bild
Arkiv

Bromanderska samlingen


Bromanderska samlingen

utgöres, i korthet, av framlidne domprosten C. V. Bromanders (1865-1963) under ett långt liv och med ständigt levande intresse samlade personhistoriska, topografiska och andra uppgifter i olika ämnen. Något år efter Bromanders frånfälle blev Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad huvudman för samlingen, och under de två senaste åren har det omfattande materialet på Sällskapets uppdrag ordnats och konserverats av f. majoren N. F. Bergqvist. Såsom framgår av katalogen består samlingen huvudsakligen dels av det Herdaminne för Karlstads stift, som Bromander hade i uppdrag att utarbeta (som fortsättning på Johan Hammarins herdeminne från 1840-talet) men som av olika anledningar aldrig blev befordrat till trycket, samt av det omfångsrika och för personforskningen värdefulla källmaterialet för detta arbete, dels och av omk. 790 släktutredningar av mycket varierande omfång. I samlingen ingår också bl.a. mer än tiotusen uppklistrade tidningsklipp, till stor del familjenotiser men även person- och kulturhistoriska samt topografiska artiklar.

Det i Bromanderska samlingen ingående materialet är icke registrerat och väntas icke heller kunna bli så under de närmaste åren. På grund härav samt emedan Sällskapet saknar personal för ändamålet kan samlingen tillsvidare hållas tillgänglig för forskning endast i mycket begränsad omfattning. Efter förutanmälan till major Bergqvist, L:a Våxnäs, 653 40 Karlstad, tel. 054/12401 (efter 3/9 1969 11 24 01), kunna likväl intresserade beredas tillfälle att taga del av samlingen i Domkapitlets arkiv i Gamla gymnasiet. Hemlån och förändning av material till annan ort kan däremot tillsvidare ej medgivas.

Karlstad i maj 1969.

STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAPET I KARLSTAD.


Bilaga 1 Släktutredningar (flera volymer).

Anm: Av olika skäl har det icke varit möjligt att sammanbringa allt material som berör en och samma släkt, under en och samma rubrik. Sådant material kan sålunda finnas under såväl Herdaminnet som Släktutredningar-särskilt gäller detta prästsläkter- ävensom under Familjenotiser och Biografier. Forskare tillrådas därför att söka under olika rubriker.

Acke se Andersson, Ahlgren, Ahlin, Ahlmark, Aldrin, Alén, Allert, Alster samt Alstrin och Bjur, Alsterlund ofullst., Alstrin se Alster ett eller flera blad i slutet saknas, Althar, Amngren, Amundsson, Anckers se Andersson, Andersson fr. ? se Sellén, Andersson fr. Dömle se även Helin, Andersson fr. Karlstad, Andersson fr. Kroppa, Andersson fr. Åmål, Andersson fr. Ölme, Anderssonn-Anckers-Acke-Torgny, Andersson - Mellin, Andersson - Rank samt tab. V-VI av okänd släkt, Andersson-Werner-Torsell, Anngren, Apelqvist, Arrhenius, Arvikander samt Asp, Bahrman, Band, Bark, Barthelius, Bartkie, Boman/Bauman, Beckeman, Becklind, Berg, Berggren och Bergholtz, Asp fr. Asphyttan se Arvikander, Asp endast J. Perssons på Asphyttan döttrar och mågar se Arvikander.
Backasläkten Björktorpssläkten se manuskript I, Backman- Bergström- Holmberg- Rudsberg- Tollfält, Bagge fr. Värmland, Bagge fr. Karlanda, Bahrman se Arvikander, Band se Arvikander, Bark se Arvikander, Barthelius se Arvikander, Bartkie se Arvikander, Beerman, Bellander, von Below, Bengtsson, Bengzon, Berg se Avikander, Berg fr. Bro, Berg fr. Karlstad fyra släkter, berg fr. Kristinehamn se Arvikander, Bergendal, Bergendorff, Bergenheim, Berger mycket ofullst., Berggren fr. Kristinehamn se Arvikander, Berggren fr. Nora se Arvikander, Berghel, Bergholtz se Arvikander, Bergius - Tingelholm, Berglund, Bergman fr. Dal samt Bergmark Bergström, Billengren, Boltzius och Borgström, Bergman fr. Karlskoga, Bergman fr. Karlstad, Bergman fr. Mariestad, Bergman - Andersson fr. Färnebo, Bergmark fr. Niklasdamm se Bergman, Bergmark fr. Uppland se Bergman, Bergqvist, Bergström se Backman, Bergström fr. Karlstad se Bergman, Beäff, Biesret, Billengren se Bergman, Billing, Bjur se Alster, Bjurstedt, Björck, Björkdahl se Kåhre, Björson, Björktorpssläkten se Beckasläkten, Blidberg, Blidberg, Blum, Bodin fr. Bohuslän, Bodin fr. Stöllet, Boltzius se Bergman, Boltzius samma släkt som förg. men separat, Boman fr. Gladerås, Boman/Bauman se Fristedt, Borgstedt, Borgström fr. Borgvik se Bergman, Borgström fr. Värmskog, Bornander, Boström fr. Boda, Boström fr. Tossene, Bovik se Markvatten, Brand se Fristedt, Brandt, Bransell/Branzell fr. Alster samt Engholm, Forsell och Freudenthal, Branzell fr. Dal, Brase se Nilsson, Bratt, Brattén, Brattén se även Roman, Brattström, Bredsberg, Brelin, Brisman, Broström fr. Kristinehamn huvudsakligen familjenotiser, Bruse, Bryngelsläkten Andersson-Larsson-Johansson-Wirén-Wallner-Elfgren-Hellström se även Hellström, Bråberg, Bystedt fr. Huggenäs, Bystedt fr. Väse, Byström, Byttner , Bäckman, Bäckström, von Bähr, Börjeson,
Cahling, Calais, Carlgren, Carling, Carlmark, Carlqvist, Carlström, Cederlöf, Cederroth, Chenon, Chronander, Claesson, Claréus, Clarholm, Collvin, Creutzer, Crispin, Dahlberg, Dahlbom,
Dahlgren, Dahlman, Dalén, Dalmer, Danielsson ofullst., Delin, Demant se Goffarssläkten, von Dolwitz, Drågansläkten, Dyring,
Eckéll, Edell, Edén, Edgren, Edlund, Edsberg, Ek, Ekblom, Ekelund, Eklund fr. Nor, Eklund biskop E:S släkt, Ekman, Elfstrand, Elfvendal, Enberg, Enbom ofullst., Engelgren, Engholm se Bransell, Engström, Envall, Erasmie, Ericsson fr. Värmskog, Eriksson fr. Färnbebo, Esping,
Fagerström, Fahlbäck samt Frychius, Falk, Faxell, Ferlin, Ferner, Fernholm endast ett brev släktuppgifter saknas, Fernlöf, Finne, Finnson, Fjellberg samt Lindmark endast antavlor, Fjellman, Flank ofullst., Fogelklau, Forsberg, Forslund, Forssell se Bransell, Franke, Fredén ofullst., Fredin, Freudenthal se Bransell, Freudenthal se även Persson Freudenthal, Friberg se Fägred, Friberg se Fribergs släkt, Friberger, Frisell, Fristedt samt Boman/Bauman och Brand, Fru Fribergs släkt, Frumerie, Frychius se Fahlbäck, Frykberg, Frykblom ofullst. Frykholm, Frykman, Frykstedt, Fryxell mycket ofullst., Fröding, Fröman, Furugård se Lundin,
Garney, von Garreltz, Gihl ofullst., Giliusson, Gillberg, Gillberg se även Roman, Gillblad, Gillgren, Gillstedt, Giöbel, Gjörcke, Goffarssläkten, Groth samt Hamberg se även Mattsson, Grund, Grundmark, Grundström, Gröndal, Gullström, Gyllenius se manuskript I, Gylling endast släkttavla, gyllström, Gylner, Gärtner, Gässlösasläkten Mårtenrudssläkten, Görling samt en anteckning om släkten Hasselström, Göthberg,
Haak, Haerner, Hagander, Hallander, Hamberg samt Groth, Hammar, Hammarén, Hammargren, Harder, Hardin, Harling/Arlingsson, Hasselblad, Hasselroth, Hasselström se Görling, Hedberg, Hedén, Hedengren suppl. till släkten H i ny svensk släktbok, Hedner, Hedqvist, Heintz, Helén, Hellin samt släkttavla för Andersons på Dömle, Hellberg, Hellgren, Hellman, Hellstadius, Hellström på baksidan av en bilaga finns "Bryngelsläktens ingiften XLVI:4" , Herin, Herlenius/Herlén, Hertz, Hertzberg, Herweghr, Hesselius, Hielman, Hillbom, Hillfors se Nilsson, Hjort, Hollsten, Holm fr. Bro resp. Huggenäs, Holm fr. Finland, Holm fr. Sunnemo, Holmberg se Backman, Holmberg fr. Karlstad, Holmqvist, Hultgren, Hultman, Huss, Hygert, Håkansson se Högåssläkten, Hämäläinen se Kähköinen, Högberg, Högman, Högåssläkten, Höke, Hörberg, Hövitz se Råbock, Höök,
Jacobsson Lidetorpssläkten Nysund, Jansson i Stora Skanum, Jan Svensa i Kuhr se Svensson, Jonaeus, Juel, Jönsen i Lerdala, Jönsson fr. Boda, Jönsson fr. Rådom,
Kartåssläkten se Långnäs-Kartåssläkten, Kartåssläkten se även manuskript I, Kellman samt Kempe, Kenzell/Kienzell, von Kiessel, Kihlman/Kilmamn, Kihlgren/Kilgren, Kihlqvist, Kihlstedt, Kilberg, Kinman, Kjellberg, Kjellholm, Kjellin, Kjörling, Kollberg och Kruse, Kempe se Kellman, Kenong, Kenzell/Kienzell se Kellman, von Kiessel se Kellman, Kihlén, Kihlgren fr St. Kil, Kihlgren/Kilgren se Kellman, KihlmanKilman se Kellman, Kihlstedt se Kellman, Kihlström, Kiiskinen, Kilberg se Kellman, Kilman, Kilstadius, Kinman se Kellman, Kindberg, Kirbach, Kernuinen, Kjellander endast en kort anteckning, Kjellberg se Kellman, Kjellholm se Kellman, Kjellin fr. St. Kil se Kellman, Kjellin samma släkt som föreg. men separat, Kjellin fr. St. Kil, Kjellin fr. Vårvik se Kellman, Kjellin/Kjellman fr. Gillberga se Kellman, Kjessel ofullst., Kjörling se Kellman, Klarqvist, Kobb, Kollberg se Kellman, Kolthoff, Kruse se Kellman, Kruskopf samt Landberg, Lanner, Laurell och Lindmark, Kull samt Kullander, Kullander se Kull, Kylander, Kåhre samt Köhler, Labeckius, Lagergren, Lalin, Larsson, Björkdahl, Lefrén, Le/e/thström och Levin, Kållberg, Kähköinen samt Hämäläinen, Källgren endast Biogr. data, Kästel, Köhler se Kåhre,
Labeckius, se Kåhre, Lagerbom se Wismenius, Lagergren fr. Karlstad se Kåhre, Lagergren fr. Svenljunga se Kåhre, Lagerlöf endast div. anteckn. och tidningsklipp, Lagerqvist, Lagrelius, Lalin, se Kåhre, Lalin samma släkt som föregående men separat, Landberg/Lanner se Kruskopf, Lanner se Kruskopf och Sandelin, Larsson fr. Brattfors se Kåhre, Larsson fr. N. Ullered, Larsson fr. Tösse, Larsson fr. Väse se Kåhre, Larsson fr. Åmål, Laurell fr. Forshem se Kruskopf, Laurell fr. Österplana se Kåhre, Laurell samma släkt som föreg. men separat, Lefrén se Kåhre, Lemon, Le/e/thström se Kåhre, Lethenström, Leufstedt fr. Långserud, Leufstedt fr. Sköldinge, Leuwgren/Lövgren, Levin se Kåhre, Lidback, Lidberg, Lidén, Lidsläkten, Lidetorpssläkten i Nysund se Jacobsson, Lidström, Liedén se Rudssläkten Liedén, Lignell, Lilja, Liljebjörn, Lilla Lerdalasläkten Thune - Vall se även manuskript I, Lilla Skanumssläkten, Lilla Skanumssläkten Västankärrssläkten, Lilljebjörn, Lind fr. Järnskog, Lind fr. Karlskrona, Lind fr. Ölme, Lindh fr. V. Fågelvik, Lindberger den svensk - finska släkten, Lindblad, Lindblom, Lindegrén, Lindgren, Lindholm, Lindmark se Kruskopf, Lindmark fr. Svappavara se Fjellberg, Lindqvist, Linnertsgården, Liukoinen fr. N. Lekvattnet, Liukoinen fr. S. Lekvattnet, Liukoinen se även Mattson, Ljungberg fr. Halland, Ljungberg fr. Skåne, Ljungqvist, Loberg, Loberg se även Roman, Ludvigsson, Lund, Lundberg se Öberg, Lundberg fr. Västergötland, Lundell, Lundin - Furugård, Lungqvist, Lyrholm, Låftman, Långnäs - Kartåssläkten, Lämmåssläkten, Löfberg, Löfgren fr. Grums, Löfgren fr. Lomaryd, Löfgren fr. Nor, Löfgren se även Leuwgren/Lövgren, Löfman samt Spak och Robsahm, Löfman suppl. se Hedengren, Löfstedt se Leufstedt, Löthner,
Magnell, Magnusson fr. Broby, ofullst., Magnusson fr. Gässlöda se Mor Markers släkt, Magnusson fr. Nolgård, Magnusson fr. Sunnäs, Malmén, Malmgren, Malmström, Marker Larsson, Marker se även Mor Markers släkt, Markvatten Bovik, Markvattnet se även Sutterbo, Mattsson - Liukoinen, Mattsson på baksidan vissa uppgifter betr. Groth, Melanoz, Melén, Mellin fr. Arvika endast kort anteckn., Mellin/Melin fr. N. Kedum, Mellqvist, Mellqvist se även manuskript I, Mickelsrud Sköld ofullst. Mitander fr. Blidsberg, Mitander fr. Mariestad samt Myhrman, Myrin, Palin, Pallin, Risell och Ruus, Modén, Molitor, Morell, Morén, Morin, Mor Markers släkt, Mossberg ofullst., Myhrman se Mitander, Myrin se Mitander, Myrin samma släkt som föreg. men separat, Månstadssläkten se även manuskript I, Mårtenrudssläkten se Gässlösasläkten, Mårdsläkten,
Nauclér suppl. till "Nauclérska slägden Carlstad 1872, Nelson, Niklasson se Öberg-Niklasson, Nildman se Hultgren, Nilsson fr. Arnestorp se Mor Markers släkt, Nilsson fr. Byn, Nilsson fr. Högåsen, Nilsson fr. N. Ed, Nilsson - Brasa - Hillfors, Norblad, Norbäck, Nordenberg, Nordenborg, Nor/d/gren ofullst., Nordlindh, Nordqvist fr. Gävle, Nordqvist fr. Nordmark, Nordqvist fr. N. Ny, Nordström, Norén, Noresläkten, Noretorp endast korta anteckn. Norman, Norra Rävsalasläkten, Norrbohm/Norrbom, Norstedt, Norstrand, Norström fr. Marbäck, Norström fr. Nora, Nyberg, Nygren fr. Nyed, Nygren fr. Nysund, Nylén, Nyqvist, Nyström fr. Nyed, Nyström fr. Nysund,
Odhelius, Odhner, Odner se Dahlbom, Olebysläkten, Olsson, Orainen, Orup, Otterborg,
Palin/Pallin se Mitander, Pallin samma släkt som föreg. men separat, Palm fr. Karlstad, Palm fr. Västergötland, Palmgren, Papke i akten ingår en skrivelse från landsarkivet i Gbg, trol. avseende släkten von Wolcker första arket saknas, Paufve, von Pemer, Persson fr. Väse och Ölme, Persson fr. Valnäs - Freudental - Wahlstrand, Persson fr. Önnerud, Persson byggm. C.P:s mödernesläkt, Pfeiffer, Pihlgren, Pihlström, Piltz, Piscator, Pollack, Porath, Price, Printz, von Proschwitz,
Qvalden, Qvick samt Richenberg,
Ramsell, Rankberg se Thor, Rankenberg, Ratkind, Reincke, Renhult, Renström, Renvall, Reuter, Rhodin, Richenberg se Qvick, Richenberg samma son föreg. men separat, Riekinen, Rinander, Risell se Mitander, Robsahm tab. IV-V, XXXIX m.m. Robsahmtab. IV-VII, IX, XIII, XIV, XXII-XXVI, XXXVIII-XL se Löfman, Robsahm suppl. se Hedengren, Rolander, Roman samt brattén, gillberg, Loberg och Stenbäck se manuskript I, Ronge, Rosell, Rosendhl på två sidor i akten finns en numrerad namnförteckn, nr 70 Frykstedt - 163 Mickow trol. från Värmlands nation i Lund, Rudin fr. Frykerud, Rudin fr. ? Rudsberg se Backman, Rudsberg se Thor, Rudsman se Thor, Rudssläkten Liedén, Rune, Rusén, se även Ruus, Ruus se Mitander, Ruus samma släkt som föreg. men separat, Rystedt, Råbock samt Hövitz m. fl., Rådberg, Rävsala se Norra Rävsala,
Sahlin, Sahlström tab I saknas, Samuelsson, Sandberg fr. Arvika, Sandberg fr. Närke se även Sandelin, Sandberg fr. Ödskölt se Dahlbom, Samzelius, Sandegren, Sandelin samt Sandberg och Schröder, Sannasläkten, Schaar, Schagerberg, Schagerström, Scheffner, Schenson, Schröder se Sandelin, Schröder flera släktgrenar, Schutzer/Schützer, Schüffner/Scheffner/Schiffner, Schyllander, Schönbom/Skenbom/Skienbom/Schenbom/Schjönbom, Sebenius, Seidelius/Sejdelius, Selldén, Sellén samt Andersson, Setterblad, Siktberg, Sikterudssläkten, Silfverhäst, Sillvén, Silvén, Silvius endast några korta anteckn. om kvinnor i släkten, Simberg, Sippelius, Sjödal, Sjöman, Sjöstedt, Skanumsssläkten se Lilla Skanumssläkten, Skinnerudssläkten Nordén se Svenserudssläkten, Skogström, Skråkvikssläkten se Persson, Sköld se Mickelsrud, Sköldberg, von Sneidern, Spak endast tab. V, VII och XIV se Löfman, Spak suppl. se Hedengren, Stabbesläkten, Staf, Stake, Stawe, S:t Cyr, Steffen fr. Grums, Steffen fr. Göteborg, Stenbäck se även Roman, Stenholm, Stenmark samt Swartz, Stenström, Stjerne, Stora Skanum, Strandberg, Strandén, Stridsberg, Strömstedt, Stubberudssläkten, Stubberudssläkten Friberg fr. Bennebergstorp se även manuskript I, Styffe, Suhoinen, Sundberg fr. Uved, Sundberg ärkebiskop A. N. S´släkttavla, Sundblad, Sundé, Sundelius, Sundén, Sundin, Sundler fr. Bogserud, Sundler fr. Ving, Sunnässläkten se Västra Sunnässläkten, Sunnässläkten Östra se Östra Sunnässläkten, Sutterbo Markvattnet, Sutterström se Olsson, Suuroinen, Svenberg, Svanström, Svartengren, Swartz se Stenmark, Swartz samma släkt som föreg. men separat, Svebilius, Svenserudssläkten samt Skinnerudssläkten se manuskript I Svensson, Syk, Sälsåsgassarna, Söderberg, Söderström, Södervall, Södra Hultssläkten, Takman, Tegnér, Tempelman, Tengman, Tidholm, Tingberg samt Tobieson, Torsell, Traung, Uddesson, Ullén och Ullholm, Tingelholm se Bergius, Tinglöf, Tingvall, Tinnerholm, Tjeder, Tjerneld, Tobieson se Tingberg, Tofta lagman i Toftassläkten samma som Viassläkten, Toftman ofullst. se även Thor, Tholerus, Tollfält se Backman, Thor samt Toftman, Rudsberg, Rudsman, Rankeberg m.fl., Torgny se Andersson, Thornblad, Torpman, Torsell se Andersson, Torsell fr. Huggenäs, Torsell samt Tingberg, Torstorp, Thorstenson, Trapp, Traung se Tingberg, Thudin samt Thyberg, Thyberg fr. Tösse se Thudin, Thyberg fr. Ånimskog, Töresson,
Uddesson se Tingberg, Uddström ofullst., Uggla, Ullén se Tingberg, Uller, Ullholm ofullst. se Tingberg, Ullmark, Ullsten ofullst., Ullstrand, Ulvsjösläkten se Västra Ulvsjösäkten, Unger,
Wadström, Wagner, Wahl, Wahlenberg, Wahlstrand, Wahlstrand se även Persson fr. Valnäs, Wahlström, Wahlund, Wall fr. Edsleskog, Wall fr. Kila, Wallengren, Wallin, Wallinder, Wallmoén/Wallmén samt Welin/Velenius, Wallroth, Warberg, Warodell, Veglemyresläkten, Weiner, Weidling, Welin/Velenius se Vallmoen/Wallmén, Vendel, Wener samt Wennerlöf, Wennerman, Wennersten och Wennerstrand, Wennberg, Wennergren fr. Acklinge, Wennergren fr. Valstad, Wennergren fr. Ö. Fågelvik, Wennergrund fr. Kristinehamn, Wennergrund fr. Ånimskog, Wennerlöf fr. Karlstad, Wennerlöf fr. Ö. Fågelvik se Werner, Wennerman fr. Ed se Werner, Wennerman fr. Visnum se Werner, Wennersten fr. Millesvik se Werner, Wennersten fr. Vänersborg se Werner, Wennersten samma släkt som föreg. men separat, Wennersten fr. ? se Werner, Wennerstrand se Werner, Wennerström fr. Borgvik, Wennerström fr. Kristinehamn ? samt Wennérus, Wennérus se Wennerström, Wennervik, Wennsten, Werling samt Wermelin, Werner, Westelius, Westerberg, Wickelberg, Wigert, Wigelius, Vikhyttesläkten, Wikström, Wingborg, Wismenius, Wollert, Wåhlstedt, Zellbell och Åberg, Wermcrantz, Werme, Wermelin se Werling, Werner se Werling, Werner se även Andersson, Wessman, Westelius se Werling, Westerberg se Werling, Westerlund, Westman-Collvin se Collvin, Wetterstrand, Viasläkten se Toftasläkten, Wickelberg se Werling, Widén, Widmark, Widström, Wigart se Werling, Wigelius se Werling, Wijkander, Vikhyttesläkten se Werling, Wikland, Wikström fr. Bjurtjärn se Werling, Wikström fr. Skredsvik, Wikström fr. V. Ämtervik, William-Olsson, Wingborg se Werling, Viotti, Wismenius/Wisenheim Lagerbom se Werling, Wohlfart, von Wolcker jfr Papke, Wollert se Werling, von Wulfschmidt endast några anteckn., Wåhlén fr. Grava, Wåhlén fr. Grava N Våle, Wåhlstedt fr. Grava se Werling, Wåhlstedt fr. Grava Bråne, Wähling, Västankärrssläkten se Lilla Skanumssläkten, Västra Sunnässläkten, Västra Ulvsjösläkten, Yngström,
Zamore, Zander, Zegolson, Zellbell se Werling, Zetterberg samt Zetterman, Zetterman se Zetterberg, Zettervall, Ziegler,
Åberg fr. Väse se Werling, Åberg fr. Årbol se Werling, Åberg fr. Åtorp se Werling, Åbom se Werling, Ågren fr. Karlstad, Ågren fr Åmål, Åhm, Åhman samt Öberg,
Öberg fr. Jösse-Ny två släkter, Öberg fr. Kristinehamn se Åhman, Öberg fr. Kristinehamns samt Lundberg och Öhrberg, Öberg fr Närke se Åhman, Öberg fr. Åshärad se Åhman, Öberg-Niklasson fr. Frykerud, Ödman, Ödmann, Öman samt Örnbom. Örtqvist, Örtenholm och Österling, Öman fr Gällersta, Öhrberg se Öberg, Örnbom se Öman, Örtenblad, Örtendahl, Örtenholm se Öman, Örtensten, Örtqvist se Öman, Österberg, Österling se Öman, Östra Sunnässläkten.


Bilaga 2 Konstnärer, konsthantverkare, musiker, författare m.fl. se volym 55.
Bilaga 3 Div. Biografier se volym 56.
Bilaga 4 Äldre tryck och handskrifter se volym 71.
Bilaga 5 Div. Tidningsexemplar och -artiklar se volym 74.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitel 
-Bromanderska samlingen