyggnad 295, 348 1993 Halmstad Saltsjövägen Torsten Larssons skofabrik.
ERL1201 Naturvy 133 1993 Halmstad Tylön Rut Landin Tylösand och Tylön.
ERL1202 Hotell 347, 484 1993 Halmstad Tylösand Foajén på Tylösands hotell.
ERL1203_1 Bostad 342, 343 1993 Halmstad Västergård Västergård. Se även bild 1213.
ERL1203_2 Bostad 342, 343 1993 Halmstad Västergård Västergård. Se även bild 1213.
ERL1203_3 Bostad 342 1993 Halmstad Västergård Västergård. Se även bild 1213.
ERL1204 Bostad 342 1993 Halmstad Kyrkogatan Hus på Kyrkogatan. Se även bild 1016.
ERL1205 Bostad 342, 344, 346 1993 Halmstad Slottet Slottet från parken.
ERL1206 Bostad 342, 344, 346 1993 Halmstad Slottet Slottet, söderporten.
ERL1207 Bostad 342, 344, 347 1993 Halmstad Slottet Kakelugn i slottet.
ERL1208 Konst 532 1993 Halmstad Slottet Målning av kungafamiljen, bland annat Ulrika Eleonora och Karl XII. Fotografi av tavla.
ERL1209 Stadsvy 367 1993 Halmstad Slottet Plantering framför slottet, Friskis & Svettis 10 år.
ERL1210 Stadsvy 361, 366 1993 Halmstad Brogatan 13 Butiker på Brogatan.
ERL1211 Affärsbyggnad 347, 453 1993 Halmstad Brogatan Nordbanken. Se även bild 973.
ERL1212_1 Stadsvy 133, 361 1993 Halmstad Fågelvägen Utsikt mot väster från höghuset på Fågelvägen.
ERL1212_2 Stadsvy 133, 361 1993 Halmstad Rotorp Utsikt över Rotorp och Laholmsbukten från höghuset på Fågelvägen.
ERL1212_3 Stadsvy 133, 361 1993 Halmstad Rotorp Utsikt över Rotorpsbacken mot city från höghuset på Fågelvägen.
ERL1213 Bostad 342 1993 Halmstad Västergård Västergård. Se även bild 1203.
ERL1214 Stadsvy 361 1993 Halmstad Storgatan Storgatan från norr. Fotografi av gammalt vykort.
ERL1215 Stadsvy 361, 532 1993 Halmstad Storgatan Storgatan från norre torg. Skulpturen Neptunus av Peter Mandl. Se även bild 1113.
ERL1216 Bostad 342, 361 1993 Halmstad Södra vägen Hus vid Södra vägen.
ERL1217 Industribyggnad 291, 348 1993 Halmstad Södra vägen Gamla hattfabriken, från Södra vägen. Se även bild 1197.
ERL1218 Byggnad 349 Halmstad Utsiktstornet Utsiktstornet på Galgberget. Fotografi av gammalt vykort.
ERL1219 Stadsvy 361, 794 Halmstad Strandgatan Vy över Strandgatan och Imanuelkyrkan. Fotografi av gammalt vykort.
ERL1220 Affärsbyggnad 347, 452 1994 Halmstad Lilla torg Schönbecks hus vid Lilla torg.
ERL1221 Bostad 342, 361 1994 Halmstad Gamletullsgatan Nybyggda hyreslägenheter på Gamletull.
ERL1222_1 Fritid & nöje 265, 347, 367 Halmstad Laxön Laxön. Fotografi av gammalt vykort.
ERL1222_2 Fritid & nöje 265, 347, 367 Halmstad Laxön Laxön. Fotografi av gammalt vykort.
ERL1223 Underhållning 533, 545, 367 Halmstad Laxön Teds orkester Laxön. Teds orkester. Fotografi av gammalt vykort.
ERL1224 Stadsvy 342, 361 1933 Halmstad Hantverkargatan Bebyggelse utmed Hantverkargatan.
ERL1225 Kyrklig byggnad 346, 795 1994 Halmstad Söndrum Söndrums kyrka.
ERL1226 Kyrklig byggnad 346, 794 1994 Halmstad Söndrum Söndrums Församlingshem.
ERL1227 Bostad 342 1994 Halmstad Gamla Tylösandsvägen Knebelstorps gård. Numera vandrarhem (2009).
ERL1228 Offentlig byggnad 344 1994 Halmstad Slottsgatan Byggnaden bakom länsstyrelsen.
ERL1229 Konst 532 1994 Halmstad Andersberg Konstverk på Andersberg.
ERL1230_1 Stadsvy 133, 361 1994 Halmstad Andersberg Utsikt över Andersberg.
ERL1230_2 Stadsvy 133, 342, 361 1994 Halmstad Andersberg Utsikt över bostadshus på Andersberg.
ERL1231_1 Industribyggnad 348 1994 Halmstad Nordiska Filt Nordiska Filt vid Nissans östra sida.
ERL1231_2 Industribyggnad 348 1994 Halmstad Nordiska Filt Nordiska Filt vid Nissans östra sida.
ERL1232_1 Vårdinrättning 344, 886 1994 Halmstad Fågelvägen Servicehuset Akvarellen på Rotorp.
ERL1232_2 Bostad 342, 361 1994 Halmstad Landfästet Hyreshus på Landfästet. Sex stycken.
ERL1233_1 Stadsvy 361 1994 Halmstad Banstigen Banstigen.
ERL1233_2 Stadsvy 361 1994 Halmstad Banstigen Banstigen.
ERL1234_1 Byggnad 348 1994 Halmstad Skånegatan Interiör från före detta Eisers trikåfabrik.
ERL1234_2 Byggnad 348 1994 Halmstad Skånegatan Interiör från före detta Eisers trikåfabrik.
ERL1234_3 Byggnad 348, 532 1994 Halmstad Skånegatan Konstverk från före detta Eisers trikåfabrik.
ERL1235 Bostad 342 Halmstad Norre port Skomakarhuset vid Norre port, flyttat till Linnégatan 1896 för ox-spann. Fotografi av tavla.
ERL1236 Matställe 265, 347 Halmstad Lilla torg Kafé Hörnan, Lilla torg. Fotografi av tavla.
ERL1237 Bostad 342 Halmstad Lilla torg Huset på Lilla torg. Fotografi av tavla.
ERL1238 Bostad 342 1994 Halmstad Hantverkargatan Gårdsinteriör Hantverkargatan.
ERL1239 Affärsbyggnad 347, 366 1994 Halmstad Brogatan Gallerian Brogatan.
ERL1240 Bostad 342, 361 1994 Halmstad Hantverkargatan Bostadshus vid Hantverkargatan.
ERL1241 Industribyggnad 291, 348 1994 Halmstad Dragvägen Hattfabriken.
ERL1242_1 Stadsvy 133, 342, 361, 501 1994 Halmstad Dragvägen Kvarteret Blåklockan.
ERL1242_2 Stadsvy 133, 342, 361, 501 1994 Halmstad Dragvägen Kvarteret Blåklockan.
ERL1243 Stadsvy 133, 226, 343, 361, 501 1994 Halmstad Dragvägen Fiskebodar utmed Söderkaj.
ERL1244 Stadsvy 361 1994 Halmstad Amiralsgatan - Fiskargatan Amiralsgatan - Fiskargatan. Se även bild 1278.
ERL1245 Affärsbyggnad 345, 546 1994 Halmstad Bankgatan Biografen Röda kvarn från 1925.
ERL1246 Offentlig byggnad 349, 363 1994 Halmstad Radioplan Parkeringshuset vid Gunillaparken.
ERL1247 Stadsvy 367 1994 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Hallands trädgårdsförening 1894-1994.
ERL1248 Bostad 342, 361 1994 Halmstad Stenvinkelsgatan Bostadshus vid Stenvinkelsgatan.
ERL1249 Bostad 342, 361 1994 Halmstad Järnvägsleden Bostadshus vid Nordbanegatan. I förgrunden Järnvägsleden vid rondellen.
ERL1250 Stadsvy 361, 501, 796 1994 Halmstad Slottsgatan Julbelysning på Najaden.
ERL1251 Byggnad 133, 265, 349 1994 Halmstad Hamngatan Glassbaren i Nissan.
ERL1252 Stadsvy 132, 361, 506 1994 Halmstad Trade Center Trade Center med luftballonger.
ERL1253_1 Offentlig byggnad 346 1995 Halmstad Sturegymnasiet Medieteket på Sturegymnasiet, sett från Laholmsvägen.
ERL1253_2 Offentlig byggnad 346 1995 Halmstad Sturegymnasiet Medieteket på Sturegymnasiet.
ERL1253_3 Offentlig byggnad 346 1995 Halmstad Sturegymnasiet Interiör från medieteket på Sturegymnasiet.
ERL1254 Byggnad 345, 575, 501 1995 Halmstad Seglarstugan Seglarstugan vid småbåtshamnen.
ERL1255 Matställe 265, 347 1995 Halmstad Köpmansgatan Restaurang Laxen.
ERL1256 Affärsbyggnad 347, 453 1995 Halmstad Brogatan Nordbanken vid stora torg.
ERL1257 Väg 361, 491 1995 Halmstad Österbro Gammal bild av Österbro och Hotell Svea. Fotografi av tavla.
ERL1258 Stadsvy 361 1995 Halmstad Hamngatan Vy över Nissan mot Hamngatan - Kyrkogatan. Fotografi av tavla.
ERL1259 Konst 532 1995 Halmstad Slottet Skulpturen Råmärke av Carl Magnus.
ERL1260_1 Underhållning 533, 534, 545 1995 Halmstad Rådhuset Trumslagarorkester framför Rådhuset.
ERL1260_2 Underhållning 533, 534, 545 1995 Halmstad Stora torg Trumslagarorkester på Stora torg.
ERL1261 Offentlig byggnad 535, 547 1995 Halmstad Folkparken Rut Landin Utedansbanan i Folkparken.
ERL1262 Träd 245 1995 Halmstad Nissan Rut Landin Bokar utmed Nissan. Fotot förmodligen taget vid promenadstigen nedanför Folkparken.
ERL1263 Stadsvy 361 1995 Halmstad Norre torg Norre torg med konstverket Neptunus.
ERL1264 Stadsvy 367 1995 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Halmstads Rödakorskrets 90 år.
ERL1265 Offentlig byggnad 349, 365 1995 Halmstad Bankgatan Den gamla brandstationen vid Lilla torg.
ERL1266 Affärsbyggnad 265, 347 1995 Halmstad Bankgatan John Bull Pub i gamla brandstationens lokaler.
ERL1267 Naturvy 133 1995 Halmstad Nissan Näckrosor vid Laxön.
ERL1268 Underhållning 367, 545 1995 Halmstad Norre katts park Norre katt-festival
ERL1269 Underhållning 367, 545 1995 Halmstad Norre katts park Norre katt-festival
ERL1270 Underhållning 367, 545 1995 Halmstad Norre katts park Norre katt-festival
ERL1271 Offentlig byggnad 345, 347 1995 Halmstad Laholmsvägen Fackens hus. Se även bild 961.
ERL1272 Vårdinrättning 344, 886 1995 Halmstad Krusbäret Nya Krusbäret Servise.
ERL1273 Stadsvy 361 1995 Halmstad Köpmansgatan Köpmansgatan. Fotografi av gammalt foto.
ERL1274 Stadsvy 133, 361 1995 Halmstad Hamngatan Hamngatan med Nissan i förgrunden.
ERL1275 Kyrklig byggnad 346, 795 1995 Halmstad Fyllinge kyrka Fyllinge kyrka, interiör.
ERL1276 Stadsvy 361 1995 Halmstad Fjärdingsstigen Vy över Fjärdingsstigen. Flygfoto. Fotografi av bild.
ERL1277 Affärsbyggnad 204, 347 1995 Halmstad Hallandsposten Hallandsposten.
ERL1278 Byggnad 361 1995 Halmstad Amiralsgatan Byggnad vid Amiralsgatan. Se även bild 322.
ERL1279 Stadsvy 342, 361 1995 Halmstad Neptunigatan Villabebyggelse utmed Neptunigatan.
ERL1280 Kyrklig byggnad 346, 794 1995 Halmstad Enslövsvägen Rikets sal, Jehovas vittnen.
ERL1281 Hamn 256, 504 1995 Halmstad Hamnen Silobyggnader i hamnen.
ERL1282 Stadsvy 347, 361, 366 1995 Halmstad Hantverkargatan Butiker utmed Hantverkargatan, hörnet Hantverkargatan - Brogatan. Se även bild 322.
ERL1283 Gruppbild 295, 644 1995 Halmstad Prins Bertil och prinsessan Lilian Prins Bertil med Landins tofflor.
ERL1284 Stadsvy 347, 361, 366 1995 Halmstad Brogatan Butiker utmed Brogatan vid korsningen Karl XI:s väg. Se även bild 593.
ERL1285 Stadsvy 361 1995 Halmstad Laholmsvägen Nyhems torg sett från Laholmsvägen.
ERL1286 Stadsvy 361 1996 Halmstad Laholmsvägen
ERL1287 Bostad 342 1996 Halmstad Laholmsvägen Villa utmed Laholmsvägen.
ERL1288 Byggnad 342, 335, 361 1996 Halmstad Hamngatan Korsvirkeshus vid Hamngatan.
ERL1289 Träd 245 1996 Halmstad Karl XI:s väg Träd utmed Karl XI:s väg.
ERL1290 Vårdinrättning 344, 758 1996 Halmstad Länssjukhuset i Halmstad Sjukhuset.
ERL1291 Konst 532 1996 Halmstad Länssjukhuset i Halmstad Byst av Walter Bengtson.
ERL1292 Konst 532 1996 Halmstad Länssjukhuset i Halmstad Byst av Walter Bengtson.
ERL1293 Byggnad 1996 Halmstad Karlsrovägen
ERL1294 Idrott 133, 501, 526 1996 Halmstad Nissan Roddregatta på Nissan.
ERL1295 Idrott 133, 501, 526 1996 Halmstad Nissan Roddregatta på Nissan.
ERL1296 Idrott 133, 501, 526 1996 Halmstad Nissan Roddregatta på Nissan.
ERL1297 Fritid & nöje 547 1996 Halmstad Nöjesfält vid roddregattan.
ERL1298 Stadsvy 361 1996 Halmstad Hamngatan Hamngatan med spruthuset. Fotografi av gammal bild.
ERL1299 Affärsbyggnad 345, 347 1996 Halmstad Karl XI:s väg Tempelriddareordens hus.
ERL1300 Stadsvy 361 1996 Halmstad Västerbro Västerbro. Fotografi av gammal bild.
ERL1301 Stadsvy 361 1996 Halmstad Utsikt västerut från Trade Center.
ERL1302 Stadsvy 361 1996 Halmstad Utsikt västerut från Trade Center.
ERL1303 Stadsvy 361 1996 Halmstad Utsikt västerut från Trade Center.
ERL1304 Konst 532 1996 Halmstad Storgatan Fyrvaktare av Peter Mandl, Storgatan.
ERL1305 Matställe 265, 347 1996 Halmstad Hamngatan Restaurang Sveas veranda.
ERL1306_1 Stadsvy 367 1996 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Halmstads hantverks- och industriförening 150 år.
ERL1306_2 Stadsvy 367 1996 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. SM i nordisk folkbåt.
ERL1307 Bostad 133, 342, 344, 346, 361, 501 1996 Halmstad Slottet Slottet med segelfartyg.
ERL1308 Båt 501 1996 Halmstad Lyxbåtar vid Nissans kaj.
ERL1309 Naturvy 132 1996 Halmstad Trade Center Regnbåge över Trade Center.
ERL1310 Vårdinrättning 344, 886 1996 Halmstad Patrikshillvägen 5 a Nya ålderdomshemmet Patrikshill.
ERL1311 Vårdinrättning 344, 886 1996 Halmstad Patrikshillvägen 5 a Nya ålderdomshemmet Patrikshill.
ERL1312 Stadsvy 361, 501, 796 1996 Halmstad Najaden Julbelysning på Najaden.
ERL1313 Träd 245, 796 1996 Halmstad Julbelysning i kastanjen.
ERL1314_1 Stadsvy 361 1996 Halmstad Laholmsvägen Utsikt från Trade Center mot Öster. Studentbostäder byggs (röda hus i mitten).
ERL1314_2 Stadsvy 361 1996 Halmstad Hamnen Utsikt från Trade Center, västerut, mot hamnen.
ERL1315 Affärsbyggnad 347 1996 Halmstad Köpmansgatan Hus på Köpmansgatan.
ERL1316 Stadsvy 367 1996 Halmstad Slottsparken Dammen vid Slottsparken.
ERL1317 Affärsbyggnad 206, 443 1996 Halmstad Fjärdingsstigen Tele-firma vid Fjärdingsstigen.
ERL1318 Båt 133, 342, 344, 501 1996 Halmstad Slottet Najaden och ett mindre segelfartyg ligger för ankar vid slottet.
ERL1319 Byggnad 256, 504 1997-1998 Halmstad Hamnen Malt-silon i hamnen.
ERL1320 Offentlig byggnad 349, 365 1997-1998 Halmstad Lilla torg Gamla brandstationen, numera pub. Fattighuset till höger.
ERL1321 Offentlig byggnad 344, 735 1997-1998 Halmstad Lilla torg Fattighuset vid Lilla torg.
ERL1322 Offentlig byggnad 349, 365 1997-1998 Halmstad Lilla torg Stallarna på brandstationen.
ERL1323 Kyrklig byggnad 794 1997-1998 Halmstad Karl XI:s väg Baptistkyrkan.
ERL1324 Affärsbyggnad 443 1997-1998 Halmstad Lilla torg Ostboden på Lilla torg.
ERL1325 Offentlig byggnad 219, 346, 5320 1997-1998 Halmstad Mjellby konstmuseum Mjellby konstmuseum.
ERL1326 Offentlig byggnad 344, 697 1997-1998 Halmstad Fängelset Nya fängelset.
ERL1327 Stadsvy 361 1997-1998 Halmstad Stora torg Stora torg. Fotografi av gammal bild.
ERL1328 Stadsvy 361, 342, 877 1997-1998 Halmstad Laholmsvägen Studentbostäder vid Laholmsvägen.
ERL1329 Offentlig byggnad 344, 361 1997-1998 Halmstad Trade Center Trade Center i kvällsljus.
ERL1330 Stadsvy 367 1998 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Kulturår 1998.
ERL1331 Båt 501 1998 Halmstad Najaden Fullriggaren Najaden.
ERL1332 Matställe 265, 347 1998 Halmstad Klammerdammsgatan Restaurang Halmkärven, före detta Hallandsposten, numera Team Sportia.
ERL1333 Affärsbyggnad 347 1998 Halmstad Köpmansgatan Byggnad på Köpmansgatan.
ERL1334 Träd 245 1998 Halmstad Tylösand Rut Landin Rodonendronparken i Tylösand.
ERL1335 Träd 245 1998 Halmstad Tylösand Rodonendronparken i Tylösand.
ERL1336 Träd 245 1998 Halmstad Tylösand Rodonendronparken i Tylösand.
ERL1337 Offentlig byggnad 346, 873 1998 Halmstad Högskolan Högskolan i Halmstad.
ERL1338 Offentlig byggnad 346, 873 1998 Halmstad Högskolan Högskolan i Halmstad. Högskolebiblioteket.
ERL1339 Offentlig byggnad 345, 526 1998 Halmstad Sannarpshallen Sannarpshallen.
ERL1340 Minnesmärke 211, 348 1998 Halmstad Slottsmöllan Minnesmonument över Wallbergarna framför Slottsmöllan.
ERL1341 Industribyggnad 348 1998-1999 Halmstad Slottsmöllan Slottsmöllan.
ERL1342 Industribyggnad 348 1998-1999 Halmstad Slottsmöllan Slottsmöllan.
ERL1343_1 Bostad 342 1998-1999 Halmstad Holmströms hus.
ERL1343_2 Växt 1998-2000 Halmstad Flugsvamp.
ERL1344 Stadsvy 361, 796 1998-1999 Halmstad Stora torg Vintergatan, julinstallation på Stora torg.
ERL1345 Stadsvy 361, 796 1998-1999 Halmstad Stora torg Vintergatan, julinstallation på Stora torg.
ERL1346 Stadsvy 361 1998-1999 Halmstad Andersberg Utsikt över Andersberg.
ERL1347 Stadsvy 361 1998-1999 Halmstad Andersberg Utsikt över Andersberg.
ERL1348 Bostad 342, 344, 346, 361 1998-1999 Halmstad Slottet Slottet nymålat.
ERL1349 Bostad 342, 344, 346, 361 1998-1999 Halmstad Slottet Slottet nymålat.
ERL1350 Hamn 501, 504 1998-1999 Halmstad Grötvik Grötviks båthamn.
ERL1351 Byggnad 186, 34, 361 1998-1999 Halmstad Söndrum Bergsgård hembygdsgård i Söndrum.
ERL1352 Stadsvy 367 1999 Halmstad Slottet Plantering framför slottet.
ERL1353 Stadsvy 367 1999 Halmstad Slottet Plantering framför slottet. Odd Fellow logen nr 17, Hallandia 100 år.
ERL1354 Bostad 342, 361 1999 Halmstad Skepparegatan Nytt hus på Skepparegatan.
ERL1355 Offentlig byggnad 344, 697 1999 Halmstad Södra vägen Gamla fängelset.
ERL1356 Väg 491 1999 Halmstad Laxön Bron över till Laxön från Nissans östra sida.
ERL1357 Stadsvy 361 1999 Halmstad Nordiska Filt Allé vid gamla Nordiska filt.
ERL1358 Offentlig byggnad 346, 533, 872 1999 Halmstad Kulturskolan Kulturskolan vid Nissans östra sida.
ERL1359 Bostad 342, 361 1999 Halmstad Gamla Westerbergs villa.
ERL1360 Offentlig byggnad 344, 632 1999 Halmstad Rådhuset Rådhuset sett från Slottsgatan. I bakgrunden S:t Nikolai kyrka.
ERL1361 Offentlig byggnad 344, 693 1999 Halmstad Norra Källegatan 3 Nya polishuset.
ERL1362 Affärsbyggnad 335, 347, 443, 757, 361 1999 Halmstad Storgatan Apoteket Kronan, renoverat.
ERL1363 Bostad 133, 342, 361 1999 Halmstad Dragvägen Bostäder där gamla hattfabriken låg.
ERL1364 Konst 532 1999 Halmstad Viktoriagatan Cyklister av Annika Simonsson.
ERL1365 Bostad 342, 361 1999 Halmstad Åkersgränd - Brogatan Nya Gula villan.
ERL1366 Bostad 245, 342 1999 Halmstad Fjärdingsstigen 7 Makarna Landins trädgård.
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
WebbsidaExtern länk
ReferenskodSE/N005/NFLA_244
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/UeOAXynrwA7SYB8iW9DoY1
SpråkSvenska
ExtraIDNFLA_244