Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (14) Info Info
   • Statlig myndighet (4)
   • Gård (1)
   • Förening (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (7)
   • Ej fastställd (3)

 • REGISTER
  • Alla (16)
  • Uppslagsverk (9)
  • Sjukvård (6)
  • Brev (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 31
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kolmodin, J Adolf

Yrke: Präst, Teolog
Född: 1855
Död: 1928
131,89748

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Kolmodin, J. Adolf

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1916 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
91,48289

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Kolmodin, Gustaf

Yrke: Lantbrukare, Riksdagsman
Född: 1823
Död: 1893
90,69503

4. Arkiv
Titel: De ungas förbund
Tillhör arkiv: Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)
Arkivbildare/upphov: Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
75,20459

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bergquist, Carl Eric

Yrke: Gravör
Född: 1711
Död: 1781
75,09621

6. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1884
Län: Stockholms stad
75,07745

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Boëthius, Jacob Edvard

Yrke: Jurist
Född: 1789
Död: 1849
75,07486

8. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1904
Län: Stockholms stad
75,071304

9. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1885
Län: Stockholms län
75,05766

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Stockholms stad
75,05294

11. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1882
Län: Stockholms stad
75,04743

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lyth, släkt

75,04471

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindeberg, Gustaf W

Yrke: Missionshistoriker, Präst, Skolman, Teolog
Född: 1878
Död: 1961
75,04159

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Svensson, Axel Bernhard

Född: 1879
Död: 1967
75,03146

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fries, Samuel A

Yrke: Präst, Teolog
Född: 1867
Död: 1914
75,031

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lindblom, C Johannes

Yrke: Författare, Präst, Teolog
Född: 1882
Död: 1974
75,02498

17. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Årsberättelser

Årtal: 1899
Län: Norrbottens län
75,019325

18. Serie
Titel: Garneij, Johan Carl, Auskultant i bergskollegium, ...
Tillhör arkiv: Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling
Arkivbildare/upphov: Fryxell, Fredrich (1724 – 1805) Arkivbildare/upphov: Schéele, Frans Adolf von (1795-10-21 – 1863-07-20) Arkivbildare/upphov: Löf, Axel Emanuel (Läroverksadjunkt mm, Kristinehamn) (1880-04-09 – 1951-06-18) Arkivbildare/upphov: Adlersparre, Carl August (Albano) (Skriftställare, greve) (1810 – 1862) Arkivbildare/upphov: Lagerlöf, Magnus (Kyrkoherde, Nyeds församling) (1778 – 1844) Arkivbildare/upphov: Högre allmänna läroverket i Kristinehamn (1850-tal – 1968) Arkivbildare/upphov: Garney, Johan Carl (Övermasmästare) (1740-12-26 – 1808-04-18) Arkivbildare/upphov: Broström, Anders Fredrik (Boktryckare, Kristinehamn) (1835-05-28 – 1915-06-29) Arkivbildare/upphov: Björkman, Peter (Kyrkoherde, Kristinehamn) (1791 – 1854) Arkivbildare/upphov: Fernow, Erik (Teolog, Kristinehamn) (1735-03-04 – 1791-02-05) Arkivbildare/upphov: Wenergrund, Cajsa (Född Fosselius, Kristinehamn) (1752 – 1840-02-15) Arkivbildare/upphov: Haak, Pehr Reinhold (Stadsläkare, Kristinehamn) (1783-07-16 – 1864-02-01) Arkivbildare/upphov: Högvall, Petrus (Kyrkoherde) (1743-05-15 – 1808-03-26) Arkivbildare/upphov: Larsson, Andreas (Kristinehamn) (1820-06-05 – 1880-02-02) Arkivbildare/upphov: Brunius, Carl Georg (1792 – 1869) Arkivbildare/upphov: Frykholm, Magnus (Kyrkoherde, Millesviks socken) (1802-04-02 – 1892-08-15) Arkivbildare/upphov: Bergqvist, Frans (Överstelöjtnant) (1852-02-26 – 1944-08-11) Arkivbildare/upphov: Tegnér, Esaias (Skald, biskop) (1782-11-13 – 1846-11-02) Arkivbildare/upphov: Lignell, Anders (1787-02-11 – 1863-04-13) Arkivbildare/upphov: Hammarin, Johan (Kyrkoherde) (1786 – 1850) Arkivbildare/upphov: Alsterlund, Johan Wilhelm (1821-07-04 – 1891-05-25) Arkivbildare/upphov: Boivie, Carl Martin (Pastorsadjunkt, Väse församling) (1807 – 1851)

Förvaras: Värmlandsarkiv (depå: Arkivcentrum Värmland)
1,2425946

19. Volym
Allmän anmärkning: I. 1. Brev till J.C. Garneij från: Benct Qvist And...
Tid: 1780 – 1805
Tillhör arkiv: Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling
Arkivbildare/upphov: Fryxell, Fredrich (1724 – 1805) Arkivbildare/upphov: Schéele, Frans Adolf von (1795-10-21 – 1863-07-20) Arkivbildare/upphov: Löf, Axel Emanuel (Läroverksadjunkt mm, Kristinehamn) (1880-04-09 – 1951-06-18) Arkivbildare/upphov: Adlersparre, Carl August (Albano) (Skriftställare, greve) (1810 – 1862) Arkivbildare/upphov: Lagerlöf, Magnus (Kyrkoherde, Nyeds församling) (1778 – 1844) Arkivbildare/upphov: Högre allmänna läroverket i Kristinehamn (1850-tal – 1968) Arkivbildare/upphov: Garney, Johan Carl (Övermasmästare) (1740-12-26 – 1808-04-18) Arkivbildare/upphov: Broström, Anders Fredrik (Boktryckare, Kristinehamn) (1835-05-28 – 1915-06-29) Arkivbildare/upphov: Björkman, Peter (Kyrkoherde, Kristinehamn) (1791 – 1854) Arkivbildare/upphov: Fernow, Erik (Teolog, Kristinehamn) (1735-03-04 – 1791-02-05) Arkivbildare/upphov: Wenergrund, Cajsa (Född Fosselius, Kristinehamn) (1752 – 1840-02-15) Arkivbildare/upphov: Haak, Pehr Reinhold (Stadsläkare, Kristinehamn) (1783-07-16 – 1864-02-01) Arkivbildare/upphov: Högvall, Petrus (Kyrkoherde) (1743-05-15 – 1808-03-26) Arkivbildare/upphov: Larsson, Andreas (Kristinehamn) (1820-06-05 – 1880-02-02) Arkivbildare/upphov: Brunius, Carl Georg (1792 – 1869) Arkivbildare/upphov: Frykholm, Magnus (Kyrkoherde, Millesviks socken) (1802-04-02 – 1892-08-15) Arkivbildare/upphov: Bergqvist, Frans (Överstelöjtnant) (1852-02-26 – 1944-08-11) Arkivbildare/upphov: Tegnér, Esaias (Skald, biskop) (1782-11-13 – 1846-11-02) Arkivbildare/upphov: Lignell, Anders (1787-02-11 – 1863-04-13) Arkivbildare/upphov: Hammarin, Johan (Kyrkoherde) (1786 – 1850) Arkivbildare/upphov: Alsterlund, Johan Wilhelm (1821-07-04 – 1891-05-25) Arkivbildare/upphov: Boivie, Carl Martin (Pastorsadjunkt, Väse församling) (1807 – 1851)

Förvaras: Värmlandsarkiv (depå: Arkivcentrum Värmland)
1,2347636

20. Volym
Allmän anmärkning: Knapp - Lewenhaupt: Knapp (1904). Koch, E.H. v (19...
Tid: 1866 – 1912
Tillhör arkiv: Hans Hildebrands arkiv
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,6635655