Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info

 • REGISTER
  • Alla (127)
  • Brev (119) Info Info
  • Uppslagsverk (8)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 128
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20222

Utfärdat: 14240219, Sigtuna
Innehåll: Hans Kröpelin intygar att, då lagmansting hölls med Håbo hundare, kärade Olof Finvidsson till Harald Olofsson om jord i ”Brwnsta”; nämnden vittnade att såväl Björn Nilsson som hans arvingar intill den...

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22502

Utfärdat: 14360000
Innehåll: Hans Kröpelins brev, lydande på 200 mark / till förmån för Agneta Eriksdotter, änka efter Sten Turesson/.

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22238

Utfärdat: 14340926, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin tillskriver rådet i Danzig att hans tjänare Hinrich van Achym och hans skrivare Bernhard Osenbrugge berättat hur tvisten mellan honom och Johan Westfal (borgmästare i Stockholm) bilagts ...

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21747

Utfärdat: 14320330, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin arrenderar av abbedissan Birgitta Magnusdotter, priorinnan och konventsystrarna i S:ta Klara kloster vid Stockholm Valmundsön (nuv. södra Djurgården).
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22863

Utfärdat: 14371106
Innehåll: Hans Kröpelins brev, lydande på 400 mark/ till förmån för Agneta Eriksdotter, änka efter Sten Turesson/.

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22809

Utfärdat: 14370713, Åbo
Innehåll: Hans Kröpelin hemställer till Revals magistrat att hans tjänare Lutke Gunner måtte återfå den lösen som han erlagt.

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20642

Utfärdat: 14260315
Innehåll: Hans Kröpelin vidimerar kung Magnus Ladulås gåvobrev för S:ta Klara kloster av 1288 11/9 (=DS 975).
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23326

Utfärdat: 14391118, Åbo
Innehåll: Hans Kröpelin hemställer till magistraten i Reval att rättvisa måtte vederfaras Donhoff Kalle beträffande de av honom anförda besvären.

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21820

Utfärdat: 14320805, Stockholm
Innehåll: Som ombud för det i S:t Martins kloster i Skänninge nyligen byggda kapellet tillskiftar Hans Kröpelin herr Anders Johannis, prebendat vid S:t Eriks kor i Uppsala domkyrka, jord i Närtuna och Vassunda ...
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 29870

Utfärdat: 14750000
Innehåll: Hans Kröpelin säljer Rinkeby på Lovön och Hammarby i Brännkyrka till Johan Slaveka.

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22448

Utfärdat: 14351002, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin meddelar borgmästare och råd i Reval att han på grund av de förvirrade förhållandena i Sverige inte kunnat föra något i Alf van Molens sak.

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19294

Utfärdat: 14210611, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin till domkapitlet i Uppsala angående rykten om att några av kapitlets medlemmar hyst misstro mot honom och om att ärkebiskopen skulle ämna sig till Uppsala m.m.
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21948

Utfärdat: 14330520, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin tillskriver rådet i Danzig och ber det att vara hans tjänare Kurt Stael, brevvisaren, behjälplig i dennes affärer.

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kröpelin, Hans

Yrke: Fogde, Riksråd
Död: 1440

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22034

Utfärdat: 14331106, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin förklarar för rådet i Danzig att hans tjänare Hinrich van Achern har fullmakt från honom att förhandla med rådet i Danzig.

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22354

Utfärdat: 14350419, Köpenhamn
Innehåll: Hans Kröpelin begär att Högmästaren Paul von Rusdorf måtte ta Bo Stenssons unge son Sven Bosson i sin tjänst; komturen av Oldenhus Henrik Rowerdere, som för ynglingen med sig, skall berätta om förhåll...

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21659

Utfärdat: 14310929, Stockholm
Innehåll: Hans Kröpelin tillskriver Tyska ordens mästare om en nyupptäckt malmgruva och förvaltningen av denna. Kröpelin ber om frigivande av Wedege Moser, som sitter i ordens ”sloten vnd thorne”, så att denne ...

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23212

Utfärdat: 14390611, /Stockholm/
Innehåll: Hans Kröpelin stadfäster ett jordabyte med den numera avlidne ärkebiskopen Olof och kapitlet i Uppsala och upplåter åt nuvarande ärkebiskopen Nils och kapitlet såsom representanter för S:t Eriks prebe...
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21331

Utfärdat: 14300220, Skänninge
Innehåll: Väpnaren Hans Kröpelin ger till S:ta Annas kapell vid S:t Martins nunnekloster i Skänninge de egendomar som uppräknas i det vidfästa brevet (Bengta Fadersdotters salubrev av 1430 18/2 - SDHK nr 21330 ...
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22596

Utfärdat: 14360629, Stockholm
Innehåll: Väpnaren Hans Kröpelin upplåter på begäran av riddaren Krister Nilsson till Staffan Ulfsson de gods han erhållit efter avlidne Finvid Jönsson, som ärvt dem efter sina föräldrar, dock på villkor att de...
Digitaliserat material finns