Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (8) Info Info
   • Statlig myndighet (2)
   • Kommunal myndighet (1)
   • Övriga (5)

 • REGISTER
  • Alla (2098)
  • Uppslagsverk (2089)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (1) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (2088)
  • Statsförvaltning (5)
   • Konselj (5) Info Info
  • Sjukvård (3)
  • Brev (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 2106
1. Övriga
Namn: A W HAGSTENS STIFTELSE

Referenskod: SE/E084/VADBOL_13

2. Arkiv
Titel: A W HAGSTENS STIFTELSE
Arkivbildare/upphov: A W HAGSTENS STIFTELSE

Förvaras: Vadstena kommunarkiv

3. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1920-02-27
Ärendemening: Ang. läroverksadjunkten N. Hagstens kvarstående i tjänst.

4. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1867-05-17
Ärendemening: Hagstens och Sahlins besvär, i fråga om Jerns sockenmagasins upplösning.

5. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Ecklesiastikdepartementet

Datum: 1892-10-28
Ärendemening: Ang. fil. kand. N. Hagstens ansökning om kompetens till vissa läraretjänster m.m.

6. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1854-01-13
Ärendemening: Z. Hagstens und. Besvär öfver vägrad bränvinsbränning å bostället Stammen i Elfsborgs län under April månad.

7. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Lantförsvarsdepartementet

Datum: 1898-10-07
Ärendemening: Ang. uppdrag åt Medicinalstyrelsen att vidtaga åtgärder för tillsättande af en ledig bataljonsläkarebeställning vid Svea trängbataljon. [ngen inkomsthandl.]

8. Rosenbergs geografiska lexikon
Plats: Qvitsle

Församling: Mattmar
Beskrivning: Qvitsle i Jemtlands län, Offerdals tg. By i Mattmars sn vid Undersåkerselfvens utlopp i Storsjöna. Sågverk tax. 20,000 kr. Från härvarande gästgifvaregård skjutsas till V ngen, sommartiden 2 mil och v...

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lilja, Sven E E

Yrke: Kördirigent, Musiklärare, Skådespelare
Född: 1887
Död: 1951

10. Svenskt biografiskt lexikon

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Aspenäsätten), Ulf Jonsson

Yrke: Lagman, Riddare, Riksråd
Död: tidigast 1393

12. Svenskt biografiskt lexikon

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Baumgarten, von, Nils Christer

Yrke: Arméofficer
Född: 1674
Död: 1727

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Filip Knutsson

Yrke: Tronpretendent
Död: 1251

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindberg, Sigfrid (Sigge) O

Yrke: Fotbollsspelare
Född: 1897
Död: 1977

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Boberg (f. Scholander), Anna K

Yrke: Målare
Född: 1864
Död: 1935

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Duwall, Axel

Yrke: Arméofficer
Död: 1630

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Filip


19. Svenskt biografiskt lexikon

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Anrep, C Axel

Yrke: Författare
Född: 1835
Död: 1897