Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

SDHK-nr: 21470

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1430  september  29*
Utfärdandeort
Kalmar 
Innehåll

Borgmästare och råd i Kalmar erkänner sig ha mottagit en kvarn och en kålgård samt en kalk av kyrkoherden i staden Hannus Remscher såsom prebendestiftelse för dennes släkt och med företräde för stiftarens släktingar att bli prebendater.

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida avskrifter: avskrift i Kalmar stads tänkebok (ed. I. Modéer - S. Engström) s. 3-4
Tryckt
    J. Vallerius - Andreas D. Swebilius (resp.), Dissertatio Academica de Calmaria. Upsaliæ 1717.
Litteratur och kommentar

N. Löfgren, Clerus Calmariensis, s. 240 med not

Senast ändrad

2015-06-05


*Datumkommentar:  omkring denna dag    Kommentera post/rapportera fel