bild
Volym

[PORTTRÄTT ARKIV]

PORTRÄTTARKIV, 300 SERIEN

Grunddata

ReferenskodSE/R006/VGMU_300-1/K/3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/AYXAyqydycdN8vyLeKz1lv1
ExtraID3
ArkivinstitutionVästergötlands museum

Innehåll

Allmän anmärkningF - K
Fahlman, Johanna Lovisa ( Louise ). f. Jensen, skåderspelerska. f. 1856 - d. 1918. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Falkengren, G. , järnhandlare, Lidköping. f. 1858 - d. 1922. Foto. Ej inv.nr.
Fischer, P.A., klädeshandlare, Lidköping. Foto: W. Dahllöf samt foto på namnteckning. Ej inv.nr.
Fjellstedt, Peter, missionär, religiös författare. f. 1802 - d. 1881. Tryckt. Inv.nr. 46382. Gåva C.O. Fribergs stärbhus. Kort historik 2 blad. ( inkl. beskr. av Fjellstedtska skolan ).
Flach, Johan H. år 1844. Foto: R. Sigsjö år 1975. Inv.nr. A20236 före rest. och A20237 efter rest. 2 st. foto. Ej inv.nr.
Forssell, fru. Foto: R. Sigsjö år 1975. Inv.nr. A20238 före rest.. och A20239 efter rest. 2 st. foto. Ej inv nr.
Forsell, Carl Johan ( John ) Jacob, sångare ( baryton ), operachef. f. 1868 - d. 1941. Tryck 2 st. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Forsell, P.A. bryggeriägare, Hjo. Foto. Inv.nr. 73894. Gåva Forsell 1934.
Forssén, Axel, arkitekt. Foto. Inv.nr. 73890. Gåva Forssén 1934.
Forstén, Rosa Bernhardina. Tryckt. Ej inv.nr.
Forsström, Edvard August, tecknare. f. 1854 - d. 1934. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Franklin, Benjamin, amerikansk författare, naturforskare, statsman. f. 1706 - d. 1790. Tryckt. Inv.nr. 52954. Gåva Jos. Carlsson, Skara 1931. Kort historik 2 blad.
Frans I, kejsare av Österrike. f. 1768 - d. 1835. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Franzén, Frans Michael, biskop, skald. f. 1772 - d. 1847. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 2 blad.
Fredrik I, konung, Sverige, lantgreve av Hessen-Kassel. f. 1676 - 1751. Tryck. Inv.nr. 52954. Gåva Jos. Carlsson, Skara, 1931. F 22b, tryck, ej inv.nr. Kort historik 2 blad.
Friberg, Charles Vilhelm, bildhuggare. f. 1868 - ?. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Friman, Karl, bankdirektör och riksdagsman, Vara. f. 1846 - d. 1928. Foto: J. Bourn, Göteborg. Inv.nr. 84389 c. Gåva gm. R. Lundström 1937.
friberg, sven, kyrkoherde och hans maka Sophie Carlander. Foto: R. Sigsjö 1975. Inv.nr. 46117 / A20235. Gåva C.O. Fribergs stärbhus.
Frozelius, Jonas. Foto. Inv.nr. B21785. Givare ?.
de Frumerie, Agnes Augusta Emilia Eleonora, f. Uddman-Kjellberg, bildhuggarinna. Foto. Inv.nr. 76220. Gåva Agnes de Frumerie, Hindås, 1935. Kort historik 1 blad.
Fåhbraeus, Johan Fredrik, ämbetsman. f. 1796 - d. 1865. Grafik. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gambetta, Léon, fransk politiker. f. 1838 - d. 1882. Tryckt. Gåva Jos. Karlsson, Skara, 1931. Kort historik 1 blad.
Georg IV, konung, England. f. 1762 - d. 1830. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gerlach, fanjunkare. Foto: Olof Erlandsson. Inv.nr. B22000. Gåva Anna Rosell, Dals Rostock, 1977 samt följebrev.
Gernandt, Christian Emanuel, verkst. direktör, Gernandt förlag. f. 1831 - d. 1906. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gilljam, Gustaf Fredrik, skolman, politiker. f. 1832 - d. 1908. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gjoerwell, Carolus C. Bibliothecarius Regius. Tryckt. Inv.nr. 81855. Gåva fröken Ester Bobeck, Skara, 1936.
Grill, Anna Johanna, f. Grill. Tryckt. Inv.nr. 81856. Gåva fr. Ester Bobeck, Skara, 1936.
Gripenstedt, Johan August, friherre, politiker. f. 1813 - d. 1874. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 2 blad.
Gumaelius, Karl Arvid, publicist och politiker. f. 1833 - d. 1908. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gustav I ( Gustav Vasa ) konung, Sverige. f. sannolikt 1496 - d. 1560. Inv.nr. 51444. Litografi. köpt av S . Sterneman, 1930. 2 st tryck Ej inv.nr. Kort historik 7 blad.
Gustav Eriksson Vasa. prins, Sverige. f. 1568 - d. 1607. tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gustav II Adolf, konung, Sverige. f. 1594 - d. 1632. 1 st. tryck. Inv.nr. 52954. Gåva Jos. Carlsson, Skara, 1931. 2 st. tryck. Ej inv.nr. Kort historik 8 blad.
Maria Eleonora av Brandenburg gemål till Gustav II Adolf. f. 1599 - d. 1655. Dotter till Kurfurst J. Sigismund av Brandenburg och Anna av Preussen.
Gustav III, konung, Sverige. f. 1746 - d. 1792. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 7 blad.
Gustav IV Adolf, konung, Sverige. f. 1778 - d. 1837. Tryckt. Ej inv.nr.
b/ Gustav IV Adolf och drottning Fredrika år 1800. Målning av Jonas Forsslund. Originalet i olja i praktvåningen på Gripsholms slott. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 6 blad.
Gyldenstolpe, Anton, Gabriel, F. Greve, militär, politiker. f. 1801 - d. 1857. Tryckt. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gyllenhaal, Lars Herman, friherre, ämbetsman. Foto. Inv.nr. 85257. Gåva L.H. Gyllenhaal 1941. Kort historik 1 blad.
Gyllenhaal, Leonard, militär, etnomolog, f. 1752 - d. 1840. Tryckt. Inv.nr. 85257:d. Gåva L.H. Gyllenhaal 1941. Kort historik 1 blad.
Gyllenhaal, Sophie, f. Palm. Foto av teckning. Inv.nr. 85391:1. Gåva Gerhard Ulrik Holm och maka Augusta Bergqvist 1943.
Gyllenstierna, Kristina. f. 1491 - d. 1559. Sten Sture d.y. gemål. Grafik och akvarell. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Gyllenstierna, Erik, ( af Ulaborg ), friherre, ämbetsman. f. 1602 - d. 1657. Foto av porträtt målat 1640 okänd målare. Förv.plats: Gripsholm. Ej inv.nr. Kort historik 1 blad.
Görtz ( Goertz ), Georg Heinrich, friherre von Schliz, kallad von Görtz, statsman. f. 1668 - d. 1719. Grafik och akvarell. Ej inv.nr. Kort historik 4 blad.
Hadorph, Johan, Riksantikvarie. f. 1630 - d. 1693. Tryckt. Ej inv.nr.
Hagström, Erik, tekniker. f. 1760 - d. 1827. Anlade Älvdalens porfyrverk, deltog i byggandet av Göta kanal och styresman för Avesta bruk. Hagström ansågs en av sin tids förnämsta bruksbyggmästare. Litografi. Inv.nr. 13044.
von Hall, Elisabeth, Skara. Maka till Kapten Hjalmar von Hall. Foto. Ej inv.nr.
Hall, John, d.y., köpman, Göteborg. f. 1771 - d. 1830, blev på äldre dagar original. Tryckt. Ej inv.nr. Mer fakta i arkivförteckning.
Hallén, Andreas, tonsättare, född i Göteborg 1846 - d. 1925. Tryckt. Ej inv.nr.
Hamilton, Gustav David Gilbert, greve, militär, Blomberg, f. 1869 - d. 1947. Foto av tavla målad av Bror Kronstrand. Inv.nr. 34446. Gåva fr. Skara Tidning, Skara, 1927. Mer fakta i arkivförteckningen.
Hamilton, Henning Ludvig Hugo, greve politiker och ämbetsman. f. 1814 - 1886. Tryckt. Ej inv.nr. Mer fakta i arkivförteckningen.
Hansson, Lars, skådespelare, född 1886 - ?. Tryckt. Ej Inv.nr. Var anställd vid Lorensbergsteatern i Göteborg och Dramatiska teatern.
Hedberg, Tor H., Författare. f. 1862 - d. 1931. Tryckt. Ej inv.nr. Mera fakta i arkivförteckningen.
Hedenstierna, Ernst Rudolf Wilhelm. f. 1847 - d.1927. Foto av Tor Bergqvist. Inv.nr 50459. Gåva fr. Skaradjäknen 1930.
Hedqvist, Carl Ivan Engelbert. f. 1880 - ? . Skådespelare, anställd vid stora teatern i Göteborg. Tryckt. Ej inv.nr.
Hermelin, Sven David Alfred, friherre, militär, idrottsorganisatör. f. 1856 - d. 1923. Officer 1876, Överstelöjtnant vid Skånska husarreg. 1907, Överste i armén 1911. Tryckt ( teckning ). Ej inv.nr.
Hernqvist, Peter, veterinär. f. 1726 - d. 1808. Tryckt kopparstick. Inv.nr. 79351 / 53025. Gåva fr. Fru Ida Muhr, Skara, 1931. Mera fakta i arkivförteckningen.
Hierta, Lars, Generalmajor, friherre. f. 1718 - d. 1778. Foto av tavla. Inv.nr. IM 16-88.213, 81/220:5. Kgl. Västgöta regementes officersförenings samling 1962.
Hierta, Lars Johan, Tidningsman, bokförläggare och politiker. f. 1801 - d. 1872. Tryckt. Ej inv.nr. Mer fakta i arkivförteckningen.
Hjort, Rickard, Vara. Foto. Inv.nr. 70.061. Givare ej angivet.
Hjorthén, Erik. Foto. Inv.nr. 73891. Lämnat av personen på fotot, 1934.
Hjortzberg, E.G. Kapten. Tryckt. Ej inv.nr.
Hjulhammar, C.A.M. Vice amiral. Tryckt. Ej inv.nr.
von Hofsten, Gustaf. Foto av tavla. Inv.nr. 73892. Lämnat av personen på fotot, 1934.
Horn, Arvid Bernhard ( af Ekebyholm )., greve och statsman. f. 1664 och - d. 1742. Grafik. Ej inv.nr.
Horn, Henriksson, Henrik ( af Marienborg ), friherre, krigare. f. 1618 - d. 1693. Foto av tavla. Inv.nr. IM 16-88.234 / 81 /220:6. Kgl. Västgöta regementes officerförenings samling 1962. Mera fakta i arkivförteckning.
Hultgren, kemikaliehandlare, Lidköping. Foto. Ej inv.nr.
von Humboldt, Alexander, friherre, naturveteskapsman. f. 1769 - d. 1859. Grafik. Inv.nr. 81857. Gåva fr. Ester Bobeck, Skara, 1936. Mera fakta i arkivförteckningen.
Hwasser, Elise Ebba Charlotta,f. Jacobsson, skådespelerska. f. 1831 - d. 1894. Grafik. Ej inv.nr. Mera fakta i arkivförteckningen.
Hyacinthe Pater ( Loyson, Scharles ), fransk teolog, dominikan, sedan karmelimunk, predikant vid Notre Dame i Paris. f. 1827 - d. 1912. Tryckt. Ej inv.nr.
Hård af Torestorp, Anna, maka till Leonard Gyllenhaal, St. Höberg, Norra Vånga. Foto av miniatyrmålning. Inv.nr. 79.354 / A20.766. Gåva från Fru Ida Muhr f. Hofling, Skara, 1936.
Hägg, Axel Herman, Arkitekt. f. 1835 - d. 1921. Tryckt. Ej inv.nr. Mera fakta i arkivförteckningen.
Händén, Handlanden, Lidköping. Foto. Ej inv.nr.
Högberg, C.J.F., kruthandlare, Lidköping. Foto. Ej inv.nr.
Hedvig Eleonora, drottning, Sverige. f. 1636 - d. 1715. Tryck. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
von Hofsten, Nils Gustaf Erland, zoolog. f. 1881 - ?. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Iverus, G. Rektor, Skara. Foto taget på porträtt i kollegierummet, Skara Läroverk av Sanfrid Welin, 1934. Inv.nr. 73862.
Janson, Ben, Lidköping. Foto. Ej inv.nr.
Jansson, Hans, i Bräcketorp, hemmansägare och politiker. f. 1792 - d. 1854. Grafik. Ej inv.nr. Mera fakta i arkivförteckningen.
Jansson, Peter, i Rösen. Foto. Inv.nr. 82687. Gåva från Godsägare Fr. Norling, Skara, 1936.
Johan III, konung. f. 1537 - d. 1592. Grafik. Ej inv.nr. Mera fakta i arkivförteckningen.
Johansson, Justus, Öttums lantmannaföreningen. Foto. Ej inv.nr.
Johansson, Kurt. Tryckt. Ej inv.nr.
Johansson, Oskar, " Knalle ", Klockaregården, Rångedala. Originalfotografi taget 1893, i Älvborgs läns folkhögskolas samlingar. Kopian av Joh. Jernmark, Herrljunga år 1921. Ej inv.nr.
Johansson, Kristina, Ransäter. Foto från år 1891. Ej inv.nr. ( från S. Welins samlingar ).
Jonason, Aron, Journalist och fotograf. f. 1838 - d. 1914. Grafik. Inv.nr. 17841. Köpt av C.R. Lundberg, Stockholm, 1924. Mera fakta i arkivförteckningen.
Jonsson, Guldsmed, Skara. Foto av oljemålning, målad av konstnär Thornborg år 1939. Inv.nr. A.20.842.
Josephson, Ernst Abraham, Målare och diktare. f. 1851 - d. 1906. Tryckt. Ej inv.nr. Mera fakta i arkivförteckningen.
Karin ( Katarina ) Månsdotter, drottning, Sverige. f. 1550 - d. 1612. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Karl VIII Knutsson ( Bonde ), konung, Sverige. f. troligen 1408 - d. 1470. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 2 blad.
Karl IX, konung, Sverige. f. 1550 - d. 1611. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 4 blad.
Karl X Gustav, konung, Sverige. f. 1622 - d. 1660. Ej inv.nr. 1 st. foto av målning. Inv.nr.IM 16-88253 / 81142:9. Kungl. Västgöta Regementes Officersföreningens samling, 1962. kort historik 4 blad.
Karl X, konung i Frankrike. Charles av Bourbon. f. 1757 - d. 1836. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Karl XI, konung, Sverige, f. 1655 - d. 1697. 1 st. foto, inv.nr. A17772, N F Beerståhl, 1972. 1 st. Foto, inv.nr. IM16-88248 / 81142:5. Foto av oljemålning ( kopia ) kungl. Västgöta Regementes Officerförenings samling 1962. 3 st. Tryck. Ej inv.nr. kort historik 4 blad.
Karl XII, konung, Sverige. f. 1682 - d. 1718. 3 st. Tryck. Ej inv.nr. kort historik 7 blad.
Karl XIII, Konung, Sverige. f. 1748 - d. 1818. 2 st. tryck. 1 st. namnteckning. Ej inv.nr. kort historik 2 blad.
Karl XIV Johan, konung, Sverige. ( Jean Baptiste, Bernadotte ). f. 1763 - d. 1844. 1 st. namnteckning. Ej inv.nr. kort historik 8 blad.
Karl Ludvig, arvprins, Baden, Tyskland. f. 1755 - d. 1801. Tryckt. Inv.nr. 81853. Gåva från fröken Ester Bobeck, Skara, 1936. kort historik 1 blad.
Karlfeldt, Erik Axel, skald. f. 1864 - d. 1931. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Katarina, prinsessa, Sverige. f. 1584 - d. 1638. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Keiller, Alexander, industriledare. f. 1804 - d. 1874. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Koch, Robert, tysk läkare och bakteriolog. f. 1843 - d. 1910. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Kolmodin, Olof, präst och andlig skald, kyrkoherde. f. 1690 - d. 1753. 1 st. namnteckning och sigill. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Kosciuszko, Tadeusz Andrzej Bonawentura, polsk krigare och frihetshjälte. f. 1746 - d. 1817. 1 st. tryck. Inv.nr. 81859. Gåva från Fröken Ester Bobeck, Skara, 1936. kort historik 1 blad.
Kreüger, Johan Henrik, sjömilitär, f. 1782 - d. 1858. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Kristian (Christian eller Christiern ) I, konung i Danmark, Norge, Sverige, f. 1426 - d. 1481. Tryckt. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Kristian IX, konung i Danmark, f. 1818 - d. 1906. Tryck. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.
Kristina, drottning, Sverige, f. 1626 - d. 1689. Tryck. Ej inv.nr. kort historik 4 blad.
Kronlund, Georg Adolf, häradshövding. 1 st. foto av tavla. Deposition av Hembygdsstyrelsen för Skara, 1925. Inv.nr 24194.
Kullman, Nils, präst, kyrkoherde och prost, f. 1690 - d. 1773. Prästvigd 1720, kyrkoherde på Torsö 1732, prost 1766. Foto: Gustafssons ateljé, Mariestad 1944, efter oljemålning i Torsö kyrka. 1 st. foto. Ej inv.nr.
Kylberg, Regina, konstnärinna. 1 st. foto efter äldre fotografi omkr. 1870. Ej inv.nr.
von Königsmarck, Hans Christopher, greve, krigare, f. 1600 - d. 1693. Tryck. Ej inv.nr. kort historik 1 blad.

Kontroll

Skapad2023-03-06 09:51:21
Senast ändrad2023-03-06 09:51:21