bild
Volym

[Elevtidningar]

Tekniska skolan

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420562/F 6/8
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/STNjEO3CzoJUPR5Az5zW4T
Datering
1928 – 1941  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)

Innehåll

Allmän anmärkning"Resultanten", 1937:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära mm)
Bergsten, H. A. (byggnadsritning)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Magnius, J (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionsritning)
Blomqvist, B "Blomman" (byggnadskonstruktionsritning)
Lindegren, - (kostnadsberäkning)
Nydell, S (matematik)
Tägtström, G "Texas" (matematik)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk kontruktions- och perspektiklära)
Ekström, G (bokföring)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Bengtsson, Birger
Berglind, Kurt
Carlström, John
Cernold, Nils
Ehn, Sture "Tarzan"
Eriksson, Evert
Ejbe, Nils
Fischer, Bertil
Frigge, Bengt
Frejd, Allan
Gröndahl, Eskil
Grönqvist, Nils
Gustafsson, Eric
Gustavsson, Gunnar
Gyllby, Allan
Hellkvist, Gösta
Karlsson, Owe
Leth, Rolf
Lindblom, Gunnar
Lindmark, Lars
Lisén, Einar
Lundberg, Oskar
Malmros, Carl-Henry
Nordemo, Gösta
Norrgård, Arnold
Nystrand, Lennart
pettersson, Karl-Erik
Robbert, Sven
Steingrimsson, August
Timander, Lars
Waldén, Sam
Albrektsson, Stig (sjuk i 3:an, nämns i text)

Bengtsson, Bengt (artikel)

"Resultanten", 1938:
Tecknade porträtt på lärare, i omnämnd ordning:
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Ekelöf, G (bygnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Tägtström, G (matematik)
Langlet, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Pira, G (byggnadsmekanik och betonskonstruktioner)
Öhman, F (fältmätning och avvägning)
Berger, (fältmätning och avvägning)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)
Nydell, S (matematik)
Ekström, G (bokföring)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Blomqvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionsritning)
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)
Bergsten (?), H. A. (byggnadsritning)
Carlé (?), V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Ahlmark, Gunnar
Andersson, Leif
Ahlborg, Olle
Bergman, Hans
Bondesson, Paul
Bolmgren, Åke
Britz, einar
Christersson, Gösta
Dahl, Lennart (tecknat porträtten)
Erdheim, Hugo
Gustafsson, Hugo
Gustafsson, Per-Arne
Hansson, Olof
Haglund, Karl
Hansson, Birger
Höglund, Frans
Lindström, Bruno
Jellne, Tore
Landén, Hans
Ljungqvist, Lennart
Lundberg, Karl
Moquist, John
Teeling, Walter
Svanström, Knut
Ullberg, Bengt
Östling, Nils

Gustafsson, Torsten (artikel)

"Resultanten", 1939:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära mm)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Bergsten, H (byggnadsritning)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Isberg, R (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionslära och -ritning)
Blomqvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Nydell, S (matematik)
Tägtström, G (matematik)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)
Langlet, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Ekström, G (bokföring)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Liljeberg, - (arkitekt)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Albrektsson, Stig
Almqvist, Erland
André, Sven-Erik
Beijner, Rune
Bengtsson, Gunnar
Blomkvist, Karl
Dahlin, Lars
Edman, Clarentz O
Ekengren, Bertil
Elm, Åke
Elversson, Erland
Frank, Yngve
Gustavson, Folke
Hark, Åke
Johansson, Olle
Johansson, Stig
Karlsson, Anton
Lindahl, Ture
Lindwall, Gottfrid
Lundin, Gunnar
Lundqvist, Ove
Palmqvist, Henry
Plahn, Ivar
Robertsson, Lennart
Segerstedt, Ingvar
Skoglund, Olof
Smas, Erik
Törnblom, Bengt
Victorsson, Åke

"Resultanten", 1940:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Langlet, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Tägtström, G (matematik)
Öhman, S ((fältmätning och avvägning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Ekström, G (bokföring)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionsritning och -lära)
Blomkvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Bergsten, H (byggnadsritning)
Larsson, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Isberg, R (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Benson, P. E
Arvidsson, Olle
Eriksson, Arvid A
Lundström, O
Andersson, Aron
Andersson, Thore
Björkman, K
Blom, Sven
Holmberg, Frank
Håkansson, Sture
Isaksson, Erik
Kviborg, Sven
Ström, Hans J
Nordgren, Torsten
Rundlöf, Holger
Seling, Kurt
Westlund, Kurt
Wetterström, Harry

"Resultanten", 1941:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära mm)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Liljeberg, - (kostnadsförslag)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktion)
Blomquist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Tägtström, G (matematik)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Isberg, R (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Bernton, A W (kemi och fysik)
Nordenskjöld, K (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)
Ekström, G (bokföring)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Hedberg, O
Fredriksson, Runde
Nilsson, Alexius
Liljestrand, Valter
Risberg, Axel
Eriksson, Lennart
Kämpe, Nils
Andersson, Sven
Borgstedt, Lennart
Johansson, Lennart
Rosén, Gusten
Dahl, Carl-Göran
Svensson, Börje
Hammar, Karl-Erik
Brejke, S B
Björkner, Karl-Henrik
Stagh, Jan
Westergren, P
Classon (?), Edvin
Person, Ulf B
Seling (?), Bertil A
Nystrand, Göran
Segergren, Carl
Mattson, John
Johansson, Tage
Törnfors, Bengt
Olsson, Ove
Nordin, E S
Tjelder, Lennart
Sundman, Oscar
Sjöblom, Gunnar
Magnusson, Ivar
Flingdal (?), Bror T
Wahlstedt, Pelle
Hellgren, B
Broberg, Åke
Ekwall, Hans

Enblom, Rudolf S (artikel)
Engkvist, Olle (artikel)
Gustafsson, Torsten (artikel)
Melin, Dag (artikel)

Exponenten, 1928 (MYS):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Thorén, Thor (rektor)
Roesler, Ernst (avdelningsföreståndare, mekanik och maskinlära, mekanisk fackritning)
Dernby, K G "Fatty" (kemi, varukännedom)
Holm, Erik Adolf (fysik)
Kjellberg, Gustaf M (bokföring)
-, Daniel (grafo-statistik ?)
-, "Buster" (grafo-statistik ?)
Berger, F W (fältmätning och avvägning)
Bagge, Th. (problemräkning i fysik och kemi)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktionslära)
Braune, Hj. (geometrisk konstruktionslära)
Carlé, V (byggnadskonstruktionslära)
Andersson, E (byggnadskonstruktionslära)
Möller, M (elektroteknik med praktiska övningar och laborationer)
Nordström, K "tysta Nisse" (mekanisk fackritning)
Nydell, Sture I (matematik)
Tägtström, Erik G (matematik)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
-
Ahlin, Erik
-, "Bärsan"
Broberg, Georg
-, Carl
-, "Claris"
-
-, "Charlie"
-
-
-
-
-, "söndags Nisse"
-, Nisse
-
-
Schultz, -
Svensson, -
-, Ingmar
Wallin, -
-, "Wessan"
-, Viking (redaktör)
-, Henrik
Löfström, -
-, Linus

Exponenten, 1929 (MYS):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Thorén, Thor (rektor)
Roesler, Ernst (avdelningsföreståndare, mekanik och maskinlära, mekanisk fackritning)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktionslära)
Berger, F W (fältmätning och avvägning)
Tägtström, Erik G (matematik)
Nydell, Sture I (matematik)
Möller, M (elektroteknik med praktiska övningar och laborationer)
Ramgard, E (byggnadskonstruktionslära)
Carlé(?), V (byggnadskonstruktionslära)
Nordström(?), K (mekanisk fackritning)
Bagge(?), Th. (problemräkning i fysik och kemi)
Lövgren, E B (övningar i mekanik och maskinlära)
Dernby, K G "Fatty" (kemi, varukännedom)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
von Plommongren(?), Gustaf
Thörnblom, -
-, Petrus
Lundblad, -
B, N
-, Hilding
Norman, -
-, Rolf Johan
-
- "Tjodde"
Carlsson, Sven
Eriksson, Ville
Nordström, -
Hallberg, -
-
Lindgren, -
Qusbäck, -
Rydling, Karl Gustaf
-
-
-
- "Ryssen"
Landberg, -
Olsson, -
Everitt, -
Holmberg ,- (redaktion)
-
Andersson, -

Exponenten, 1930 (MYS):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Nordström, K "f.d. tysta Nisse" (mekanisk fackritning)
Roesler, Ernst (avdelningsföreståndare, mekanik och maskinlära, mekanisk fackritning)
Tägtström, Erik G (matematik)
Nydell, Sture I "Skaunepaugen" (matematik)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktionslära)
Ramgard, E "normalprofilen" (byggnadskonstruktionslära)
Möller, M (elektroteknik med praktiska övningar och laborationer)
Carlé, V (byggnadskonstruktionslära)
Lövgren, E B (övningar i mekanik och maskinlära)
Bagge, Th. "Baggen" (problemräkning i fysik och kemi)
"blåsan Wille" (?)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
"Konstanten" (se "Buster 1928)
Ekström, G (bokföring)
t.f. ALM-A-MATER, ev. Alm, H (kemi)

Tecknade porträtt av elever, i nämnd ordning:
Andersson, Arne
Andersson, Karl Einar
Andersson, "Krutis"
Berg, -
Dahlberg, -
Bäck, -
Ekman, -
"Farsan"
-, Palle
-, Gösta
-, Arne
-, Sverker
Frid(?), - "Friden"
-
-
-, Herman
-, Johan
-, Martin
Kempe, -
-, Lasse
-, "Platte"
Lindqvist, -
-, Carl-Axel
Nordling, -
Olsen, -
-, Pelle

Artiekln om en motorcykelresa, nämnda namn:
"Gurra" Carl Oskar (författare till artikeln)
Bergström, Åke
Hult, Bertil
Thorenfelt, Kaj (dansk)

Dernby, K G (in memoriam, tecknat porträtt)

Kontroll

Skapad2006-05-02 00:00:00
Senast ändrad2011-05-17 14:11:16