Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (5) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Ej fastställd (3)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (31)
  • Brev (27) Info Info
  • Uppslagsverk (4)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 36
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Johannes Haquini

Yrke: Ärkebiskop
Död: 1432
130,76755

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20934

Utfärdat: 14280000
Innehåll: (Ärkebiskop Johannes Haquini i Uppsala) till (generalkonfessorn Erik och bröderna Ulf Birgersson och Johannes Hildebrandi) med uppmaning att skyndsamt tillsätta en prokurator för den heliga B(irgitta)...
112,08239

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 26204

Utfärdat: 14530200
Innehåll: (Generalkonfessorn Botulphus Haquini) till generalkonfessorn i Syon (ev. en av de bröder från Syon som vistades i Vadstena år 1427), som uppgivit sig ha skrivit till en företrädare till honom och lova...
92,864334

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37568

Utfärdat: 15140409, Utfärdarens bostad (i Skara)
Innehåll: Laurentius Haquini, prebendat i Skara, upprättar sitt testamente till förmån för en mängd institutioner och enskilda personer: till Skara domkyrka ger han de 2 gårdarna Hulteboda och Tångebe...
89,546906

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32857

Utfärdat: 14930000, Örebro
Innehåll: Torchillus Haquini, prior i Örebro kloster, lovar en viss Johannes och dennes hustru Katarina att ha dem i åtanke vid alla mässor, böner och all fasta för det fromma nit och intresse de visat klostret...
88,80021

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Odhelius, Erik Håkansson f. 1620 d. 1666

Mottagare: Lenaeus, Johannes Canuti f. 1573 d. 1669
År och antal: 1655 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
80,45769

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21019

Utfärdat: 14280714, Mariebo
Innehåll: Generalkonfessorn Johannes Petri (i Mariebo) till (ärkebiskopen i Uppsala Johannes Haquini) med anhållan om att denne skulle visitera klostret för att reda upp vissa tvivelsmål, som uppkommit rörande ...
80,378746

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Rudbeckius, Petrus Johannes f. 1625 d. 1701

Mottagare: Odhelius, Olof f. 1655 d. 1688
År och antal: 1687
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
80,29454

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Matthiae, Johannes f. 1593 d. 1670

Mottagare: Odhelius, Erik Håkansson f. 1620 d. 1666
År och antal: 1657 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
79,8136

10. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Odhelius, Erik Håkansson f. 1620 d. 1666

Mottagare: Gezelius, Johannes Georgii f. 1615 d. 1690
År och antal: 1661
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
79,31378

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 13424

Utfärdat: 13880516, Skånes landsting
Innehåll: Göto Benedicti, överfogde i Skåne, Folquinus Deyneri, domprost i Lund, Mathias Siuikini, cantor i Lund, Petrus Öndari, prior i Lunds kloster, Johannes Andree i ’Thyufstorp’, Acho Nicholai i Barsebäck,...
78,92179
Digitaliserat material finns

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19180

Utfärdat: 14181209, Vadstena kloster
Innehåll: Abbedissan Gerdeka, confessor generalis Erik och konventen i Vadstena utfärdar rekommendationsbrev (pass) för munkarna Johannes Haquini och Johannes Hildebrandi, som skall bege sig till Rom.
76,81404
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39965

Utfärdat: 14220322
Innehåll: Anteckning i kardinalkollegiets ”Liber provisionum” om att påven providerat Uppsala kyrka med broder Johannes Haquini.
76,775955

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19825

Utfärdat: 14220323, Rom
Innehåll: Påven Martin V underrättar domkapitlet i Uppsala etc. att han till ärkebiskop utnämnt utvalde ärkebiskopen Johannes Haquini.
76,73776
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19240

Utfärdat: 14190307
Innehåll: Kung Erik av Pommern utfärdar supplik till påven (Martin V) om stadfästande av birgittinklostrens indulgensprivilegier, gällande klostren i kungens egna riken samt i Italien, England, Polen och Tyskla...
76,4468

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19824

Utfärdat: 14220323, Rom
Innehåll: Påven Martin V underrättar prästerskapet i Uppsala stad och stift att han till ärkebiskop utnämnt klosterbrodern i Vadstena, utvalde ärkebiskopen Johannes Haquini.
76,444305
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19254

Utfärdat: 14190400
Innehåll: (Henricus Pattensen, klerk i Verdens stift, som försetts med ett kanonikat i Linköping), till någon av de från Vadstena till Rom utsända munkarna (Johannes Haquini eller Johannes Hildebrandi) angående...
76,25006
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39967

Utfärdat: 14220402, Rom
Innehåll: Anteckning om att Johannes Haquini, vald ärkebiskop i Uppsala, genom prosten Olof Larsson förbundit sig att erlägga commune servitium med 1000 guldfloriner samt 5 minuta servitia, den ena hälften inom...
76,203964

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19887

Utfärdat: 14220628
Innehåll: (Generalkonfessorn i) Vadstena till föreståndare i annat Birgittinkloster att Marienwolds offentliggörande av indulgensprivilegierna framkallat revokationsedikt, som måste bemötas med ny beskickning t...
76,08606

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19841

Utfärdat: 14220331, Peterskyrkan i Rom
Innehåll: Påven Martin V ger valde ärkebiskopen i Uppsala Johannes (Haquini, Jöns Håkansson) fullmakt att låta sig vigas till ärkebiskop av den biskop han själv föredrar, med två eller tre assisterand...
75,821335
Digitaliserat material finns