SDHK-nr: 21470

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1430  september  29*
Utfärdandeort
Kalmar 
Innehåll

Borgmästare och råd i Kalmar erkänner sig ha mottagit en kvarn och en kålgård samt en kalk av kyrkoherden i staden Hannus Remscher såsom prebendestiftelse för dennes släkt och med företräde för stiftarens släktingar att bli prebendater.

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida avskrifter: avskrift i Kalmar stads tänkebok (ed. I. Modéer - S. Engström) s. 3-4
Tryckt
    J. Vallerius - Andreas D. Swebilius (resp.), Dissertatio Academica de Calmaria. Upsaliæ 1717.
Litteratur och kommentar

N. Löfgren, Clerus Calmariensis, s. 240 med not

Senast ändrad

2015-06-05


*Datumkommentar:  omkring denna dag    Kommentera post/rapportera fel