Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (4) Info Info
   • Gård (1)
   • Företag (1)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (3)

 • REGISTER
  • Alla (32)
  • Uppslagsverk (18)
  • Brev (14) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 37
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederhielm, Josias Carl

Yrke: Politiker, Ämbetsman
Född: 1734
Död: 1795

2. Person (släkt)
Namn: CEDERHIELM, JOSIAS CARL

Tid: 1734 – 1795
Referenskod: SE/GUB/REA000112590

3. Arkiv
Titel: HVITFELDTSKA LÄROVERKETS HANDSKRIFTSSAMLING
Tid: 1765 – 1765
Arkivbildare/upphov: CEDERHIELM, JOSIAS CARL (1734 – 1795)

Förvaras: Göteborgs universitetsbibliotek. Handskriftsavdelningen

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias Carl f. 1734 d. 1795

År och antal: 1783 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Tessin, Carl G.

Mottagare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729
År och antal: 1726 (2)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhjelm, Carl Gustav

Mottagare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729
År och antal: 1726-1727 (4)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias Carl f. 1734 d. 1795

Mottagare: Fougt, Elsa
År och antal: 1792 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729

Mottagare: Gyllenborg, K.
År och antal: 1725 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729

Mottagare: Piper, Carl f. 1647 d. 1716
År och antal: 1711 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

10. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729

Mottagare: Tessin, Carl Gustaf f. 1695 d. 1770
År och antal: 1723-1726 (10)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

11. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729

Mottagare: Tessin, Carl Gustaf f. 1695 d. 1770
År och antal: 1723-1726 (10)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederhielm, Carl Wilhelm

Yrke: Godsägare, Riksdagsman
Född: 1705
Död: 1769

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederhielm, Carl Gustaf

Yrke: Diplomat
Född: 1693
Död: 1740

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederhielm, Germund Carl

Yrke: Boksamlare, Hovrättspresident, Landshövding
Född: 1717
Död: 1789

15. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Friesendorff, Carl Gustaf von f. 1663 d. 1715

Mottagare: Cederhielm, Josias f. 1673 d. 1729
År och antal: 1704 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

16. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias Carl f. 1734 d. 1795

Mottagare: Reuterholm, Gustaf Adolf f. 1756 d. 1813
År och antal: 1792 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

17. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Cederhielm, Josias Carl f. 1734 d. 1795

Mottagare: Reuterholm, Gustaf Adolf f. 1756 d. 1813
År och antal: 1792 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket

18. Svenskt biografiskt lexikon

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gyllenborg, Carl

Yrke: Författare, Hovkansler, Kanslipresident, Riksråd
Född: 1679
Död: 1746

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Löwenhielm, Carl Gustaf

Yrke: Politiker, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1701
Död: 1768