Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (23880) Info Info
   • Statlig myndighet (22334)
   • Kommunal myndighet (1397)
   • Gård (2)
   • Förening (79)
   • Företag (22)
   • Övriga (8)
   • Ej fastställd (31)
   • Person (släkt) (13)

 • REGISTER
  • Alla (2410)
  • Brev (1568) Info Info
  • Uppslagsverk (794)
  • Sjukvård (46)
  • Folkräkningar (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 26327
1. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Fouchenetté f. Andersson, Augusta Josef:a

Födelseår: 1849
Län: Örebro län
Folkräkningsår: 1890
88,97254
Digitaliserat material finns

2. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Johansson, Karl

Födelseår: 1845
Län: Södermanlands län
Folkräkningsår: 1930
85,43098
Digitaliserat material finns

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Larson, F August

Yrke: Affärsman, Missionär
Född: 1870
Död: 1957
82,37511

4. Arkiv
Titel: Kyrkoherde F. Hallgrens deposition
Tid: 1618 – 1676
Arkivbildare/upphov: Hallgren, F. (kyrkoherde) (1853 – 1935)

Förvaras: Landsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
82,37207

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Linder, F William

Yrke: Borgmästare, Jurist, Riksdagspolitiker, Statsråd
Född: 1876
Död: 1951
82,35235

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindblad, Anders F

Yrke: Akademisk lärare, Skeppsbyggnadsingenjör
Född: 1888
Död: 1956
82,30076

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Heckscher, Eli F

Yrke: Historiker, Nationalekonom
Född: 1879
Död: 1952
82,29651

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nicklasson, Gösta F

Yrke: Frikyrkoman, Missionspastor
Född: 1907
Död: 1980
82,253845

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Möller, F Gustav

Yrke: Handelsminister, Riksdagspolitiker, Socialminister, Tidningsredaktör
Född: 1884
Död: 1970
82,235504

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gilljam, Gustaf F

Yrke: Ecklesiastikminister, Politiker, Skolman
Född: 1832
Död: 1908
82,125305

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hansen, F Vilhelm

Yrke: Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Väg- och vattenbyggnadsofficer
Född: 1862
Död: 1929
82,11619

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Blomberg, Ernst F W

Yrke: Fackföreningsman, Riksdagspolitiker
Född: 1863
Död: 1911
81,68334

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hochschild, Carl F L

Yrke: Memoarförfattare, Utrikesminister
Född: 1831
Död: 1898
81,68092

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Höckert, J Janne F

Yrke: Målare
Född: 1826
Död: 1866
81,62047

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Odén, N F Svante

Yrke: Markforskare, Meteorolog
Född: 1924
Död: 1986
81,612976

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gentzel, F Ludvig (Ludde)

Yrke: Skådespelare
Född: 1885
Död: 1963
81,589935

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gyllenswärd, Ragnar H F

Yrke: Domare, Justitieombudsman
Född: 1891
Död: 1967
81,5669

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 1003

Utfärdat: 12760527
Innehåll: Ärkebiskop F (Folke) i Uppsala vidimerar i närvaro av biskop H(enrik) i Linköping, biskop E(rik) i Skara, biskop A(nund) i Strängnäs, biskop K(arl) i Västerås, biskop A(sker) i Väx...
81,309204
Digitaliserat material finns

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bernström, J (John) P F

Yrke: Industriman
Född: 1848
Död: 1925
81,0819

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sjögren, G T F (Peder)

Yrke: Författare
Född: 1905
Död: 1966
81,03515