bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE TEATERN: AFFISCHER

NORRKÖPINGS ARBETAREFÖRENING

Serien i buntomslag
Observera! Affischerna är inte sällan i dåligt skick på grund av låg papperskvalitet. Iaktta försiktighet vid hanterandet och vid utlämnandet till forskare.
Titel, upphovsman, genre och datum för föreställningen anges här. Ibland finns även på afischerna uppgifter om föreställningen framförts av något turnerande sällskap eller om det var fråga om en recett. På affischerna kan det finnas bilder hämtade ur uppsättningarna eller annonser från samtida norrköpingsfirmor.
Märk att detta inte kan betraktas som någon fullständig katalog över de föreställningar som Arbetareföreningens teater gav. Affischmaterialet är nämligen bara ofullständigt bevarat.

 Volymer (52 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1U åTeaterpjäser A - S:
"Boccaccio", operett av F. Zell och R. Genée. Anton Salmsons teatersällskap.
"Den gyllene kalven", nutidskomedi av Walter Christmas. Direction: Alfred Lundberg.
"Femton år i Paris", skådespel av H. Thiaulon.
"Fabriksarbeterskan", skådespel av I. Barbier och Michel Carré.
"Fru Lili", skådespel av Herman Faber. Karin Swanström-turnen.
"Herr registratorn". Lustspel med sång efter en idé av av L`Arrong och G. Moser. Arbetareföreningens amatörsällskap.
"Läkaren", skådespel med sång av August Blanche.
"Mr Potter från Texas". Äventyrskomedi med prolog av Arch. Clavering-Gunter. Direction: Alfred Lundberg.
Till förmån för skollovskolonierna. Åtta olika uppträdanden, bl a lustspelet "Nej!" och den dramatiska idyllen "En midsommarnatt i Dalarna".
"Orfeus i underjorden". Operett av H. Cremieux och J. Offenbach. Anton Salmsons operettsällskap.
"Ringaren i Notre Dame". Romantiskt skådespel av Victor Hugo.
"Syrsan", skådespel av Charlotte Birch-Pfeiffer. Gästuppträdande av svensk-amerikanska skådespelerskan Ida Lindberg Andersson.
"En bengalisk tiger". Lustspel.
 
21884"Fabriksflickan", lustspel med sång av Frans Hodell. Den 3 april.
"Min hustru vill ha roligt", komedi av Jo. Jo.. Den 9 november.
 
31885"Bröstkarameller" eller: " Min mans familj" av Johan Jolin. Den 1 mars.
"Läkaren", skådespel med sång av August Blanche. Den 25 mars. (Inget år anges på affischen.)
"Preciosa", romantiskt skådespel med körer, melodramer och baletter av C. M. von Weber. Den 6 april.
"Syrsan", skådespel av Charlotte Birch-Pfeiffer. Den 12 april och den 29 november.
"Skådespelaren", komedi av Melesville. Den 10 maj.
"Barnhusbarnen" eller: "Världens dom", skådespel av Joh. Jolin. Den 13 september.
"Döden fadder", sagolustspel av August Blanche. Den 8 november.
 
41886"Hin ondes minister", folkkomedi med sång och ett förspel av Frans Hodell. Den 28 mars och den 4 april. 
51887"Maria Tudor", skådespel av Victor Hugo. Den 6 och 20 februari.
"De löjliga småstadsfruntimren". Lustspel av Moliére. Den 13 mars.
"Boisjolis´ bröllopsäventyr", lustspel. Den 13 mars.
"Skövlad lycka", skådespel av V. Sardou. Den 3 april.
"Fästmannen från Norrköping", lustspel. Den 3 april.
"Allt för fosterlandet !", historiskt drama av V. Sardou. Den 8 maj och 18 september.
"Syrsan", skådespel av Charlotte Birch-Pfeiffer. Den 26 september.
"Marie-Jeanne eller Kvinnan av folket", skådespel av Dennery och Mallian. Den 23 oktober.
"Hin ondes memoarer", folkkomedi av Frans Hodell. Den 30 oktober.
"Sådan mor, sådan dotter", vaudevill. Den 30 oktober.
"Damen på S:t Tropez", skådespel av Dennery. Den 16 och den 20 november.
 
61888"Brodertvisten". Komedi av von Kotzebue. Den 14 oktober.
"I väl och ve". Komedi med sång. Den 15 januari.
"Pariser-pojken". Komedi. Den 1 januari, den 16 februari, den 16 december.
"Brottslingarne, eller, Rosen på Tistelön". Drama. Efter Emilie Flygare-Carlens roman. Den 15 april.
"Karl II, eller, Man kan vad man vill". Lustspel med sång. Scribe och Heiberg. Den 2 januari.
"Karl XII på hemfärden". Skådespel. Den 4 november.
"Hämnaren, eller, De tre musketörerna". Historiskt skådespel med prolog. Efter Alexander Dumas d ä:s roman. Den 2 december.
"Cora, eller, Slavinnan". Folk-komedi. Efter Jules Barbier. Den 23 0ch 29 september.
"Edith, eller, En nyckfull kvinna". Skådespel. Dramatiserat av Charlotte Birch-Pfeiffer. Den 29 januari, den 5 februari och den 5 augusti..
"Så tuktas en argbigga". Komedi av William Shakespeare. Den 12 februari och den 24 mars.
"I väl och ve". Komedi av H. C. Andersen. Den 15 januari.
"Klostret Castro". Romantiskt skådespel av Dineaux och Lemoine. Den 18 mars.
"Barnhusbarnen, eller, Världens dom". Skådespel av Joh. Jolin.
"Spekulanter". Lustspel av G. von Moser. Den 4 mars.
"Bedragare och bedragna". Tidsbild av Parainetes. Den 11 och den 18 november.
"Lustresan till Paris". Fars av Labiche och Delacour. Den 22 januari.
 
71889"Pariserpojken". Komedi. Den 27 oktober.
"Den ondes besegrare". Folk-komedi av Th. Overskou. Den 17 februari.
"Allt för fosterlandet!". Historiskt drama av V. Sardou.
"Flickorna Blom". Komedi av L. Aronge. Den 29 september.
"Familjen Mohrin". Komedi. Den 27 januari.
"De övergivna". Skådespel av E. Wallmark. Den 29 december.
"Carl II, eller, Man kan vad man vill". Av Scribe Och J. L. Heilberg. Den 3 november.
"Gustaf Eriksson Wasa". Historiskt drama. Den 24 november.
"De tre röde männen". Skådespel med prolog av P. Feval och Saint-Yves. Den 15 december.
"Kvarnen vid Marly". Komedi.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dans-spel. den 22 april.
"Hin ondes memoarer". Komedi. den 1 januari.
"Herr Ullström på arvsskifte". Nyårsskämt av Parviculus Parvorum. Den 1 januari.
"Villovägar". Bilder ur livet med kör och originalkupletter. Den 22 november.
"Preciosa". Romantiskt skådespel. Musik av C. M. von Weber. Den 6 oktober.
 
81890"Ett resande teatersällskap, eller, En tragedi i Vimmerby". Fars av August Blanche. Den 5 januari.
"Tre hustrurs man och dock ungkarl". Komedi. Den 6 januari.
"Erik XIV". Sorgespel av Johan Börjesson. Den 23 november.
"Skövlad lycka". Skådespel av V. Sardou. Den 12 januari.
"Vetebröd och rågbröd". Folk-komedi med körer och kupletter.
"Boisjolis bröllopsäventyr". Lustspel till förmån för Herr Carl Österlöf. Den 4 maj.
"Marie-Jeanne, eller, Kvinnan av folket". Av Dennery och Mallian. Den 28 september.
"Dagen gryr!" Komedi-skådespel av F. Hedberg. Den 2 och den 16 november.
"Maria Tudor". Skådespel av Victor Hugo. Den 21 september.
"Jane Eyre". Skådespel av C. Birck-Pfeiffer efter roman av Currer Bell (dvs Charlotte Brontë). Den 30 mars.
"Ringaren i Notre-Dame". Romantiskt skådespel efter Victor Hugos roman. Den 13 april.
"Engelbrekt och hans dalkarlar". Av August Blanche. Den 9 mars.
 
91891"Efter 50 år". Skådespel av Z. Topelius. Den 20 april.
"Klostret Castro". Romantiskt skådespel av Dineaux och Lemoine. Den 3 maj.
"Tosingar". Tokerier av "Wurm Junior". Den 21 mars.
"Positivhalaren". Lustspel med sång. Den 12 april.
"Carl X Gustaf, eller, Tåget över Bält". Historiskt skådespel. Den 22 mars.
"Östgötarna". Bilder ur folklivet i 6 tavlor med sång. Den 15 november.
"Spekulanter". Lustspel av G. von Moser. Den 20 september.
"Blindbockar". Lustspel. Den 1 mars.
"Pariser-Pojken". Komedi. Den 1 januari.
"När man inte har pengar". Lustspel med sång av F. Hedberg. Den 18 januari.
"Herrskap och tjänstefolk". Lustspel med sång. Den 4 januari.
"Regina von Emmeritz". Skådespel av Z. Topelius. Den 8 februari.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi med sång av Frans Hodell. Den 27 december.
"Löjen och tårar". Folklustspel med sång av Johan Jolin. Den 27 september och den 24 oktober.
"Lumpinsamlarens dotter". Folk-komedi med sång. Den 25 oktober.
"Gud vare lov, bordet är dukat". Lustspel. Den 8 mars.
 
101892"Barberaren i Sevilla". Komedi av Beaumarchais. Den 25 mars.
"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Skådespel av Mauritz Cramaer. Den 24 januari.
"Debutanten och hennes far". Komedi. Den 16 och den 23 oktober.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi av Frans Hodell. Den 4 december.
"Den gifte mannen i staden och på landet". Komedi. Den 13 mars.
"Den ondes besegrare". Folk-komedi av Th. Overskou. Den 10 januari.
"Femton år i Paris". Skådespel. Den 10 oktober.
"Fregattkaptenen, eller,Salamandern". Lustspel med sång av F. Hedberg. Den 21 februari.
"Herr Johan Johansson". Folklustspel med sång. Den 3 januari.
"Vetebröd och rågbröd". Folkkomedi med körer. Den 10 april.
"Järnbäraren". Skådespel av August Blanche. Den 3 april.
"Mäster Smith, eller, Aristokrater äro vi alla". Skådespel av J. Jolin. Den 30 oktober och den 6 november.
"Närkingarna". Bilder av folklivet med sång. Av Axel Anrep. Den 1 januari.
"Positivhalaren". Lustspel med sång. Av August Blanche.
"Punkt för punkt". Komedi. Den 11 december.
"Trollstaven". Sagolustspel. Den 28 februari och den 6 mars.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel. Den 6 januari.
 
111893"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Drama av Mauritz Cramaer. Den 6 januari.
"Den förlorade sonen". Lustspel med sång. Den 19 februari.
"Döden fadder". Sagolustspel av August Blanche. Uppföres till förmån för herr Knut Sellström. Den 7 maj.
Dramatisk soaré varvid uppföres "Kungens dom" av F. Hodell.
"Fregattkaptenen, eller, Salamandern". Lustspel med sång. Av F. Hedberg. Den 8 januari.
"Grannarna". Scenisk dialog av August Blanche. Den 24 september och den 1 oktober.
"Gustaf Erikson Wasa". Historiskt drama. Den 5 och den 12 februari.
"Herr Johan Johansson". Folklustspel med sång. Den 3 april.
"Lucidor". Historiskt skådespel". Den 9 april.
"Lustresan till Paris". Fars av Lebiche och Delacour. Den 1 januari.
"På havets botten". Skådespel med sång och melodramer. Av Ferdinand Dagué. Den 23 februari.
"Skräddaren". Naturpoetisk fars med sång. Den 8 oktober.
"Sodom och Gomorra". Lustspel. Den 29 oktober.
"Stockholm, Västerås och Uppsala". Lustspel av August Blanche. Den 5 november.
"Valborgsmässoafton". Vardagsbilder ur folklivet. Den 3 april.
"Villovägar". Bilder ur livet. Den 26 mars.
 
121894"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi av Frans Hodell. Den 4 februari.
"Skräddaren". Naturpoetisk fars med sång. Den 14 januari.
"Stabstrumpetaren". Lustspel med sång. Av Frans Hedberg. Den 11 februari.
"Trettio år av en spelares levnad". Skådespel av Ducange och Dinaux. Den 4 mars.
 
131895"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi med sång. Av Frans Hodell. Den 29 december.
"I rum för resande". Lustspel. den 30 december.
"Närkingarna". Bilder ur folklivet. Av Axel Anrep. Den 27 december.
 
141896"Baron Lippari, eller, En äventyrares liv". Av M. Ringh. Den 8 mars.
"Sparlakansläxor". Lustspel. Den 16 december.
"Registratorns resa till Norrland". Av S. Kinmansson. Den 2 februari.
"Värmlänningarna". Den 1 och den 20 januari, den 23 mars och den 26 december.
"Stockholm nattetid". Av Magnus Ring. Den 12 januari.
"Närkingarna". Bilder ur folklivet med sång. Av Axel Anrep. Den 5 januari.
"Stabstrumpetaren". Lustspel av Frans Hedberg. Till förmån för Anna Hansson. Den 3 maj.
"En arbetare, eller, Det första lokomotivet". Skådespel av L. Dietrichson. Till förmån för Knut Sellström. Den 26 april.
"Gustaf Erikson Wasa". Historiskt drama. Till förmån av Carl Österlöf. Den 19 april.
"Den gamle sufflörens recett". Framförd av Herr direktör Smitt, herr Sellström och Amatörsällskapet. Den 6 april.
"Tre förälskade poliskonstaplar". Lustspel med sång. Den 15 mars.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi av Frans Hodell. Den 27 december.
"Klostret Castro". Romantiskt skådespel. Den 25 mars.
"Våra älskliga fruar". Lustspel av Moser och Schönthan. Den 6 december.
"Jorden runt på 80 dagar". Dramatiserat äventyr av Jules Verne och d`Ennery. Den 27 september, den 11 och 18 oktober, den 1, 8 och 15 november och den 22 december.
 
151897"Preciosa". Romantiskt skådespel. Den 14 november.
"Papageno". Lustspel. Den 10, 17 och 24 oktober.
"Frun av stånd och frun i ståndet". Lustspel av Frans Hedberg. Den 26 september och den 3 oktober.
"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Av Mauritz Cramér efter roman av fru Emilie Carlén. Den 29 september.
"Anna Stina i Stockholm". Folklustspel av Frans Hedberg. Den 21 november.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel. Den 17 och den 26 januari.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi. Av Frans Hodell. Den 27 december.
"Gräsänklingar". Lustspel av Frans Hedberg. Den 24 januari.
"De fattiga i Paris". Sju skuggbilder ur Pariserlivet. Den 10 januari.
"Flickan i stadsgården". Folk-komedi av August Blanche.
 
161898"Ringaren i Notre Dame". Romantiskt skådespel efter Victor Hugos roman. Den 11 och den 24 april.
"Ett dockhem". Skådespel av Henrik Ibsen. Den 17 april.
"Dårskaper". Lustspel av Frans Schönthan (?). Den 27 mars och den 3 april.
"Syfröknarna". Lustspel med sång. Av Frans Hodell. Den 6 mars.
"Registratorns resa till Norrland". Av S. Kinmansson. Den 25 mars.
"Kumlander, eller, Högmod går före fall". Folklustspel. Den 13, 20 och 27 februari.
"En brottmålshistoria". Drama av Dennery och Cormon (?). Den 23 och 30 januari och den 6 februari.
"Pelle Grönlunds bryggeri". Lustspel med sång. Den 9 januari.
"Närkingarna". Bilder ur folklivet. Av Axel Anrep. Den 1 och den 2 januari.
"Jorden runt på 80 dagar". Dramatiserat reseäventyr. Av Jules Verne och d´Ennery. Den 11 december.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi med sång. Av Frans Hodell. Den 27 december.
 
171899"Sodom och Gomorra". Lustspel den 17 och 24 september.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi med sång. Av Frans Hodell. Den 27 december.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel. Den 1 januari och den 26 december.
"Herr Johan Johansson". Lustspel med sång. Den 26 november och den 3 december.
"Stabstrumpetaren". Av Frans Hedberg. Den 5 november.
"Fåfänga, eller, En adlad köpman". Bearbetad efter Gärners tyska original "Ein geadelter Kaufmann". Den 22 och den 29 oktober.
"Registratorns resa till Norrland". Lustspel av S. Kinmansson. Den 25 oktober.
"Ordensbröderna". Lustspel av Frans Hedberg. Den 8 oktober.
"Mjölksurran". Folklustspel med sång. Av A. Bosin och E. Wallmark. Den 19 mars.
"Klostret Castro". Romantiskt skådespel Av Dineaux och Lemoine. Den 23 april.
"Stabstrumpetaren". Lustspel med sång. Av Frans Hedberg.
"Carl X i Skåne". Historiskt-dramatiskt skådespel. Den 29 oktober.
"Närkingarna". Bilder ur folklivet. Av Axel Anrep. Den 6 januari.
 
181900"Registratorns resa till Norrland". Lustspel med sång. Den 21 januari.
"Valborgsmässoaftonen". Vardagsbilder ur folklivet. Den 25 november.
"Öregrund-Östhammar". Lustspel med sång. Den 11 november.
"Regina von Emmeritz". Skådespel. Den 16 september och den 4 november.
"Doktor Ståhl". Lustspel. Den 7 oktober.
 
191901"Löjen och tårar". Folklustspel med sång. Den 3, 10 och 17 mars.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". En lantlig komedi i tre akter. Den 24 mars och den 28 oktober.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel. Den 21 april och den 26 december.
"Närkingarna". Bilder ur folklivet med sång. Den 29 december.
"Mottagningstimman". Skämt i en akt. Den 1 december.
"Peder Rank och hans fästmö". Sångspel i två akter. Den 1 december.
"Jägarbruden". Skådespel med kör, solo och melodram. Den 10 november.
"En fattig ung mans äventyr". Komedi av Octave Feuillet. Den 8 april och den 24 november.
"Våra flickjägare". Lustspel med sång. Av Frans Hedberg. den 13 oktober.
"Hin och smålänningen". Sagospel av Frans Hedberg. Recett för Amatörsällskapet. den 14 april.
"Hittebarnet". Lustspel av August Blanche. Den 12 maj.
"Villovägar". Bilder ur livet. Recett för Jennie Broberg. Den 28 april.
"Kan ej!" Komedi av Johan Ludvig Runeberg. Den 1 januari och den 2 februari.
 
201902"I katakomberna". Lustspel. Den 9 och den 16 februari.
"Per Olsson och hans käring". Komedi av Gustaf af Geijerstam. Den 26 januari.
"Othello". Skådespel av William Shakespeare. Den 23 februari.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi av Frans Hodell. Den 4 maj.
"Syrsan". Folkskådespel av Charlotte Birch-Pfeiffer. Den 27 april.
"Valborgsmässoaftonen". Vardagsbilder ur folklivet med sång. Av Frans Hedberg. Den 22 mars.
"Pelle Grönlunds bryggeri". Lustspel med sång. Av Selfrid Kinmansson. Den 31 mars.
"Herrskap och tjänstefolk". Lustspel med sång. Den 30 november.
"Rospiggarna". Folklustspel med sång. Av Frans Hedberg. Den 7 april.
"Tre rivaler". Lustspel med sång. Av "Gustavus". Den 30 november och den 7 december.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". En lantlig komedi. Den 7 december.
"Fadren". Skådespel av August Strindberg.
"Flickan i stadsgården". Folkkomedi av August Blanche. Den 9 november.
"De tre musketörerna". Historiskt skådespel av Alexander Dumas d ä. Den 12 oktober.
"Gustaf Eriksson Wasa". Historiskt drama. Recett för Amatörsällskapet. Den 20 april.
 
211903"Solvarvsgården". Folkskådespel efter H. Mosenthal "Der Sonnwendhof". Den 18 och den 25 oktober.
"Bakom Kuopio". Komedi av Gustaf von Numers. den 27 september och den 4 oktober.
"Den lilla sångfågeln". Sångspel av G. Engström. Musik av Th. Hauptner. Den 13 och den 20 september.
"Majorens döttrar". Komedi av Frans Hedberg. Till förmån för Frithiof Hellström.
"För Petterssons skull". Komedi. Fritt efter Tom Taylors engelska original "To Oblige Benzon". Den 29 november och den 6 december.
"Fabriksflickan". Lustspel med sång. Av Frans Hodell. Den 1, 8, 15 och 22 november.
"Natten till den 28 juli". Folkskådespel efter F. Humes "The Hansom Cab Tragedy". Den 22 februari.
"Erik XIV". Historiskt skådespel av Johan Börjesson. Den 5 april.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel. Av Fredrik August Dahlgren. Den 25 mars och den 26 december.
"Valborgsmässoaftonen". Gottköpsföreställning.Vardagsbilder ur folklivet. Av Frans Hedberg. Musik av J.V. Söderman.
"Vems är barnet?" Lustspel. Den 22 mars.
"Kvarnen vid Marly". Komedi. Den 1 mars.
"Carl II av Spanien, eller, Man kan vad man vill". Lustspel. Den 1 mars.
"Närkingarna". Bilder ur folkllivet. Den 1 januari.
"Vilse!" Nyårsdröm med kör, kupletter, melodram och dans. Av G.C. Den 1 januari.
"Kan ej!" Komedi av Johan Ludvig Runeberg. Den 1 februari.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". Lantlig komedi. Den 1 februari.
"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Drama av Mauritz Craemer. Den 26 april. Recettföreställning.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folkkomedi med sång. Av Frans Hodell. Den 19 april.
"Dagen gryr!" Historiskt skådespel av Frans Hedberg. Recett för Amatörerna. Den 13 april.
"Madame Flirt". Komedi av Henri Gavault och Georges Berr. Den 26 oktober.
 
221904"Gavaut, Minard & C:o". Fars av Edmond Gondinet. Södra Teaterns turne från Stockholm. Den 5 april.
"Mjölksurran". Folklustspel. Avskedsrecett för fröknarna Jenny Broberg, Cecilia Lindström och Emma Nyberg. Den 24 april.
"Klostret Castro". Romantiskt skådespel. Recett för Amatörerna. Den 10 och den 17 april.
"Charleys tant". Lustspel av Brandon Thomas. Recett för Gösta Nilsson. Den 28 mars.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folkkomedi med sång. Av Frans Hodell. Till förmån för herr Frithiof Hellström. Den 4 april.
"Lustresan till Paris". Fars av Labiche och Delacour. Den 25 mars.
"Hin och smålänningen". Sagolustspel av Frans Hedberg. Den 28 januari och den 6 mars.
"Herr Dardanell och hans upptåg på landet". Lustspel med körer och kupletter. Av August Blanche. Den 14 februari.
"Ringaren i Notre Dame". Romantiskt skådespel. Dramatisering efter Victor Hugos roman. Den 24 januari och den 7 februari.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folkkomedi med sång. Av Frans Hodell. Den 10 januari och den 29 december.
"Pappas pojke". Fars av Hans Ficher och Josef Jarno. Den 6 maj.
"Frun av stånd och frun i ståndet". Lustspel av Frans Hedberg. Den 16, 23 och 30 oktober.
"Kolingar på villovägar (Robert und Bertram)" Äventyrsfars med sång. Fritt efter tyskan av A.E.H. Den 18 oktober.
"Läderlappen". Komisk operett av C. Haffner och R. Gonée. Den 17 oktober.
"Fregattkaptenen". Lustspel med sång. Av Frans Hedberg. Den 11 september.
"Värmlänningarna". Tal-, sång- och dansspel av F.A. Dahlgren. Den 28 december.
"Småstadsbor på vift". Vådevill i fem tablåer. Efter en främmande idé av Harald Leipziger. Den 6 november.
"Sten Stensson Steen från Eslöv". Fars av Johan Wigforss. Den 9 november.
 
231905"Trollkarlen vid Nilen". Operett av Harry E. Smith och Alexander Neuman. Musik av Victor Herbert. Den 20 september.
"Vars´go herr Möller". Lustspel. Den 12 oktober.
"Bluff". Spex av Emil Norlander. Den 12 oktober.
"Tvillingsystrarna". Lustspel av Ludvig Fulda. Karin Svanström-turnen. Den 18 oktober.
"Rose Bernd". Skådespel av Gerhardt Hauptman. Karin Svanström-turnen. Den 19 oktober.
"Jorden runt på 80 dagar". Dramatiserat reseäventyr. Av Jules Verne och A. d´Ennery. Den 24 september och den 1 oktober.
"Tatlows hemlighet, eller, Arbetets triumf". Skådespel av H. A. Jones. Den 8 november.
"Madame de Lavalette". Skådespel av Emil Moreau. Den 9 november.
"Den lille abben". Av Bocage & Liorat. Den 25 oktober.
"Vi skiljas!" Komedi av Sardou och Nanjac. Betty Nansen- turnen samt medlemmar från Svenska Teatern. Den 1 november.
"Vår värsta fiende". Drömbilder med sång. Av Axel Bosin. Den 12 november.
"Sabinskornas bortrövande". Lustspel av Paul Schonthan. Den 19 november.
"Lille Lorden". Komedi av Frances Hodgson Burnett. Den 31 januari.
"Figaros bröllop". Komedi av C. de Beaumarchais. Den 25 januari.
"Stor-Klas och Lill-Klas". Sagospel i 7 tablåer. Av Gustaf af Geijerstam. Den 26 januari.
Nyårsrevy. Skämt av Harald Leipziger. Den 8, den 15 och den 29 januari.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folk-komedi av Frans Hodell. Den 2 december.
"Daglannet". Av Björnstjerne Björnson. Svenska Teaterns turne. Den 1 maj.
"Natthärbärget. Scener ur djupet." Av Maxim Gorkij. Turne: Håkansson-Svennberg. Den 26 april.
"En fiffig spekulation". Lustspel av Frans Hedberg. Den 30 april.
"Karl XI och snapphanarna". Historiskt skådespel av B. & N. Spanier. Den 16 april.
"Närkingarna". Bilder ur folklivet av Axel Anrep. Den 29 januari.
"Stabstrumpetaren". Lustspel med sång. Av Frans Hedberg. Den 19 februari.
"Mellan barken och trädet". Lustspel av E. Lundqvist. Den 30 januari.
"Parispojken". Lustspel med sång. Av Bayard och Vanderbourch. Den 30 januari.
"Ett resande teatersällskap, eller, En tragedi i Vimmerby". Av August Blanche. Den 15 januari.
"Den ondes besegrare". Folkkomedi med sång. Recett för direktör Frans Strandberg. Av Th. Overskou. Den 25 mars och den 2 april.
"Herr registratorn". Lustspel i 6 tablåer. Av S.K. Den 28 februari.
"En vintersaga". Skådespel av William Shakespeare. Musik av Flotow. Den 8 februari.
"Samhällets pelare". Skådespel av Henrik Ibsen. Den 7 februari.
 
241906"Lustiga kriget". Komisk operett av Johan Strauss. Opera Comique-Sällskapet. Gästuppträdande av fröken Gabrielle Bidenkap. Den 12 september.
"Sjökadetten". Operett av Richard Geneé. Opera Comique-Sällskapet. Den 6 och den 13 september.
"Mikadon". Burlesk operett av Arthur Sullivan. Anton Salmsons Operettsällskap. Den 17 september.
"Frihetsbröderna". Operett av Meilhac och Halévy. Musik av Jaques Offenbach. Anton Salmsons Operettsällskap. Den 18 september och den 29 november.
"Lilla helgonet". Komedi-operett av Meilhac och Millaud. Anton Salmsons Operettsällskap. Den 19 september.
"Regementets dotter". Opera-Comique av Saint Georges och Bayard. Opera-Sällskapet. Den 10 oktober och den 29 november.
"Dönviks Prästgård". Skådespel av P. A. Rosenberg. Knut Lindroth - turnen. Den 24 oktober.
"Postiljonen från Lonjumeau". Komisk opera av Leuven och Brunswick. Opera-Sällskapet. Den 11 oktober.
"Tiggarstudenten". Komisk operett av Zell och Genée. Opera Comique-Sällskapet. Den 14 mars och den 5 september.
"Villovägar". Bilder ur livet. Den 7 oktober.
"Lynggaard & C:ni". Nutidskomedi av Hjalmar Bergström. Den 7 november.
"På havets botten". Skådespel med sång och melodramer. Av F. Dergué. Den 27 december.
"Hin och smålänningen". Sagolustspel av Frans Hedberg.
"Kumlander". Lustspel. Bearbetning av H. Molander. Den 26 december.
"Förlovningen vid lyktsken". Operett av Carré och Battu. Musik av Jaques Offenbach. Den 29 november.
"Konung för en dag". Komisk opera av Dennery och Bresil. Musik av A. Adam. Anton Salmsons Operettsällskap. Den 6 december.
"Trollkarlen vid Nilen". Operett av H.B. Smith och A. Neuman. Musik av Viktor Herbert. Anton Salmsons Operettsällskap. Den 5 december.
"Uppståndelse". Skådespel efter Leo Tolstojs roman. Knut Lindroth - turnen. Den 25 oktober.
"Hamlet". Sorgespel av William Shakespeare. Julia Håkanssons Teater. Den 2 maj och den 1 november.
"Garvar-Olle". Folkkomedi av Harald Leipziger. Den 18 mars.
"Fällan". Sedemålning ur folklivet i Paris av Emile Zola. Karin Svanström-turnen. Den 21 mars.
"Det styrbara luftskeppet". Lustspel av E. Norini och E. Baum. Karin Svanström-turnen. Den 22 mars.
"Det förlovade landet". Lustspel av Frans och Paul von Schönthan. Recett för direktör Fritz Strandberg. Den 1 april.
"Gengångare". Skådespel av Henrik Ibsen. Seelig-Sandberg-turnen. Den 3 maj.
"Friaren från Värmland". Lustspel av Jo. Jo. Alfred Lundbergs Teatersällskap. Den 5 och den 6 maj.
"Cyrano de Bergerac". Heroisk komedi av Edmond Rostand. Hjalmar Selanders Teatersällskap. Den 25 januari.
"En söndag på Amager". Folklustspel med sång. Av Johan Ludvig Heiberg. Den 25 april.
"Parispojken". Av Bayard och Vanderbourch. Turne: Anna Lundberg. Den 25 april.
"Småstadsbor på vift". Vådevill i 5 tablåer av Harald Leipziger. Den 22 april.
"Sten Stensson Stéen". Av Johan Wigforss. Emil Strömbergs Teater. Den 7 februari.
"Stadens stolthet". Lustspel av Gustaf Vied. Hjalmar Selanders Sällskap. Den 24 januari.
"Kungens dom". Dramatisk skiss. Av Frans Hodell. Den 28 januari.
"Sanningens spegel, eller, 1831-1906". Nyårsrevy med sång. Fritt efter August Blanche av Harald Leipziger. Den 28 januari.
"Vars´go herr Möller". Lustspel. Den 31 januari.
"Kabinettet Lindström". Nyårsrevy av KUL. Oskar Textorius Teatersällskap. Den 31 januari.
"Sparlakansläxor". Lustspel. Den 1 februari.
"Den förgyllda lergöken, eller, Kolingarnas midsommarnattsdröm". Av Emil Norlander. Oskar Textorius Teatersällskap. Den 1 februari.
"Föreningen 'Bort med karlarna' ". Av W. Jacoby och A. Lippchitz. Emil Strömbergs Teater. Den 8 februari.
"Rika Malena" (Parodi på "Sköna Helena"). Av Gustaf Engström, musik av J. Offenbach. Den 18 februari.
"Livets maskerad". Skådespel av Ludvig Fulda. Hjalmar Selanders Sällskap. Den 18 januari.
 
251907"Korp-Kirsti". Dalaäventyr med sång och dans av Frans Hedberg. Den 9 januari.
"Öregrund-Östhammar". Lustspel med sång. Bearbetning av S.K. Den 9 januari.
"Bankrutt". Skådespel av F. Philippi. Karin Swanströms turne. Den 23 januari.
"Romeo och Julia". Skådespel av Shakespeare. Den 31 januari.
"Sten Stensson Stéen från Eslöv". Fars av John Wigforss. Den 13 februari.
"Genom skärselden". Fars av G. Kadelburg. Emil Strömbergs teater. Den 14 februari.
"Regina von Emmeritz". Skådespel av Z. Topelius. Den 17 och 24 februari.
"Gertrud". Skådespel av Hjalmar Söderberg. Gertrud-turnen, medlemmar från Dramatiska Teatern i Stockholm. Den 11 mars.
"Våra flickjägare". Lustspel av Frans Hedberg. Den 17 mars.
"Anna-Stina i Stockholm". Lustspel av Frans Hedberg. Den 23 mars.
"Madame Sans-Gêne, eller, Napoleon och tvätterskan". Komedi av V. Sardou och E. Moreau. Den 27 mars.
"Så tuktas en argbigga". Lustspel av William Shakespeare. Den 3 april.
"Fröken Julie". Naturalistiskt skådespel av August Strindberg. Direktion: August Falck. Den 4 april.
"Elfte budet". Lustspel av Teller. Den 4 april.
"Tapto". Militärskådespel av Frans Bayerlein. Direktion: August Falck. Den 10 april.
"Pelleas och Melisande". Sagospel av M. Maeterlinck. Den 11 april.
"Vetebröd och rågbröd". Folklustspel av Bosin och Wallmark. Den 14 april.
"Mister Ernst." Komedi av Oscar Wilde. Vasateaterns turne. Den 1 maj.
"Kärlek". Skådespel av Edv. Brandes. Julia Håkanssons teaters avskedsturne. Den 14 maj.
"En idealisk äkta man". Komedi av Oscar Wilde. Svenska Teatern i Stockholm. Den 23 maj.
"Johan Ulfstjerna". Skådespel av Tor Hedberg. Svenska Teaterns turne. Den 28 maj.
"Den glada änkan i sitt andra gifte". Parodi-revy av H.L.. Den 1, 8, 15, 22 & 29 september.
"Duvals skilsmässa". Lustspel av A. Bisson & A. Mars. Den 1, 8, 15, 22 & 29 september.
"Per Svinaherde". Opera av Christiernsson. Musik av Ivar Hallström. Anton Salmsons Operasällskap. Den 11 och den 12 september.
"Den gladaste änkan". Operettparodi av P. Fristrup. Den 26 september.
"Familjen Bolero". Fars av Maurice Hennequin. Den 26 september.
"Den glada änkan". Operett av V. Leon och L. Stein. Musik: Franz Lehar. Den 1 - 3 oktober.
"Uppståndelse". Skådespel och prolog. Bearbetning efter Leo Tolstojs roman av Bataille. Knut Lindroth - turnen. Den 16 oktober.
"Dönviks prästgård". Skådespel av P.A. Rosenberg. Knut Lindroth-turnen. Den 17 oktober.
"De nygifta". Komedi av Björnstjerne Björnson. Knut Lindroth-turnen. Den 23 och den 24 oktober.
"Salome". Tragedi av Oscar Wilde. Knut Lindroth-turnen. Den 23 och den 24 oktober.
"Spanska flugan (Madame L´Ordonnance)". Lustspel av J. Chancel. Den 19 november.
"Flickorna Blom" Lustspel med sång av A. L´Arronge. DEn 10 och den 17 november.
 
261908"Romeo och Julia". Skådespel av W. Shakespeare. Den 12 februari.
"Vildanden". Skådespel av Henrik Ibsen. Den 13 februari.
"Syfröknarna" Folkscener med sång. Av Frans Hodell. Den 20 april.
"Engelbrekt och hans dalkarlar". Historiskt skådespel av August Blanche. Den 6 och 13 september.
"Galeotto". Drama av J. Echegaray. Anders Frithiof-turnen. Den 15 september.
"Reservsoldatens bröllop". Lustspel av F. Zell. Den 27 september, 4 oktober, 11 oktober och 18 oktober.
"Valborgsmässoaftonen". Vardagsbilder ur folklivet av Frans Hedberg. Den 22 november.
"Mjölksurran". Folklustspel med sång. Av A. Bosin och E. Wallmark. Den 25 oktober och den 15 november.
 
271909"Vid nittionde breddgraden, eller, Den gnisslande jordaxeln". Nyårsrevy av Dr Cook och löjtnant Peary. Den 6 januari.
Recettprogram (plakat med målad bild). Den 18 januari.
"Fregattkaptenen, eller, Salamandern". Lustspel med sång. Av Frans Hedberg. Den 14 februari.
"Den kära onkeln, eller, Prästen i klämman". Lustspel av R. Kneisel. Den 14 februari.
"Erik XIV". Historiskt skådespel av Johan Börjesson. Recett för direktör Sigge Malmberg. Den 12 april.
"Barnhusbarnen, eller, Världens dom". Skådespel av J. Jolin. Den 23 och den 28 februari.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". Av Gustaf af Geijerstam. Den 29 september (Bror Hallbergs jubileumsrecett) och den 26 december.
"Hittebarnet". Lustspel av August Blanche. Den 3 oktober.
"Lyckoskräddaren, eller, Det är inte allt guld som glimmar". Revy av H. Leipziger och Carl Uby. Den 3 oktober.
"Stiliga Augusta". Lustspel av Gustaf af Geijerstam. Den 17 december.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 december.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folkkomedi av Frans Hodell. Den 27 december.
 
281910"Rika morbror". Lustspel av August Blanche. Den 9 januari.
Nyårsrevyn "Vid nittionde breddgraden, eller, Den gnisslande jordaxeln". Av Doktor Cook och Löjtnant Peary. Den 9 januari.
"Hin och smålänningen". Sagolustspel av Frans Hedberg. Gästuppträdande av skådespelaren Arvid Kindahl. Den 30 januari.
"Duvals skilsmässa". Lustspel av A. Bisson och A. Mars. Den 6 och den 20 mars samt den 10 april.
"Den glada änkan i sitt andra gifte". Parodi-revy med sång av H.L., nya kupletter och revyfigurer av Axel S. Gästuppträdande av skådespelaren Arvid Kindahl. Den 6 och den 20 mars samt den 10 april.
"Kvinnan av folket". Skådespel av Dennery och Mallian. Recett för amatörerna. Den 17 april.
"Löjen och tårar". Folkskådespel av Johan Jolin. Gästuppträdande av skådespelerskan Mia Nilsson. Den 3 och den 24 april.
En glad afton giver Otto Sandgren, Ranft-kvartettens populäre komiker. Den 1 maj.
"Droskan N:o 117". Komisk monolog. Av H. Ekeroth och A. Askenbäck. Den 1 maj.
"Janne Lundström". Sorglustig monolog av Emil Norlander. Den 1 maj.
"Morjens medikamenter". Lustspel av G. von Moser. Den 11, 18 och 25 september. (Den 11 september recett för direktör Bror Hallberg.)
"Greven av Monte-Christo". Romantiskt skådespel efter Alexandre Dumas roman. Den 2 och den 9 oktober.
"Ett köpmanshus i skärgården". Skådespel. Fri bearbetning efter Emilie Flygare-Carlens roman av Frans Hedberg. Recett för Julia Lindberg och Elis Landin. Den 9 oktober.
"Flickan i stadsgården". Folkkomedi efter roman av August Blanche. Den 23 och den 30 oktober samt den 6 november.
"Tok-Olle". Folkskådespel av O. Rasmussen. Strömbergska sällskapet. Den 16 november.
"Fabriksflickan". Lustspel av Frans Hodell. Den 13 och den 27 november.
"Solstrålen". Lustspel med sång. Av E. Jacobsen. Den 4 och 11 december.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". En lantlig komedi av Gustaf af Geijerstam. Den 26 december.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 6 januari och den 26 december.
"Konung för en natt i fantasiens rike". Nyårsspektakel av Carl Uby. Nyårsnatten 1910-1911.
 
291911"Det skadar inte". Lustspel av Frans Hedberg. Den 1 och den 15 januari.
"Solstrålen". Lustspel av E. Jacobsen. Den 4 januari och den 5 februari.
"Konung för en natt i fantasins rike". Nyårsspektakel av Carl Uby. Den 22 och den 29 januari.
"En midsommarnatt i Dalarna". Den 22 och 29 januari samt den 5 februari.
"De båda direktörerna". Skämt i en akt av Frans Hodell. Den 29 januari.
"Solstrålen". Lustspel av E. Jacobson. Den 5 februari.
"Jorden runt på 80 dagar". Dramatiserat reseäventyr av Jules Verne och A. D´ennery. Den 12, 19 och 26 februari samt den 5 mars.
"Natten till den 28 juli". Folkskådespel. Dramatisering efter F. Humes "The Hansom Cab Tragedy". Den 12, 19 och 25 mars.
Julia Håkansson - afton. Den 23 mars.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 mars.
"Sherlock Holmes". Folklustspel. Den 2 april.
Musikafton. Norrköpings folkskolors gossorkester. Den 3 april.
"Preciosa". Romantiskt skådespel. Musiken av Carl Maria von Weber. Den 9 och den 17 april.
"Karl XI och snapphanarna". Historiskt skådespel av B. och N. Spanier. Recett för John Lindvall. Den 23 april.
"Fregattkaptenen, eller, Salamandern". Lustspel av Frans Hedberg. Den 30 april.
 
301912"Sportidioten". Lustspel av Kurt Kraatz. Den 13 oktober.
"Stabstrumpetaren". Lustspel av Frans Hedberg. Den 20 och 27 oktober.
"Lustresan till Paris". Lustspel av Labiche och Delaconr (sic!). Den 10 november.
"Skövlad lycka". Av Sven Vesterberg. Den 8 december.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal- sång-, och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 december.
"Andersson, Pettersson och Lundström". Folkkomedi av Frans Hodell. Den 29 december.
 
311913"De glada frihetsbröderna". Nyårsrevy av Harald Leipziger. Den 1 januari.
"Tidens strid". Skådespel av Karl Blink och Georg Malméen. Den 2 februari.
"Anna-Stina i Stockholm". Lustspel av Frans Hedberg. Den 23 februari.
"Vilse i livet". Drömspel av Sven Westerberg. Den 16 mars.
"Den fiffige studenten". Lustspel av Jo.Jo. Recett för J. Lindvall och G. Lagerman. Den 6 april.
"Ringaren i Notre Dame". Romantiskt skådespel efter Victor Hugos roman. Den 20 april.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". Lantlig komedi av Gustaf af Geijerstam. Skådespelaren Elis Schelin (med biträde av teaterns amatörer). Den 23 april.
"Gatusångerskan". Folkkomedi av d´Emmery. Den 12 oktober.
"Första älskarinnan". Folkskådespel efter August Blanches roman av M. Ring. Den 19 oktober.
"I mobiliseringstider". Lustspel av Gustaf von Moser. Den 26 oktober och den 9 november.
"På egen botten". Bilder ur livet. Den 16 och den 23 november.
"Jägarbruden". Skådespel av Alfred Stenhagen. Den 30 november och den 7 december.
"Ordensbröderna". Lustspel av Karl Laufs och Kurt Kraatz. Den 14 och den 28 december.
"Kvarnen vid Marly".Komedi. Den 14 och den 28 december.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 december.
 
321914"En bostonhippa på Höganloft". Nyårsrevy av Harald Leipziger. Den 1, 11, 18 och 25 januari samt den 1 februari.
"En komedi". Lustspel av Jo. Jo. Den 1 januari.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". Lantlig komedi av Gustaf af Geijerstam. Den 11 och 18 januari.
"Per Olsson och hans käring". Komedi av Gustaf af Geijerstam. Den 25 januari och den 1 februari.
"Hin och smålänningen". Sagolustspel av Frans Hedberg. Den 1 mars.
"Baldwins bröllop". Idyll av V. Krag. Den 14 mars.
"Preciosa". Romantiskt skådespel. Musik av Carl Maria von Weber. Den 22 mars.
"Rövarbandet". Skådespel av F. von Schiller. Recett för John Lindvall och Gustaf Lagerman. Den 5 april.
"Bröllopet på Solö". Folklustspel av Oscar Wennersten. Recett för amatörerna. Den 13 och den 19 april.
"Sufflörens recett". Lustspel. Recett för Axel Karlsson. Den 26 april.
"Boisjolis bröllopsäventyr". Lustspel. Den 29 april.
"Den vita staden". Skådespel av Elis Landin. Den 3 maj.
"Var är katten". Bagatell. Den 4 oktober.
" Det stora arvet". Av Harald Leipziger. Den 4 oktober.
"Hattmakarnas bal". Lustspel av S. Kinmanson. Den 1 november.
"Småstadsbor på vift". Av H.L. efter en främmande idé. Den 29 november.
"Syfröknarna". Folkscener av Frans Hodell. Den 13 december.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 december.
 
331915"Reservsoldatens bröllop". Lustspel av F. Zell. Den 3 januari samt den 7 och 14 februari.
"Tre rivaler". Lustspel av Gustaf Lyckow. Den 10 januari.
"Syfröknarna". Folkscener med sång. Av Frans Hodell. Den 24 januari.
"Sankt Olovs semester" Den 10 och 24 januari samt den 14 februari.
"Allt för fosterlandet". Av V. Sardou. Den 21 och den 28 februari.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av F. Dahlgren. Den 7 mars.
"Tre förälskade poliskonstaplar". Lustspel av Jo. Jo. Den 14 och den 21 mars.
"Elfte budet". Lustspel av Frans Hedberg. Den 14 och den 21 mars.
"Ordensbröderna". Lustspel av K. Laufs och K. Kraatz. Den 28 mars och den 11 april.
"Damen från Berliner- kaféet". Lustspel av R. Kneisel. Den 11 april och den 18 april.
"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Drama av Mauritz Graemer efter Emilie Flygare-Carléns roman. Den 5 april.
"Lars Anders och Jan Anders och deras barn". Lantlig komedi av Gustaf af Geijerstam. Den 18 april.
"Duvals skilsmässa". Av A. Bisson och A. Mars. Recett för Clara Andersson. Den 25 april.
"Var är katten?" Bagatell. "Efter en främmande idé av ?" Den 25 april.
 
341916"Ingeborg Holm". Skådespel av Nils Krok. Recett för direktör Alex Ekholm. Den 24 september, den 1 och 8 oktober.
"Andras affärer". Lustspel av Gustaf af Geijerstam. Den 15 och 22 oktober.
"En kaféflicka". Bilder ur Stockholmslivet av Björn Hodell. Den 29 oktober, den 5 och 12 november.
"En midsommarnatt i Dalarna". Dramatisk idyll. Den 26 november, den 3 och 12 december.
"Närkingarna". Av A. Anrep. Den 26 november, den 3 och 12 december.
 
351917"Poetiska Ljuvlund". Nyårsrevy av "Adodyb". Den 14 januari.
"För tidigt". Proverb av Anders de Wahl. Den 14 januari.
"Stor-Klas och Lill-Klas" . Av Gustaf af Geijerstam. Den 4 februari.
"När Bengt och Anders bytte hustrur". Folklustspel av Felix Körling. Den 25 februari och den 4 mars.
"Det försvunna testamentet". Detektivpjäs av H. Davies. Den 18 mars.
"Påsk". Skådespel av August Strindberg. Recett för direktör Alex Ekholm. Den 1 april.
"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Drama av M. Craemer efter Emilie Flygare-Carléns roman. Recett för amatörerna. Den 9 april.
"Preciosa". Romantiskt skådespel. Recett för amatörerna. Den 15 april.
"Revisorn". Av Nikolaj Gogol. Den 7 oktober.
"Biltog". Drama av E. Fredin. Den 14 oktober.
"Gulasch-baronessan". Revy av A. Källander. Den 4 november.
"Hummers 73 öre". Lustspel av Frans Hedberg. Den 4 november.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 december.
 
361918"Surrogat". Nyårsrevy av Axel Källander. Den 1 och 20 januari.
"Skärgårdsflirt". Lustspel av J. de On [Gideon Wahlberg]. Den 24 februari.
"Samvetsmasken". Folkkomedi av Ludwig Anzengruber. Den 10 mars.
"De båda döva". Lustspel av Jules Moinaux. Den 23 och 24 mars.
"Elfte budet". Lustspel av Frans Hedberg. Recett för amatörerna. Den 14 april.
"Hin och smålänningen". Av Frans Hedberg. Recett för Gustaf Lagerman. Den 21 april.
"Brottslingarna, eller, Rosen på Tistelön". Av Mauritz Craemer efter Emilie Flygare-Caléns roman. Avskedsrecett för Ivar Österlöf. Den 27 april.
"Mig lurar du - inte!" Lustspel. Den 28 april. Avskedsrecett för direktör Alex Ekholm.
"Vårflugan 1918". Revyartat lustspel av Gideon Wahlberg. Den 23 och 24 mars samt den 28 april.
"Tok-Lars". Folklustspel av Albin Erlandzon. Den 29 september och den 6, 13, 20 och 27 oktober.
"Garvare-Olle". Folkkomedi av Harald Leipziger. Den 3 och 7 november samt den 1 december.
"Småstadsbor på vift". Vådevill av Harald Leipziger. Den 8 och 29 december.
 
371919"Kampen om miljonärskan, eller, Ussarej för surrogaten". Nyårsrevy av Gideon Wahlberg. Den 16 februari.
"Den fula gåsungen". Skärgårdspjäs av Oskar Wennersten. Den 13 april.
 
381920"Den gamla fiolens hemlighet". Folklustspel av Carl-Alfred. Den 26 september och den 3 oktober. 
391921"Carlssons underbara resa, eller, Lägg om spaken". Äventyrsrevy av Gideon Wahlberg. Den 6 januari, 2 mars och 10 april.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av A. F. Wahlberg. Den 24 april och den 26 december.
"En kärlekssaga". Folkskådespel av E. Fastbom. Den 16 oktober.
"Mjölksurran". Folklustspel av A. Bosin och E. Wallmark. Den 20 och 24 oktober samt den 7 november.
"Den gamla fiolens hemlighet". Folklustspel av Carl-Alfred. Den 27 oktober.
"Portvaktens dotter". Folkskådespel av Olga Hansen-Ott. Den 30 oktober och den 6 november.
"En stockholmsflicka". Av Oskar Wennersten. Den 10, 21 och 29 november.
"Vis-Johan". Bilder ur folklivet av Arvid Axelsson och Nanna Wallensteen. Den 5 december.
Festföreställning, bl a uppfördes "Gåsen" av Legov. Utan datum.
 
401922"Kalle Knubb, eller, Det är reda med dej". Farsartad nyårsrevy av J. de On [Gideon Wahlberg]. Den 17 april.
"Ära". Skådespel av H. Sudermann. Recett för Gustav Lagerman. Den 29 april.
"Stabstrumpetaren". Lustspel av Frans Hedberg. Den 1 oktober.
"Öregrund - Östhammar". Lustspel av S. Kinmanson. Den 22 och 29 oktober.
"Lyckosmeden". Folklustspel av Max Reimann och Otto Schwartz. Den 12 november.
 
411923"Prans, Predrik, Prithiop, eller, Dä´ va´karameller!". Nyårsrevy den 1 januari och den 8 april.
"Anna-Lenas friare". Folklustspel av J. de On [Gideon Wahlberg]. Den 23 september och den 8 oktober.
"Jag gifta mig - aldrig!" Folklustspel av Ernst Fastbom. Den 4 november.
"Hallå där!". Revyresa av Svasse. Gästspel av Eric Lindholm och medlemmar av Svenska Pariserbaletten. Den 22 och 23 november.
 
421924"Kör te´ föreninga´!, eller, Ä´du ga´en du!". Nyårsrevy av Gideon Wahlberg. Den 1 januari, den 10 och 13 februari, samt den 30 mars.
"Rikedoms källa". Originalets titel "Widowers` Houses". Av George Bernhard Shaw. Den 10 januari.
"Garvare-Olle". Folklustspel av Harald Leipziger. Den 21 april.
"Äventyr vid kolonistugan". Folklustspel med sång av Walter Stenström och Gideon Wahlberg. Den 12 och 19 oktober.
"Janssons frestelse". Folklustspel av Sigurd Wallén. Den 23 november.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av Fredrik Dahlgren. Den 26 december.
 
431925"Resan till Mars, eller, Mums, mums, killebabba!". Nyårsrevy av Nisse Eriksson. Den 1 januari.
"Kärlek och landstorm". Folklustspel av Gideon Wahlberg och Walter Stenström. Den 20 september, 4 oktober och 18 oktober.
"Skärgårdsflirt". Folklustspel av Gideon Wahlberg. Jubileumsrecett för Klara Andersson. Den 21 oktober.
"Hattmakarens bal". Lustspel från tyskan av G. Kinnemansson. Den 15 november.
 
441926"Knutte Knopp, eller, Apa eller inte apa?". Nyårsrevy av J. de On [Gideon Wahlberg]. Den 1 januari och 10 februari.
Jubileumsföreställning, Arbetareföreningens teater 60 år. Den 10 februari. [Vid detta tillfälle gavs nyårsrevyn "Knutte Knopp"]
"Säterhyddan". Dramatisk idyll av C. P. Riis. Den 3 oktober.
"Prinsen av Charleston". Höstrevy av Gideon Wahlberg. Den 3 oktober.
"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel av A. Dahlgren. Den 26 december.
 
451927"Norrköping runt,eller, Ä´ re´ nå´t i görningen?". Nyårsrevy av J. de On. [Gideon Wahlberg]. Den 1 januari och 2 april.
"Hälsingar". Folkpjäs av Henning Ohlsson. Den 2 och 9 oktober.
Dans i Arbetareföreningens salong. NAF:s Jazz-band, modern orkester, 8 man. Den 8 oktober.
"Skärgårdsflirt". Folklustspel av Gideon Wahlberg. Den 30 oktober.
Lyxrevyn "Hallå där!". Gästspel av Eric Lindholm och medlemmar av Svenska Pariserbaletten. Karin Swanströms revyturne.
 
461928"Har ni eran motbok kvar?, eller, Ryck mig i spänntampen!". Nyårsrevy av Gideon Wahlberg. Den 1 januari.
"Stockholmsgrabbar". Folklustspel av Gideon Wahlberg. Den 7 oktober.
 
471929"Kom hit!", eller, "Hoppla va´ di lever!". Nyårsrevy av Gideon Wahlberg & Co. Den 1 januari och 24 mars.
"Stockholmsgrabbar". Folklustspel av Gideon Wahlberg. Den 24 mars.
"Westerbergs pojke". En sommarsaga med sång av Gideon Wahlberg. Den 6 oktober.
 
481930"Se go´morron, frun!", eller, Nä hörru, vila´ re lite´". Nyårsrevy av Gideon Wahlberg. Den 1 januari. 
491931"För fulla segel". Revyartad sommarsaga från Arkösund av Gideon Wahlberg. Den 1 januari. 
501932, 1935"Skepp ohoj, eller, Nä, hörru, lägg om spaken". Äventyrsrevy av Gideon Wahlberg & Co. Den 1 januari 1932.
"Aftonen före Harmageddon, eller, Vad skall hända då det reses upp banér och då det blåses i basun på Abessiniens berg?". Pastor J. A. Swenson. Den 10 november 1935. Föredrag med ljusbilder.
 
511937 – 1938"Hatten av." En nyårshyllning av Sören Aspelin den 23 och 24 januari 1937.
"Kopparslagargreven". Sånglustspel av Henning Ohlson. Den 24 september 1938.
"Fred på jorden". Skådespel av Sven Rindom. Den 29 oktober.
 
521939 – 1950"Värmlänningarna". Sorglustigt tal-, sång- och dansspel. Den 6 januari 1939.
"Fågelhandlaren". Operett. Regi: John Westin. Musik: Karl Zeller. Den 26 december 1939.
"Koppla på radio-vision våglängd 20245". Nyårsrevy av John Westin. Den 25 januari 1940.
"Johan Ulfstjerna". Skådespel av Tor Hedberg. Festföreställning med anledning av Arbetareföreningens 80-årsdag. Den 28 september 1940.
"Stackars Felix". Lustspel av Gabor von Vaszary. Den 3 oktober 1942.
"Fattiga friare". Folklustspel av Gideon Wahlberg. Den 2 oktober 1943.
"Titta in och skratta ut". Nyårsrevy av Gideon Wahlberg & Co. Den 2 januari 1944.
"Annie från Amörrika". Folklustspel av Sigge Fischer. Den 7 oktober 1944.
"Full fart framåt!". Nyårsrevy av Don Carlos & Rune Ruhnbro. Gästspel av Rune Graffo och de fenomenala kraftakrobaterna 2 Williams. Den 1 januari 1946.
"Utters drivhus". Nyårsrevy av Anderzon & Tjadden och Elis Utter. Den 1 januari 1950.
Nyårsvaka på Arbis. Musik: Åke Rehns Ensemble. Barnjulfest med uppträdande av Olle Samuelsson samt illusionisten Harries. Den 31 december 1950.