bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/85
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tmWsLnPNmacNi4OGzrBQD4
ExtraID85
Datering
u å   (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
BIOGRAFIER:
Abrahamsson, Gustaf, kyrkvärd, Eskilsäter.
Agrell, Sigurd.
Ahlzén, Gunnar, lärare, Torsby.
Aldrin, Richard, lärare, Gräsmark.
Almquist, Anton, disponent, Arvika.
Almquist, Clas, militär.
Almqvist, C.A. red.
Alsterlind, A. lärare, Nedre Ullerud.
Andersson, Charlotta, lärarinna, Beted.
Andersson, Anna Mathilda, lärarinna, Silbodal.
Andersson, Karl, kyrkvärd, Jörn.
Andersson, Axel, häradsdomare, Gillberga.
Andersson, Axel, häradsdomare, Frykerud.
Andersson, Betty, Kisterud, Västra Ämtervik.
Andersson, Anders, nämndeman, Blomskog.
Andersson, Gunnar, lärare, Högerud.
Andersson, C.A. häradsdomare, Segerstad.
Andersson, Ragnar, Rudskoga.
Andersson, Emil, kom.man. Norra Råda.
Andersson, Ragnar, lärare, Dalby.
Andersson, Per, disp. Arvika.
Andersson, Johanna, märkeskvinna, Karlanda.
Andersson, L.J. handl. Kristinehamn.
Andersson, C.G. trädgårdsmästare, Kristinehamn.
Andersson, Aron, nämndeman, Sillerud.
Andersson, Rosarus, kom.man, Töcksfors.
Arvedson, Greta.
Aronsson, Anders, bagare, Kristinehamn.
Anderwall, Nils, lärare, Ekshärad.
Aurelius, Axel, fotograf, Sunne.
Axelson, C.H. von.
Axelsson, Nils, nämndeman, Mossängen.
Berglund, E.G. lärare, Karlstad.
Bergström, K.R. handl. Kristinehamn.
Bergström, Rolf, disp.
Bergendahl, D.G. rådman.
Bergman, C.Fr. bruksägare.
Billman, Bror, militär.
Bengtsson, Rob. Rudskoga, landstingsman.
Bengtsson, Yngve, läkare.
Bengtsson, Klara, barnmorska.
Björkman, Ivar, lärare, Kil.
Björkman, Emma, lärarinna, Sunne.
Björklund, E.G. lärare, Varnum.
Blomqvist, Johan Emil, Ölme, insp.
Bjurström, G.A. sekr.
Blomberg, Otto, kopparslagare.
Blomgren, C.A. målare.
Blomberg, John, syssloman.
Boberg, P. arkitekt.
Bodin, G.A. häradsdomare, Degerfors.
Bodin, Maria.
Bohlinder, Joel, handl. Kristinehamn.
Bohman, Gottfrid, handl. Kristinehamn.
Brandtberg, Axel, kamrer, Kristinehamn.
Bratt, Åke-Gösta.
Braunerhjelm, Gustaf.
Bondesson, Olof, lärare, Lesjöfors.
Boltzius.
Bouvin, C.A. förvaltare.
Borgström, brukspatron, Munkfors.
Broström, Axel.
Broström, Dan.
Broström, A.Fr.
Broström, Lina.
Broström, Sophie.
Broström, Alma, lärarinna, Kristinehamn.
Borg, J.P. militär.
Carlstedt, J. lärare, Kil.
Carlstedt, A.F. direktör.
Charpentier, Wilh. stationsinsp.
Claesson, E. dirigent.
Dahlgren, Ida Johanna, lärarinna, Råda.
Dahlin, Johan, handl. Arvika.
Danielsen, Nils, disp.
Dufvander, Lovisa.
Duhs, Hugo.
Dyrssen, Emma.
Döbeln, Georg von.
Döbeln, J.H. von, bagare, Kristinehamn.
Edgren, Ragnar, lärare, Gräsmark.
Edgren, Henry, lärare, Gräsmark.
Ehrenroth, Gillis, polismästare.
Eklund, Arne, bibliotekarie.
Ehrnlund, Carl, lärare, Grums.
Ekman, Ragnar, godsägare.
Ekman, C.G. handl.
Ehrnholm, J.E. bokbindare.
Elmqvist, Martin, handl. Kristinehamn.
Engström, Nils, ing.
Engblom, Gösta.
Ekström, Carl, kom. man. Visnum.
Eriksson, Hjalmar, läkare.
Eriksson, L.M.
Eriksson, Ebba Matilda, lärarinna, Gillberga.
Eriksson, Efraim, kom.man. Lysvik.
Eriksson, Kristina.
Ericsson, Torsten, disp.
Eriksson, Hjalmar, kom.man. Älvsbacka.
Eriksson, Paul, agronom.
Eriksson, Karl, lärare, Västra Ämtervik.
Ericsson, David, fabrikör, Kristinehamn.
Eriksson, K.A. fabrikör.
Eriksson, Johannes, badmästare, Karlstad.
Eriksson, Valfrid, riksdagsman.
Erlander, Tage.
Falk, Herman, hovjägmästare.
Falkenberg, Ebba.
Fernow, Erik.
Fitinghoff, Laura.
Forslund, Jan, predikant.
Franke, C.J. lärare, Visnum.
Frisk, Karl, nämndeman.
Frisk, E. lärare, Glava.
Frisell, Karl, kakelugnsmakare, Kristinehamn.
Friman, Anton, nämndeman, Västra Ämtervik.
Fryk, Jan Petter, sågverksägare, Sunne.
Frykberg, Helga, Gräsmark.
Frykholm, Fredrik, grosshandl.
Fryxell, K.J.
Fröding. E.G. kolportör.
Gabrielsson, Ad. spelman, Skällsäter.
Gauffin, Einar, rektor.
Geer, Gerard de.
Geijer, Chr. Aug. ing.
Geijer, Maria.
Geijer, Ida.
Geijer, Augusta.
Geijer, Adolf, häradshövding.
Grange, J.G. de la.
Grafström, Ragnar, lärare, Grums.
Grundel, K. A.
Grundel, J.L. redaktör.
Gustafsson, Axel, lärare, Karlskoga.
Göthe, A.I. jägmästare.
Hackwitz, Axel von.
Hager, Ivan, häradsdomare.
Hagander, Johan.
Hagberg, Olof, spelman, Brunskog.
Haglund, Algot, lärare, Visnum.
Hammarström, P.J. byggmästare.
Halvorsen, Lars, bryggare, Säffle.
Hasselblad, Åke.
Hallonquist, Jenny, lärarinna, Karlstad.
Hedin, Nath. handl.
Hedell, Eugén, lärare, Frykerud.
Hedin, Oskar, kopparslagare.
Hellberg, Mauritz.
Hellgren, Otto, lärare, Filipstad.
Hellgren, A.F. militär.
Hedin. A.G. disp.
Henriksson, Arvid, lärare, Frykerud.
Hultkrantz, Sam, godsägare.
Holmberg, John, lärare, Kristinehamn.
Holmberg, Elof, brandchef, Kristinehamn.
Hygrell, C.E. rådman.
Hygrell, Ebba Amanda.
Håkansson, Nils, järndragare.
Högberg, John, missionär.
Högberg, J.R. rektor.
Högberg, Anders, fabrikör.
Högdal, Robert, lärare, Västra Fågelvik.
Höglind, K.J. lärare, Vitsand.
Ivarsson, G.A. kom.man. Arvika.
Jakobsson, Sven, målare, Kristinehamn.
Johansson, Johan, nämndeman, Varnum.
Johansson, Maria, lärarinna, Karlstad.
Johnson, Per, fabrikör, Kristinehamn.
Jonsson, C.J. trädgårdsmästare, Kristinehamn.
Juhlin, A.J. brukspatron.
Jansson, nämndeman, Sunne.
Jansson, Einar, lärare, Sunne.
Janson, Elin, född Broström.
Jansson, Chr. häradsdomare, Nyed.
Jansson, David, lärare, Sunne.
Jansson, K.A. fabrikör, Arvika.
Janzén, Henrik, polis, Karlstad.
Jensen, Chr.
Jonasson, Anna Maria, lärarinna, Holmedal.
Johansson, Herman, nämndeman, Långserud.
Johansson, Johan-Olov.
Johansson, Axel, kom.man.
Johansson, N.E. handl. Gräsmark.
Johansson, Vilhelm, häradsdomare, Östra Ämtervik.
Johansson, Henning, godsägare, Visnums-Kil.
Johansson, Astrid, lärarinna, Skåre.
Jonsson, Per, Velen.
Jonsson, Jonas, björnjägare, Storfors.
Jonsson, Olof, Västra Ämtervik.
Johnsson, Pehr, klockare, Gillberga.
Johnson, Lydius, häradsdomare.
Jonsson, Johan, lärare, Ölme.
Johnsson, L. sjökapten.
Jungblom, Magnus, adjunkt.
Kahn, Nathan, handl. Sunne.
Carlsson, Konrad, förvaltare, Utterbyn.
Carlsson, Lennart, fil.dr.
Karlsson, Maria, lärarinna, Arvika.
Karlsson, Gustaf, lärare, Sunne.
Carlsson, D.J. fabrikör, Kristinehamn.
Karlsson, A.P. kom.man. Visnums-Kil.
Carlson, C.Ol. skeppsredare.
Carlsson, Josefina, hans hustru.
Carlsson, J.E. Grums.
Karlgren, K.J. häradsdomare, Alster.
Kaudern, Walter A. forskningsresande.
Killander, L. bankdirektör.
Karlström, P.A. fabrikör.
Klingenstierna, C.A. militär.
Kruse, Wilhelm, lantmätare.
Krook, Adolf, handl. Kristinehamn.
Kolthoff, Herman.
Koppfält, Nils, möberlsnickare.
Kvist, Sigurd, Kristinehamn.
Kull, Nils, spelman.
Källe, Torsten, ingejör.
Källström, Emil, lärare, Sunne.
Kuylenstierna, G.A. handl. Kristinehamn.
Lagerlöf, Anna, lärarinna.
Lalin, Emma.
Lalin, Gerda.
Lalin, Olof, handl. Kristinehamn.
Lalin, Gustaf, handl Kristinehamn.
Landorf, V.Th.rektor.
Larsson, Jenny, lärarinna, Torsby.
Larsson, Johan, kom man. Ölme.
Larsson, C.E. lärare, Forshaga.
Larsson, Anders Gustaf, handl. Kristinehamn.
Larsson, Anna.
Larsson, E.J. häradsdomare, Sunnemo.
Larsson, Jonas, häradsdomare, Gräsmark.
Larsson, Lars, Berga, Västra Ämtervik.
Larsson, L.J. nämndeman, Väse.
Larsson, Edvard, garvare, Kristinehamn.
Larsson, Magnus, brukspatron.
Larsson, Elsa född Lidström, Kilsby.
Larsson, L.Gust. hem.äg. Ölme.
Larsson, Anders, handl. Kristinehamn.
Larsson, Jonas, riksdagsman.
Persson-Lidén, Lars, lärare, Silbodal.
Lidén, Arvid, landshövding.
Lenk, Torsten.
Lindhagen, Hedvig.
Lindh, Aug.
Lind, Gust. Ad. kronofogde.
Lindén, Anders, bonde, hantverkare, Gillberga.
Lindell, E.J. tullföreståndare.
Lindskoog, Axel, handl. Kristinehamn.
Bengtsson-Liedeman, Erik, kronofogde.
Lidström, E.G. länsman.
Lidström, Anders, landsfiskal.
Lilliehöök, Gösta, militär.
Lilliehöök, C.S. militär.
Lillienau, Gösta.
Lindgren, G.W. scout, Sunne.
Lind, Karl, lärare, Köla.
Lindkvist, H.V.
Lindsjö, Paul, lärare, Slottsbron.
Ljungkvist, Anna, lärarinna, Karlstad.
Lundén, Ernst, disponent.
Lundgren med lådan.
Lundkvist, Joel, lärare, Ransäter.
Lundman, C.G. sjökapten.
Löf, Ax.Em adjunkt.
Löfgren, C.G. militär.
Löthner, Oscar, ingenjör.
Ljungberg, Assarina, lärarinna, Kristinehamn.
Madsén, Lars.
Magnusson, Arthur, kom.man. Brunskog.
Magnusson, Lisa, lärarinna, Sunne.
Magnusson, N.A. kyrkvärd, Västra Ämtervik.
Magnusson, Emanuel, nämndeman, Skived.
Malmstedt, Julia, lärarinna, Karlstad.
Malmquist, Sandro.
Martin, Carl. målare, Kristinehamn.
Mellbin, Martin, häradshövding.
Maskin-Olle, uppfinnare.
Mellby, Anders, lärare.
Mellström, C.J. lärare, Sunne.
Mohn, F.M. godsägare.
Mogren, Adolf, nämndeman, Norra Ny.
Montgomery, Edvard.
Möller, Aksel, ingenjör.
Mörck, Carl, handl. Kristinehamn.
Nerman, Åke.
Nielmark, Ivar, handl. Östra Ämtervik.
Nilsson, Alfred, handl. Ekshärad.
Nilsson, Ola, godsägare.
Nilsson, Nils, bruksägare, riksdagsman.
Nilsson, Albert, nämndeman, Silbodal.
Nilsson, C.F. handl. Kristinehamn.
Nilsson, Gustaf, tornväktare.
Nilsson, K.A. riksdagsman.
Nilsson, Anders, godsägare, Gillberga.
Nilsson, Aug. direktör, Ölme.
Nilsson, Nils, nämndeman, Solberga, Köla.
Norbäck, Joh. klockare, Ekshärad.
Olsson-Norelius, N. lärare, Arvika.
Nordbergs-släkten.
Nordenfelt, Anna.
Nordenfelt, Carl H. borgmästare.
Nordenfelt, Elis, borgmästare.
Nordström, David, lärare, Järnskog.
Nyborg, Gustaf, lärare, Grums.
Nyborg, Anders, lärare, Arvika.
Nyberg, L.W.A. adjunkt.
Nyvall, Gabriel, fabrikör, Kristinehamn.
Nyström, Britta, Västra Ämtervik.
Nyström, Helmer, häradsskrivare.
Nyström, Carl, handl.
Nylander, Axel, kamrer.
Nyquist, G.V. fabrikör.
Odén, Henry.
Odencrants, C.E. häradshövding.
Odencrants, Ida.
Odelfelt, Andreas, bankir.
Olsson, Einar, lärare, Järnskog.
Olsson, Ingeborg Elvira, lärarinna, Holmedal.
Ollson, Emma, ve kvarna.
Olsson, Seffer, Runar.
Olsson, Karl Th. nämndeman, Östra Ämtervik.
Olsson, A.J. kyrkvärd, Töcksmark.
Olsson, Algot, lärare, Långserud.
Olsson, Hedvig, lärarinna, Säffle.
Olsson, K.J. landshövding.
Olsson, K.G. lärare, Deje.
Olsson, Kristina, lärarinna, Sunne.
Olsson, Nils, nämndeman, Västra Ämtervik.
Olsson, N.M. kyrkvärd, Köla.
Olsson, Anton, handl. Kristinehamn.
Olsson, Olof, handl. Kristinehamn.
Olsson, K.J. fabrikör.
Olsson, Per, nämndeman, Ölme.
Olsson, C.O. laggare, By.
Olsson, Olof Emil, riksdagsman.
Paulson, C.M. bankdirektör.
Palm, Theodor, militär.
Pauli, A.V. lärare, Väse.
Persson, Gunnar, gruvfogde.
Persson, B.G.Hagfors.
Persson, Eva Elisabeth, lärarinna, Lekvattnet.
Persson, Nils, riksdagsman.
Persson, Lars, lärare, Gräsmark.
Persson, Jan, fabrikör.
Pehrson, Carl, rektor.
Persson, Per, kom.man. Östmark.
Peterson, A.G. redaktör.
Peterson, Birger, lärare, Ekshärad.
Pettersson, Gerda, lärarinna, Kil.
Pettersson, Oskar, fabrikör.
Petterson, Carl A. konditor.
Pettersson, K.P. Dingelsund.
Petterson, Herman, disponent.
Petersson, C.J. stadsvaktmästare.
Peterson, Jonas, källarmästare.
Proschwitz, A.M. von, häradshövding.
Påhlson, Greta.
Ramström, Joh. lärare, Sunne.
Ranmark, Dagmar, lärarinna, Bro.
Reinholdson, S.J. urmakare.
Renström, Sophie.
Rhodin, Aug.
Rosendahl, Gerda.
Rosen, A.P. von, landshövding.
Robert i Tovere, original.
Rosensvärd, Natalie.
Romell, Axel, kamrer.
Runestam, Karl, rektor.
Ruus, G.A. fanjunkare.
Rülcker, Eugen.
Rülcker, Edvard.
Rudensköld, Torsten.
Rystedt, Folke, konsulent.
Rydfelt, Enok, lärare, Blomskog.
Rydbom, Folke, kamrer,
Rydberg, Erik, kassör.
Rönnfors, Edvard, byggmästare.
Sahlström, Axel L. vågmästare.
Samuelsson, Georg, landsekr.
Sandberg, M.Chr. häradsskrivar.
Sandin, Gustaf, bagare, Sunne.
Sarwe, Wilhelm, missionär.
Sandelin, Jan, lagman.
Schröder, Klas, bankir.
Schröder, Henrik, stationsskrivare, Arvika.
Schotte, Gösta.
Schützer, A.G.
Sikström, S.G. lärare, Kristinehamn.
Sikström, Elin Kristina, lärarinna, Kristinehamn.
Simonsson, Yngve, disp.
Simberg, Fr. Gustaf, godsägare.
Sjökvist, Albert W. lärare, Sunne.
Sjöström, Victor.
Stenbeck, Carl, "Kalle på Udden".
Storjohann, Chr. disp.
Ståhl, Manne.
Sundelius, Karl, lärare, Karlstad.
Sundelin, Olga, lärarinna, Sunnemo.
Sunström, K.J. ingenjör.
Svensson, Torwald, häradsdomare, Årjäng.
Svensson, Emanuel, nämndeman, Sunne.
Söderberg, Axel, häradsskrivare.
Söderholm, K.G. godsägare, Nysund.
Söderlund, Olof, musikdirektör.
Thyberg, Knut, minister.
Thorell, Filip, Millesvik.
Thudin, Karl, P. kamrer.
Tjerneld, Ragnar, dir.
Tåhlin, J. W. dir.
Tågmark, Gustaf, nämndeman.
Unger, Abraham.
Utter, predikant.
Wagner, J.Fr. rådman.
Wadsten, C.A. källarmästare.
Wall, Adolf, direktör.
Wallenström, Axel, bankdirektör.
Wenander, Per, disponent.
Vennerström, Ivar.
Vendel, Valdemar, lektor.
Wennerström, B.C. skomakarmästae.
Welin, Wilhelm, dir.
Werner, Oscar, riksdagsman.
Wermcrantz, C.J. grosshandl.
Wallenström, Ingegärd.
Werner, Gustaf, lärare, Sunnemo.
Westlund, Olof, om sågverk och arbete i Norrland.
Westerlind, Dagmar, lärarinna, Södra Ny.
Westman, Karl, adjunkt.
Westlund, Oskar, Västra Ämtervik.
Westerlund, Jan, båtbyggare.
Wibelius, Olof, landshövding.
Wiberg, Åke.
William-Olsson, Maria.
Wiktorin, Maria, lärarinna, Dalby.
Wikström, J.M. lärare, Brunskog.
Wolff, C.E. jägmästare.
Wolff, Carolina Charlotta Wilhelmina.
Wärme, J.O. byggmästare, Kil.
Wästlund, Olof, byggmästare.
Waerner, Carl, nämndeman, Varnum.
Åberg-släkten.
Åberg. A.J. häradshövding.
Åberg, Emelie.
Åström, P.A. veterinär.
Åldringar.
Äventyr på Dal.
Örtendahl-släkten.
Östlundh, Alfred, nämndeman, Östra Fågelvik.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2024-05-15 09:11:18