bild
Volym

[HANDLINGAR OM ARKIV OCH BIBLIOTEK]

NORRBOTTENS MUSEUM

Grunddata

ReferenskodSE/BD003/NBM_1-1/F 4/8A
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Q6yYBTylr5BjTujzHRCFOA
ExtraID8A
Datering
1976 – 1995  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens museum

Innehåll

Allmän anmärkningArkivet. Lån. Spridda år.
Depositioner.
Dnr 2356/95 ang. lån av handlingar rör Pajala kyrka.
Dnr 2128/95 ang. lån av inventering av Bodens garnision utförd av Robert Bennet.
Dnr 2088/95 ang. lån från Nordiska museet.
Dnr 1051/95 ang. lån till Nbm rör Jukkasjärvi kyrka.
Dnr 0951/95 Utg. skrivelse till Ingvar Widén ang. upptäckningar gjorda av Hugo J Sundström, Persön. Luleå (uppteckningar om Nils Johan Granit, Oskar Emanuel Nordin samt Byggmästaren i Råneå. kopierat material som inlånads för detta syfte 6 sidor)
Dnr 0368/95 ang. inlån av Anna Rönnqvists samling från Dialekt och Ortnamnsarkivet i Uppsala.
Dnr 0174/95 ang. förfrågan om lån av sjöregleringsrapporter.
Dnr 0133/95 Utg. skrivelse till Ida Wallgren, Råneå ang. återlämmnande av handlingar. (kopior av material finns här)
Dnr 0029/95 ang. lån av sjöregleringsrapporter.
Dnr 1428/94 ang. lån av Arbetsmarknadens kvinnonämnds arkiv.
Dnr 0202/94 ang. lån av Västernorrlands landskonsult, Kungl Maj:ts brev 1779-1798.
Dnr 0203/94 ang. lån av Allm. fastighetsdeklaration 1938, Vol 36 Måttsund (med 0336/94)
Dnr 0335/92 ang. lån av handlingar ur lotsdirektören i övre norra lotsdistriktet (med 0054/92)
Dnr 1302/91 ang. lånebegäran.
Dnr 0590/91 ang. lån av handlingar rör byn Måttsund, Nederluleå sn (med 0961/91)
Dnr 1406/90 hänvisning.
Lånekvittto för Bygdespegeln, Seskarö skola klass 4-5 till Hannes Gramner.
Dnr 1397/90 ang. lån av Nederluleå kyrkoarkiv, kyrkogårdsprotokoll 1734-1790.
Dnr 0078/90 ang. lån av arkivmaterial rör O B Santessons reseberättelser (med 0273/90)
Dnr 1157/89 ang.utställningsmöjlighet i Råneå församlingshem (med 0042/90)
Dnr 0687/89 ang. lån av inspelat band med Arvidsjaur bondska.
Dnr 0516/89 ang. lån av arkivmaterial ur Edvin Brännströms samling.
Dnr 0535/89 ang. lån av arkivmaterial.
Dnr 0451/89 ang. återsändande av handlingar.
Dnr 0408/89 ang. lån av samtliga källor gällande Odencrantz bok
Dnr 0382/89 ang. lån av handlingar rörande fäbodväsen.
Ang. lån av handlingar rör Porjus kraftstation för Lilian Wiklunds räkning.
Dnr 0136/89 ang. lån av Artur Enström: Rutviks byarkiv vol 1,2,3,4.
Dnr 0407/88 ang. lån av arkivalier ur Ekdahls samling.
Dnr 0452/88 ang. anhållan om lån av rapporter.
Dnr 0681/87 ang. lån av arkivhandlingar etc.
Dnr 0691/87 ang. lån av säldagböcker till Nbm (med 1062/87)
Ang. lån av rekvisita till inspelning av "Brödfilmen" samproduktion med Nbm.
Angående lån från Riksantikvarieämbetet.
Lånekvitto för Norrbottens museums räkning.
Dnr 0455/87 ang. lån av John Granlunds forskningsmaterial om Norrbotten.
Dnr 0322/87 ang. inlånat boupptecknings material för kopiering.
Dnr 0190/87 ang. lån av arkivmaterial.
Dnr 0926/86 ang. förlängning av lån av Hjalmar Falks samling. (med 0954/86, 0974/86 och 1082/86)
Dnr 0398/86 ang. Sigurd Dahlbäcks samling (med 0611/86 och 1493/86)
Dnr 0704/86 ang. lån av handlingar rör Beredskapsminnen.
Dnr 0167/85 ang. lån av Robsham Resedagbok år 1797 (med 0928/87 och 1207/87)
Dnr 1828/84 Utg. skrivelse till Nordiska museets databas ang. Norrbottens museums inventarieförteckning. Lån.
Dnr 0368/84 hänvisning.
Dnr 0226/84 Utg. skrivelse till Landsarkivet i Härnösand ang. lån av Albert Nordbergs personarkiv (med 0257/84) Lånet återställdes till Landsarkivet 1985-04-25.
Dnr 0136/84 ang. utlån.
Ang. lån av handlingar Ernst Åström.
Dnr 0864/83 Utg. skrivelse till Adolf Öhman ang. inlånat material för kopiering.
Dnr 076/83 ang. Norrbottens museums lån av forskningsrapport, författad av Stig Rönnqvist m.fl
Dnr 2006/82 ang. Porjus smältverk för Staffan Hanssons räkning.
Dnr 0535/82 ang. lån av samelitteratur (med 0754/82)
Dnr 0090/82 ang. lån av historik rör Kalix Missionskyrka 1892-1972.
Angående lån av rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan 1957.
Dnr 0773/81 ang. lån av handlingar.
Dnr 1373/81 ang. lån av arkivalier.
Dnr 0265/81 hänvisning.
Dnr 1381/80 ang. lån av handlingar rörande galeasen Ulrika Sophia (med 1406/80)
Dnr 0547/80 ang. inlån av arkivalier.
Dnr 0155/80 ang. lån av handlingar (med 0195/80)
Dnr 0160/80 ang. material från Gustaf Hallströms arkeologiska undersökningar i Norrbotten (med 0770/80 och 0994/80)
Dnr 2056/79 ang. lån av handlingar rörande Törefors bruk (med 0211/80 och 1754/80)
Dnr 1627/79 ang. lån av handlingar (med 1039/80)
Dnr 0708/79 ang. lånekvitto rör J.G Ullenius anteckningar.
Dnr 0021/79 ang. lån av Bertil Hesselbergs anteckningar från Landsarkivet i Härnösand (med 0057/79 och 0156/79)
Dnr 1292/78 ang. lån av arkivhandlingar.
Dnr 1273/78 ang. lån av handlingar.
Dnr 2008/78 ang. lån av arkivalier rör K. Tinnberg.
Reversaler lån av Sjöregleringsrapporter till Nbm.
Dnr 0023/78 ang. lån av arkivalier.
Dnr 1349/77 ang. inlån från landsarkivet i Härnösand (med 0716/77)
Dnr 1059/77 ang. inlån av material rör masugnar på Svartön, Luleå stad (med 1048/77, 1067/77, 1071/77 och 1260/77)
Dnr 0715/77 ang. lån av karta och medföljande handlingar.
Dnr 0383/77 ang. lån av handlingar från landsarkivet i Härnösand (med 0616/77)
Dnr 1773/76 ang. återsändande av handskrift.
Dnr 1188/76 ang. handskrifts lån från Göta hovrätts arkiv (med 1239/76, 1293/76, 1373/76 och 1738/76)
Dnr 1240/76 ang. anhållan om lån av arkivalier för Bengt Johanssons räkning (med 1291/76 och 1374/76)
Dnr 0585/76 ang. lån till Tullan Gunér.
Dnr 0287/76 ang. anhållan om beställning av arkivalier från Landsarkivet i Härnösand (med 0295/76)
/Volymen innhåller även ej diarieförda lånekvitton för in och utlån till Nbm/

Kontroll

Skapad2020-03-26 15:07:46
Senast ändrad2020-03-26 15:07:46