bild
Serie

Handlingar av skilda slag

Anders Nilssons samlingar (Skogsdala)


ReferenskodTidAnmärkning 
11806 – 1923Förteckning över Sanna och Nils Månssons (A. Nilssons föräldrar) samlade och efterlämnade skrifter.
Almanackor med anteckningar rörande familj och gården Stora Lassaröd 1839, 1859-1860, 1880-1904, 1906, 1908-1910, 1912, 1914-1922. Kronoskattebok för Per Larsson (Sanna Månssons farfar) 1806-09.
 
21826 – 1923"Brevkartong 2".
Privat korrespondens Stora Lassaröd 1826-1921.

"Brevkartong 3".
Else och Per Anderssons skrifter. Religiösa anteckningar av familjen Pehr Andersson 1870-1915.

"Brevkartong 4".
Privatkorrespondens Stora Lassaröd 1869-1923.

"Brevkartong 5".
Privatkorrespondens begravningskort Stora Lassaröd 1877-1922.

"Brevkartong 6".
Privatkorrespondens vykort och bröllopskort Stora Lassaröd 1870-1923.

"Brevkartong 7".
Diverse anteckningar betyg poesi räkningar av A. Nilsson 1868-1920.

"Brevkartong 8". Pansarbåtsföreningen Sofiaföreningen postkvitton 1873-1914. Gratulationskort till Sanna Månsson 1902-1922. Utdrag ur Amerikabrev från Tjörnerödsättlingar tiden efter 1870.
 
31854 – 1920Stora Lassaröd:
Räkenskapsbok 1854-1898. Räkenskapsbok 1879-1880.
Räkenskapsbok 1881-1887.
Verifikationer 1888-1905.
Kassabokskladd 1856-1858.
Kassabok 1861-1864.
Kassabok 1865-1867.
Bokföringsbok 1867-1875.
Mjölkjournaler 1877-1879.
Förteckningsbokkladd 1874-1880.
Förteckningsbok 1902-1905.
Förteckningsbok 1911-1918.
Räkningar Skogsdala 1885-1920.
 
41855 – 1896Nils Månssons efterlämnade papper. 
51874 – 1918Räkenskaper från Hvilans folkhögskola 1878-1880.
Material från Hvilan 1877-1880, 1918.
Utdrag ur tidskriften Förr och Nu 1874.
Anteckningar från skoltiden på Hvilan av A. Nilsson 1879-1880.
Dagboksbilagor av A. Nilsson 1878-1882. Dagbok från Hvila av A. Nilsson 1879-1880. Anteckningar och uppsatser från Hvilan av A. Nilsson 1877-1878.
Anteckningar från skolan av A. Nilsson 1875-1879.
Kristendomslärobok 1868.
Sångbok av Eggelin.
Allmännyttigt Husmagasin.
 
61885 – 1931Ritningar och utkast från A. Nilssons skoltid. Konstslöjd i hemmet 1901.
Fotografiska glasplåtar med avbildningar av skönskrift och släktträd 1931?
Riksdagsmannen Anders Olssons gravvårdsteckningar och fotografier 1889-1890.
Akvarell av Skogsdala av A. Nilsson 1898. "Minne åt morfar" minnestavla av A. Nilsson 1889.
Ritning till en Char a banc av A. Nilsson. Utkast till ett titelblad för boken "Antiquiteter" 1894.
Ritningar av A. Nilsson.
Gratulationskort till A. Nilsson 1885.
Tryckbilder till oljemålade föremål 1929.
 
71880 – 1979Annotationskalendrar Skogsdala 1880, 1882, 1887, 1892-1893, 1900, 1920-1924, 1929, 1934, 1936-1937.
Förfäder från Färs av Sven Johan Nilsson 1979.
Tidningsklipp, 1890-1917.
 
81787 – 1921Brev till A. Nilsson från föräldrarna Nils och Sanna Månsson 1867-1877.
Brev mellan A. Nilsson och Johanna Åkesdotter under deras förlovning 1878-1885.
Brevkladdar av A. Nilssons brev till J. Åkesdotter, 1878-1885.
Brevkladdar av A. Nilssons brev till N. och S. Månsson.
Korrespondens från Hvilan skriven av A. Nilsson 1877-1880.

"Brevkartong 1".
Privatkorrespondens Skogsdala, 1787-1921.
 
91904 – 1908Räkningar Skogsdala 1904-1908.
Hilda Nilssons (A. Nilssons dotter) brevsamling 1905-1908.
Släkthistorisk brevsamling 1905-1908. Privatkorrespondens Skogsdala 1905-1908. Brevsamling innehållande Spjutstorpsaffärerna
(tvist om mark vid Spjutstorps kyrkogård) Biarns brev Nordermans och Holms brev och lokalhistoriska brev 1905-1908.
 
101892 – 1934Brev rörande Skogsdala 1892-1896.
Kopiebok med brev och skrivelser
från Skogsdala 1903-1906.
Nordiska museets förfrågan om ev. köp av det gamla målade skåpet i Skogsdala 1914.
Vykort och inbjudningskort till A. Nilsson. Brevkoncept rörande förmynderskap som A. Nilsson skötte 1896-1901.
Brev rörande Skogsdala 1917-34.
 
111900 – 1915Privatkorrespondens Skogsdala 1900-1909, 1909, 1910, 1911, 1912, 1909-1915.
Sven Gunnarssons brev 1909-1911, 1915. Promemorior 1909-1914.
 
121909 – 1972Register över "Lokal topografi och kartografi" av A. Nilsson 1909.
Bestämmelser angående förfarandet av A. Nilssons enskilda arkiv 1919.
Register över A. Nilssons samling Del 1.
Personregister för släktforskning av A. Nilsson 1929.
Bokförteckning över N. och S. Månssons
samlade skrifter av A. Nilsson 1936.
Register till hela arkivsamlingen sammanställd av Sven Johan Nilsson 1972.
 
131919 – 1931A. Nilssons bestämmelser angående
arkivet 1919.
Kvitton på lånat material från Landsarkivet av
A. Nilsson 1920-1931.
Register över A. Nilssons samling Del 1.
Register över Folkskoleläraren Thomas Henrik Löfgrens efterlämnade papper av A. Nilsson.
 
141857 – 1908Åke Svenssons Spjutstorp (A. Nilssons svärfar) papper 1873-1902.
Brev om Spjutstorpstvisten A. Nilssons brev 1881-1907.
Recept och sjukräkningar från Spjutstorp. Johanna Åkesdotters brev 1878-1880.

Brev rörande Spjutstorpsaffären: Diverse brev. Nils Åkessons (A. Nilssons svåger) brev 1880-1899, 1902-1907.
Per Åkessons (A. Nilssons svåger) brev.
Diverse räkningar 1857-1907.
Brev rörande Åke Svenssons frånfälle 1908. Verifikationer och Nils Månssons begravning 1908.
Inskrivningsbok för Nils Åkesson i armén 1890.
 
151919Bandet "Antiquiteter" innehållande "legala handlingar" av A. Nilsson 1919. 
161890 – 1930Kopior av stamtavlor för A. Nilssons barn av A. Nilsson.
Stamtavlan för Nils Åkessons Eggelsta förfäder av A. Nilsson 1923.
Stamtavlor över Nils och Sanna Månsson av A. Nilsson 1896.
Släktforskning vid och efter Sanna Månssons begravning av A. Nilsson 1923.
Kopior av släktgårdsutredningar rörande:
"Skogsdala släktgård" släktgårdspremiering av N. Nilsson 1930.
Släktgårdsdiplom för Skogsdala.
Anmälan av släktgården Stora Lassaröd av A. Nilsson.
Riksdagsmannen Anders Olssons efterkommande tablå över Stora Lassaröds släkt av A. Nilsson 1890.
Stamtavla över Sanna Månssons släkt av A. Nilsson.
 
171876 – 1922Diverse kladdar till bokföringen Skogsdala 1885-95.
Räkningar Skogsdala 1908-1922.
Hilda Nilssons bröllop (A. Nilssons dotter): Utrustning äktenskaps-, arrende- och salukontakt Skogsdala 1910.
Katalog över biskötseln Stora Lassaröd 1876-1883.
Brandförsäkringsbrev gällande Stora Lassaröd och Skogsdala 1883-90. Räkningar, kvitton och kontraböcker Skogsdala 1883-1903, 1910-1911.
Inventarie- och kassabok Skogsdala 1898.
 
181699 – 1913Papper rörande Spjutstorpsfamiljen Åke Svensson 1902-13.
Handlingar rörande Nils och Per Åkessons sinnessjukdom Spjutstorp 1897-1902.
Hilda Svenssons född Nilsson (A. Nilssons dotter) räkenskaper Spjutstorp 1905-09.
Åke Svenssons kontraböcker Spjutstorp 1874, 1885, 1908, 1910.
Geometrisk karta över Spjutstorps by 1699. Blåkopia av samma karta.
Karta över Åke Svenssons hemman 1868.
Åke Svenssons sterbhus: Åtkomster och inteckningar 1911.
Förteckningar över Spjutstorpsarkivalier.
 
191658 – 1915Spjutstorps kyrkogårdsfråga: Expropriationen, tillträdestid 1911. Stämningsansökan 1911.
Ansökan om expropriationsrätt 1908. Lantmäteri tillställan 1907.
Expropriationen i kyrkostämman 1908. Expropriationen hos Kronofjärdingsman 1908.
Expropriationen i Länsstyrelsen 1907. Förberedelser för expropriationen 1907. Expropriationen: församlingsbeslut 1902-1908.
Bodelningen 1915.
Arvsskifte efter makarna Åke Svensson 1915.
Arkivundersökning av Spjutstorps klyvning av torpjordarna 1875.
Arkivundersökning av enskifte 1824-1928. Arkivundersökning av tidigare utvidgning av jorden 1859-1867.
Arkivundersökning av laga skifte 1866-1868. Arkivundersökning av patronrätten till jorden 1774-1776.
Spjutstorps årshistoria 1658-1900. Arkivundersökningar av skånska jordar 1670-1671.
Geometrisk karta och beskrivning av denna 1699.
Prejudikatsstudier i samband med kyrkogårdsfrågan.
Domkapitlets utslag i kyrkogårdsfrågan 1912.
Register över handlingarna i Spjutstorps kyrkogårdsfråga 1912.
 
201907 – 1913Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Laga skifte i Ägodelningsrätten 1908. Rågångstvist 1912.
Preventiv hos Häradsrätten nyttjanderättsin-
teckning 1911.
Preventiv avsöndring i servitut 1911.
Preventiv hos Häradsrätten vilande lagfart i avsöndringarna avslås 1912.
Expropriationen i Hovrätten 1913.
Expropriationen i Häradsrätten 1912. Expropriationen i Hovrätten anmälan mot domarna 1912.
Expropriationen i Hovrätten mellan kommande parters besvär 1912. Expropriationen hos konungen 1912. Expropriationen nämnd tillsättes 1911. Lösensummans deponering hos Länsstyrelsen 1912.
 
211907 – 1913Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Laga vägdelning i Spjutstorp och Hedeberga byar.
Besvär över stämningen hos konungen. Kommunala tvisterna i Länsstyrelsen 1913.
Kommunala tvisterna hos konungen 1910. Kommunala tvisterna i Kammarkollegium 1908.
Avdikning i ån 1909.
Avdikningsåtgärder och församlingsbeslut 1903.
Avdikningsåtgärder av jordägare Åke Svensson 1908.
Avdikningsåtgärder nekande beslut 1908. Anmälan mot kyrkogårdsvattnet till Medicinalstyrelsen 1910.
Anmälan hos
Justitieombudsmannen 1911.
Åtalsmålet hos konungen och A. Nilssons besvär 1910.
Expropriationen hos konungen och fastställelse å 1868 års skifte 1911.
Åtalsmålet hos hovrätten 1910. Expropriationen i Länsstyrelsen 1913.
Laga skifte hos konungen.
Tvist om undantag av mark och delningsgrund 1913.
Expropriationen skiftets slutskede 1913.
 
221907 – 1915Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Anmälan hos Överexekutor "Länspolisen främjar brottslig handling" 1913.
Fridlysning av ägorna 1912.
Anmälan till JO mot Länsstyrelsen i Häradsrätten.
Olaga fastställelse över lagfart åt församlingen av egendom 1913.
Anmälan till visitator prosten Malm över förlikningsförslaget 1909.
Mantalskrivning med Spjutstorp anteckning av nya fastighetsägare.
Kyrkoherde Dahl protesterar förgäves 1915. Testamentsdelgivningen av Spjutstorp 1915. Nils Åkessons myndighetsansökan i Häradsrätten 1915.
Simonssons förmyndarklander i Häradsrätten mot 1914 års räkenskaper 1915.
Simonssons förmyndarklander i Häradsrätten mot 1911 års räkenskaper 1912-15.
Kassakvitton 1909-10.
Kassakvitton 1911.
Kassakvitton 1912.
Korrespondens och verifikationer 1903-1908. Korrespondens 1909-1911.
Korrespondens 1912.
Åtal nr 2 i Häradsrätten "Åverkan å murarbetet" 1913-1914.
Korrespondens 1910-1915.
 
231907 – 1915Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Om egenmäktigt murbygge 1915.
Högsta domstolens utslag 1915.
Konungens dom 1915.
Exekutorialmål och församlingskravet i åverkansfrågan 1915.
Hos Häradsrätten lagfart och Karna Nilssons arvskifte 1915.
Expropriationsskifte hos Länsstyrelsen 1914.
Illustration av kyrkogårdshistorien 1914.
Anmälan mot ordningsmakten hos Länsstyrelsen - hos konungen 1914. Ansökning till Häradsrätten 1914.
Utsökning av originalhandlingarna kyrkogårdsmålet hos Länsstyrelsen 1914.
Genstämningsåtal för inkräktning m.m. i
Häradsrätten 1913.
Åtal nr 2 hos konungen "Åverkan å murarbetet" 1915.
Åtal nr 2 i Hovrätten
"Åverkan å murarbetet" 1914.
 
241913 – 1916Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Lokal över sanitär reglering i Häradsrätten 1916.
Bevisning i kyrkogårdsmålet i Hammenhög 1913.
Ansökan om sanitetsfrågan hos Medicinalstyrelsen 1916.
Hos Domkapitlet 1916.
Redovisningskrav mot Hälsonämnden över Kyrkogårdsnämnden i Länsstyrelsen 1916.
Hos Biskopsämbetet 1916.
Hos Justitiekanslern 1916.
Kyrkogårdsregleringen 1915.
Hos Domkapitlet över Länsstyrelsen om kvarstad och exekutionsmål 1915. Korrespondens 1913-1915.
Hos Domkapitlet 1916.
Korrespondens 1915.
Hos Länsstyrelsen och påminnelser till kyrkostämman 1915.
Hos Länsstyrelsen och besvär över kyrkorådsbeslutet 1915. Kyrkogårdsdikningen hos Länsstyrelsen 1915.
Hos Länsstyrelsen och Spjutstorps kyrkostämma 1915.
Granholms kommission 1915.
Åhmans kommission 1915.
Konungens utslag och förklaring till dom 1915.
 
251773 – 1917Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Kyrkopatronatets införsel i Spjutstorp 1773. Patronatets jordrefning m.fl. handlingar 1917. Bilägg till besvär och wademål i Hovrätten 1917.
Bevisning i Häradsrätt till wademål i Hovrätt. Kammarkollegium och kyrkogårdens jordregistrering 1917.
Bevisning i Häradsrätt till wademål i Hovrätt 1917.
Församlingens inlämnade talan om dikning 1911-1913.
Korrespondens 1917.
Arkivundersökning i Domkapitlet 1916. Anmälan till Kammarkollegium mot jordregistreringen 1914-1917.
Lagfartsklander i Häradsrätten 1917. Koncepträkning 1912.
Arkivundersökning angående Mensalnaturen och murbeteslandgillet 1917. Jordregistreringsärendet i Kammarkollegium 1917.
Kyrkorådstvister 1916.
Lokal över sanitär reglering i Häradsrätten 1917.
 
261913 – 1921Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Anmälan till Nedre justitierevisionen 1917. Anmälan till Nedre justitierevisionen 1920. Verifikationer angående skifte å Spjutstorp nr 10 1917.
Skifteshandlingar 1913.
Anmälan till Kammarkollegium 1918.
Brev till Edvard Nilsson (A. Nilssons son) Skogsdala från Justitierevisionen 1921.
 
271568 – 1921Spjutstorps kyrkogårdsfråga:
Skrivelser till konungen 1912-1918.
Domkapitlet skrivelser och protokoll 1912-1914.
Utdrag ur domboken 1914.
Skrivelse till Hovrätten i Malmö 1914. Bestämmelser för Spjutstorp självägande bönder 1568, 1631 och 1713.
Jordregistreringen och memorialer till Herr Christoffersson 1917.
Mantalsskrivning 1917.
Diverse brev och skrivelser rörande kyrko-
gårdsfrågan 1910-1917.
Arkivforskning rörande kyrkogårdsfrågan 1907.
Anmälan om vigningsförbud och rättelse i kyrkogårdsutvidgningen 1916-1921.
Brev till och från Häradsskrivaren 1917. Spjutstorps kyrkostämma 1899 och 1913. Taxeringslängd över Spjutstorps socken 1914.
Utredningshandlingar till Hovrätten 1918.
Diverse lokalhistoria och utredningar 1918. Utdrag ur hemmansköpen i Kristianstads län 1912.
Beskrivning av Spjutstorps gamla allmoge kyrka 1918.
Generallantmäterikontorets konstaterande över kyrkotomten 1918.
 
281889 – 1919Boutredning för familjen Lundgrens i Vanstad räkning av A. Nilsson 1889, 1910-1919. 
291857 – 1919Utredning angående överfallet på A. Nilsson av C.H. Amilon i Everöd 1919.
Kronomålet mot Gösta Nilsson i Vanstad 1866, 1915-1918.
Boutredning för Lundgrens räkning 1910-1915.
Handlingar om tomtdelning i Vanstad 1919, 1857, 1867-1868, 1917-1919.
 
301909 – 1929Brev till A. Nilsson från en mentalsjuk flicka vid namn Sofia Mårtensson i Simrishamn 1909.
Handlingar rörande A. Nilssons
sinnessjukdom och internering 1920-29.
 
311916Kameral-, personal- och lokalregister av A. Nilsson.
Vägledande förteckning vid person- och släktforskning i landsarkivet i Lund av A. Nilsson 1916.
 
321880 – 1893Lokalhistoriska samlingar band I innehåller register över innehållet som sträcker sig från 1332 till 1809, gjord av A. Nilsson 1880-1893. 
331818 – 1933Lokalhistoriska samlingar band III innehåller register över innehållet som sträcker sig från 1332-1900.
Annotationskalendrar Skogsdala 1918-1919, 1930-1933.
 
341854 – 1929Lars Perssons himmelsbrev 1854.
Alfabetiskt upplagd kyrkobok över Onslunda Församling 1927.
Stambok över Ella och Per Persson Gärsnäs 1925.
Stamtavla över Magnus Persson-Hansson Gladsax 1905.
Stambok över släkten Grisèn 1929. Stamboksbelägg 1924.
Stamtavla över Hultberg 1924.
Stamtavla över Lundberg 1923.
Gårds- och släktregister under adelsväldets sista tidevarv taget från Mellby-Hvitaby kyrkoarkiv 1920.
Register över födda, vigda och döda i Mellby-Hvitaby församling 1701-1714.
 
351917 – 1971Forskning rörande släkten Zaff 1918. Skånska riksdagsmän 1660-1907. Handlingar rörande saknade volymer om släkten Zaff 1954, 1970-1971.
Stamtavlor över riksdagsmännen Nils Månsson Skumparp och Mårten Trulsson Starrarp 1935.
Släktforskning av Liljeqvist 1916.
Bokkatalog från 1905. Mantalslängder 1709-1891.
Fotografiska glasplåtar föreställande A. Nilsson.
 
361832 – 1975Östskånsk bygdeforskning 1924.
Västskånsk bygdeforskning 1928.
"Tusen års anor Joar Blå - Britta Frank" släkthistorisk studie 1926.
Anteckningar ur kyrkoböcker och bouppteckningar rör. bl.a. målaren Joakim Ludvig Bauer 1916.
Philip Engfeldts släktforskning 1900. Stamtavlebiläggen brev och anteckningar 1927.
Släktforskning rörande bl.a. Jöns Pålsson Anderslöv 1928-1932.
Löderups gravminnen släkthistoriska bidrag till familjens genealogi 1926-1929.
Karl Larssons släktforskning rörande Hörjesläkten 1975.
Biskop Edvard Rodhes stamtavla 1925. Stamtavlor och släktutredningar 1926-1932. Genealogi brev och släktutredningar 1906-1928.
Prästbetyg 1832-1905.
 
371926 – 1931Släktgårdsinventeringar 1930-1932.
Släktgårdspremieringen 1930. Släktgårdsinventeringens facit. Sammandrag och register 1930. Släktgårdsinventering över Borrby 1930. Släktgårdsinventeringar över Skåne 1930-1931.
Släktgårdsinventering Kyrkheddinge 1930. Den äldsta skånska släktgården 1926. Premieringsprojekt och släktgårdsprotokoll
1930.
J.U.F.-bladet släktgårdsnummer nr 22 1930.
 
381912Kåseholmsarkivet (familjen Hintze) innehållande material 1650-1900, 1912. 
391854 – 1912Handlingar om Ifla yttergård 1865-1873. Småländska hypotekspapper 1886. Kåseholmsarkivet 1856-1972.
Hintzes med kyrkoherde Ströberg och major Aschan gemensam kreditivborgen för Anna Ströberg Växjö 1890-1891.
Kåseholmsarkivet 1854-1912.
Kåseholms historia 1900.
Fotografier från Kåseholms säteri.
 
401805 – 1917Handlingar i mål emellan Patronen
Bror Hintze på Kåseholm samt Mårten Olsson m.fl. i Tryde angående underhåll av väg 1805-1890.
Kåseholmsarkivet innehåller bla. register gjort av Gustaf Hintze och Folke Grönvall 1891, 1805-1904.
Herrestads gravitationsbevis 1916-1917. Ingelstads gravitationsbevis 1916-1917.
Färs gravitationsbevis 1916-1917.
Herrestads taxeringsbevis 1916-1917. Ingelstads taxeringsbevis 1916-1917.
Färs taxeringsbevis 1916-1917.
Björkeröd nr 2 1916-1917.
Stora Askerröd nr 1-2. 1916-1917.
Tvångsrealisationen av Kåseholm 1891.
 
411815 – 1892Vanstatorp (familjen Hintze) 1815-1882.
Karta över ägorna till Vanstatorps herrgård 1892.
 
421672 – 1918Handlingar rörande familjerna Hack Normand Johan Urne och Rosenkrantz 1672-1918.
Esperöds gårdsarkiv 1850-1910 registret upprättat 1912.
 
431867 – 1917Handlingar rörande familjen Hintze 1867-1894.
Handlingar rörande Berman 1916-1917.
 
441876 – 1877Handlingar rörande familjen Hintze 1876-1877. 
451748 – 1865Simonsonska familjepapperna:
Brännvinsarrende över Helsingborgs skola 1748-1841.
Räkenskaper 1837-1844.
Räkenskaper av Mårten Nilsson 1854-1857.
Fattigutdelningen av tolfte penningar i Vanstad socken 1819-1829.
Kontrabok 1828-1834.
Annotationskalender över prosten Simonsons privatskola i Vanstad 1860. Bokkatalog av prosten Simonson 1830. Skrivövningar gjorda av Charles Löfmark 1864-1865.
Skrivövningar.
Kristendomskunskap frågor och svar 1864. Klockarens uppbördsbok över Vanstad och Tolånga församlingar 1800-1820.
Register över de vilda örter som växer i Vanstad socken.
 
461837 – 1875Simonska familjepapperna:
Nothäften.
Hemläxor för barnen i folkskolor 1868 och 1874.
Frågor och svar rörande Salighetens Grund av Anders Hylander 1848.
Samling av skrivna visor och dikter av Anders Månsson 1873-1875.
Anteckningar ur "Kröningssvärds Naturalhistoria".
Kristendomsbok med frågor och svar.
Ritbok av Persson 1842.
Katekesfrågor.
Skrivbok av Carl Hjelmberg 1852.
Skrivbok av Jöns Persson 1855.
Skrivbok av Johan Frithjoff Rander 1856. Skrivbok av Anders Nilsson, 1857.
Skrivbok av Christina Emanuelsdotter 1857. Matematiklärobok "Tabellen 13" bokstäver som används vid skolundervisning 1837 och 1866.
"Bidrag till Sveriges officiella statistik jordbruk och boskapsskötsel" Malmöhus län 1871 och 1896.
"Reglemente för Nya Brandstodsföreningen inom Färs och Frosta härader" 1879. Välskrivningsbok i engelska av Johan Broomé 1896.
 
471816 – 1877Simonsonska familjepapperna:
Brev till Simon Simonsson 1836-1859.
Brev till Simon Simonsson 1860-1877.
Karta över Sverige och Norge 1816.
 
481852 – 1920Folkskoleläraren Thomas Henrik Löfgrens handlingar 1852-1896.
Löfgrens efterlämnade papper 1912.
Murare Thomas Löfgrens dagbok 1872. Kamrer N.G. Löfgrens familjekrönika 1852-1920.
 
491880 – 1916Beata Löfgrens räkenskaper 1911-1915.
Jur stud William Malms (Beata Löfgrens hyresgäst) papper och fotografier 1905-1916.
Kassabok förd av William Malm 1909-1913. Dikter och brev av A.F. Baeckström (inneboende hos Beata Löfgren) 1908-1911. Beata Löfgrens brev och vykortsamling och fotografier 1880-1916.
 
501873 – 1929Målaren Nils Ellerströms brevsamling 1879-1927.
Ellerströms släktbok av A. Nilsson 1926. Ellerströms räkenskaper och telegram 1915-1929.
Nils Ellerströms begravning 1929.
Ellerströms tidningsprenumerationer 1873-1900.
Ellerströms album för ritningar 1876.
Dagbok från Nils Ellerströms Amerikaresa 1882.
 
51Vykortsalbum tillhörande Nils Ellerströms samling.
Fotografialbum.
 
521899Förslag till vägomläggning Hedvigsdal-Kåseberga 1899.
Volymen ej påträffad 2010.
 
531847 – 1929Räkenskaper protokoll och familjepapper tillhörande Ellerström 1847-1922.
Ellerströms boutredning 1929. Anteckningsböcker av Nils Ellerström 1878-1927.
 
541754 – 1823Måns Bromans efterlämnade papper med register 1762-1823.
Avskedspass för ryttaren Lars Broman 1754. Vanstads församlings skolordning 1777.
Hymn av Måns Broman 1789.
Kungl. Maj:ts plakat 1792.
Texter på den allmänna Jubelfesten 1793.
 
551823 – 1890Magnus Åkessons efterlämnade handlingar 1823-1890. 
561852 – 1887Magnus Åkessons efterlämnade handlingar 1852-1887. 
571817 – 1904Håkan Rosenqvist efterlämnade handlingar 1817-1904. 
581881 – 1915Diverse handlingar rörande boutredningar av A. Nilsson 1901-1915.
Göran Nilssons boutredning 1915.
Per Anderssons Brösarp boutredning 1914. Lars Jönssons bouppteckning (Vanstatorp) 1912-1913.
Anders och Johanna Nilssons (Vanstatorp) bouppteckning 1912.
Smeden Magnus Sjögrens boutredning 1912.
Boel Nilssons boutredning 1912.
Ingar Persdotters boutredning 1911.
Jöns Hanssons boutredning 1910-1911.
Johan Lindströms bouppteckning 1910.
Smeden Trued Svenssons boutredning 1909.
Elna Hansson Kulles boutredning 1909. Wollmans boutredning 1909.
Handlingar från Jöns Göranssons dödsbo 1906-1907.
Karna Nilsdotters (A. Nilssons syster) boutredning 1905-1906.
Per Anderssons dödsbohandlingar 1900-1908.
Håkan och Sanna Larssons boutredning 1908.
Karna Jönsdotters boutredning 1909.
Jöns Jönssons (Kåseholm) boutredning 1907.
Hanna Gummas boutredning 1906. Skräddaren Nils Svenssons boutredning 1904.
Skräddaren Per Jönssons boutredning 1903. Bengta Bengtssons boutredning 1901.
Per Jönssons boutredning 1895.
Per Tjörnings boutredning 1895-1898.
Nils Anders Nilssons boutredning 1894. Märta Kronvalls boutredning 1887.
Hanna Olssons boutredning 1895.
Anna Bengtssons boutredning 1891-1892. Kersti Håkansdotters boutredning 1881. Diverse handlingar rörande boutredningar 1905-1909. (Boutredningarna är huvudsakligen från Vanstad socken).
 
591852 – 1913Nils Olssons boskillnadsmål 1907-09. Nils Olssons boutredningsmål vid Ystads Rådhusrätt 1909.
Olaga disposition av Nils Olssons oskiftade bo 1905-1913.
Handlingar rörande Nils Olssons arvskifte 1905-1910.
Handlingar rörande Mårten Olssons arvskifte 1852-1913.
Förvaltningen av Mårten Olssons dödsbo 1907-1913.
Mårten Olssons bouppteckning 1907. Diverse fullmakter och säkerhetshandlingar rörande bröderna Nils och Mårten Olssons affärer 1905-1909.
Nils Olssons rättegång om överenskommelsen av försäljning av nr 1 Vanstatorp 1905.
Åtkomsterna till nr 1 Vanstatorp som överlämnades vid uppgörelsen till köparen Anders Jönsson Dahl 1910.
Ola Mårtenssons bouppteckning 1905.
 
601894 – 1908Smedmästaren August Landqvists Vanstatorp boutredning 1908.
Landqvists räkenskaper 1894-1998. Verifikationer till Jöns Perssons boutredning 1903.
Verifikationer och koncepter om Hanna
Perssons boutredning 1903-1904.
 
611837 – 1897Arvid Tueszonz Gladsax efterlämnade papper 1852-1871.
Tueszonz efterlämnade papper 1870-1897. Tueszonz efterlämnade papper 1837-1896. Fyrtals- och uppbördslängder för Gladsax 1866-1897.
 
621876 – 1896Arvid Tueszonz efterlämnade papper 1876-1896. 
631877 – 1923Jöns Hanssons Örneberga efter-
lämnade papper 1877-1918.
Östskånsk genealogi bygde- och släktforskning av A. Nilsson 1920-1923.
Brev och fotografier till Maria Persson USA 1901-1908.
 
641830 – 1930Bok över uppskattningstabeller för skiftesförrättningar 1855.
"Peter Wieselgren: En levnadsteckning" av Sigfrid Wieselgren 1900.
"Lifvet i de Indiska byarna" av T.B. Pandian 1898.
"Våra folkminnen" av C.W. von Sydow 1919. "Peter Wieselgren - En lefnadsbild" av W. Rudin 1910.
Skånska Kyrkolandgillenas avskrivning 1908.
"Utredning rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohuslän" av Gabriel Thulin 1901.
Diverse trycksaker 1830-1930.
Diverse trycksaker 1840-70-talet.
 
651901 – 1904Tidningsklipp ur Leslie's Weekly och Allers Familje-Journal 1901-1904. 
661930 – 1934Album över Anna och Charles Lindberghs Sverigebesök 1930.
Lindberghs Atlantflygning 1931.
Kulturkrönika tidningsklipp 1934.
 
671909 – 1930Tidningsklipp rörande personalier 1909-1928.
Tidningsklipp rörande bygdeforskning 1920-1928.
Tidningsklipp rörande Skogsdalasläkten 1930.
Tidningsklipp rörande Skånelands blivande historia 1928.
 
681909 – 1936Program och tidningsklipp rörande hembygskurserna i Simrishamn 1909. Tidningsklipp 1913-1936. 
691905 – 1930Lindhes konkurs 1907-1908.
Frisinnade Landsföreningens korrespondens 1905-1913.
Den lokala verksamheten för Landsföreningen i Färs härad 1907-1914. Vanstads Valmansförenings handlingar 1910-1919.
Meddelanden från Riksförbundet för Sveriges Försvar 1930.
Landsföreningens landstingsval 1910-1918. Färs frisinnade Valmansförening och valrörelse 1919.
 
701898 – 1918"Försvarsfrågan En handledning" av Svensk Tidskrifts redaktion 1914.
"Allmän rösträtt och proportionella val" av Emil Svensén 1902.
"Tal i försvarsfrågan" av Karl Staaff 1914. Småskrifter i försvarspolitiska frågor 1907-1918.
Politiska pamfletter 1911-1918.
Det nya partitidevarvet och rösträttsfrågan 1898-1914.
 
711811 – 1919Karta över Gladsax med omgivningar av A. Nilsson.
Fotografier.
Dikter och visor 1902-1914.
Läraren Jöns Swans Gummarp avskrift av "Hela werlden frögdens Herre" 1918. Familjehandlingar tillhörande A. Nilsson 1853-1919.
Bondekriget 1811 och Tullbergska bondeupproret 1860-1870, 1811 och 1860-1870. Handlingar rörande Mårten Nilsson i Östra Björkeröd 1811-1848.
Brev till A. Nilsson från Anna och Amelie Wahlin USA 1911.
Handlingar rörande Selma Nilsson (A. Nilssons dotter) 1897-1910.
Handlingar rörande kommunala uppdrag o.d. av A. Nilsson 1900-1913.
Utdelning över Vanstad prästväg 1860. Handlingar rörande J.M. och Elna Löfgren 1830-1902.
 
721911 – 1912Lokalhistoriska samlingar, band VI innehåller register över innehållet som sträcker sig från 1314 till 1676, 1911-1912. 
731740 – 1914Mårten Nilssons Björkeröd efterlämnade papper 1740-1872.
Biljetter till olika färdmedel 1811-1914.
Gamla hemmanshandlingar till Tryde nr 21, 1914.
Räkningar och kvitton att användas till den antikvariska forskningen av A. Nilsson, 1914.
Tidningsklipp om Jubileumet för Lantbruksmötet 1914.
Dokument rörande Lantbruksmötets utställning i Malmö 1914.
 
741909 – 1932Hembygdsforskning, föredrag och kurser 1909.
Diverse kladdar, koncept m.m. till hostoriker, tidningsartiklar o.d. av A. Nilsson 1909-1921. Bidrag till hembygdens historia. Färs Domsaga och häradsnämnd 1932.
A. Nilssons lånekvitton på arkivaler från UB och Landsarkivet 1910-1932.
 
751863 – 1919Gladsax och Tomarps kommunala arkiv 1863-1919. 
761727 – 1916Skiftet på Vanstatorp 1914.
Handlingar rörande telefonanläggningen på Skogsdala 1907-1918.
Laga skifte å Askeröds by och gård 1866. Handlingar rörande Tolånga, Eggelstad och Näsby mossar 1903-1916.
Röddinge mjölkleverantörer i Äsperöds mejeri 1900.
Utdrag av karta över Röddinge kyrkoby 1760.
Kartläggning av arrendehemmanet Ekeborg 1911.
Kartor över Afrika, Asien, Europa och Skåne, ritade av Lars Persson Vanstad 1868-1869. Skiss av kistemålning 1811.
Kartor över Vanstad socken 1825-1897. Kartor över Röddinge, Äsperöd och Tryde 1806-1911.
Diverse kartkopior.
Byggnadsritningar av A. Nilsson.
Kartor över Vanstad socken 1832-1836.
Karta över Björkeröds skogar och utmarker 1727.
Diverse kartor över Vanstad 1807-1909.
 
771872 – 1919Kolgruvepapper för Lövestad 1872.
Vanstads Elektricitetskommittés handlingar 1913.
Egendomshandlingar rörande Vanstad nr 28, 1919.
Handlingar rörande diverse väg- och dikningsföretag 1902-1915.
 
781919Färs härads vägdelning 1919. 
791881 – 1918Handlingar rörande Esperöds vattenavledningsföretag 1881-1918. 
801881 – 1918Handlingar rörande Esperöds vattenavledningsföretag 1881-1918. 
811864 – 1908Förmyndarskapsbok för Vanstad kommun 1900-1903.
Förmyndarskapsräkningar Vanstad 1900-1907.
Översikt över förmyndarskap inom Vanstad socken 1896.
Förteckning över förmyndarskap inom Vanstad socken 1864-1872.
Granskning av förmyndarskapsräkningar m.m. 1898-1907.
 
821884 – 1893Förmyndarskapsräkningar Vanstad 1884-1893.
Förmyndarskapsbok för Vanstad socken 1884-1893.
 
831894 – 1912Förmyndarskapsbok för Vanstad socken 1894-1899.
Förmyndarskapsräkningar Vanstad 1894-1899.
 
841912 – 1918Förmyndarskapsbok för Vanstad kommun 1912-1915.
Förmyndarskapsräkningar Vanstad 1912-1917.
 
851871 – 1914Pastors tiondeuppbörd enligt 1871 års fastighetstaxering 1908-1909.
Fyrktalslängder för Vanstad socken 1865-1885.
Koncepter till pastoraluppbörden Vanstad 1907.
Pastoraluppbörden Vanstad 1901.
Pastoraluppbörden Vanstad 1907-1908. Koncepter till pastoraluppbörden Vanstad 1908.
Koncepter till pastoraluppbörden
Vanstad 1909.
Koncepter till pastoraluppbörden Vanstad 1910.
Koncepter till pastoraluppbörden Vanstad 1911.
Koncepter till pastoraluppbörden Vanstad 1912.
Koncepter till pastoraluppbörden Vanstad 1913.
Pastoraluppbörden Vanstad 1908-1909. Pastoraluppbörden Vanstad 1909-1910. Pastoraluppbörden Vanstad 1910-1911.
Pastoraluppbörden Vanstad 1911-1912. Pastoraluppbörden Vanstad 1912-1913.
Pastoraluppbörden Vanstad 1913-1914. Pastoraluppbörden Vanstad 1914. Pastoraluppbörden Vanstad 1914. Tiondegivare inom Vanstad socken 1871. Räkenskapsbok för pastoraluppbörden Vanstad 1903-1904.
 
861882 – 1932Vanstads sångförening och Espe-
röds Ungdomsförening "Enighet" 1901 och 1913.
Diverse handlingar rörande brevbäraren Per Andersson Vanstad 1908-1931.
Handlingar rörande Esperöds sparbank
1909-1932.
Röstlängd för Vanstad socken 1913. Allmänna pensionsförsäkringen 1913-1914. Fotografier av Vanstad och Tolånga kyrka. Handlingar rörande klockaren i Vanstad socken 1899-1918.
Skolbygget i Vanstad 1908.
Handlingar rörande skolor och lärare i Vanstad socken 1910-1917.
Handlingar rörande prästerskapet i Vanstad socken 1882-1914.
Handlingar rörande Esperöds mejeri 1900-1917.
Handlingar rörande kommittén för Esperöds namnfråga 1911.
 
871888 – 1916Lokalhistorisk samling rörande Vanstad socken 1888-1896.
Handlingar rörande diverse processer 1899-1916.
 
881830 – 1930Handlingar rörande Stora Köpinge
1911-1913.
Handlingar rörande Lunnarp 1895.
Brevbok från Frörums by Fogeltofta socken 1888-1891.
Handlingar rörande Borrby socken 1832-1833.
Handlingar rörande Spjutstorps socken 1830-1914.
Handlingar rörande Tryde socken 1909-1918.
Handlingar rörande Tommarp socken 1930.
 
891837 – 1918Handlingar rörande Onslunda 1847-1911. Handlingar rörande Ramsåsa socken 1910. Handlingar rörande Röddinge 1911. Handlingar rörande Vollsjö 1859-1915.
Handlingar rörande Lövestad 1890-1909. Handlingar rörande Tolånga 1905-1916.
Handlingar rörande Tranås 1837-1918.
 
901899 – 1912Mantalslängder från Hannas, Jerrestad, Onslunda, Simris, Stiby och Övraby 1899-1912. 
911906 – 1919Domkyrkomusikens samlingar Lund 1906-1908.
Kantoratets historia Lund 1919.
 
921681 – 1898Bouppteckning rörande Hans Nilsson Lund 1866-1898.
Utdrag ur Bytinget och kämnersrättens i Lund protokoll 1681-1760.
 
931670 – 1917Jordrefningsprotokoll för Färs härad 1670. Handlingar med anknytning till Färs härad 1772-1916. 
941910 – 1919Avskrift av Eline Göijes jordebok av A. Nilsson 1918.
Jordebok över hemman gatehus och kvarnar i Albo.
Jerrestad och Ingelstads härader efter 1684, 1919.
Handlingar rörande Ingelstad och Herrestad 1910-1916.
 
951898 – 1900Tidningsklipp 1898-1900. 
961913 – 1914Tidningsklipp rörande Bondetåget 1914. Tidningsklipp 1913-1914. 
971912 – 1927Tidningsklipp rörande allmänna kulturintressen 1912-1920.
Tidningsklipp rörande allmänna kulturintressen 1920-1927.
 
981905 – 1931Tidningsklipp rörande allmänna kulturintressen 1905-1931.
Tidningsklipp 1928-1930.
 
991901 – 1930Tidningsklipp 1901-1903.
Tidningsklipp rörande allmänna kulturintressen 1929-1930.
Tidningsklipp rörande kriminalfall 1920-1930.
 
1001911 – 1932Tidningsklipp rörande allmänna kulturintressen 1932.
Tidningsklipp 1911-1919.
 
1011933Tidningsklipp rörande allmänna kulturintressen 1933. 
1021871 – 1927Kartor över Sveriges värnpliktsindelning och krigskarta 1871-1895.
Anteckningsblock av A. Nilsson 1916-1927.
 
1031927 – 1931Anteckningsblock av A. Nilsson 1927-1931. 
1041839 – 1935Anteckningsblock av A. Nilsson 1931-1935.

Kontraböcker för Skogsdala och Spjutstorp nr 10, 1839-1918.

Katalog över Skogsdalas bibliotek 1929.
 
1051914 – 1930Lokalhistoriska samlingar band XI, innehållet sträcker sig från 1781-1894 och rör Vanstad och Tolånga socknar 1914.
Genealogi och släktforskning 1928. Genealogi och släktforskning 1930.
 
1061844 – 1897Predikan hållen vid Johan Daniel Cederbergs begravningsakt 1887-03-30 av Folke Sjöbohm 1887.

Naturlära för Folkskolans barn i tre kurser av J.A. Karlsson 1884.

Bibel-Männen 1859.

Skriftemåls- och Communion-Bok av Johan Philip Fresini.

Almanacka 1844.

Doktor Mårten Luthers Lilla Cateches med Förklaring av Doktor Swebilius 1867.

Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes med kort utveckling 1897.

Betraktelser och Böner Öfver Wår Herres Jesu Födelse.
 
1071848 – 1905Huslig Uppbyggelsebok i Böner och Betraktelser av Magnus Fredrik Roos 1905.

Kyrkoherde Mauritssons konfirmationsundervisning av Johanna Åkesdotter 1882.

Gudliga Betraktelser för hwarje dag af året av Amadeus Creutzberg 1896.

Huslig Andaktsbok innehållande Morgon- och Aftonbetraktelser för hwar dag av året av Magnus Fredrik Roos 1896.

Första Delen af Martini Lutheri Kyrko-Postilla
1848.
 
1081691 – 1780Passions-Tanker eller gudelige Betenkninger av Jens Thomason Bang 1691.

Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning av Anders Nohrborg 1780.
 
1091566 – 1824Simonssonska familjepappren:
"Religionsförnekaren Frans Spiras märkliga lydnad och bedrövliga ändalykt" 1824.

"Upsala Aerkebiskopen Erik Benzelii Kyrkohistoriska afhandling om Gamla och Nya Testamentets skrifter" 1717.

"Jurtini historia i 44 böcker från de antika skrifterna av Trogus 1678".

"Sveriges insekter".

"Fragement af Resa i Spanien" 1679.

"Spaniens ställning" - Resekildring 1681.

"Den Jordiska Komedien" av Stefan Riccius 1566.

"Resa i Spanska Colombia i Amerika".
 
1101692 – 1832Simonssonska familjepappren:
"Compendium Theologici - Den lefvande kristendomen" av Johannes Heniger 1780-tal.

"Logiken" - akademisk avhandling av Samuel Sinius 1779.

"Novitiarum Florae Svecicae" av Elias Fries 1832.

"Augsburgska bekännelser 1530" tryckt 1830.

"Svenska historien", trol. tryckt 1799.

"Om kyrkosnack och kyrkosömn - diskussion diskurs om den syndiga kyrkosömnen".

"Hebreisk Grammatica".

"Komplett latinsk-hebreisk grammatica" av H. Optio 1692.

"Utläggning om märkliga ställen i Gamla och Nya Testamentet".

 
1111685 – 1839Simonssonska familjepappren:
Biblisk - latinsk ordbok.

Svensk - fransk språklära 1729.

Kort sammanfattning af Kongl. Maj:ts och Collegiernes äldre och nyare Förordning" av Magnus Ekdahl 1839.

"Den praktiska teologin i satser och motsatser" av Johan Wandalinus d. y. 1716.

"Utlägg av Johannes evangelium" av E. Hunnium 1685.

Latinsk grammatica.

Handelshistoria.
 
1121585 – 1831Simonssonska familjepappren:
"Upplysning om Christi Lekamens förekomst i den heliga nattvarden" av Fredrik Petr 1684.

"De första Christnes liv och egenskap - om sann omvändelse".

"Lunds Universitets Professioner och Lärare Krafter" 1831.

"Kristi förenade och bestående naturer och deras samverkan" av Lambert Danaeo 1585.
 
1131591 – 1824Simonssonska familjepappren:
"Utlägg till JOhannes evangelium" av Nicolai Hemmingü 1591.

"Nya Evangeliiboken! 1824.

"Annotationer öfver Ciceros första Bok" av Catore 1824.
 
1141722 – 1799"De Morali Scientia Augenda" av Francisci Baconi.

"Grammaire".

"Avhandling om Greve Carl Axel Wachtmeister" av J. P. Schrevelius 1799.

"Latinskt lexikon".

"Latinskt - Tyskt syntax" av Tord Bonde 1722.

Inlägg i Tysk afhandling om goda verk.
 
1151694 – 1785Tysk teologi 1694.

"Grekiskt Nya Testamente" av Tity.

"Nya testamentet" 1785.

Psalmbok.

"Arma, fängliga Missdådares vägvisare" av Clessen 1755.
 
1161903"Helsingborgs - Landskrona Nation i Lund - Biografiska anteckningar" av Vilhelm Ljungfors 1903. 
1171748 – 1877"Lunds universitets historia" av P. G. Ahnfelt 1859.

"Tullii Ciceronis de officicus" av Marcum Filium.

"Lateinische Grammatic" av J. M. Gesner 1748.

"Segrar på det andeliga stridsfältet" av Hedner 1842.

Psalmbok 1877.

Psalmbok 1863.
 
1181844 – 1895Nils och Sanna Månssons samlade skrifter:
"Psalmodika" 1852.

Religiösa handskrifter av Sanna Månsson 1844-1895.

Religösa handskrifter av Sanna Månsson 1866-1872.

Avskrivningar av predikningar av sanna Månsson 1879-1889.

Avskrivningar av predikningar av Sanna Månsson 1872.

Predikoanteckningar av Sanna Månsson 1874.

Predikoanteckningar av Sanna Månsson 1875.

Kristendomsundervisningsbok av Nils Nilsson (bror till Anders Nilsson) 1895.

Geometribok 1868.

Konfirmationsbok av Sanna Månsson.
 
1191718 – 1917Nils och Sanna Månssons samlade skrifter:
Predikoanteckningar av Hans Nilsson (bror till Anders Nilsson), odat.

Ingångsord och ämne av kyrkoherde Sjöbohm av Sanna Månsson 1886.

Predikoanteckningar av Sanna Månsson 1864-1872.

Predikoanteckningar av Sanna Månsson 1864-1895.

Skriftetal 1718.

"Nya högmässotjänsten" 1894 samt 1917.

"Den sköna Herrens gudtjänst sådan den bland oss firas" av Gottfrid Billing 1875.

"De nya kyrkobönerna" 1868.

"Tio Guds bud", odat.
 
1201872 – 1975"Svenska släktboken" 1872.
"Svenska släkter" 1875, två upplagor.
 
1211862 – 1886"Luther Företal till Romarbrevet" 1862.

"Midsommarkalender" 1880.

"Kunskap om världen" 1878.

"Den till helvetet tumlande fyllebulten" 1876.

"För Alla Nyttig Hielpreda" 1886.

"Linnea" - tidning för barn 1863.

"Ställningar och förhållanden" 1864.

"Uppteckningar från Vankiva", odat.
 
1221886 – 1952Telegram till Johanna Åkesdotter på 70-årsdagen 1932.

Tal till Johanna Åkesdotter av Sven Johan Nilsson (son till Anders Nilsson) 1932.

Hyllningstal till Johanna Åkesdotter av Anders Nilsson 1932.

Konfirmationsbok för Johanna Åkesdotter 1878.

Konfirmationsbok för Anders Nilsson 1875.

Inbjudan till Anders Nilsson till Sanna Månssons begravning 1923.

Dödsannons för Elise Nilsson (svägerska till Anders Nilsson) 1950.

Dödsannons för Johanna Åkesdotter 1937.

Dödsannons för Anders Nilsson 1937.

Begravningstal till Johanna Åkesdotter av S. J. Nilsson 1937.

Begravningstal till Anders Nilsson av S. J. Nilsson 1937.

Bouppteckning efter Anders Nilsson 1937.

Dödsannons för Nils Åkesson (svåger till Anders Nilsson) 1952.

Fotografi av Anders Nilsson, odat.
Fotografi av Johanna Åkesdotter, odat.
Fotografi av Anders Nilsson med familj 1886.
Fotografi av Sanna Månsson, odat.
Fotografi av Vanstad nr 23, odat.

Vykort till Anders Nilsson, odat.
Vykort till Selma Nilsson (dotter till Anders Nilsson), odat.

 
1231935 – 1979"Landshövdingeporträtt" av S. J. Nilsson (son till Anders Nilsson) 1953.

Brev av S. J. Nilsson 1970-1979.

"När Mette Madtzdotter gick till kungs" av S. J. Nilsson 1970.

"Hur Skogsdala byggdes och fick sin första värdinna" av S. J. Nilsson 1970.

"Förfäder från Färs" av S. J. Nilsson 1979.

Telegram av S. J. Nilsson 1935.

Fotografi av Ester och S. J. Nilsson, odat.

Tal vid Ester Nilssons bår av S. J. Nilsson, odat.

Fotografier av S. J. Nilsson, odat.

Släktregister över familjen Nillius av S. J. Nilsson, odat.

Korrespondens till S. J. Nilsson, odat.
 
1241907 – 1940Folkskolans avgångsbetyg för Edvard Nilsson (son till Anders Nilsson) 1907.

Fotografi av Edvard Nilsson med familj ca 1940.

Fotografi av Edvard Nilsson, odat.
 
1251892 – 1963Folkskolans avgångsbetyg för Nils Nilsson (son till Anders Nilsson) 1905.

Avgångsbetyg från reservbefälsutbildning för Nils Nilsson 1915.

Gratulationskort till Nils Nilsson 1892 samt 1931.

Vigselbevis mellan Nils Nilsson och Inez Gren 1938.

Sång till Nils Nilsson på 60-årsdagen 1951.

Fotografi av Skogsdala, odat.

Dödsannons och dödsruna för Nils Nilsson 1958.

Handlingar rörande dottern Nancy 1963.
 
1261907 – 1949Folkskolans avgångsbetyg för Gustaf Nilsson (son till Anders Nilsson) 1907.

Bröllopsfotografi föreställande Gustaf och Signe Nilsson 1923.

Dödsannons och dödsruna för Signe Nilsson 1949.
 
1271952 – 1970Dödsannons för Hilda Svensson (dotter till Anders Nilsson) 1970.

Dödsannons för Magnhild Svensson (svärdotter till Hilda Svensson) 1958.

Dödsannons och dödsruna för Anna Pålsson (dotter till Hilda Svensson) 1958.

 
1281982 – 1985Handlingar rörande Anders Nilssons släktförening:
Program från släktträffen med ättlingar till Nils Månsson 1982.

Fotografi från släktmötet 1982.

Fotografi från släktmötet 1985.

Fotografi av riksdagsman Anders Olssons gravsten, odat.
 
1291625Franskt - latinskt lexikon 1625. 
1301927Julkvällen 1927. 
1311933 – 1987Kopior av pressklipp om Anders Nilsson 1933-1937.

"Gården Lassaröd och dess släkt" av S. J. Nilsson, odat.

Anteckningar och kapitelmanuskript från skilda tider och intresseområden 1987.

"Stora Lassaröd 1555 - Modern tid", odat.

Släktregister öv Lassarödssläkten 1799-1980 av S. J. Nilsson.

Fotografier av Åke Svensson med familj, odat.
 
1321969 – 1988Diverse arbeten rörande släkten av S. J. Nilsson och Sigvard Narbe 1969-1988. 
133odat.Handlingar rörande släktkrönikan "Förfäder från Färs tillkommande historia" av S. J. Nilsson.

Tidigare manuskript och utkast till släktkrönikan "Föfäder från Färs" av S. J. Nilsson.
 
134odat."Förfädernas ättlingar. En bilaga till släktkrönikan Förfäder från Färs" av S. J. Nilsson.

Oluf Andersson i Heinge förmögenhetsförhållanden.

Bouppteckning.

Anteckningar om öknamn och original i Vanstad socen ca 1900 av S. J. Nilsson.
 
1351972, odat.Utkast till en bok om bygdeforskaren, 1:a delen av S. J. Nilsson, odat.

Register över Anders Nilssons arkiv av 1972 års årgång.

"Bidrag till Vanstads sockens kulturhistoria" av S. J. Nilsson.

"Bilder av förfäder samt deras gårdar och minnesvårdar" av S. J. Nilsson, odat.
 
1361886 – 1985Vykort 1886-1921 samt 1965-1985.

Fotografier och negativ bl a av Färs härads sigill, 1500-tal och framåt.
 
1371970-talHandlingar rörande Vanstadätten.

Släktforskning rörande Tjörnerödssläkten ocg Tjörnerödsgården.

Handlingar till register över bygdeforskaren Anders Nilssons deposition i Landsarkivet i Lund.
 
1381938 – 1992Material från Sven Johan Nilssons liv 1938-1988.

Material i samband med Inez Nilssons bortgång och arvskifte 1992.

Material till "Förfäder från Färs", odat.

Fakta om Färs, kartor och beskrivningar av Vanstad och grannsocknarna, odat.