bild
Serie

Dossiéer

Biografica

Namnen som förekommer i volymernas anmärkningsfält har hämtats från de mikrofilmade dossiéerna. Namn som tillförts efter 1955 ca kan man istället få hänvisning till genom serie 001 Registerkort.

 Serier (24 st)

ReferenskodAnmärkning 
AA är uppdaterad med dossiéer även efter 1950. 
BB är uppdaterad med dossiéer även efter 1950. 
CC är uppdaterad med dossieer även senare än 1950. 
DD är uppdaterad med dossieer även senare än 1950. 
EE är uppdaterad med dossieer även senare än 1950. 
FF är uppdaterad med dossieer även senare än 1950. 
GG är uppdaterad med dossieer även senare än 1950. 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V-Z 
Å-ÄÅ är uppdaterad med dossiéer även efter 1950.
Ä är uppdaterad med dossiéer även efter 1950.
 
ÖÖ är uppdaterad med dossiéer även efter 1950.