bild
Serie

Sven Ulric Palme (1912-1977)

Palmeska släktarkivet

 Volymer (64 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Brev till och från enskilda personer, A-Bi
(samt papper om brevsamlingen).
 
2Brev till och från enskilda personer, Bj-Bö. 
3Brev till och från enskilda personer, C-E. 
4Brev till och från enskilda personer, F-G. 
5Brev till och från enskilda personer, H. 
6Brev till och från enskilda personer, I-K. 
7Brev till och från enskilda personer, L. 
8Brev till och från enskilda personer, M-Ni. 
9Brev till och från enskilda personer, No-Hanna Palme. 
10Brev till och från enskilda personer, Hans Palme-Ola Palme. 
11Brev till och från enskilda personer, Olof Palme-Pe. 
12Brev till och från enskilda personer, Pi-Sj. 
13Brev till och från enskilda personer, Sk-T. 
14Brev till och från enskilda personer, U-Ö. 
15Brev till och från enskilda personer, oidentifierade. 
16Specialbrev. 
171937 – 1938Brev från S. U. Palme till B. von Vegesack. 
181939 – 1941Brev från S. U. Palme till B. von Vegesack, g. Palme. 
191942 – 1944Brev från S. U. Palme till B. Palme. 
201947 – 1950Brev från S. U. Palme till B. Palme. 
211937 – 1938Brev från B. von Vegesack till S. U. Palme. 
221939 – 1974Brev från B. von Vegesack, g. Palme, till S. U. Palme. 
23Korrespondens med myndigheter. Material rörande anslag och stipendier.
 
24-"- 
25Studieresor, historikerkonferenser, internationellt historikersamarbete.
 
26Ansökningar till professurer, eventuell personlig professur, sakkunnigutlåtanden, hedersdoktorat, professorsinstallation, professorsdiplom.
 
27-"- 
28-"- 
29Material om forskning och undervisning.
Fejd mellan Sven Ulric Palme och Nils Ahnlund. Av Sven Ulric Palme skrivna manus till och särtryck av historievetenskapliga artiklar, böcker, publikationer, föredrag, oppositioner (samt papper med lista över dessa manus och särtryck i arkivkartongerna 29-41).
 
30Av Sven Ulric Palme skrivna manus till och särtryck av historievetenskapliga artiklar, böcker, publikationer, föredrag, oppositioner.
 
31-"- 
32-"- 
33-"- 
34-"- 
35-"- 
36-"- 
37-"- 
38-"- 
39-"- 
40-"- 
41-"- 
42Avtal med förlag, bokförslag, brev om bokutgivning, material om författade eller planerade böcker (mappar sorterade efter förlag i alfabetisk ordning samt mappar om kommunboken, historisk atlas samt barnböcker).
 
43-"- 
44Material om film- och TV-projekt, flera filmsynopsis. Material om Sven Ulric Palmes pjäs Valdemarståget och dess uppförande i Visby.
 
45Avtal med tidningar, tidskrifter och Sveriges Radio, artikelförslag samt brev rörande artiklar och föredrag. 
46Manus till inslag i radion av Sven Ulric Palme. 
47-"- 
48Artikelmanus av Sven Ulric Palme, populärtidskrifter. 
49-"- 
50Artikelmanus och recensioner av Sven Ulric Palme, tidningar och tyngre tidskrifter. 
51-"- 
52Urklipp av artiklar av Sven Ulric Palme i tidningar ochtidskrifter samt programutskrifter från radion (mappar i bokstavsordning efter tidningens/tidskriftens namn).Tidningsklipp av recensioner av verk av Sven Ulric Palme samt notiser om honom.
 
53-"- 
54-"- 
551933-36 Studentbetyg, Kår- och föreningsengagemang, Presens.
1929-35 Opublicerade dikter av Sven Ulric Palme.
Waxholms fästnings musei vänner. Militärtjänst. Frivilliginsatsen i vinterkriget i Finland.
 
56-"-
 
571937 – 1969Familjen.
1968-69 Bilkrock.
1937-40 Fonden "Olof Palmes barn" samt avtal om Hans Palmes barn.
 
581930 – 19611930-49 Fickkalendrar med dagboks- anteckningar samt 1961 privata kassaböcker.
1958-59 Resedagbok.
Pass.
 
591957 – 1965Privatekonomi och bostäder. 
601956 – 1969Gästböcker.
Material från begravning, dödsrunor.
 
61Fotografier (gemensamt med Barbro Palme).
Antell - Palme, Hanna.
 
62Fotografier.
Palme, Jacob - Palme, Thomas

 
63Fotografier.
af Segerström, Helena - äldre oidentifierade släktfoton samt album.
 
64Fotografier. Album.