Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (19) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (2)
   • Förening (1)
   • Företag (3)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (10)
   • Ej fastställd (5)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 24
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hamberg, Hugo E

Yrke: Meteorolog
Född: 1847
Död: 1923
134,80585

2. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,3657

3. Arkiv
Titel: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M...
Tid: 1739 – 1978
Arkivbildare/upphov: HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV. KONSTNÄREN M.M. OLOF HERMELINS SAMLING (1827 – 1913)

Förvaras: Eskilstuna stadsarkiv
76,36054

4. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1905
Län: Stockholms stad
75,08823

5. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Uppsala län
75,06847

6. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1907
Län: Kronobergs län
75,05861

7. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1894
Län: Stockholms stad
75,05229

8. Volym
Allmän anmärkning: Nils August Flodén 1967 Olof Andersson 1951-1952 d...
Tid: 1907 – 1985
Tillhör arkiv: Medelpads Folkmusikförbund
Arkivbildare/upphov: Medelpads Folkmusikförbund (1931)

Förvaras: Föreningsarkivet i Västernorrland. Medelpadsdepån
0,70702094

9. Volym
Allmän anmärkning: Ha: von Haartman, Fanny, 1 st 1908 Hacklin, Ant., ...
Tid: 1867 – 1921
Tillhör arkiv: Oscar Montelius
Arkivbildare/upphov: Oscar Montelius (1843 – 1921)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,6593389

10. Volym
Allmän anmärkning: E 1 a13 Övrig inkommande korrespondens till Centra...
Tid: 1915 – 1940
Tillhör arkiv: Centralstyrelsen för Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor
Arkivbildare/upphov: Centralstyrelsen för Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor

Förvaras: Norrbottens föreningsarkiv
0,61018276

11. Volym
Allmän anmärkning: Professor Hugo Emanuel Hamberg, f. 1847, 2 st. kas...
Tid: 1841 – 1922, u.å.
Tillhör arkiv: ÄMNESSAMLINGEN
Arkivbildare/upphov: NORDISKA MUSEETS ÄMNESORDNADE ARKIV

Förvaras: Nordiska Museet
0,5587558

12. Volym
Allmän anmärkning: E 1 b2 Albert Carlgren, 1910-1911, 1913-1923 Bunte...
Tid: 1910 – 1923
Tillhör arkiv: Centralstyrelsen för Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor
Arkivbildare/upphov: Centralstyrelsen för Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor

Förvaras: Norrbottens föreningsarkiv
0,5401241

13. Volym
Allmän anmärkning: E 1 b4 Albert Carlgren, 1926-1930 Bunten innehålle...
Tid: 1926 – 1930
Tillhör arkiv: Centralstyrelsen för Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor
Arkivbildare/upphov: Centralstyrelsen för Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor

Förvaras: Norrbottens föreningsarkiv
0,5401006

14. Volym
Allmän anmärkning: V/W a-e: A. von Wachenfeldt, 1918. Gustaf Wachtmei...
Tillhör arkiv: Ivan Bratts arkiv
Arkivbildare/upphov: Bratt, Ivan (1878-09-24 – 1956-01-25)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
0,39340752

15. Volym
Allmän anmärkning: Mottagare Mathias Klintberg avsändare Fanny von Ha...
Tid: 1879 – 1931
Tillhör arkiv: Mathias Klintbergs arkiv
Arkivbildare/upphov: Klintberg, Mathias Victor (1847)

Förvaras: Landsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
0,28917664

16. Volym
Allmän anmärkning: G (forts) Fredrik Gyllensvaan Göran Fredrik Görans...
Tid: odat
Tillhör arkiv: Svenskt biografiskt lexikon
Arkivbildare/upphov: Svenskt biografiskt lexikon (1962)

Förvaras: Riksarkivet
0,24105692

17. Volym
Allmän anmärkning: TIDNINGSURKLIPP: BIOGRAFIER: Adlersparre, Georg. A...
Tid: u å
Tillhör arkiv: Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling
Arkivbildare/upphov: Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Förvaras: Föreningsarkivet i Värmland
0,20943673

18. Volym
Allmän anmärkning: Originalbrev från Ernst Josephson. Kronologiskt or...
Tillhör arkiv: Josephson Ernst brevsamling
Arkivbildare/upphov: Brevsamlingar.Josephson, Ernst (1851 – 1906)

Förvaras: Nationalmuseum
0,13501328

19. Volym
Allmän anmärkning: Den heltäckande förteckningen över Stora teaterns ...
Tid: 1881 – 1905
Tillhör arkiv: AB GÖTEBORGS LYRISKA TEATER
Arkivbildare/upphov: AB GÖTEBORGS LYRISKA TEATER (1920 – 1969)

Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
0,07875121

20. Volym
Allmän anmärkning: Oredigerat talmaterial ORT:001-185 ORT:001 1. Ever...
Tid: 1952 – 1985
Tillhör arkiv: HÖVENMARK GUN OCH NILS
Arkivbildare/upphov: HÖVENMARK GUN OCH NILS

Förvaras: Ajtte. Svenskt Fjäll- och Samemuseum
0,05300671