bild
Volym

[Elevtidningar]

Tekniska skolan

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420562/F 6/7
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4Hb2Yzh7zbBaOEzDk5YW3F
Datering
1930 – 1936  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)

Innehåll

Allmän anmärkning"Resultanten", 1930:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Enblom, Rudolf S (avdelningsföreståndare)
Hedvall, B (byggnadskonstruktionsritning)
Peterson, Josef "Pelle" (byggnadskonstruktionsritning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Ekström, G (bokföring)
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentmålning)
Ramgard, E (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Lindner, H (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Carlsson, S "Kalle" (ornamentteckning)
Carlé, V "Calle" (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Brunander, I (ornamentteckning)
Nydell, S (matematik)

Teckningar på elever, i nämnd ordning:
Darlquist, - (redaktör)
G, J (redaktion)
Andersson, N. G. (redaktion)
-, Anders (redaktion)
Cederholm, - (redaktion)
Berg, "Fader"
Andrén, -
Berggren, -
Björkman, -
Elmquist, -
-
Innings, Sven (ordförande)
Jakobsson, -
Jonasson, -
- (kassör)
Kjerr, Sven
Karlsén, Karl
Lantz, Tage
-, Olle (sekreterare)
Wiberg, "Jätten"
Vernborg, -
Engkvist, Olle (artikel)
Hedvall, Björn (artikel)

"Resultanten", 1931:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Enblom, Rudolf S (avdelningsföreståndare)
Thorén, Thor (rektor)
Hedvall, B (byggnadskonstruktionsritning)
Peterson, Josef "Pelle" (byggnadskonstruktionsritning)
Westergren, - (akitekt)
-
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Carlsson, S (ornamentteckning)
Brunander, I "Brunte" (ornamentteckning)
Nydell, S (matematik)
Ekström, G (bokföring)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Nycander, Sven (grundläggningsarbeten, stomhus, allmän organisation på byggnadsplatsen mm)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Brandt, -
Bremberg, -
Dahlberg, - (kassör)
Edén, Lasse
Gessler, -
Harlén, -
-
Josef(son?)
Lindahl, -
Lindmark, -
Moon, E
Mårdh, -
Olle (ev. Olsson?)
Skarne, -
Ramstedt, -
Stedt, -
Thorsell, -
Weimer, -
Victor(son?)

Redaktionsporträtt i nämnd ordning:
Simonsson, - (redaktör)
Ekhamn, -
Alm, - (porträttecknare)
Eronn, -
Ekstedt, - (tecknat porträtt och annonser)
Adling, Stig

Enblom, Rudolf S (artikel)
Waldemar, Stig (artikel)

"Resultanten", 1932:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnde ordning:
Enblom, Rudolf S "Snurren" (avdelningsföreståndare)
Hedvall, B (byggnadskonstruktionsritning och byggnadsritning)
Peterson, Josef (byggnadskonstruktionsritning och byggnadsritning)
Westergren, - (arkitekt)
Nycander, Sven (grundläggningsarbeten, stomhus, allmän organisation på byggnadsplatsen mm)
Stenport, - (kostnadsförslag)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Karlsson, S "Kalle" (ornamentteckning)
Brunander, I (ornamentteckning)
langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Ramgard, E (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Ekström, G (bokföring)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Nydell, S (matematik)
Alm, H (matematik)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Barkdal, "Lillan" (f. Andersson) (redaktion)
Andersson, Gunnar (revisor)
Björkner, Erik (festkommitté)
Björkner, Sven "S.O.V." (redaktion)
Blom, Åke (viceordförande, papperskommitté)
Bremfors, Erik "Blomman" (papperskommitté)
Cahling, Elis
Dahl, Allan
Danielsson, Kurt (redaktion)
Funck, Åke (vice ordf.)
Gate, Bo
Ingwall, "Macke" (ordförande)
Ingve, Nils "Björnungen, Björnis" (f.d. bandy- och ishockeymålvakt i Djurgården)
Johnzon, Arne "Zäta" (illustrationer)
Karlsson-Flygare, "Kalle"
Lundberg, Lennart (ordningsman)
Malmsten, hans "Qaifas" (sekreterare)
Nordström, Edvard (redaktör)
Olsson, Einar
Persson, Anders
Richter, Åke
Thorsell, Bengt "Baby"
Öhman, Olle

Enblom, Rudolf S (artikel)
Ramgard, Ernst (artikel)
Tengdahl, Knut (artikel, Stockholms stadsfullmäktiges ordförande)

"Resultanten", 1933:
Tecknade porträtt på lärare, i nämndd ordning:Enblom, Rudolf S (f.d. avdelningsföreståndare, byggnadskonstruktionslära, byggnadsritning och -formlära)
Ramgard, E (byggnadsmekanik och betongkonstruktion)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktion)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Melin, D (byggnadsformlära mm)
Langlet, F (geomterisk kontruktions- och perspektivlära)
Tägtström, E.G "Texas" (matematik)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
-
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Ekström, G (bokföring)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Nordenskjöld. Knut "Nordis" (ornamentteckning)
Brunander, I "Brunte" (ornamentteckning)
Karlsson, S "Kalle" (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Stjernberg, Herman (redaktör)
Fylking, Eric (ordningsman, redaktion, illustrationer)
Julin, G "Julle" (redaktion, illustrationer)
Falk, "Mudde" (redaktion)
Karlén, Olof (redaktion)
Bergqvist, Nils
Brink, Olle
Carlsson, Per
Engerdahl, Gunnar
Falk, Arne
Norell, V
Hebel, B
Isberg, -
Linnarsson, S. A.
Löfgren, Gunnar
Kjellin, H
Lindahl, N
Nilsson, Erik E. W.
Nilsson, Herbert
Morén, Cecil (papper- och festkommitté)
Morén, John
Jonsson, "Frippe"
Palmér, P
Thedin, Torsten, (kassör)
Weimer, Henry
Zetterberg, Olle

Enblom, Rudolf S (artikel)

"Resultanten", 1935:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Ramgard, Ernst (foto, minnesruna)
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsritning mm)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Bergsten, H. A. (byggnadsritning)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Ohlsson, S (matematik)
Tägtström, G (matematik)
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentteckning)
Christiansson, E (byggnadskonstruktionslära och -ritning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Ekström, G (bokföring)
Berntson, A. W. (fysik och kemi)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Brunander, I "Brunte" (ornamentteckning, ej porträtt)
Alm, H (matematik, ej porträtt)
Stenport, - (kostnadsberäkning, ej porträtt)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Wallén, Gösta (redaktion)
Borenberg, Paul (redaktion)
Percy, Paul (redaktion)
Adamsson, Åke (kassör)
Andersson, Gunnar
André, Folke
Blom, Folke
Hegert, Lennart
Hiller, C. F
Carlsson, Henry
Carlsson, Luther
Jacobsson, Gustaf
Järn, Tore
Kling, Lennart
Klockars, Johannes
Larsson, Viking
Ljungberg, Einar
Nilsson, Nils-Gustav
Rase, Eric
Sjöberg, Carl
Törn, Holger
Rudin, Arthur
Schelin, Nils
Öberg, Per

"Resultanten", 1936 (50-årsjubileum):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsritning)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Bergsten, H. A. (byggnadsritning)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Blomqvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionslära)
Christiansson, E (byggnadskonstruktionsritning)
Nydell, S (matematik)
Tägtström, G (matematik)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Nordenskjöld, K (ornamentteckning)
Calding, s (ornamentteckning)
Ekström, G (bokföring)
Berntson, A. W. (fysik och kemi)

Tecknade porträtt av elever, i nämnd ordning:
Adamsson, Bertil
Ahlqvist, Sven
Asplund, Tore
Barkels, Åke
Brozin, Nils
Brunnberg, Åke
Frisk, Anders
Fränne, Gunnar
Hartzelt, Anders
Henschen, Lars
Jansson, Åke
Johansson, Yngve
Nilsson, Bertil
Nordstrand, Einar
Nygren, Sven
Rosén, Sven
Schultzberg, Hans
Stenhammar, Ulf
Stjerngren, Bertil
Wallén, Göte
Westman, Adolf
Widell, Troed
-, Elias (redaktion)
Martin, Lelle (redaktion)
-, "Helga" (Helge?) (redaktion)
-, Lasse (redaktion)
-, Kalle (redaktion)

Enblom, Rudolf, S (artikel)
Mölle, Carl (artikel)

Kontroll

Skapad2006-05-02 00:00:00
Senast ändrad2011-01-26 15:49:34