Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (264454) Info Info
   • Statlig myndighet (181682)
   • Kommunal myndighet (10248)
   • Gård (1070)
   • By (50)
   • Förening (11549)
   • Företag (59708)
   • Övriga (3599)
   • Person (släkt) (6882)
   • Ej fastställd (73)

 • REGISTER
  • Alla (50)
  • Uppslagsverk (36)
  • Folkräkningar (14) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 264568
1. Arkiv
Titel: Ekonomiska föreningens arkiv
Tid: 1917 – 1922
Arkivbildare/upphov: Ekonomiska föreningen. Kockums i Kallinge (1917 – 1922)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,76558

2. Arkiv
Titel: Oseenska släktarkivet
Tid: 1599 – 1971
Arkivbildare/upphov: Oseen (släkten)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,72183

3. Arkiv
Titel: Lunds Sockerfabriks AB:s arkiv
Tid: 1892 – 1913
Arkivbildare/upphov: Svenska Sockerfabriks AB. Lunds Sockerfabriks AB (1883? – 1911)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,68631

4. Arkiv
Titel: Rederiaktiebolaget Allians arkiv
Tid: 1926 – 1981
Arkivbildare/upphov: Rederiaktiebolaget Allians

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,460205

5. Arkiv
Titel: Pressjäst- & foderämnesfabriks AB Landskrona arkiv
Tid: 1901 – 1954
Arkivbildare/upphov: Svenska Sockerfabriks AB. Pressjäst- och Foderämnesfabriks AB (1896)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,42676

6. Arkiv
Titel: Biskopens i Lund samling
Tid: 1560 – 1832
Arkivbildare/upphov: Flensburg. Vilhelm (1819 – 1897)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,4246

7. Arkiv
Titel: Bancks rederiarkiv
Tid: 1883 – 1953
Arkivbildare/upphov: Bancks Rederi AB

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,41047

8. Arkiv
Titel: Kockums Jernverks i Kallinge arkiv
Tid: 1741 – 1983
Arkivbildare/upphov: Kockums Jernverk i Kallinge (1849 – 1991)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,3719

9. Arkiv
Titel: Borgs arkiv: Enskilda personers papper
Tid: 1832 – 1939
Arkivbildare/upphov: Borg (släkten)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,32652

10. Arkiv
Titel: Rederiaktiebolaget Virginias arkiv
Tid: 1929 – 1975
Arkivbildare/upphov: Rederiaktiebolaget Virginia

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,26933

11. Arkiv
Titel: Häradshövding Karl Peterssons arkiv
Tid: 1767 – 1838
Arkivbildare/upphov: Petersson, Karl (häradshövding)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,12445

12. Arkiv
Titel: Borgs arkiv: AB Eldstaden Hopcraft
Tid: 1891 – 1898
Arkivbildare/upphov: AB Eldstaden Hopcraft (1891 – 1897)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
87,05279

13. Arkiv
Titel: Berlingska familjepappren
Tid: 1811 – 1861
Arkivbildare/upphov: Berling. familjen

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,99794

14. Arkiv
Titel: Landsfiskalen Sigfrid Fluurs gåva
Tid: 1818 – 1818
Arkivbildare/upphov: Fluur, Sigfrid (landsfiskal) (1885 – 19??)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,984764

15. Arkiv
Titel: Sockerfabriks AB Unions arkiv
Tid: 1897 – 1912
Arkivbildare/upphov: Svenska Sockerfabriks AB. Sockerfabriks AB Union (1897 – 1911)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,984505

16. Arkiv
Titel: Stationsinspektor Ola Cappelins arkiv
Tid: 1600 – 1947
Arkivbildare/upphov: Cappelin, Ola (stationsinspektor) (1868 – 1948)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,93576

17. Arkiv
Titel: Murmästareämbetets i Kristianstad arkiv
Tid: 1748 – 1873
Arkivbildare/upphov: Murmästareämbetet i Kristianstad

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,91896

18. Arkiv
Titel: Trelleborg - Rydsgårds Järnvägs AB:s arkiv
Tid: 1893 – 1986
Arkivbildare/upphov: Svenska Sockerfabriks AB. Trelleborg - Rydsgårds Järnvägs AB (1893)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,88539

19. Arkiv
Titel: Krigsfiskalen Ebbe Johan Sommars arkiv
Tid: 1750 – 1780
Arkivbildare/upphov: Sommar, Ebbe Johan (krigsfiskal) (1730 – 1783)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,866234

20. Arkiv
Titel: Fastighetsaktiebolaget Progress' arkiv
Tid: 1917 – 1942
Arkivbildare/upphov: Fastighetsaktiebolaget Progress (1917)

Förvaras: Riksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
86,83195