bild
Arkiv

Donners affärsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/11177
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ovcwfezQgoNTEHOsaMTPyC
ExtraIDA 9
Omfång
6,3 Hyllmeter 
141 Volymer 
Datering
17461845(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Handelshuset Donner (– 1845)
Kategori: Företag

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ViLA/11177
Leverans 1916-10-14
1934-03-XX
Förteckning 1/1953


Förteckning

över

Donnerska affärsarkivet (A 9)


Förteckningen upprättad 1982
av Robert Bohn.
Inledning (äldre form)Donnerksa affärsarkivet
HISTORIK

Donners affärsarkiv har uppvuxit omkring den affärsrörelse,
som drevs av medlemmar av släkten Donner, främst under ledning
av följande personer tillhörande släkten Donner, Schwan, Ihre
och Cramér;

1. Jürgen Hinrich Donner, döpt 1718, död 1751, kom till Visby
från Lübeck 1746 och grundade affärsrörelse.

2. Hans hustru Anna Margaretha Lythberg, född 1726, förestod
affären till sin död 1774.

3. Georg Mathias Donner, född 1745, 1808, delägare i firman G.
M. & J. N. Donner.

4. Jacob Niclas Donner, född 1749, död 1809, delägare i firman
G. M. & J. N. Donner, ingick 1800 med en del av sin egendom i
bolag med Nils Johan Schwan.

5. Hedvig Helena Romdahl, född 1778, död 1840, gift 1. med
Jacob Niclas Donner, 2. Nils Johan Schwan, förmyndare för sina
barn 1809-1813 och huvuddelägare i firman G. M. & J. N. Donner
under samma tid.

6. Nils Johan Schwan, född 1770, död 1825, delägare i firman
G. M. & J. N. Donner från 1809.

7. Georg Niclas Donner, född 1796, död 1849, delägare från
1816 i firman G. M. & J. N. Donner, grundade med Anders
Johannes Ihre, född 1794, död 1852, handelshuset Donner &
Ihre, som gick i konkurs 1844.

8. Petter Herman Cramér, född 1791, död 1824, g. m. Hedvig
Elisabeth Margaretha Donner, född 1801, död 1896, dotter till
Jacob Niclas Donner och Hedvig Helena Romdahl. Delägare i
bolaget Donner och Cramér.

9. Anders Johannes Ihre, född 1794, död 1852. Delägare i
handelshuset Donner & Ihre.

Det Donnerska affärsarkivet omfattar 141 volymer för tiden
1746-1845. Volymerna har tillhört de varandra avlösande
familjebolagen. Arkivet slutar med konkurshandlingarna 1845,
bortsett från två volymer, vari senare hushållsanteckningar
gjorts.
Handlingarna förblevo i släktens ägo, tills de skänktes till
Visby H. Alm. Läroverk. Enligt anteckning i en volym
överlämnades den till läroverket år 1899. Arkivet deponerades
den 14 oktober 1916 i arkivdepån i Visby.

Arkivet har före 1953 ordnats i länsarkivet, varvid volymerna

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2016-02-08 11:47:32