Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (64) Info Info
   • Statlig myndighet (14)
   • Kommunal myndighet (3)
   • Övriga (3)
   • Ej fastställd (27)
   • Person (släkt) (17)

 • REGISTER
  • Alla (56)
  • Uppslagsverk (24)
  • Folkräkningar (12) Info Info
  • Brev (10) Info Info
  • Sjukvård (10)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 121
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Kjellgren, Thure Emil

Födelseår: 1868
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
88,67614
Digitaliserat material finns

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Andersson Frantz, Karl

Födelseår: 1843
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,8763
Digitaliserat material finns

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Anders Petter

Födelseår: 1863
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,853325
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Karl Johan

Födelseår: 1846
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,67832
Digitaliserat material finns

5. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Bengtsson, Nils Fredrik

Födelseår: 1849
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,38173
Digitaliserat material finns

6. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Jacob

Födelseår: 1828
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1900
86,34062
Digitaliserat material finns

7. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Lundström, Arvid

Födelseår: 1856
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,22041
Digitaliserat material finns

8. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Danielsson, Karl

Födelseår: 1858
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
86,11548
Digitaliserat material finns

9. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Bengtson, Cristina

Födelseår: 1844
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1910
86,0341
Digitaliserat material finns

10. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Bergström, Johan Albin

Födelseår: 1857
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
85,97319
Digitaliserat material finns

11. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Bengtsson, Christina

Födelseår: 1844
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1900
85,95658
Digitaliserat material finns

12. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Carlsson, Carl Johan

Födelseår: 1826
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1890
84,55937
Digitaliserat material finns

13. Arkiv
Titel: Hans Hildebrands arkiv
Tid: 1835 – 1914
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
75,92134

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29165

Utfärdat: 14700925, Strängnäs
Innehåll: Gjord Petersson i ”Weppe” säljer jord i Frustuna sn i Daga hd till biskop Hans och kapitlet i Strängnäs.
75,884186
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1282

Utfärdat: 12841105, Strängnäs
Innehåll: Kung Magnus av Sverige kungör att han till kyrkan i Strängnäs skänker ett ”fiæll”, kallat ”fridhæster”, vid Söra (i Frustuna socken) med tillägor.Utfärdaren beseglar.
75,775475
Digitaliserat material finns

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19303

Utfärdat: 14190628, Strängnäs
Innehåll: Väpnaren Jon Karlsson avträder till biskop Anders i Strängnäs jord i Hallsta (”Hallersta”) och Ella i Dillnäs sn, Daga hd, i utbyte mot jord i Vad i Frustuna sn, samma hd.
75,70891
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31737

Utfärdat: 14860329, Strängnäs
Innehåll: Väpnaren Gjord Petersson stadfäster sin för några år sedan gjorda försäljning av jord i Frustuna socken i Daga hd till Strängnäs domkyrka samt säljer nu annan jord i samma socken dit.
75,69519
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19310

Utfärdat: 14190701, Vadsbro tingsställe
Innehåll: Martin Karlsson, hh i Daga hd, utfärdar fastebrev på jord i Halsta och Ella i Dillnäs sn, Daga hd, som Johan Karlsson avträtt till bp Anders i Strängnäs i utbyte mot jord i Vad i Frustuna sn, samma hd...
75,64115
Digitaliserat material finns

19. Svenskt biografiskt lexikon
75,54159

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Johansson, Carl J

Yrke: Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1867
Död: 1941
75,53498