bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/89
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oFKwlXppu46JD22wApOJp2
ExtraID89
Datering
u å (Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDNINGSURKLIPP:
BIOGRAFIER:
Adelheim på Rottneros.
Adelsparre, Georg.
Ahrenlöf, Edit, rektor, Göteborg.
Aktuell släktkrönika (Herbert och Elvy Wikström).
Aldrin, Rickard, lärare, Gräsmark.
Alm, Erik, rektor.
Amundsson, P.J. häradsdomare, Likenäs.
Andersson, Albin, snickare, Boda.
Andersson, Anton, vaktmästare, Ed.
Andersson, Anders Gustaf, nämndeman, Storfors.
Andersson, Axel, jordbrukare, Rud.
Andersson, Bengt, jordbrukare, Skillingmark.
Andersson, Arvid, sågverksägare, Stora Kil.
Andersson, Carl Albin, häradsdomare, Segerstad.
Andersson, Erik, fabrikör, Kristinehamn.
Andersson, Karl Gustaf, riksdagsman, Storfors.
Andersson, Olof F. riksdagsman, Högerud.
Andreén, Knut, lärare, Bön.
Anteé, Ante, tillsyningsman, Sysslebäck.
Anfält, Martin, bankkamrer, Hagfors.
Aronsson, Gunnar, lärare, Storfors.
Asker, Emelia, änkefru, Östra Ämtervik.
Austrin, Benkt, godsägare, Väse.
Axheden, Robert, lärare, Kristinehamn.
von Axelson, Hedvig, änkefru.
Behm, L:son, Carl, intendent, Hammarö.
Beckman, Knut O. f. rektor, Molkom.
Berg, Axel E. lärare, Hammarö.
Berger, Amy, änkefru, Äppelviken.
Bergholtz, Oskar, garvare, Mangskog.
Bergström, Fridolv, lärare, Högboda.
Bergqvist, Emma, lärarinna, Filipstad.
Biesért, Lennart, disponent, Lennartsfors.
Björkman, Ivar, lärare, Kil.
Björkstam, Harald, f. lektor, Karlstad.
Boltzius, Olga, Grava.
Boltzius, F.A. undergörare, Grava.
Branzell, Gustaf Adolf, lärare, Torsby.
Bratt, K.A. överste, Stockholm.
Brattström-Stjerne, Solveig, redaktör, Karlstad.
Brodin, Emanuel, Västra Ämtervik.
Bryntesson, John, bruksägare, Svaneholm, Svanskog.
Bygdehistorier om troll och otyg.
Bograng, Sigurd, lektor, Eskilstuna.
Bioprogram: Pappas pojke. En yankee i Oxford.
Carlsson, Carl Miles, brukskamrer, Rottneros.
Carlsson, Erik, kommunalordförande, lärare, Eda.
Carlsson, Valborg, lärarinna, Värmskog.
Cassel, Leif, riksdagsman, Gunnerud, Karlstad.
Christofferson, And. E. f. nämndeman, Västra Fågelvik.
Croné, A.H. lärare, Årjäng.
Dahlberg, J. tandvårdsinspektör, Vänersborg.
Dahlgren, Valdemar, rektor.
Dahlman, Alfrida, änkefru, Västerås.
Danielsson, Christina, disponentfru, Norra Råda.
Duhs, H. bankkamrer, Bromma.
Den sista grevinnan på Apertin.
Det gamla Svitiod.
Det hände mycket av reformer...
Edgren, Hjalmar, lärare, Munkfors.
Edström, William, landstingsman, Stömne.
Ehrenroth, Gillis, polismästare, Karlstad.
Eklund, Arne, bibliotekarie, Umeå.
Eklund, Harald, professor.
Eklund, Ragnar, lektor, Karlstad.
Ekman, Axel, släkt.
Ekman, Gustaf, bankdirektör, Göteborg.
Ekström, Henrik Eberhart, fabrikör, Örebro.
Elinder, Erik, direktör, Stockholm.
Engerström, C.M. provinsialläkare, Storfors.
En originell gravskrift.
En kristinehamnstidning.
Eriksson, Arvid, lärare, Råda.
Eriksson, Elof, direktör, Åtvidaberg.
Eriksson, Erik Abraham, godsägare, Molkom.
Eriksson, Svenning, forstmästare, Södra Ny.
Eriksson, Karl, snickarmästare, Taserud, Arvika.
Ernström, E.W. rektor, Kristinehamn.
Estenberg, Ernst Gotth. Västäng.
Ett märkligt intyg.
Fahlberg, Maria, Göteborg.
Falk, Herman, hovjägmästare, Risäter.
Falk, Ragnar, länsassessor, Vänersborg.
Ferner, Bengt, professor.
Flood, Enok, lärare, Segerstad.
Florell, Sven, lärare, Norra Ny.
Fornander, Olof, platschef, Nykroppa.
Forsgren, Ernst, direktör, Malma gård, Nor.
Frisell, Elin, fru, Värmlands Nysäter.
Frisell, Arvid, civilingenjör, Stockholm.
Frisell, Axel, f. militär, Värmlands Nysäter.
Fridlysning.
Furuskog, Hildur, änkefru, Filipstad.
Frostmark, John, häradshövding, Karlstad.
Frykholm, Anna, fru, Fagerås.
Frykholm, David, hemmansägare, Klaxås.
Frykholm, Lilly, lärarinna, Lund.
Frykholm, Olof, hemmansägare, Frykerud.
Frykman, Nils, lärare, predikant, Sunne.
Från vallpojke i Vitsand till biskop i Amerika (Petter Mattsson).
Fröding, Ragnar, militär, Karlstad.
Frödin, J. Paul, rektor, Karlstad.
För 50 år sedan.
de Geer, Karin, fru, Lesjöfors.
Geijer, Herman, konsul, Karlstad.
Geijer, Georg, bankkassör, Kristinehamn.
Gustafsson, Anna, lärarinna, Bjurtjärn.
Gustafsson, Bernhard, Vålberg.
Gustafsson, Valfrid, (President Gustafsson), Glava.
Gustafsson, Vilhelm, lärare, Kristinehamn.
Gripenberg, Bertil, gästade Värmland.
Gyllensvärd, Marit, fru, Stockholm.
Göthberg, Ivar, överste.
Hagaeus, Åke, lärare, Säffle.
Hagegård, Göran, lärare, Brunsberg.
Hagström, Bengt, lärare.
Hallin, Anna, lärarinna, Avelsbol.
Harder, Ove, direktör, Stockholm.
Hardner, R. distriktsveterinär, Filipstad.
Hasselgren, Johan, lärare, Torsby.
Hedeås, Viktor, hemmansägare, Ransäter.
Hedlund, John, f. lektor, Munkfors.
Helle, Vilhelm, Enskede.
Hemmingsson, Harald, bankkamrer, Sunne.
Hemmingsson, Johan, f. färjkarl, Örebro.
Henriksson, Frideborg, lärarinna, Ullerud.
Hermelin, Olof, smedpojken från Filipstad.
Holmgren, Maria Olivia, f. gästgivare, Vägsjöfors.
Hultkrantz, J. direktör, Lyckås.
Häggström, N.P. lärare, Sysslebäck.
Högberg, Bo, bankdirektör, Sandviken.
Högberg, J.R. agronom, Molkom.
Iderström, Karl, speleman, Vålberg.
Jansson, Gustaf, bruksförvaltare, Karlstad.
Jansson, G.L. rektor, Örebro.
Jansson, Karl Johan, nämndeman, Gustaf Adolf.
Johansson, Alma Augusta, änkefru, Skoghall.
Johansson, Enok, häradsdomare, Botilsäter.
Johansson, Fritz, lantbrukare, Kila.
Johansson, Johanna, fröken, Nykroppa.
Johansson, Vitalis, fabrikör, Klässbol.
Juel, S.A. civilingenjör, Nävekvarn.
Jörn, Gunnar, f. rektor, Ingesund.
Kjellin, Helge, professor, Karlstad.
Kjellin, Sigrid, Stockholm.
Klingberg, Anna, änkefru, Bromma.
Klingenstierna, Axel, generalmajor, Karlstad.
Kolmodin, Nils, lärare, Västerås.
Kolthoff, Carl G. disponent, Sunnemo.
Kolthoff, Karin, fru, Sunnemo.
Kolthoff 350-årig Värmlandssläkt.
Knutsen, Sverre G. godsägare, Ölme.
Källqvist, Erik, lärare, riksdagsman, Kristinehamn.
Kärre, Karl, undervisningsråd, London.
Larsson, Anders Gustaf, nämndeman, Storfors.
Larsson, Gustaf, häradsdomare, Hynboholm.
Larsson, Hugo, fabrikör, Kristinehamn.
Larsson, Hugo Karl, lärare, Åmotfors.
Larsson, Jakop i Lidetorp, bondehövding från Nysund.
Larsson, Johan, f. nämndeman, Lennartsfors.
Larsson, Simon, lärare, Åtorp.
Larsen-Thune, Harald, jägmästare, Torsby.
Lanner, Olga, konstnärska, Stockholm.
Laurell, A. direktör, Stockholm.
Leendets land, operett.
Lenk, Torsten, doktor, Stockholm.
Ljungmark, Hulda, lärarinna, Ransäter.
Lindvall, Henrik, häradshövding, Säffle.
Lillenau, Ingrid, Mässvik.
Lilernberg, Carl, häradshövding, Stockholm.
Lilliehöök, W:son, J. direktör, Brunsberg.
Liljenstolpe-Carlmark, Emilie, "Sola i Karlsta".
Lindqvist, K.G. lärare, Valbo.
Lindow, Erik F. tullstationsföreståndare, Lekvattnet.
Lindh-Velin, Kerstin, direktör, Karlstad.
Lufttrafiken Malmö-Köpenhamn näst störst i Europa.
Lundestam, Helfrid, telef.föreståndare, Årjäng.
Lundholm, Ernst, lektor, Karlstad.
Lundqvist, Daniel, lärare, Munkfors.
Lundqvist, Hilmer, rektor, Hagfors.
Lundgren, Carl, "Lundgren med lådan", Kristinehamn.
Lustigheter i språket.
Lövenholm, G. H. landsfiskal, Torsby.
Löwenheim, Sara Kajsa, grevinna, Apertin, Kil.
Löwestam, Nils Johan, kyrkvärd, Lysvik.
Löfqvist, Helge, bergsingenjör, Filipstad.
Löfgren, John, disponent, Filipstad.
Länsmannens döttrar i Svineberg - en historia från Fryksdalen.
Mattson, Peter, biskop, Amerika.
Matsson, Arne, förrådsförvaltare, Edsvalla.
Mattsson, Ludvig, arkitekt, Arvika.
Mellerby, Simon, lärare, Lakene.
Mellqvist, Johan, f. fabriksarbetare, Lennartsfors.
Morfeldt, Hans, riksdagsman, Eda.
Mor i Vall - ett sekeljubileum.
Mossberg, H. kamrer, Hjortkvarn.
Myhren, Hugo, skogvaktare, Granemo.
Myrén, Paul, kommissionär, Vålberg.
Människor med färg: Biskop Eklund och värmlänningarna. "Gudsbudbärare vid Kils station" när seklet var ungt, Wikstrand, Anders Gustaf. Turkiska räkneord räckte till konversation för Tolén, Anders. "Trilsk" kyrkoherde fin och försynt man. Många frödingsminnen försvann med Anners Jansa i Brunskog.
Nauclér, Karl Martin, f. rådman, Stockholm.
Nilsson, Albert, nämndeman, Kalhyttan.
Nilsson, Anton Julius, hemmansägare, Östra Ämtervik.
Nilsson, Emy, lärarinna, Kristinehamn.
Nilsson, Frida, lärarinna, Gillberga.
Nilsson, Gustaf, talman, landshövding, Kristinehamn och Karlstad.
Nilsson, Heimer, lantbrukare, Skåre.
Nilsson, Holger, direktör, Karlstad.
Nilsson, Hugo, godsägare.
Nilsson, Jenny, möbelhandlande, Arvika.
Nilsson, Johan M. häradsdomare, Karlstad.
Nilsson, L. Joh. landstingsman, Ransäter.
Nilsson, Lars, kommunalordförande, Frykerud.
Nilsson, Olof, lantbrukare, Årjäng.
Nilsson, Oskar, lantbrukare.
Norbäck, Martha, Torsby.
Noreen, C.B. lärare, Kristinehamn.
Norén, Lisa, f.d. lärarinna, Säffle.
Nordenfeldt, H. bruksdisponent, Helsingborg.
Norman, C-E. professor, Lund.
Nordenvall, Nils, Degerfors.
Nordström, David, lärare, Koppom.
Nordström, H.E. riksdagsman, Torsby.
Nordström, John, godsägare, Ölme.
Nyvall, S.J. kolportör, Ölme.
Nyvall, Gustaf, f. fabrikör, Kristinehamn.
Odelius, Erik, lärare, Sunne.
Olsson, Anna, lärarinna, Värmskog.
Olsson, Carl, slöjdlärare, Karlstad.
Olsson, David, landstingsman, Värmlands Nysäter.
Olsson, Johannes, vägmästare, Sunne.
Olsson, Karin, lärarinna, Vitsand.
Olsson, Otto, hemmansägare, Gräsmark.
Olsson, Otto E. lärare, Sunne.
Olsen, Ingeborg, änkefru, Västra Ämtervik.
Oppman, Ernst, lärare, Forshaga.
Oulie, Birger, disponent, Kristianstad.
Pappa Lars och Elis i Taserud oförglömliga i "Värmlänningarna".
Park, Viktor A. landstingsman, Östervallskog.
Parklund, Irma, lärarinna, Östervallskog.
Pettersson, Ernst, orgelfabrikör, Kristinehamn.
Pettersson, Einar, lärare, Stora Kil.
Persson, Jonas, speleman, "Titta på", Norra Ny.
Persson, Ivar, landshövding, Kalmar.
På jakt efter gamla papper (Sven Stolpe).
Pilström, Emil, f. gränsuppsyningsman, Lennartsfors.
Ramberg, Albert, riksdagsman, landstingsordförande, Karlstad.
Rang, Britta, rektor, Uddeholm.
Reinedahl, Ivar, lärare, Grums.
Reinö, Kurt Elof, lärare, Säffle.
Rexed, Bror, professor, Uppsala.
Ros, Erik, polismästare, Stockholm.
Ros, Ellen, änkefru, Årås.
Rosenberg, Gerda, änkefru, Örebro.
Rosendahl, Gerda, Gävle-Stockholm.
Rosensvärd, Magnhild, Lång.
Rundqvist, Nils, disponent, Arvika.
Rune, Fritiof, tillsyningsman, Stockholm.
Russ, Hugo, f. nämndeman, Lennartsfors.
Rulcker, Harry, jägmästare, Arvika.
Rulcker, Aina, änkefru, Arvika.
Räjert, John, lärare, Klässbol.
Sandin, Karl, lärare, Forshaga.
Sandström, Magnus, rektor, Älvsbacka.
Schotte, Gösta, disponent.
af Segerstad, Hård, Fredrik, lektor, Göteborg.
Seffer-Olsson, Ingram, ingenjör, USA.
Sjöqvist, Birgitta, riksdagskandidat, Sunne.
"Skenar-Israel", Karlskoga.
Skog, Olov Valdemar, lärare, Karlstad.
Skogholm, Edvard, kommunalkassör, Gumhöjden.
Smedpojken från Filipstad.
Stolpe, Sven, i högform.
Stolpe, Per, fil.doktor, Karlstad.
Storheden, Karl, f. rektor, Kristinehamn.
Strandman, Heléne, änkefru, Karlstad.
Suhoinen, Pål (intressant släkttavla), Finland.
Sundborg, Fritiof, lärare, Karlstad.
Sundborg, Åke, fil.lic. Uppsala.
Sundelin, Viktor, nämndeman, Nykroppa.
Sundelius, Roger, f.d. landssekreterare, Karlstad.
Sundholm, Martin, lärare, Sunne.
Sundqvist, Anna, Hammarö.
Svartengren, T.V. byråsekreterare, Stockholm.
Svedlund, Axel, ingenjör, Örebro.
Svensson, Gösta, lärare, Munkfors.
Svenskar fann världens rikaste guldbäck.
Söderberg, Axel, häradsskrivare, Sunne.
Tisell, Eva, Stockholm.
Torpe, Nils Wilhelm, agronom, Norsbron.
Ullberg, Gustaf, förvaltare, Skagern.
Ulfenberg, Erik, lärare, Karlstad.
Unger, Ingegärd, diakonissa, Ersta.
Wadman, Harald, Molkom.
Wackerfeldt, J.L. f. nämndeman, Hagfors.
Wallin, Arvid, lärare, Filipstad.
Wessby, Hildur, lärarinna, Norra Råda.
Wennberg, J. Ax. L. godsägare, Väse.
Wennerqvist, Beda, missionär.
Weslien, John, gruvdisponent, Filipstad.
Westerlind, Erik, landshövding, Stockholm.
Westling, Axel, landshövding, Karlstad.
Westlund, Henrik, lärare, Östra Ämtervik.
Wilhelmsson, Anna, lärarinna, Norra Råda.
Vid riksdagen.
Wig, Herbert, kommunalkassör, Gumhöjden.
Wiklund, Carl, rektor, Sunne.
Wiklander, Olov Helmer, Bäckebron.
Wikström, Herbert o Elvy, Stockholm.
Värmlands äldsta invånare bor alla på landsbygden.
Wärme, Olof Jonas, byggmästare, Kil.
Wästlund, David, disponent, Finnebäck.
Waern, Jonas, bruksägare, Erlingsrud, Köla.
Zanden, Per, kriminalkommissarie, Karlstad.
Zetterqvist, Lars, professor, Arvika.
Åleby, Axel, godsägare, Sunne.
Åselius, Erik J. lärare, Karud.
Åstrand, Fredrika Albertina, Grava.
Öhrnell, Hjalmar Isedor, ingenjör, Karlstad.
Öman, Karl, agronom, Kil.
Örtqvist, Johan Emil, rektor, Säffle.
VÄRMLÄNNINGAR I STOCKHOLM:
Eriksson, Teodor, grosshandlare.
Erlander, Tage, statsminister.
Andersson, Carl Albert, stadsfullmäktiges ordförande.
Lagerlöf, Nils, professor.
Werner, Oscar, riksdagsman.
Ros, Erik, polismästare.
Lenk, Torsten, livrustkammaren.
Hellzén, Fritz, bankdirektör.
Berg, Gunnar, direktör, överste.
Görlin, Helga, hovsångare.
Nilsson, Gustaf, talman.
Vahlberg, Magnus, generaldirektör.
Bergström, Sigge, konstnär.
Hedlund, P.E. direktör.
Göthberg, Ivar, överste.
Stenius, Jan Erik, kansliråd.
Magnusson, Nils H. professor.
Westerlind, Erik, statssekreterare.
Berger, Tage, byråchef.
Elinder, Erik, direktör.
Wallentin, Hugo, direktör.
Kördel, Einar, direktör.

Kontroll

Skapad2015-10-09 11:19:15
Senast ändrad2023-01-31 13:39:22