Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (9) Info Info
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (7)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (33)
  • Brev (26) Info Info
  • Uppslagsverk (5)
  • Närings- och yrkesliv (1)
   • Aktiebolag (1) Info Info
  • Sjukvård (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 42
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hammarskjöld, K Hjalmar L

Yrke: Diplomat, Ecklesiastikminister, Hovrättspresident, Justitieminister, Lantförsvarsminister, Statsminister
Född: 1862
Död: 1953
143,4761

2. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Hechler, K.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1914 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
95,67676

3. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Landberg, K.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1918 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
94,94101

4. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Lindberg, K. J.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1916 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
94,68357

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Flodin, K. J.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1897 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
94,5864

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Nordlund, K. J.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1890 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
94,58345

7. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Blidh, Hildegard K. f. 1885

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1936 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
93,84639

8. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Elmkvist, F. H. K.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1919 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
93,843834

9. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Svenska Cellulosaföreningen Nyström, K.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1916 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
93,71858

10. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Folkskoledirektionen Hagström, K. Arv.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1920 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
93,56951

11. Aktiebolag 1901–1935
Bolagets namn: Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag

Årtal: 1920
Bolagets ändamål: Bolagets ändamål: At...
92,81663

12. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Annander, K. Åman, Ludvig

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1890 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
92,31322

13. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Lindeberg, Allan T. K. f. 1897

Mottagare: Hammarskjöld, Åke Vilhelm Hjalmar f. 1893 d. 1937
År och antal: 1936 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
91,34966

14. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Bergning- och dykeri AB Neptun Edlind, K. B.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1915 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
91,34641

15. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Nyström, K. Svenska Cellulosaföreningen Tham, V.

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1916 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
91,30765

16. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Leonard, Rudolf K. G. f. 1851 d. 1921

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1905 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
90,72179

17. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: K Byggnadsstyrelsen Curman, Jon Sigurd (Sigurd) f. 1879 d. 1966

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1918-1922 (6)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
90,60841

18. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: K Pensionsstyrelsen Jochnick, Johan Gustaf Adolf af

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1918 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
90,59986

19. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Hjärne, Harald K Vetenskapssocieteten i Uppsala Dunér, Nils Christofer

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1908 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
89,98557

20. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Holmertz, Carl Erik Mathias (Erik) f. 1840 d. 1915 K. Arméförvaltningen

Mottagare: Hammarskjöld, Knut Hjalmar Leonard (Hjalmar) f. 1862 d. 1953
År och antal: 1887 (1)
Register: Brevskrivarregister - Kungliga biblioteket
89,37709