Julia Maria Svedelius

Svenskt biografiskt lexikon

Yrke
Yrke Kvinnorörelsepionjär, Skriftställare
Född
Född 1870
Död
Död 1955
Band
Band 34 (2013-2019), sida 493