bild
Arkiv

Göta hovrätt. Fragment


Grunddata

ReferenskodSE/RA/420096
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oJwNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
1 Hyllmeter 
Datering
1645 – 1790  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmBeståndet filmat. Mikrokort i forskarexpeditionen.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Göta hovrätt (1634)
Alternativa namn: Kungl. Göta hovrätt  (1634 – 1974)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Inledning (äldre form)Inventeringsförteckning över Göta hovrätts arkivbestånd i Riksarkivet

År 1876 (Ing. 1876 nr 15) levererade Göta hovrätt till Riksarkivet "sådane handlingar som -- till följd af Kongl. Maj:ts Bref den 12 Oktober 1860 om utgallring af äldre handlingar utur Kongl. Göta Hofrätts Arkiv -- blifvit tillvaratagne, och kunna ega historiskt wärde". En specificerad förteckning som upptar 38 nummer med handlingar från 1628 till 1763 åtföljde leveransen.

Vid ordningsarbeten i Riksarkivet under 1800-talets senare del splittrades denna samling gallringsrester på olika ämnessamlingar, bl.a. Juridica, Acta ecclesiastica och Topographica. Senare har vissa av dessa återförts och förvaras nu i den ursprungliga leveransen som hörande till Göta hovrätts arkiv.

I december 1944 utökades beståndet genom en accession från professor John Reenstierna bestående av två volymer akter rörande Norrköping och mässingsbruket där, dvs. nr 9 och 10. Även volym 8 tycks ha tillkommit senare.

Vid upprättandet av denna inventeringsförteckning har den tidigare volymnummerordningen behållits. Den omfattar volymerna nr 1, 5a och 5b, 6-10. Till nummerna i den ursprungliga förteckningen av den 8 juli 1876 hänvisas genom att dessa sätts inom parentes efter innehållsspecifikationens slut för varje akt. Föera nummer i den ursprungliga förteckningen saknas.

1991-11-14

Josef Edström

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2011-04-01 14:55:11