Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (133141) Info Info
   • Statlig myndighet (90942)
   • Kommunal myndighet (10801)
   • Gård (1183)
   • By (201)
   • Förening (6346)
   • Företag (11239)
   • Övriga (1274)
   • Ej fastställd (16461)
   • Person (släkt) (3766)

 • REGISTER
  • Alla (4423)
  • Uppslagsverk (1670)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (5) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (1665)
  • Brev (681) Info Info
  • Statsförvaltning (603)
   • Konselj (597) Info Info
   • Skrivelser till Kungl Majt (6) Info Info
  • Folkräkningar (493) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 138435
1. Arkiv
Titel: SV. GRANITINDUSTRI OCH SKEPPSREDERI AB F H WOLFFS ...
Tid: 1871 – 1958
Arkivbildare/upphov: SV. GRANITINDUSTRI OCH SKEPPSREDERI AB F H WOLFFS TJENSTE OCH ARBETSPERSONALS I BLEKINGE SJUKKASSA

Förvaras: Blekingearkivet
87,72581

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Die Vereinigung für Schulreform Gansberg, F.

Mottagare: Key, Ellen Karolina Sofia f. 1849 d. 1926
År och antal: 1905 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
87,42049

3. By- och gårdsnamn
Namn: Pigor

Volym (årtal): AI: 1A (1891-1895)
Län: Gävleborgs län
86,30771

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Wiman f. Scholander, Anna Maria Alf.

Födelseår: 1844
Län: Kristianstads län
Folkräkningsår: 1890
86,13301
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Hellström f. West, Johanna Sofia

Födelseår: 1821
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1900
85,978745
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39787

Utfärdat: 14770702, Strängnäs
Innehåll: Riksrådet m.fl. utfärdar privilegiebrev för Uppsala Universitet.
85,5636

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16317

Utfärdat: 14040802
Innehåll: Achonis Nicolai m.fl:s införslobrev åt dekanen i Roskilde Laurentius Johannis att besitta Mosegård.
84,86767

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30446

Utfärdat: 14780909
Innehåll: Nils Sture m.fl. utfärdar brev om dottern Anna Johansdotters arvslott efter Johan Kristiernsson.
84,83141

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 18364

Utfärdat: 14140621
Innehåll: ”Thruwed Haas” m.fl., av kungen förordnade att rannsaka om det gods i ”Amitzlöf”, som Olof Stigsson och herr ”Wäste” tvistat om, vitsordar, ”att det ey war Stig aftagit, emedan han det pandtsatt och s...
84,73336

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20110

Utfärdat: 14230719, Lund
Innehåll: Claus Gyntersen m.fl. godkänner ärkebiskop Peder Lykkes förordnande, enligt vilket vissa av de gods domprosten Folkvin givit till det av honom stiftade Helgalekamensaltaret i Lunds domkyrka skall till...
84,72182

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29596

Utfärdat: 14730521, Uppsala
Innehåll: Äbp Jakob m.fl. kungör att herr Kort Rogge, domkyrkans syssloman, klagat över, att Anders Larsson, borgare därstädes, med orätt innehade en gatubod, som skänkts till domkyrkan av herr Johan, kyrkoherd...
84,69229

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26505

Utfärdat: 14540501, Gudhems kloster
Innehåll: Sigge Bengtsson m.fl. intygar att Gustav Ragvaldsson betalade Gustav Torstensson 80 stockholmsmark.
84,6556

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29474

Utfärdat: 14720907, Stockholm
Innehåll: Äbp Jacob m.fl. intygar att herr Sten Sture i Räfsnäs och herr Johan Kristiernsson på sina barns vägnar avgivit en förklaring rörande Sten Stures förvärv av Gripsholm och begärt att denna ”protestatio...
84,64153

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29494

Utfärdat: 14721014, Strängnäs
Innehåll: Bp Johannes m.fl. intygar att kaniken Johannes Laurentij såsom testamentsexekutor för kaniken Haquinus Andree överlämnat dennes gods för firandet av ett anniversarium.
84,62302
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30785

Utfärdat: 14800916, Arboga
Innehåll: Nils Sture m.fl. kungör dom mellan å ena sidan Anders Ragvaldssons hustru Birgitta och hennes bror Nils Månsson och å den andra riksrådet Ivar Gren och hans styvmor Gertrud, Måns Grens änka, om arv av...
84,5825

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29595

Utfärdat: 14730521, Uppsala
Innehåll: Äbp Jakob m.fl., som på Sten Stures befallning satt för rätta i Uppsala rådstuga, kungör att herr Kort Rogge, domkyrkans syssloman, klagade över att Anders Larssson, borgare sammastädes, med orätt had...
84,58142
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31434

Utfärdat: 14840319
Innehåll: ”Richxens rådz breff sampt med 5 andre målzäghanda breff all wty pergement, hwrw Ilian Åkisdåtter (Tott) haffuer skifft sich thill alt Esterlunda vedh Stensholmen och Rädhishelle med quarn och ström w...
84,52539

18. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Zielfelt, Adolf Conrad Ludvig

Födelseår: 1828
Län: Blekinge län
Folkräkningsår: 1890
84,39487
Digitaliserat material finns

19. Arkiv
Titel: BRÖTHLIN, JOHAN MELCHER, KÖLEFORS M. FL.
Arkivbildare/upphov: ENSKILDA.BRÖTHLIN, JOHAN MELCHER, KÖLEFORS M. FL.

Förvaras: Kinda kommunarkiv
84,27029

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39212

Utfärdat: 15380119
Innehåll: okänt
84,15686