bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/86
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Rr3hZTO6qaI3pmElWIZEH3
ExtraID86
Datering
u å   (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
BIOGRAFIER:
Adlersparre, Georg.
Adlersparre, Rudolf.
Adlersparre, Ida Amalia.
Abrahamsson, D.J. häradsdomare, Säffle.
Abrahamsson, G. bygdeskald, bonde Eskilsäter.
Ahlzén, Dagny Maria, lärarinna.
Agrell, Sigurd, professor.
Aldrin, Rickard, lärare, Gräsmark.
Almgren, Johannes, klockare, Södra Råda.
Almstedt, C.A. förvaltare, Ransäter.
Alm, Karl, lärare, Molkom.
Almquist, Bror, arkitekt.
Althar, bröderna.
Andersson, L.D. lärare, Glava.
Andersson, August, bonde, Köla.
Andersson, Maria, kyrkvärdsänka, Eda.
Andersson, Johan Alfred, Hammarön.
Andersson, Hjalmar, nämndeman, Töcksmark.
Andersson, Gustaf, kvarnmästare, Järnskog.
Andersson, Gustaf, lärare, Årjäng.
Andersson, Fritz, kantor, Gillberga.
Andersson, A. smed. Karlstad.
Andersson, Kajsa, barnmorska, Trankil.
Andersson, Oskar, godsägare, Ölme.
Andersson, C.A. häradsdomare, Segerstad.
Andersson, K.G. nämndeman, Väse.
Andersson, Carl Alfred, häradsdomare, Skattkärr.
Andersson, Anna, lärarinna, Grums.
Andersson, J.L. lärare, Varnum.
Andersson, Lars, riksdagsman. Ölme.
Andersson, Anders, kyrkvärd, Holmedal.
Andersson, A. godägare, Karlstad.
Andersson, Johanna, märkeskvinna, Karlanda.
Andersson, Albertina, lärarinna, Boda.
Andersson, Nils, fjärdingsman, Eda.
Andersson, Olof, nämndeman, Norra Råda.
Andersson, Edvin, landstingsman, Silbodal.
Andersson, J.P. landstingsman, Slottsbron.
Andersson, Maria, lärarinna, Karlanda.
Andersson, Erik, fabrikör, Kristinehamn.
Andersson, Harald, kommunalman, Lekvattnet.
Andersson, Sven, nämndeman, Visnum.
Andersson, Emil, skräddare, Kristinehamn.
Andersson, Anders, kommunalman, sparbankskamrer, Västra Ämtervik.
Andreasson, Anders Emil, nämndeman, Karlanda.
Anderson, Andreas, riksdagsman, Tällerud, Alster.
Arvedson, Nils, disponent, Filipstad.
Arvidsson, Erik August, lärare, Brunskog.
Beckman, Knut, rektor.
Bengzon, O.A. kom.ordf. Skattkärr.
Bergström, Carl, kyrkvärd, Deje.
Berg, C.E. länsman, Ölme.
Bergström, Nils, klockmakare, Mangskog.
Bergström, Laura.
Bergquist, Håkan, lärare, Ekshärad.
Bergqvist, Hilda, majorska, Kristinehamn.
Bergqvist, Hilma, kassörsänka.
Blixt, Hugo, lärare, Säffle.
Blakstad, Jörgen, disp. Sälboda.
Blomberg, Valfrid, plåtslagaremästare, Kristinehamn.
Blomqvist, V.E. lärare, Nedre Ullerud.
Björling, Carl, riksdagsman, Högerud.
Björkblom, Harald, rektor, Sunne.
Björkman, C.J. lärare, Kristinehamn.
Brandel, Hjalmar, kyrkvärd, Eda.
Bratt, Claes, militär.
Bratt, Ruth, lärarinna, Filipstad.
Brandel, Nils, militär, Åmot, Eda.
Bodin, Oskar, nämndeman, Grava.
Boltzius, F. A. undergörare, Grava.
Boman, Mästa, rektor.
Broström, A.F. och hustru Lina, riksdagsman.
Broström, Dan, skeppsredare.
Broström, Karolina Elisabet.
Broström, Sophie.
Branzell, Adolf Oskar, lärare, Fryksände.
Bryntesson, Emma, Svaneholm, Svanskog.
Bäckvall, Lars, arkitekt.
Böving, Linda, änkefru, Kristinehamn,
Böttiger, Sofia, kamrersänka.
Carlberg, John Eberhard, stadsing.
Carlsson, Johan, riksdagsman, Hällsbäck.
Carlsson, Carl Johan, häradsdomare, Grums.
Carlsson, Aaron, fabrikör, Västra Fågelvik.
Carlson, C. Ol. skeppsredare, Kristinehamn.
Carlsson, Olof, förvaltare.
Carlsson, C.A. kakelugnsmakare, Sunne.
Carlsson, Kristina, väverska, Stavnäs.
Carlsson, Adolf, handl. Edane.
Calais, Anders Fritiof, fanjunkare, Arvika.
Cederstam, K.E.H. veterinär.
Carlstedt, Johannes, lärare, Kil.
Christoffersson, Carl Johan, nämndeman, Västra Fågelvik.
Croné, A.H. lärare, Årjäng.
Dahl, Olof Jonasson, klockare, Dalsland.
Dahlgren, Ida, lärarinna, Norra Råda.
Dahlgren, B.E. disponent, Filipstad.
Dahlgren, Lars, rektor.
Dahlgren, Erik Wilhelm, riksbibliotekarie.
Dahlström, Jöns, landstingsman, Dalby.
Danielsson, Carl, lärare, Värmskog.
Danielsson, Anna, lärarinna, Karlstad.
Danielsson, Emma och Carl, Långserud.
Döbeln, N.G.V. von, inspektör.
Edgren, Lars Johan, handlande, Arvika.
Edgren, Hjalmar, kapten.
Edgren, Anders Henrik, lärare, Gräsmark.
Edgren, Hulda, Säffle.
Edgren, Daniel, sågverksägare, Gaperhult, Eskilsäter.
Edgren, Bengt, handl. Kil.
Eick, Wilhelm, arkitekt.
Ekman, Karl Laurentius, Kristinehamn.
Ekman, J.G. kommunalman, Kila.
Ekman, Gunnar, Karlstad.
Ekblom, Sven Johan, häradsdomare, Ekshärad.
Ekblom, H.R. lärare, Nordmark.
Ekendahl, Jan Henrik, lärare, Mölnbacka.
Eklund, Otto, fiskare, Varnum.
Emanuelsson, Albin, ing. Kil.
Englesson, Elof, ing. Kristinehamn.
Engström, Arvid Rickard, handl. Karlstad.
Eriksson, Olof, snickare, Taserud.
Eriksson, Elis, snickare, Taserud.
Erixon, J. predikant.
Eriksson, Axel, snickare, Nyed.
Eriksson, Karl, bonde, Åsen, Väse.
Eriksson, Alfred, kommunalman, Trankil.
Eriksson, Per, kyrkvärd, lekvattnet.
Eriksson, E.G. Värmlands-Bro.
Ericson, Eric Edvard, kom.man. Fryksände.
Eriksson, Edvin, smed, Västra Fågelvik.
Eriksson, Johan, nämndeman, Västra Fågelvik.
Eriksson, Nils, kom.man. Dottevik, Arvika.
Ernström, E.V. rektor.
Falk, Bengt, landsfogde.
Falk, Carl Johan, fabrikör, Kristinehamn.
Fallqvist, Janne, handl. Kristinehamn.
Ferm, Erik David, lantbrukare, Grava.
Fernow, Erik, författare, präst.
Fitinghoff, Willgott, direktör.
Freidenfelt, T. fiskerikonsulent.
Frisell, Amelie, änkefru.
Frisell, Ernst Oscar, militär.
Frisk, Carl, nämndeman, Glava.
Frykholm, Carolina, kronofogdeänka, Tyringe.
Frykman, Nils, predikant.
Frykholm, Adolf, lärare, Fryksände.
Fryxell, K.A. generaldirektör.
Fryxell, H. militär.
Fröding, Erik Gustaf, lärare, Sunnemo.
Forsell, Albin, boktryckare.
Furuskog, Jalmar, rektor.
Gardell, Albert, lektor.
Geijer, Greta, fru, Kristinehamn.
Geijer, Calla, professorska.
Geijer, Bengt A. godsägare.
Geijer, Maria.
Geijer, Emilie.
Geijer, Malin, Arvika.
Geijerstam, Sven af, häradshövding.
Gerdin, Anders, fältjägare, Järnskog.
Greppa, original.
Gätje, V.A. lärare, Tveta.
Gripenberg, Maria, diakonissa.
Guldbrandsson, Olof, riksdagsman, Eda.
Gustafsson, Anna, lärarinna, Bjurtjärn.
Görling, Lotten, klockaränka, Sunne.
Göransson, Emma, fru, Sandviken.
Haag, Emanuel, lärare, Filipstad.
Hackwitz, Valter von, ing.
Haglund, G. handl. Östra Ämtervik.
Hallén, Sofia, prästänka, Väsby.
Hallberg, Erik, kyrkovärd, Munkfors.
Hamberg, Anna Lisa, lärarinna, Kil.
Hansson, Nils, nämndeman Högerud.
Harling, John, lärare, Kristinehamn.
Hassel, Carl Johan, handl. Kristinehamn.
Hansson, Daniel, handl. Årjäng.
Hellberg, Henning, Ing.
Hedberg, C.M. kyrkvärd, Forshaga.
Heintz, Gustaf, landskamrer.
Hedenskog, G. intendent, Arvika.
Hellberg, Mauritz (Maggan).
Henriksson, A.F. kyrkvaktmästare, Ölme.
Hermelin, Olof.
Henriksson, Hilmer, kommunalman, Nyskog.
Helliksson, Hilma, lärarinna, Sunne.
Holmberg, John, folkskoleinspektör.
Holmgren, Valborg, född Rülcker, Arvika.
Hoffman, August, läroverksadjunkt.
Hult, J.W. bankdirektör, Sunne.
Hoff, Emma Kristina, Kristinehamn.
Hult, Gustaf, lärare, Fryksände.
Huber, Elsa Maria Eugenia.
Högdahl, Robert, lärare, Holmedal.
Hörberg, G. Hjalmar, folkskoleinspektör.
Häggström, N.P. Sysslebäck.
Jansson, Jonas, riksdagsman, Väse.
Jansson, Christian, nämndeman, Molkom.
Jansson, Aron, kyrkvärd, Långserud.
Jansson, Hanna, gästgivare, Sunne.
Jansson, Gustaf, skeppsredare.
Jansson, Gustaf, övering. Munkfors.
Jansson, Petrus, skomakare, poet.
Jansson, Pauline, lärarinna, Dalby.
Johansson, Cyrillus, arkitekt.
Johansson, Fritz, disp. Arvika.
Johansson, Nils, bonde, Karlanda.
Johansson, Anders Gustaf, kyrkovärd, Långserud.
Johansson, Frans, plåtslagaremästae, Kristinehamn.
Johansson, Carl, kyrkvärd, Kila.
Johansson, Frans A. stallkarl.
Johansson, Viktor, snickare, Kristinehamn.
Johansson, Emil, disp. Arvika.
Johansson, Bernhard, godsägare, Kil.
Jonsson, J. lärare, Ölme.
Jonsson, Gustaf, nämndeman, Nor.
Jonsson, Per, Kyrkovaktare, Gustaf Adolf.
Jonsson, August, faktor, Hagfors.
Jonsson, Anna, fru, Kristinehamn.
Johnsson, Olof, kyrkvärd, Hagfors.
Jonsson, Erik, kyrkvärd, Väse.
Jonsson, J.G. nämndeman, Lysvik.
Jonsson, Gustav, nämndeman, Nor.
Jonsson, Hanna, lärarinna, Norra Råda.
Jonsson, Nils, nämndeman, Frykerud.
Jensen, N.Chr. konsul.
Jern, Lars, kamrer, Kristinehamn.
Juhlin, Johan Aug. bruksägare.
Jönsson, Per, landstingsman, Fryksände.
Jönsson, Per, bonde, Ekshärad.
Jönsson, Jon, bonde Lekvattnet.
Jensen, Augusta, fru.
Karlsson, Aug. Willehad, gästgivare, Ökne, Gillberga.
Karlsson, O. Walfrid, nämndeman, Skived.
Kjellberg, Wilhelm, musikfanjunkare.
Kjellgren, Nils, veterinär.
Kullgren, Olof, slädmakare, Västra Ämtervik.
Kullander, Karl Gustaf, bruksägare.
Kolmodin, Lars Gustaf, mjölnare, Kristinehamn.
Koppfelt, Nils, soldat, Järnskog.
Krusenstjerna, Alfred von.
Kruskopf, Anders, borgmästare.
Lagerlöf, Fredrik, kassör.
Lager, Wilhelm, lärare, Ed.
Lake, Carin, änka, Kristinehamn.
Lalin, Emma, Kristinehamn.
Lalin, Olof, järnhandlare, Kristinehamn.
Lalin, Hanna, fru, Kristinehamn.
Lagergren, Helmer, postmästare, genealog.
Larsson, Jonas, häradsdomare, Gräsmark.
Larsson, Lars Johan, kyrkvärd, Väse.
Larsson, Anders, kommunalman, Grums.
Larsson, Lars, häradsdomare, Väse.
Larsson, Alfred, kommunalordf. Boda.
Larsson, Hilma, lärarinna, Karlskoga.
Larsson, Olars L. disp. Adolfsfors.
Larsson, Alfred, nämndeman, Ölme.
Larsson, Karl, kommunalordf. Bjurtjärn.
Larsson, Olivia, lärarinna, Munkfors.
Larsson, Bror A. folkskoleinspektör.
Larsson, Augusta, kokfru, Kristinehamn.
Larsson, E.H. godsägare, Visnums-Kil.
Larsson, Nils, nämndeman, Årjäng.
Larsson-Näs, Valfrid, kantor, Torsby.
Laurell, Anna.
Laurell, Axel, kommendant.
Landshövdingarna i länet, serie.
Lidbeck, Erik Gustaf, professor.
Leijon, F.Em. direktör.
Levin, Olov, lärare, Laxarby.
Lemke, John, hovrättsråd.
Lindh, Carl, landsfiskal, Sunne.
Lindberg, Fritz F. , lärare, Arvika.
Lindberg, Charlotta, läraränka.
Lindberg, Johanna, Ransäter.
Lindholm, J. predikant.
Lindgren, Beda, lärarinna, Stavnäs.
Lindström, Yngve, bankdirektör.
Lindström, Anna, lärarinna, Edsvalla.
Lindqvist, Axel, lärare, Säffle.
Linné, Kristina, barnmorska, Ölme.
Lokander, Oskar.
Lundgren, Karl, predikant, "med lådan".
Lundell, Carl, klockare, Östervallskog.
Lundqvist, L.F. lärare, Sunne.
Lundén, E. förvaltare, Varnum.
Låstbom, Emma.
Lundén, Ernst, disponent.
Luthman, Olof, kyrkvärd, Älvsbacka.
Lämgren, Lars, soldat, förf. Ölme.
Löfdahl, Edgar, landsfiskal, Arvika.
Löfdahl, Anders Adolf, fanjunkare, Arvika.
Löthner, Carl Edvard, militär.
Löwenhielm, Amanda.
Låstbom, Johan, präst.
Magnell, Anders Gustaf, smidesmästare.
Magnell, Knut, förvaltare.
Magnusson, Anton, nämndeman, Eda.
Magnusson, Emanuel, nämndeman, Skived.
Magnusson, Nils, professor.
Malmström, Gustaf Adolf, kamrer, Karlstd.
Melin, Anna Sofia, lärarinna.
Monsén, Gunnar, byggmästare.
Moberg, Gustaf, lärare, Kil.
Moberg, Edit, lärarinna.
Myrén, K.J. lärare, Arvika.
Myrén, Johan Emil, kommunalman, Nor.
Myrén, Magnus, professor.
Myhrmansska släkten.
Myrin, Claes Gustaf, botanist.
Mossberg, Alfred, klockare Blomskog.
Mossberg, Inez.
Myrén, Anna, läraränka, Arvika.
Månsson, Anders klockare, Bjurtjärn.
Måns i Fölsvik, Östra Ämtervik, stamfader Ekebom.
Mörling, Lars, lärare Kil.
Nerander, G. A. landsfiskal Arvika.
Nilsson, August, lärare, Arvika.
Nilsson, August, dir, Sjöstad, Ölme.
Nilsson, Sven, kommunalman, Frykerud.
Nilsson, Lars Vilhelm, föreståndare, Varnum.
Nilsson, K.J. nämndeman, Värmskog.
Nilsson, Anders, kyrkovärd, Huggenäs.
Nilsson, Axel, järnhandl. Sunne.
Nilsson, A.G. häradsdomare, Tveta.
Nilsson, Gustaf, kommunalman, Gillberga.
Nilsson, M.F. handl. poststationsföreståndare, Lekvattnet.
Nilsson, Anders, kyrkvärd, Gunnarskog.
Nilsson, Anders, kyrkvärd, godsägare, Gillberga.
Nilsson, Johan Rickard, gelbgjutare, Karlstad.
Nilsson, Albin, nämndeman, Årjäng.
Nilsson, Nils Adolf, kommunalman, Gillberga.
Nilsson, Anders, landstingsman Karlanda.
Nilsson, Sally, länsmansänka.
Nilsson, Anders, nämndeman, Bjurtjärn.
Nilsson, Jöns, bonde, Sunne.
Nilsson, Henrik, nämndeman, Sunnemo.
Nilsson, Jeanna, fru, Sjöstad, Ölme.
Nilsson, Jöns, Hallgärdet, Sunne.
Nilsson, August, kom.ordf. Östervallskog.
Nilsson, Axel, och hustru, adjunkt.
Nordberg, Göran, fältpräst.
Nordenfelt, Anna, borgmästarinna.
Nordin, Carl Gustaf, lärare, Gräsmark.
Norén, Anna, Årjäng.
Norén, A. exp.vakt. Karlstad.
Norder, Henrik, vällare, Gustaf Adolf.
Norborg, Karl, nämndeman, Borgvik.
Nordmark, Anders, tullare, Västra Fågelvik.
Nordenankar, Fredrika Charlotta, född Löwenhielm.
Noréus, Carl Fredrik, landsfiskal, Säffle.
Nordström, J.G. dir. Säffle.
Norelius, Charles, redaktör.
Nyqvist, Wilhelm, stationsmästare, Grums.
Nyrén, Sigfrid, musikdirektör.
Nygren, John, tandläkare, Sunne.
Nygren, Axel, inspektor.
Nyborg, Anna, lärarhustru Malsjö Grums.
Nygren, Carl Emanuel, militär, författare.
Nyrén, Anna Maria, Kristinehamn.
Nylén, Johan, handlande, Sulvik.
Nyström, Fritz, lärare, Norra Råda.
Nyström, Anders, brevbärare, Bogen.
Nyvall, C.J. predikant.
Nyström, Wilhelm, dir. Karlstad.
Odhelius, Maria, predikanthustru, Sunne.
Olausson, Johan, nämndeman, Kila.
Olivecrona, S.R.D.K. justitieråd.
Olsson, Henning, målare, Kristinehamn.
Olsson, E.J. kyrkvärd, Västra Ämtervik.
Olsson, Emil, riksdagsman.
Olsson, Anders, nämndeman, Arvika.
Olsson, Mauritz, sågverksägare, landstingsman, Köla.
Olsson, Olof, häradsdomare, Köla.
Olsson, Lars, bonde, Värmskog.
Ohlsson, Per Aug, Nämndeman Övre Ullerud.
Olsson, Gustaf Valfrid, kommunalman, Svanskog.
Olsson, Anders, kom.ordf. Gunnarskog.
Olsson, Per Alfred, smed, Sunne.
Olsson, O.J. bonde Kil.
Olsson, Olof Johan, med flera i släkten, adjunkt, Grava.
Olsson, C.R.M. lärare, Blomskog.
Olsson, Henry, professor.
Otto, Karl, riksdagsman.
Palmér, Göran, ing. Storfors.
Palmqvist, Lars Magnus, lärare Övre Ullerud.
Pedersen, Birger, ing. Säffle.
Philp, Anna Maria von.
Persson, Nils, riksdagsman Fryksände.
Persson, Per, kommunalman, Östmark.
Persson, Nils, sågverksägare, Torsby.
Persson, O.J. kommunalman. Ölme.
Pehrson, Carl, rektor.
Petersson, A.G. redaktör, Kristinehamn.
Peterson, Claes, brukspatron.
Pettersson, Carl Axel, konditor, Kristinehamn.
Petersson, P.J. predikant Mangskog.
Pettersson, Fredrik Vilhelm, filare, Kristinehamn.
Pettersson, Lars Johan, kyrkvärd Grava.
Petersson, C.J. vaktmästare, Kristinehamn.
Rafael-Rådberg, Annie.
Renström, Sven, militär, Holmedal.
Renvall, Alfred, lärare, Grava.
Rendahl, Hildur Margareta.
Reenstierna, John, professor.
Ringström, Ivar, apotekare Filipstad.
Rhodin, Klas, militär.
Robsahm, John G.
Rosenberg, Anders lärare, Kristinehamn.
Ros, Erik, polismästare.
Ruus, Sigge, läroverksadjunkt.
Ruus, Märta, lärarinna.
Ruus, Karl, vaktmästare.
Rydberg, Alexander, lektor.
Rylander, Emil, landstingsman, Torsby.
Runestam, Axel, godsägare.
Rös, Maria, Kristinehamn.
Samuelsson, Georg, landssekreterare.
Sandelin, Gustaf, Arvika.
Sandin, G.M. lärare, Forshaga.
Sandwall, Axel Fr. bankdirektör.
Schoster, A.G. lärare, Säffle.
Sigfridsson, J.R. lärare, Svanskog.
Sikström, N.G. adjunkt, Kristinehamn.
Sjöberg, Teofil, lärare, Botilsäter.
Skoglund, J.A. kom.ordf. Brattfors.
Skoglund, Gunnar, regissör.
Stagnér, Gustaf, folkskoleinspektör.
Stedt, Sara Maja, Gustafsvik.
Stubbäck, Fridolf, kamrer, Stavnäs.
Stor-Po, forsfarare, äventyrare.
Ståhl, Karl, bokbindare.
Strokirk, Evert, arkitekt.
Stuart, bröderna, Arvika.
Soop, Erik, militär.
Sonesson, Alfred, godsägare.
Sundqvist, Johan, lärare, Visnum.
Sundström, J.V.
Sundén, K.Fr. lärare, Arvika.
Sundell, Johan Gustaf, lärare, Sunne.
Sundberg, Anton Niklas, ärkebiskop.
Sundén, Kristina, lärarhustru, Sunne.
Svensson, K.G. grosshandlare, Kristinehamn.
Svensson, Johan, kyrkvärd, Sundsby.
Svensson, Karl Ludvig, fabrikör.
Svensson, Nils, riksdagsman, Långelanda, Silbodal.
Söderlindh, Erik, lärare, Södra Råda.
Tegnér, Louise.
Tenow, Ragnar, ombudsman.
Thurén, Oscar, rektor.
Tjus, E.O. kommunalman, Kil.
Tolfsson, Edla, lärarinna.
Uggla, Alexis, kamrer.
Ullberg, C.G. förvaltare, Södra Råda.
Ullström, Andreas, ing. Deje.
Ullström, Elof Z. kom.ordf. Töcksmark.
Ullman, Albert, Gillberga.
Unger, Anders, präst.
Unger, Abraham, landshövding.
Wahlberg, Henry Sigfrid, ing. Deje.
Wahlund, Carl Wilhelm, romanist.
Vallinder, Johannes, rektor.
Wallbäck, J.O. bonde, Övre Ullerud.
Wallroth, Karl-August, myntdirektör.
Wahlström, Hedvig, lärarinna, Torsby.
Weinberg, Torsten, disp.
Wessling, Hulda K.F. apotekaränka.
Weslien, J.G.H. disponent, Långbanshyttan.
Westerlind, A. lärare Bjurtjärn.
Wester, Johan F. riksdagsman.
Westlind, Nils, missionär.
Weman, Sten Axel, militär.
Vennerström, Ivar, landshövding.
Verdier, Bror A. de, disp.
Wik, K.A. predikant.
Wikström, Gertrud, Brunskog.
Wikström, Carl, godsägare, Ölme.
Wittberg, Ivar, rektor.
Wikman, Anders, kyrkovaktare, Älgå.
Vilén, Otto, Gräsmark.
Wästlund, Johan, byggmästare.
Zandén, Per, poliskommissarie.
Zernander, Albin, bonde, författare, Alster.
Zetterberg, Gustaf Fridolf, lektor.
Öijen, Arnold, lärare, Nedre Ullerud.
Öster, Jan, fanjunkare, Norra Finnskoga.
Östlund, Jon, kommunalman, Norra Ny.
VÄRMLÄNDSKA ÅLDRINGAR:
Alster: Karolina Nilsson. Jöns Persson.
Arvika: Karl Eriksson.
Brunskog: Olof Persson. Anders Nilsson.
Bofors: Johan Svanström.
Degerfors: Maria Pettersson.
Ed: Jan Petter Berg, Liljedal. Oscar Karlsson.
Forshaga: Maja Björkman.
Filipstad: Anna Söderström.
Glava: Anders Jonasson. Anders Jonsson. Anders Johansson.
Gustaf Adolf: Gustaf Weinberg.
Fryksände: Karin Persson, Bada.
Järnskog: Olof Bergersen. Anders Olsson.
Kristinehamn: Sara.
Karlskoga: Lena Larsson. Emerentia Hjort.
Karlstad: Tekla Helena Lindh.
Karlanda: Nils Nilsson. Erik Eriksson.
Kil: Anders Öberg. Anders Olsson.
Kila: Märta Lovisa Eriksson.
Köla: Kajsa Andersson, Adolfsfors.
Lungsund: Sven Svensson. Gustaf Nilsson.
Lysvik: Karin Persson.
Munkfors: Maria Rudin.
Millesvik: Anders Nilsson.
Norra Råda: Lars Larsson Myrman, Åsmyren. Per Larsson.
Norra Ny: Anders Larsson.
Nyed: Lisa Stina Pettersson, Molkom.
Sunne: Nils Jansson. Maria Nilsson. Nils Andersson. Maria Markusson.
Sunnemo: Nils Bengtsson. Marit Svensson. Stina Cajsa Jansson. Olof Sundgren.
Stavnäs: Karolina Andersson. Olof Olsson.
Trankil: August Renström.
Töcksmark: Anders Olsson.
Västra Fågelvik: Anna Lisa Olsson. Emil Olsson. Ludvig Gustafsson.
Värmlandsbro: Stina Nilsson.
Västra Ämtervik: Nils Johan Olsson.
Visnum: Anders Johan Johansson.
Visnums-Kil: Rangela Nilsdotter.
Värmskog: Lars Olsson. Karl Jonasson. Carolina Björn.
Ölme: Johan Jansson. J.A. Andersson.
Övre Ullerud: Kristina Andersson.
Östra Fågelvik: Maria Jansson, Skattkärr.
Huggenäs: Nils Andersson. Elias Holm, kallad Ull-Elias, legendarisk.
Jämtland, värmlänningar ditflyttade: Erik Jonsson i Ragunda. Engborg Nilsdotter.
Allmänt: Gamla människor. Översikt. Åldring i Sovjet.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2024-05-15 09:11:18