bild
Serie

Bromanderska samlingen

Bromanderska samlingen

 Volymer (77 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1odatPersonuppgifter till matrikel över Karlstads stift, insamlade av C. V. Bromander (1902); 14 st. i foliopärm. 
2odatPersonuppgifter till professor H. Lundströms herdaminne (1902-03) samt protokoll och korrespondens i samband därmed; 86 uppgifter, allt inbundet i ett band. 
3odatMaskinskrivna manuskript till delar av C. V. Bromanders (outgivna) Herdaminne för Karlstads stift; inbundna i 2 band....
Domprosteriet: Karlstad, Frykerud. N. Ullerud, Ö. Ullerud, Ransäter och Munkfors, Grava, Forshaga, Hammarö;
Älvdals prosteri: Ekshärad, Dalby, N. Råda och Sunnemo, Gustav Adolf, Hagfors, N. Ny och Nyskoga, N. Finnskoga;
Visnums prosteri: Karlskoga, Degerfors, Visnum och Visnums-Kil, Nysund och Rudskoga, S. Råda, Kristinehamn;
Nyeds prosteri: Filipstad och Färnebo, Brattfors, Nordmark, Gåsborn, Rämmen, Väse och Ö. Fågelvik, Ölme, Nyed Älvsbacka, Alster, Kroppa, lungsund (med Lundsberg), Bjurtjärn;
Fryksdals prosteri: Ö. Ämtervik, V. Ämtervik, Gräsmark, Fryksände och Lekvattnet, Vitsand, Lysvik;
Jösse prosteri: Arvika västra samt Älgå och Jösse-Ny, Arvika östra, Gunnerskog och Bogen, Köla samt Järnskog och Skillingmark, Eda, Brunskog samt Boda och Mangskog;
Nordmarks prosteri: Karlanda, Töcksmark samt Östervallskog och V. Fågelvik, Blomskog samt Trankil, Torrskog och Vårvik, Sillerud;
Gillbergs prosteri: Gillberga och Långserud, Värmskog och Högerud, Glava;
Nors prosteri: Nor, Ed och Borgvik, Tveta, Bro samt S. Ny och Huggenäs, Millesvik samt Eskilsäter och Botilsäter;
N. Dals prosteri: Ärtemark, Edelskog och Fröskog, Laxarby, Tösse, Ånimskog, Åmål;
S. Dals prosteri: Ör, Bolstad, Frändefors och Brålanda;
V. Dals prosteri: Högsäter, Dals-Ed samt Töftedal, Nössemark och Håbol, Färgelanda, Torp.
 
4odatMaskinskrivna manuskript till delar av C. V. Bromanders (outgivna) Herdaminne för Karlstads stift; inbundna i 2 band....
Domprosteriet: Karlstad, Frykerud. N. Ullerud, Ö. Ullerud, Ransäter och Munkfors, Grava, Forshaga, Hammarö;
Älvdals prosteri: Ekshärad, Dalby, N. Råda och Sunnemo, Gustav Adolf, Hagfors, N. Ny och Nyskoga, N. Finnskoga;
Visnums prosteri: Karlskoga, Degerfors, Visnum och Visnums-Kil, Nysund och Rudskoga, S. Råda, Kristinehamn;
Nyeds prosteri: Filipstad och Färnebo, Brattfors, Nordmark, Gåsborn, Rämmen, Väse och Ö. Fågelvik, Ölme, Nyed Älvsbacka, Alster, Kroppa, lungsund (med Lundsberg), Bjurtjärn;
Fryksdals prosteri: Ö. Ämtervik, V. Ämtervik, Gräsmark, Fryksände och Lekvattnet, Vitsand, Lysvik;
Jösse prosteri: Arvika västra samt Älgå och Jösse-Ny, Arvika östra, Gunnerskog och Bogen, Köla samt Järnskog och Skillingmark, Eda, Brunskog samt Boda och Mangskog;
Nordmarks prosteri: Karlanda, Töcksmark samt Östervallskog och V. Fågelvik, Blomskog samt Trankil, Torrskog och Vårvik, Sillerud;
Gillbergs prosteri: Gillberga och Långserud, Värmskog och Högerud, Glava;
Nors prosteri: Nor, Ed och Borgvik, Tveta, Bro samt S. Ny och Huggenäs, Millesvik samt Eskilsäter och Botilsäter;
N. Dals prosteri: Ärtemark, Edelskog och Fröskog, Laxarby, Tösse, Ånimskog, Åmål;
S. Dals prosteri: Ör, Bolstad, Frändefors och Brålanda;
V. Dals prosteri: Högsäter, Dals-Ed samt Töftedal, Nössemark och Håbol, Färgelanda, Torp.
 
5odatManuskript till C. V. Bromanders herdaminne samt därtill hörande källmaterial och arbetspapper:
Biskopar.....
Biskopsvalen 1829, 1834 och 1907;
Biografier och handlingar rörande superintendenter och biskopar m.m.
 
6odatTidningssklipp om biskoparna Rundgren och Eklund; omkr. 180 st., samlade i A4-pärm. 
7odatDomkapitlet.
I. Konsistorientarier och amanuenser;
Div. författningar 1790-1808;
Bibelsällskapet och Prästsällskapet;
Div. räkenskapshandlingar m.m.
Tidningsklipp.
II. Domkapitelsledamöter;
Förteckning på ecklesiastik- och läroverksstaterna (34 årg. från 1837 till 1905) samt katalog över gymnasister m.fl. 1830, 1833 och 1834;
Supplement efter A. Lignell till Hammarins i herdaminne; Div. handlingar tillhörande Bromanders herdaminne, som ej kunnat fördelas på församlingar i Karlstads stift;
P. P. Waldenströms angrepp på vissa präster i samband med biskop Rundgrens begravning (tidningsklipp).
 
8odatDomprostar.
Biografier och handlingarrörande domprostarna Jakobsson, Bromander och Svenaeus.
 
9odatC. V. Bromanders brev till sin styvdotter, fru Eva Dahlstedt, 1919-61. (Deposition.). 
10odatDomprosteriet I: Karlstads domkyrkoförs., Norrstrand, Ö. Fågelvik, St. Kil och Frykerud, N. Ullerud. 
11odatDomprosteriet II: Ö. Ullerud, Munkfors och Ransäter, Grava, Forshaga, Hammarö. 
12odatÄlvdals proster I: Ekshärad, N. Råda och Sunnemo, Hagfors och Gustav Adolf. 
13odatÄlvdals prosteri II: N. Ny och Nyskoga, Dalby, S. Finnskoga, N. Finnskoga;
Visnums prosteri I: Karlskog.
 
14odatVisnums prosteri II: Degerfors, Visnum, Rudskoga, S. Råda, Kristenehamn, Nysund. 
15odatNyeds prosteri I: Filipstad, Brattfors, Nordmark, Gåsborn, Rämmen, Väse, Alster, Kroppa, Lungsund, Bjurtjärn. 
16odatNyeds prosteri II: Ölme, Nyed, Älvsbacka. 
17odatFryksdals prosteri I: Sunne, Ö. Ämtervik, V. Ämtervik, Fryksände (inkl. Lekvattnet). 
18odatFrysdals prosteri II: Gräsmark, Lysvik, Bitsand, Östmark.
Jösse prosteri I: Arvika västra (inkl. Älgå och Ny), Arvika östra.
 
19odatJösse prosteri II: Gunnarskog och Bogen, Köla, Järnskog och Skillingmark, Eda, Brunskog, Boda och Mangskog. 
20odatNordmarks prosteri: Blomskog och Trankil, Töcksmark, Östervallskog och V. Fågelvik, Sillerud, Karlanda, Holmedal, Silbodal. 
21odatGillbergs prosteri: Svanskog, Kila, Gillberga och Långserud, Glava, Stavnäs, Värmskog och Högerud. 
22odatNors prosteri: Millesvik. Eskilsäter, Botilsäter och Ölserud, Ed och Borgvik, Bro, S. Ny och Huggenäs, By, Säffle och Tveta, Grums, Nor och Segerstad. 
23odatN. Dals prosteri: Ärtemark och Torrskog, Laxarby och Vårvik, Åmål, Steneby, Tisselskog, Billlingsfors, Bäcke och Ödskölt, Edsleskog, Fröskog och Mo, Tösse, Ånimskog. 
24odatS. Dals prosteri: Ör och Dalskog, Bolstad, Grinstad och Erikstad, Frändefors och Brålanda, Holm, Skållerud. 
25odatV. Dals prosteri: Högsäter, Råggärd, Rännelanda, Lerdal och Järbo, Dals-Ed, Håbol, Nössemark och Töftedal, Färgelanda och Ödeborg, Torp, Rölanda och Gesäter. 
26odatPredikningar m.m.
Predikningar av prosten J. Bjurstedt i Ekshärad (73 st.);
Predikningar och tal av rektorn och utn. kyrkoherden i Väse P. A. Tellin (24 st.);
Tal av lektorn och prosten J. M. Malmstedt (9 st.);
Tal av prosten Noak Hedén (3 st.);
Predikan i Hammarö den 2/6 1822 av prefessorn och prosten P. Kölmark/?/;
Predikan av icke identifierad präst i Boda 1787;
Avskedspredikan av kyrkoherden C. Wallin i Österhaninge den 5/4 1778;
Predikningar av kyrkoherden E. A. Sodenstjerna i Järlåsa 1813-40 (14 st.);
Predikningar av C. M. Ortman i Ockelbo m.fl. församlingar 1851-92 (6 st.);
Tal m.m. av icke identifierad präst i Forssa och Ockelbo (11 st.);
Div. predikningar, tal och anteckningar av icke identifierad person (20 st.);
Tal och predikningar av icke identifierad person (9 st);
Div. anteckningar av icke identifierad person .
 
27odatLäroverk m.m.:
Karlstads läroverk I.
 
28odatKarlstads läroverk II: handlingar om och av lektorn J. M. Malmstedt I. 
29odatKarlstads läroverk III: J. M. Malmstedt II (inkl. sonen, lärov.-adjunkten A. M. Malmstedt). 
30odatKarlstads IV: Folkskoleseminariet
Arvika läroverk
Kristinehamns läroverk
Lundsbergs internatskola
Säffle läroverk
Åmåls läroverk.
 
31odatTidningsklipp: Karlstad I. 
32odatTidningsklipp: Karlstad II, Flickskolan och Seminariet. 
33odatTidningsklipp: Arvika, Kristinehamn, Lundsberg, Säffle, Åmål. 
34odatGenealogi och heraldik.
Värmlänska Släkter. Ett bidrag till Värmlands personhistoria av Helmer Lagergren. Fr.o.m. Agrell t.o.m. Axberg (klipp ur Nya Kristinehamns-Posten 1913.)
Värmlänska släktnamns härledning.
Dödlistor från Värmlandssocknar (Borgvik, Dalby, Ed, Ekshärad, Frykerud, Fryksände, Glava, Grums, Jösse-Ny, Karlstad, Köla, Långserud, Sillerud, St. Kil, Svanskog, Vitsand/?/, Åmål, Älgå, Ö. Ämtervik, Ö. Ullerud).
Tidningsklipp (om bl.a. släkterna Cronhielm, Fries, af Klint, von Taube, om Skåneadeln, om Den heliga Birgitta samt om kyrkoarkiv). Div. porträtt och planscher. Medlemsblad nr 41/1946 för Genealogiska föreningen. Div. meddelanden från Föreningen för Släktforkning. Ex libris (huvudsakligen tidningsklipp).
Liktal och andra hyllningar vid begravningar.
Tryckta: Av P. P. Ekelund över kontraktprosten Magnus Fryxell (1811). Av professor Th. Morén över brukspatronen Bengt Dirich Myhrman (1827). Av regementspastor O. Tenow över komministern Jonas Hollsten (1856). Av sign. C. B. vid Anders Waldemar Törnes grav (1890). Av regementspastor A. Randel vid ingenjören Carl Sandbergs jordfästning (1903). Av H. Finne till Johan Lekbergs minne (odaterat). Av lektor E. E. Östling över: Esaias Tegnér (latinsk vers, 1847), Erik Gustaf Geijer (latinsk vers, 1847), Johan Thorsander (latinsk vers, 1851), Jonas Sellén (latinsk vers, 1851) och Sven Hardin (latinsk vers med svensk översättning av lektor A. Hallström, 1867). Handskrifter: Av J. P. Höjer över: klockaren och skolläraren Erik Olbergs (1862), generallöjtnanten O. A. Malmborg (1864), fältläkaren J. J. Engholm (1867), S. Frödin (1873), G. von Vicken J:r (1876), Maria Petronella Franzon (1890), doktorinnan Karin Malmstedt (1891), G. von Vicken (1894), C. W. G. /C. W. Geijer?/, fru Linroth m.fl. (odaterade) och flera okän
Ord till sorgmusiken vid kornetten Eberhard Rosenblads jordfästning, av I. D. Walderius (1806). Av A. Fjellman över brukspatronen Olof Berggren (1821?). Av icke identifierad präst i Alster över fru Brita Nilsson, gift med brukspatronen O. Berggren (1821). Dödsbetraktelse av icke identifierad präst i N. Ullerud (möjligen komministern J. H. Berg). Personalia av icke identifierad präst i Nor och Fryksände (1831-37, 3 st. ). Verser vid trädgårdsmästaren Nils Lindströms död, av komminister P. N. Alstermark (1836). Verser över prostinnan Laura Gustava Lignell, f. Tegnér, av P. N. Alstermark (1836). personalia av (troligen) komministern i Grums Olof Lidén (1839). Verser vid G. A. Wärnhjelms död, av okänd (1856). Liktal av sign. J-l över okänd (1873). Tal vid Klas Adolf Herman Rundgrens jordfästning, av C. V. Bromander (1914). Ord vid Maria Lovisa Janssons jorfästning, av Gustaf Hillbom (1918). Personalia över Maria Olsdotter, 74 år, änka efter Hemning Persson i Lidrågen (Alster eller Väse?), av okänd (odaterat). Vi
Donationer och donatorer.
"Donationer och donationsvård", tidningsartikel av rektor Carl Lindsten. Donationer av C. V. Bromander och hans maka. Donationer till Karlstads stad. Donationer till Pauvres honteux i Karlstad. Donationer till lasarettet i Karlstad. Donationer till läroverket och flickskolan i Karlstad. Donationer till domkapitlet. Donationer till kyrkliga ändamål i Karlstad. Div. Donatorer.
 
35odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Ahlgren - Bergendorff.
 
36odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Bergenhem - Branzell. Mikrofilmad.
 
37odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Bratt - Bäckström. Mikrofilmad.
 
38odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
von Bähr - Danielsson.
 
39odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Delin - Fogelklou.
 
40odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Forsberg - Fröman.
 
41odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Garney - Hedner.
 
42odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Hedqvist - Jönsson.
 
43odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Kallstenius - Laurell.
 
44odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Lemon - Liukoinen.
 
45odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Ljungberg - Mellqvist.
 
46odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Mickelsrud - Nyström.
 
47odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Odhelius - Rosendahl.
 
48odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Rudin - Sippelius.
 
49odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Sjödahl - Suuroinen.
 
50odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Svanberg - Töresson.
 
51odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
U - Wijkander.
 
52odatSläktutredningar (se specifikation i bilaga 1):
Wikland - Östra Sunnässläkten.
 
53odatBiografier:
I. Länsstyrelsen i Karlstad:
Landshövdingar.
Övriga ämbets- och tjänstemän.
Häradshövdingar.Riksbanksdirektörer.
Stationsinspektorer.
Postmästare.
Fängelsedirektörer.
Lantmätare.
Telegrafkommissarier.
Läkare, veterinärer och apotekare m fl.
 
54odatBiografier:
II. Borgmästare m.fl.
Kronofogdar.
Häradsskrivare.
Riksbanksdirektörer.
Stationsinspektorer.
Postmästare.
Fängelsedirektörer.
Lantmätare.
Telegrafkommissarier.
Läkare, veterinärer och apotekare m fl.
 
55odatBigrafier:
III. Värmlands Hypoteksförenings ordförande och tjänstemän.
Bankdirektörer i Wermlands Ensk. Bank.
Boktryckare.
Fotografer.
Redaktörer för Nya Wermlands-Tidningen.
Konstnärer, konsthantverkare, författare, musiker m.fl. Bilaga 2.
Aakjer Jeppe dansk lyriker, Arpi Oskar sånganförare, Björkhagen Wenzel journalist målare skald, Bromander C V "Från dagerrotypi till kamerakonst" art. i NWT:s julläsning 1924, Byster Nils Ericsson, John Ericsson m.fl., Byström Johan Niklas bildhuggare, Börjesson John bildhuggare, Camitz Johan målare, Carlsson Rudolph artist m. fl., Eriksson Christian bildhuggare, Fallqvist Anders Vilhelm landskapsmålare, Forsberg Anders Artist, Fritiofson Axel bygdemålsskald, Grund Erik bildhuggare, Hesselbom Otto målare, Hesselius Gustaf konstnär, Holm Rudolf poet, Holmström Lars konstsmed, Jacobsson O tecknare, Johannesson Oscar skulptör, Johansson Stefan målare, Johnson Lasse målare, Jonaeus Erik kyrkomålare, Jönsson Per "låtskonstnär" m. fl, Kyrkogårdskonst, Lanner Olga konstsmed, Leksell Johan silhuettkonstnär, Lindström Fritz målare, Lycke Oscar målare, Myrsmeden Ragnar konstsmed, Nilsson Olof W målare, Palm Anna bildhuggare, Peterson Axel träskulptör Döderhult, "Poeten på Stensgård", Sager - Nelson Johan Olof Gudmund målare, Sahlström Syskonen -, von Schoultz Greta författare, Schultzberg Anshelm målare, Spong Berit författare, Sundberg Anton Niklas porträtt av -, Suther Per konstsamlare, Thorell Hildegard Katarina målare, Törneman Axel målare, Värmlands museum recension av utställningar, Öhman Martin hovsångare.
Handlingar av och om intendenten Nils Keyland.
 
56odatBiografier:
IV. Div biografier Bilaga 3.

Adlersparre Georg, Andersson Per Gustaf folkskoleinspektör, Backlun Johan Oskar professor, Bjurzon Jonas "överliggare", Düring - Rundin Karolina vävlärarinna, von Eshstedt Johan Fredrik major, Falk Ludvig Adolf bygdepoet, Fryxell Fredrik kamrer, Goldkuhl Guillermo affärsman, Gutke J P urmakare, van Hage köpman, Jakobsson Anders brobyggare, "Kisa-Mor", Kruskopf Anders vågmästare, Larsson Johan Gustaf fältsekreterare, Mannborg Karl konsul, Nilsson Nils postinspektor o.h.h., Nilsson Olof vågmästare, Nisbeth Carl Henrik överstelöjtnant, Noreen - Nordenfalk - Löwenhielm, Orm Olof Olsson - soldat, Rohdin Carl Anders konditor, Roman Johan Gustaf mantalskommisarie, Rhudin Fridolf artist, Schulström Isak bildhuggare, Tenow Christian Leonard generaldirektör, Wallencrona Gustaf kapten, Vermelin Anders komminister, Wetterström Henrik Melker regementsintendent.
 
57odatFamiljenotiser (annonser, notiser, nekrologer, artiklar m.m.):
I. A-E.
 
58odatFamiljenotiser (annonser, notiser, nekrologer, artiklar m.m.):
II. F-J.
 
59odatFamiljenotiser (annonser, notiser, nekrologer, artiklar m.m.):
III. K-N.
 
60odatFamiljenotiser (annonser, notiser, nekrologer, artiklar m.m.):
IV. O-S.
 
61odatFamiljenotiser (annonser, notiser, nekrologer, artiklar m.m.):
V. T-Ö.
 
62odatFamiljenotiser (annonser, notiser, nekrologer, artiklar m.m.):
VI. Supplement.
 
63odat"Lappsamling" (omkr. 365 smärre personanteckningar, som ej kunnat insorteras i släktutredningar eller herdaminne). 
64odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
I. Alster, Arvika, Blomskog, Boda, Bogen, Botilsäter, Bro, Brunskog, Dalby, Dals-Ed, Ed, Eda, Edsleskog, Ekshärad, Eskilsäter, Filipstad, Forshaga, Frykerud, Fryksände.
 
65odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
II. Färnebo, Gillberga, Glava, Grums, Gräsmark, Gunnarskog, Grava, Hammarö, Holmedal, Huggenäs, Håbol, Järn, Järnskog, Karlanda, Karlskoga, Karlstad I (tidningsklipp, domkyrkan, Carl IX m.m.).
 
66odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
III. Karlstad II (broarna, Glasbruket, "Några borgmästare i Carlstad", tillfällighetstidningar m.m.), Kila, Kristinehamn, Kroppa, Köla, Laxarby inkl. Billingsfors, Lekvattnet, Långserud, Mangskog, Millesvik.
 
67odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
IV. Munkfors, N. Ullerud, N. Finnskoga, Nyed, Nyskoga, Nysund, Ransäter, Rämmen, Segerstad, Silbodal, Sillerud, Skillingmark, Stavnäs, Steneby, St. Kil, Storfors, Sunne, Sunnemo, Säffle inkl. By.
 
68odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
V. S. Finnskoga, S. Ny, S. Råda, Tveta, Töcksmark, Visnum, Vitsand, Väse, V. Fågelvik, V. Ämtervik, Åmål, Ånimskog, Älgå, Älvsbacka, Ölme I (sockenkrönika, tidningsklipp, kungsbesök, soldater, div. uppsatser), Ölme II (ortsnamn, Bennebergstorp, Högeberg, Lundsholm, Pålstads brunn, Träfors m.m.).
 
69odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
VI. Ölme III (Borgerud, Gässlösa, Holma, Karingerud, kummelön, Rudsberg, Saxholmen, Sjöstad, Skråckvik, Uggelbo, Vänersvik, Ö. Ulvsjö), Ölme IV (kyrkan, kyrkogården, prästgården, klockare, kyrkvaktare, dödgrävare, tidningsklipp), Ölme V (skolan, skollärare), Ölserud, Östervallskog, Östmark, Ö. Fågelvik, Ö. Ullerud.
 
70odatTopografi och sockenbeskrivningar m.m.:
VII. Värmland (allmänt).
KB:s 5-årsberättelser 1822, 1828, 1833-37, 1838-42, 1843-47 och 1851-55.
Värmlandslitteratur.
"Tafla från Norra Wermland 1852" (dikt).
Föredrag av G. Schotte om "Några drag ur bygdens och industriens historia i Västra Värmland".
Tidningsklipp.
 
71odatÄldre tryck och handskrifter. Bilaga 4.

Tryckta skrifter.
"Om möjligheten af en canals anläggande igenom Philipstads och Carlskoga bergslager till sjön Vänern" akad. avhandl. 1780 av J.H. af Geijerstam.
"Om Åkerbrukets Förbättring i Wermelands skogsorter" uppsats 1788 av A Noreen i okänd publikation.
"Om den i Wermeland brukeliga Cirkulation emellan Åker och Wall, jämte någre Förslag till dess förbättring och till Jämnwigtens befordran emellan Boskapsskötseln och Åkerbruket", avhandl. av okänd förf. i "Ny journal uti Hushållningen" 1793.
"De praecipius instrumentis rusticis in Wermelandia usitatis" akad. avhandl. 1790 av S. Brask.
"Tidningar utgifne för Wexiö Stift, den 21 martii 1798" innehåller bl.a. "Underrättelse om en ny Lections införande wid Kongl. Gymnasium i Carlstad"
"Statuter för det i Wermeland inrättade Musicaliske Sällskap under namn: Det harmoniske Carlstad 1821.
"Den gamle Richards konst att blifwa rik och lycklig" bilaga till Värmlands hushållningssällskaps almanacka för 1823 "inom Carlstads Län" Uppsala 1822.
"Tal vid invigningen af Ulricae Eleonoras Kyrkas Nya Altare den 30 mars 1823, hållet af Carl von Rosenstein, Erke-Biskop" Stockholm 1823.
"Privilegia urbis Stockholmensis tempore Stenonius Sture Senioris Confirmata" akad. avhandl. 1833 av T.H. Wrangel.
"Der Spaziergang, Elegis latinis refictum", del I, akad. avhandl. 1836 av C.J. Moberg.
"Der Spaziergang, Elegis latinis refictum", del II, akad. avhandl. 1836 av J. Söderström.
"Student-Ed avgiven av E.G. Ortman i övre marginalen är skrivet: "Inscriptus d. 25 okt, 1836 E.G. Geijer rector"
"De Indole Poesis Romanae Commentatio" Part I akad. avhandl. 1841 av C.F.I. Wahrenberg.
"De Indole Poesis Romanae Commentatio" Part II akad. avhandl. 1841 av P.J Gällstedt.
"De Indole Poesis Romanae Commentatio" Part III akad. avhandl. 1841 av S Ödman.
"Diodoti Eucratis Filii Pro Mitylenaeis Oratio Apud Thucydidem" akad. avhandl. 1845 av G.S. Löwenhielm.
"De Paroecia Fjerdhundriae Simtuna" akad. avhandl. 1851 av A E Björkman.
"Ministrirbüchel für die jugend oder Unterricht, wie auf eine Gott und den Menchen wohlgefällige Weise dem Priester bei der heiligen Messe am Altare zu dienen ist" Prag 1856.
"De Usu Praepositionum Apud Caesarem Quaestiones" avhandl. 1862 inför domkapitlet i Karlstad av C I Lalin 2 ex.
"Kongl. Vetenskaps - Akademins förhandlingar" nr 5/1877, särtryck innehållande bl.a. "Om aphtonit och tetraedit från Gärdsjön i Vermland" av L.F. Nilsson.

Handskrifter.

I. Födelsedags och tillfällighetsdikter av okända förf. till Nora, Olof, Sophie, Lotta, Carin, och Christina samt okända tillsammans 25 st. angivna årtal 1825-1838.
II. Andra dikter, avskrifter, och översättningar. Ehrensvärd, skaldesång av M. Coreus tävlingsskrift till Svenska akademien 1802.
Övriga 17 st huvudsakligen av okända förf. namnen carolina Norrmark, Emma Wigander och Karl Wahlund förekomna.
III. Brev:
från okänd till en broder 1790.
från Marja Jacobsdotter till en bror 1807 brevet ställt till enkan karin Pålsd:r på Rottneros.
från soldathustrun Gunla Månsdotter till hennes man.
"Grammatikaliskt friarebref " av sign. Syntaxis.
IV. Vetenskapliga anteckningar och avhandlingar delvis av okända.
A. Filosofi.
Praelections Philosophieae Tom III. Collegium Psychologicum editum a Mat. Fremling, Philos. Professore 1792. På 3:e omslagssidan namnteckningen Nils Frykstén sid 5-14 saknas.
Anteckningar i logik fyra häften om tillsammans 103 s.
B. Teologi.
Theologia moralis.
Homiletiken.
Pastor Theologie och Kyrkolagfarenhet.
Kyrkohistorien. "Th. 1. In hac thesi" etc. "Vot. Amplissime" etc.
C. Historia.
"Th. 1:mo Stili Historici" etc. Regentlängd och kronologiskt register 1560-1697.
D. Matematik.
Anmärkningar i 3dje och 4de Graderna af Algebra, under privat Collegium för Adjunten Bredman: Vårtermin 1810. Namnteckning : Jon Ad. Westman.
Anmärkningar vid Prof. Svanbergs föreläsningar i Trigonometrien Höstterminen 1812.
Tabell till Sinus och Tangent taflornas Construction.
Application af Sfveriska Trigonometrien.
Annotationer vid Definitionerna uti Euclides. Namnteckning: J.P. Pihlgren.
E. Geografi.
Jordglobens Elementariska kännedom. Utgifven av Herr Lector Fryxell. Namnteckning E. Carlstrand avskrift.
F. Diverse.
Förteckning över genomgångna kurser fr. o. m. VT 1816 t.o.m. HT 1830.
V. Diverse handlingar.
Alphabet runor 1731?.
Köpebrev 1737 å kronohemmet Högberg i Ölme köpare kaptenen N. Schiörts.
"Om ett förnödgt Sinne" akad. avhandl. 1784 av L. Hedrén.
Div. födelse och dopattester från Ekshärad, Fryksände, N. Ny, N. Råda och Rämmen 1784-1808.
Öfver Biskops Walet i Strängnäs d. 1 Maii 1793 verser.
Anteckningar om släkten Neuman 1800? defekt.
"Den 21 aug. 1815. Arma Virumque" etc.
A.D. Lagerlöf: Annotationer VT 1817 i Lund vid läsningen av Cicero.
"3dje 1820-1830" om språk.
"Pro Memoria till Frågodagen i Ransätter 1823" av lektor M. Eurén.
"PM till Frågodagen i Ransäter d. 3 Aug. 1823" av rector scholae P. Tellin.
"Protocoll hållit å Frågo dagen i Ransätters Kyrka den 3dje Augusti 1823" etc. av P. Tellin.
Kunggörelse om komministerval i Hammarö 1827, av kontr. - prosten P. Elfvendal.
Fullmakt för mag. F.M. Rystedt att vara lärare vid Apologistskolan i Carlstad 1831.
Fullmakt för F.M. Rystedt att vara gymnasieadjunt i Carlstad 1833.
Tal vid Prästval i Hammarö kyrka av okänd odaterat.
Formulär ? till testamente namnet Dryselius förekommer.
Folkmängdsuppgifter för Värmlands län 1836-37.
Röstetal vid riksdalsvalet den 24/8 1853.
Anteckningar i hebreiska m.m. av okänd, namnet G. Gyllenhoff förkommer.
"Promemoria" etc. odaterad.
"Organismus" etc.
Översättning av psalmer efter J.M. Larsson.
Folksång enl. conj....
Tacksägelse hållen i Svenska Kyrkan i London 1826.
VI. "Minnen från Sångens Hemlifsstunder av S. Setterlund. Dikter samt förf:s självbiografi 2 vol. tillsammans 167 s.
 
72odatFolkskolan, folkrörelser, folklore m.m.
Folkskolan, folkskoleinspektörer och folkskollärare.
Språkvård, bl. studier i allmogemål av C. V. Bromander.
Hembygdsrörelsen.
Nykterhetsrörelsen.
Frikyrkorörelsen.
Religiös debatt.
Värmlands nation i Uppsala.
Bokrecensioner.
Dikter: Div. tryckta och otryckta dikter och sånger av olika författare.
Dikter av Sven Setterlund.
Tidningsklipp.
Sagor och sägner m.m.
Anekdoter och kuriosa.
 
73odatVärmlands museum, Värmlands finnar m.m.
Värmlands museum:
Anteckningar om Värmlands museum av C. V. Bromander.
Sigiller i Värmlands museum.
Gåvor till Värmlands museum.
Finnbygdsföremålen i Värmlands museum.
Värmlands museums myntsamlingen.
Frödingsminnen.
Brevsamling.
Om Segerstads kyrka, av J. G. Lindberger.
Värmland förr och nu, årg. III.
Tidningsklipp.
Värmlands finnar:
De Fennonibus Vemelandiae, akad. avhandl. 1788 av Olavus Linderholm. Sagan om Finnskogen på Skansen, föredrag av C. V. Bromander. Div. anteckningar om finnarna i Värmland. Tidningsklipp. Förhållandet Sverige-Norge (huvudsakl. tidn.-klipp). Förhållandet Sverige-Finland (huvudsakl. tidn.-klipp). Militaria (tidningsklipp). Div. tryck o. anteckningar.
 
74odatDiv. tidningsexemplar och -artiklar Bilaga 5.

Div. tidn. -ex. I.
Carlstads Weckotidningar 17/2 1787 (facsimiltryck, bilaga till Karlstads-Tidningen nr 758 b)- 2 ex.
Allmänna Tidningar 17/11 och 12/12 1788 inhållande bl.a.
"Kunggörelse till Almogen i Wärmeland" den 30/10 1788 ang. "Upbådningar och Pålagor" till truppförbanden utfärdad av G.M. Armfelt,
"Befälhafvare öfver Troupperna i Wärmeland",
"Nyheter från bl.a. Carlstad dels om en transport av kanoner till "Sefflebro" under anförande av löjtnant von Kothen, Dels ock om utnämningenav J.G. Uggla till landshövdingi länet,
"Dictamen till Protocollet vid allmänna Sammankomsten d. 3 Nov. 1788 på Rådstufvan i Christinehamn, af Hr D. Herm. Schröderheim, Biskop i Carlstad".
Stockholms Posten 29/4 1794.
Carlstads Stifts-Tidningar maj 1859 och oktober 1860.
Nya Wermlandsposten 6/4 och 19/10 1859.
Nya Kristinehamns-Posten 5/12 1894.
Berith Am. (juridisk tidning) nr 10/1897.
Isafold (isländsk tidning) 1/7 1905.
Söndags-Nisse 27/10 1901.
Nya Wermlands-Tidningen:
Julnummer 1902, 22/12 1906, Julnummer 1907 innhållande bl.a. "Karlstads stifts nye biskop", Julläsning 1924 innehållande bl.a. "Från dagerrotypi till kamerakonst av C.V. Bromander.
21/6 1926, Julnummer 1928 (del), 2/7 1930 innehållande bl.a. artiklar om Karlstads domkyrkas 200-årsjubileum.

Div. tidn. -ex II.
Hybelejen (basartidning) 27/1 1905.
Agnetebergs-Posten april 1916.
Värmlandshem, Värmlands Läns Tidnings söndagsbilaga 15/2, 22/3, 29/3, 24/5 och 6/9 1925.
Upsala 16/9 1927 innehållande bl.a. "Den store jubelpromotionen" (då bl.a. V. Bromander blev teol. doktor).
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 15/10 1929 ("Fotografinummer").
Värmlänningar (Familjetidning) 13/8 1932.
Provinstidningen Dalsland (del) 21/12 19?
Karlstads-Tidningen:
Julnummer 1936, Söndagsläsning 7/5 1938 innehållande bl.a. "Det finska folkinslaget i Värmland av O. Le Moine.

Div. tidn.-artiklar.
Överex. av vissa tidningar m.m.
 
75odatManuskript:
I. Minnesord över avlidna präster i Karlstads stift 1917-23. Manuskript o. arbetspapper till "Värmlänska ättartal". Manuskript till "Länsstyrelsen i Värmland 1779-1929". Artiklar i Karlstads stifts julbok.
 
76odatManuskript:
II. Artiklar i "Värmland förr och nu". Div. artiklar, uppsatser o. föredrag m.m.
 
77odatDupletter av familjenotiser och andra tidningsklipp (ej sorterade eller ordnade).