Begränsa ditt sökresultat


Visar träff 1-20 av 575
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Arsenius, John G

Yrke: Akademistallmästare, Djurmålare, Kavalleriofficer
Född: 1818
Död: 1903
83,339966

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hamilton, Raoul G

Yrke: Godsägare, Kommunalman, Pacifist, Riksdagspolitiker
Född: 1855
Död: 1931
83,33602

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bruzelius, Nils G

Yrke: Arkeolog
Född: 1826
Död: 1895
83,29976

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Schwartz, Sven G

Yrke: Industriidkare
Född: 1891
Död: 1976
83,26189

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hedström, Olof G

Yrke: Predikant
Född: 1803
Död: 1877
83,2469

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Forsell, af, Carl G

Yrke: Arméofficer, Kartograf, Statistiker
Född: 1783
Död: 1848
82,567924

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Friesen, von, Sixten G

Yrke: Kommunalman, Riksdagspolitiker, Skolman
Född: 1847
Död: 1921
82,55063

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Björkman, J G Alf

Yrke: Ingenjörsofficer, Pedagog
Född: 1819
Död: 1900
82,51082

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De Geer, Louis G

Yrke: Justitieminister, Riksdagsman, Statsminister
Född: 1818
Död: 1896
82,43754

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Braunerhjelm, C Axel G

Yrke: Kavalleriofficer, Militärhistoriker
Född: 1872
Död: 1943
82,406784

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Carleman, T G Torsten

Yrke: Matematiker
Född: 1892
Död: 1949
82,24462

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Koch, von, R G Halfred

Yrke: Kooperatör, Nykterhetsman, Socialpolitiker, Ämbetsman
Född: 1872
Död: 1948
81,91517

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bennich, N Axel G:son

Yrke: Generaltulldirektör, Landshövding, Riksdagsman
Född: 1817
Död: 1904
81,90464

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Charleville, Carl J G Wilhelm

Yrke: Biskop
Född: 1827
Död: 1906
81,8522

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ramel, S G Fredrik T

Yrke: Diplomat, Landshövding, Utrikesminister
Född: 1872
Död: 1947
81,73447

16. Svenskt biografiskt lexikon
75,38714

17. Svenskt biografiskt lexikon
75,37389

18. Svenskt biografiskt lexikon
75,35366

19. Svenskt biografiskt lexikon
75,35278

20. Svenskt biografiskt lexikon
75,33836