Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (7) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (5)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-11 av 11
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lancken, von der, Ernst F

Yrke: Arméofficer
Född: 1841
Död: 1902
165,44522

2. Arkiv
Titel: Överstelöjtnant G F von der Lanckens kassaböcker
Tid: 1817 – 1876
Arkivbildare/upphov: Lancken, Gustaf Ferdinand von der (1799 – 1878)

Förvaras: Malmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
110,83879

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lancken, von der, C Ehrenfried

Yrke: Riksdagsman, Ämbetsman
Född: 1843
Död: 1919
108,38132

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lancken, von der, C E Rickman

Yrke: Arméofficer
Född: 1878
Död: 1954
106,01604

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Otter, von, Fredrik W

Yrke: Riksdagsman, Sjöförsvarsminister, Sjöofficer, Statsminister
Född: 1833
Död: 1910
82,859634

6. Arkiv
Titel: Kommittén ang lantförsvars- och sjöförsvarsdeparte...
Arkivbildare/upphov: Kommittén ang lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementens förenande till ett departement (1894)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,665245

7. Volym
Allmän anmärkning: 1. Anmärkningar rörande General- stabens Lönestad ...
Tid: 1879 – 1901,odat
Tillhör arkiv: Lancken, Ernst Ferdinand von der, arkiv
Arkivbildare/upphov: Lancken, Ernst Ferdinand, von der (1841 – 1902)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
39,88856

8. Volym
Allmän anmärkning: Inkomna brev A-F jämte koncept. Se särskilt brevsk...
Tillhör arkiv: Lancken, Rickman von der, arkiv
Arkivbildare/upphov: Lancken, Carl Ernst Rickman, von der (1878 – 1954)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
36,872055

9. Volym
Allmän anmärkning: "Arkivet" (biografica rörande huvudsakligen person...
Tillhör arkiv: Lancken, Rickman von der, arkiv
Arkivbildare/upphov: Lancken, Carl Ernst Rickman, von der (1878 – 1954)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
36,579857

10. Volym
Allmän anmärkning: Arkivkartong. 4 volymer samt vissa maskinskrivna u...
Tid: 1817 – 1876
Tillhör arkiv: Överstelöjtnant G F von der Lanckens kassaböcker
Arkivbildare/upphov: Lancken, Gustaf Ferdinand von der (1799 – 1878)

Förvaras: Malmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
33,996365

11. Fotografi
Titel: Lancken, von der Carl Ernst Rickman, Generalmajor
Tillhör arkiv: Försvarsstaben
Arkivbildare/upphov: Överbefälhavaren (1937 – 1994)

Förvaras: Krigsarkivet (depå: Arninge)
18,782743