Till F. F. Carlsons ingångna brev. Från allehanda personer.

Brevsamlingar och korrespondens

Avsändare
Avsändare Miller, Jane f. 1822 d. 1902
Pedagog, grundare till Klosterskolan 1855. Gift första gången med Thengberg, Pehr Adrian (d. 1859). Gift andra gången med Norrby, Carl Julius (1831-1918).
Mottagare
Mottagare Carlson, Fredrik Ferdinand f. 1811 d. 1887
Historiker, skolman, statsråd, teologie hedersdoktor, serafimerriddare, professor.
År och antal
År och antal 1863-1878
Anmärkning
Anmärkning 1863 Uppsala, Stockholm; 1865, 1867, 1868 Stockholm; 1875 1877, 1878 Närs prästgård, Gotland; odaterat. Sorterat under Thengberg.
Arkiv
Arkiv Fredrik Ferdinand Carlssons samling. (RA/720312)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel