bild
Serie

Elevtidningar

Tekniska skolan

Serien i arkivkartonger om inget annat anges, stort format.
HKS: Högre konstindustriella skolan (Brännstiftet, Asken Ygdrasil, Akantus och Portföljen, 1888-1923).
BYS: Byggnadsyrkesskolan (Resultanten, 1916-1941).
MYS: Maskinyrkesskolan (Exponenten, 1928-1930).
För elevtidningar efter 1945 se Konstfacks arkiv, serie B3GA.
Se även serie Ö3:1 för elevtidningen Vinkelhaken, 1891.
För fotografier på elever och lärare se även serie Ö4.

Förteckning över elever och lärare vilka bidragit med text (T) och teckningar/bilder (B), nämns i texterna eller finns avbildade.
Namnen ordnade alfabetiskt alt. uppräknas efter den placering de har i tidningarna. Uppgifter om ev. bidrag i tidningarna (text T, bild B), smeknamn mm. står efter namnen.
Alfabetiskt samt kronologiskt.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11888 – 1899/1900HKS tidningar:
"Brännstiftet", u å, (troligen 189-1891).:
Althin, C (T)
Arosenius, fröken (T)
Berg, Konrad S (T)
Byström, E (T)
Sylwan, W (Vivi?) (T)

" Asken Ygdrasil" 1888:
Källström, Erik (B)
Liljeblad, bror (B)
Lindgren, E (B)
"Vidar", - (T)
"Vidi", - (T, B)
"Viola", - (T)
(Asken Yggdrasil (HKS) utkom i tre nummer och bytte därefter namn till Akantus. Akantus utkom 1891 i 150 ex. och ersattes 1893 av HKS Portföljen.)

" Akantus bladet" 1888:
Boström, Otto (B)
"Källan" (B)
"Vidar", - (T)

"Akantus" 1891:
Althin, C (B, porträtt av Victor Adler)
Ancker, H (redaktion)
Byström, Ernst (redaktion)
Hedberg, Hildur (redaktion)
Sylwan, Vivi (redaktion)

"Portföljen" nr 2, 1893:
Asplund, N (B, porträtt av Hugo Hörlin mm)
Bergman, Axel (T)
Nöjd, Herman (B)
Petrini, Pär Johan (T)
Schelin, Emil (T, B)
Åslund, Elis (B, redaktion)
Östrand, Bess (T, redaktion)
-, Anton (T)

Text om sommarteckningar, nämnda namn:
Anker, Hilda
Asplund, Nils
Berg, Allan (Gripsholm studier)
Hellström, Elisabeth
Möller, Ida
Nordblad, Allan (Gripsholm studier)
Olsson, Josef (Gripsholm studier)
Sack, Eva
Sylwan, Vivi

Fotografi: förslag till vas av Herman Nöjd

"Portföljen", januari 1894:
Asplund, Nils (B, nämns i text om framsidetävling)
Lindahl, Axel (B, saknas)
Nordblad, A (nämns i text om framsidetävling)
Olson, J. F. (T, B om Gripsholm med fotografier)
Schelin, Emil (T)
Sylwan, Vivi (B)
Åslund, Elis (T, B)

Namn i text om festen och pjäsen den 25/11 1893, i nämnd ordning:
Liljeblad, Vivian (teatertroll "Fenix")
Sack, Eva
Hultman, Ester ("fästmön")
Nordblad, Allan
Åslund, Elis
"hvidta Olle" ("svartsjuk")
"svarta Olle" ("grosshandlare")

Löst bland 1894:
A. L (Axel Lindahl ?) (B)
Schelin, Emil (T)

"Portföljen", 1893/94 (ej komplett):
Asplund, Nils (B)
Åslund, Elis (T, B)

Resa till Strängnäs, vt 1893, i nämnd ordning:
Adler, Victor (rektor)
Liljeblad, F
Arborelius, -
Beskow, -
Hörlin, - (på väg till Chicago)
Malmström, -

"Portföljen", mars 1894:
Fjetterström, Märta (redaktion)
F, Annie (B)
Nerpin, Henrik (avtecknad)
Nöd, Herman (B)
Schelin, Emil (T, redaktion)
Sjöström, Alfred (avtecknad)

"Portföljen", april 1894:
Adler, Victor (rektor, avtecknad)
Asplund, N (B)
Ekholm, Carl (redaktion)
Hahr, Clara (redaktion)
Hoffman, H (B)
Kahn, fröken (avtecknat elevarbete)
Nordström, A (tecknat av Kahn och Åbergs elevarbeten)
Schelin, Enil (T, B)
"Wivan" (B)
Åberg, fröken (avtecknat elevarbete)

"Portföljen", 1894/95 (jul-nyår):
Bergman, A (T)
Hellström, Elisabeth (B)
Hultman, Ester (T, redaktion)
Liljeblad, F (avtecknad lärare)
Lindahl, Axel (B, gobelinbård mm)
M-n, Elsa (B)
Nordblad, A (B)
Nöjd, H (B)
Schelin, Emil (T, B)
T. m. (?), Annie (B)
Åslund, Elis (B, redaktion)
Östrand, Bess (B)
"Frank" (T)

Sommaradresser, i nämnd ordning, efternamn först:
Olsson, Josef (Svarta eller Gula havet)
M, Elisabet (Köpenhamn)
E, Carl (Wien, Kvickjokk)
S, Vivi (Kexholm)
S, Emil ("experimentfältet")
-, Herman (Lugnet)
S, Waldemar (Kinderstadt, Arkadien)
A, Nils (Fjäderholmarna)
U, B (Björnön)
M, E och G, M (?)
O, B (Spetsbergen)
O, H (Sköna Dal)
A, H (Mönsterås)
A, Elis (Norge)
H alt. N, A (Bengalen ?)
H, H (Oskarshamn)

Två lösa blad 1894/95:
- Theodor (T)
Ullman, Johannes (självporträtt)
Weinberg, - (B)
Gruppfotografi, karlar i samkväm.

Häri även löst blad 1899/1900:
Eriksson Åberg, Ellen
Wall, Anna (f. Westfelt)
Westfelt, Maria

"Portföljen", vt 1895:
Johansson, J (B)
Sundvall, - (avtecknad)
Österlund, Johan (B)
 
21900 – 1902"Portföljen", 1900:
Asp, K (T)
Blomment, I (B, vyer från Berlin)
Ekvall, Karin (T)
Ekvall, N (B)
E-v (?), Karin (T)
Glasell, - (B)
Hillgren, B (B)
Johansson, Arthur (redaktion)
Johansson, C (B, världsexpositionen i Paris 1900)
Johnsson, Maja (B, redaktion)
Lindgren, Axel (B)
Skogman, Agnes (B, T)
Tidstrand, Erik (B)
Werner, Carl (B, redaktion)
Wettergren, Anna (B, redaktion)
-, Hampus (B)

Fotografier på lärare 1899/1900:
Adler, Victor (rektor)
Eckert, Fritz
Gisberg, Sofia
Hahr, August
Henriques, P
Kardell, Maria
Kjellin, Carl
Liljeblad, F
Mellin, Lars Otto
Thorén, Thor
Upmark, G
Wall, Anna
Samt oidentifierade fotografier.

För löst blad 1899/1900 se Portföljen 1984/95, volym 1.

"Portföljen", 1901:
Blommert, Johan (redaktion)
Eckerbom, Ada (redaktion)
Edström, Stina (B)
Ekvall, K (T)
Ekvall, Nils Gust. (redaktion)
Glasell, Th. (B)
Hanssen, Egil (B)
Johansson, Carl (B)
Liljeblad, F (avtecknad av S S-s)
Lundstedt, H (B)
Nöjd, - (B)
Torsson, N (B)
Skogman, Agnes (B, redaktion)
Wahlberg, Hedvig (B, T)
Wettergren, Anna (T)
-, Emanuel (B)
-, Hampus (B)

Fotografier på elever med elevarbeten:
Blommert, Johan
Bohlin, Märta
Carlsson, Cecilia
Eckerbom, Ada
Ekwall, Kajsa
Glasell, Theodor
Hallgren, Abby
Hökenberg (?), Amy
Johansson, Arthur
Pehresson, Gerda
Rhodin, Greta
Schonberg, Walborg
Ståhl, Ebba
Svensson, Greta
Säve, N
Wendel, Carl
Wettergren, Anna
Wåhlberg, Hedvig
Zeimvolt (?), Lotten

"Portföljen", hjulnumber 1902:
Inga namn
 
31903 – 1904"Portföljen", 1903:
A:son, - (B)
L-n, A (B, T)
M, Malin (B)
Absalon (?) (T)
-, Gusta (B)
-, Lucas (T)

Fotografier:
HKS fest, maskerad, grupporträtt
Grupporträtt, kvinnliga elever (4 fotografier)
Lerfigurer, Sandberg och Björk
HKS:are i München i maj 1903, fotograferad teckning: Lindgren, Wall, Olson, Ell.. (?), Gusta och Holmsten.

"Portföljen", 1904:
Ardenberg, aron (B)
Bergman, R (B)
Carlina (?) (B)
-, Lucas (Herman Berg) (T)

Fotografi av lertavla med porträtt på redaktionsmedlemmarna: I.B, O S-n, E.D, O.R

Fotografier på elever, i nämnd ordning:
Manlig elev med elevarbete
Lundgren, Astrid med fris
Nilson, Gust. med fris (se även fotografi från utställningen 1904)
Warodell, E (kvinna) med elevarbete
Murray, Anna-Stina med elevarbete
Aspelin, S (kvinna) med elevarbete
Hallberg, L (kvinna) med elevarbete
Enlund, G (kvinna) med elevarbete
Carlina (?), kvinna
Christofferson, I (kvinna) med elevarbete
Jancke, E (kvinna) med elevarbete
Granberg, A (kvinna) med elevarbete
Kvinna med elevarbete
Kvinna med elevarbete
Kvinna i växthus
Kvinna med elevarbete
Ahlstedt, S (kvinna) med elevarbete
Öster, F (kvinna) med elevarbete
Brehmer, E (kvinna) med elevarbete
Öberg, T (kvinna) med elevarbete
 
41905 – 1906, 1911"Portföljen", 1905:
Karikatyrer av HKS:are (ev. lärare), i nämnd ordning:
Andersson, S (kvinna)
Stenhoff, S (kvinna)
Wassberg, Marta
Leche, I (kvinna)
Nyborg, E (kvinna)
H, Karin
Pettson, C (kvinna)
E.E alt. C.E (kvinna)
Hammarsten, S (kvinna, tecknat alla karikatyrerna)
Gisberg, Sofia
Drake, I (kvinna)
Kinarmann, D (kvinna)
"Wesslan", A (trol. smeknamn, kvinna)
C-son, M (kvinna)
Grönvall, - (kvinna)
Hansell, - (kvinna)
v. Stapelmohr, C (kvinna)
B, J (man)
Sandberg, A (man)
Notini, Axel
Bergman, R (man)
E, Harald (sekretariat)

Exlibris:
Hammarsten, S
H, Eivor
Notini, Gunnar

Blå kopior från studieresa till Danmark:
(För teckningar från resan se Portföljen 1906)
Interiör i kyrka
Roskilde
Köpenhamn (2 st)

"Portföljen", 1906:
Björkström, Maurice "Murre" (fotografi, redaktionen)
Brandtberg, Oscar (B, redaktionen)
Bååth, Maria (redaktionen)
Engström, Maria (redaktionen)
Lundqvist, John (2 fotografier, redaktionen)
Olson, Svea (redaktionen)
(Redaktionens medlemmar är avtecknade)

Exlibris:
Björkström, Maurice
Christianssen, Olga
Ekdal, Lydia
Engström, Maria
Färngren, John
Johansson, Edith
Johansson, Gullevi
Lanner, Olga
Lundqvist, John
Montelius, Augustin
Månsson, Karin
Olson, Svea
Smitt, Tekla
Stille, Elisabeth
Söderling, Bertha

Fotograferade porträtt på åk. 3, i nämnd ordning:
Andersson, Helga
Bååth, Maria
Christianssen, Olga (fotografi saknas)
Danmann, (?), Fanny (fotografi saknas)
Ekdahl, Lydia
Engström, Maria
Johanson, Edith
Johansson, Gullevi
Kock, Elsa
Månsson, Karin (fotografi saknas)
Nandér (?), Sigrid
Olson, Svea
Smitt, Tekla
Stille, Lisa (Elisabeth)
Söderling, Bertha
Östrand, Mia

Fotografier:
Två fotografier på elevarbeten
Martin Henriksson med elevarbete
Fotografi av valurna, komponerad av M Björkström och utförd av J Färngren.
Två fotografier från teater/fest
Grupporträtt
Olga Lanner, blå kopia
Två kvinnor
J Färngren med elevarbeten
Utflykt, fem kvinnor på picknick
Tre kvinnor, Sofia Gisberg i mitten (lärare)
Manlig elev med elevarbeten (en annan manlig elev tittar fram bakom ett skynke).
Olof Ahlberg med elevarbete
Aron Sandberg med elevarbeten

Namn nämnda i texten "Den stora sjömanövern 1906", i nämnd ordning (även tre fotografier):
Gustafsson, -
Björkström, Maurice "Murre Björkis"
-, Kristoffer
Björk, - (lärare)
Boberg, -
Torell, Simon
Carlsson, -
-, Nisse
Sandberg, -

Teckningar från studieresan till Danmark 1905.

"Portföljen", 1911 (tryckt):
Bernadotte, Maria
Blomqvist, Anna (tecknad serie om A.B)
Gisberg, Sofia (T, lärare)
Henriques, Pontus (T, lärare)
Lindberg, Oskar (lärare, upptecknad visa)
Upmark, Gustaf (T, lärare)
Selinda (T)

Förslag till Portföljens framsida för 1911 av Abel Wirström.
 
51921Stort format, inbundet. "Portföljen" 1921:
"Stippen", troligen Bror Angelin (B, T, redaktion)
Jonathan, Ludvig (B, redaktion)
Lindblad, Helge (redaktion)
Lindroth, Gösta (B, redaktion)

Fotografier på elever i åk. 3:
Alexanderson, Märta
Angelin, Bror
Brockman, Gudrun
Broman, Pontus
Eriksson, Anna
Gustafsson, Elsa
Grifel, Nils
Hammarqvist, Greta
Herlitz, Lena
Hornfeldt, Margot
Jonathan, Ludvig
Källström, Karin
Larsson, Tage
Lindblad, Helge
Lindesvärd, Greta
Lindroth, Gösta
Lindström, Brita
Malmros, Sven
Petterson, Alice
Selin, Martha
Scholander, Lillemor
Skeppström, Jenny
Skog, Anna
Stenqvist, Gösta
Udén, Dagmar
Waxlund, Erik
Åqvist, Brita

Exlibris:
Alexanderson, Märta
Angelin, Bror
B,G (trol. Gudrun Brockman)
Broman, Pontus
Gustavson (Gustafsson), Elsa
Hornfelt, Margot
H.G (trol. Greta Hammarqvist)
Jonathan, Ludvig
Källström, Karin
Lindesvärd, Greta
Lindström, Brita
P.A (trol. Alice Petterson)
Scholander, Lillemor
Selin, Martha
Skeppström, Jenny
Skog, Anna
Åqvist, Brita

Fotografier på elevarbeten:
Angelin, Bror
Grifel, Nils (4 skulpturer mm)
Olsson, - (skulptur)
Stenqvist, Gösta (8 skulpturer)
Samt sex elevarbeten utan namn.

Övriga fotografier:
"De afgående ministären"
"Grönköpings sjungsällskap 1921"
"Vilka ögon.." (Tage Larsson)
"Andedans"
"I fritt tillstånd"

Tecknade porträtt:
Berggren, Edvard (av L. Jonathan)
Brandtberg, Oskar (av L. Jonathan)
Nilsson, David (av G. Lindroth)
Thorén, Thor (två porträtt)

Tecknad serie av G. Lindroth.
 
61916 – 1929"Portföljen", 1923:
Fotografier på elever i åk. 3:
Alexanderson, Gustav (målare)
Almgren, Sven "Agust" (teckningslärare)
Anker, Anna "Fridolina" (teckningslärarinna)
Berglund, Gustav "Puffen" (arkitekt)
Billström, Märta "Bille" (textil)
Cramér, Kerstin (teckningslärarinna)
Ekbom, Lars, "Lasse" (teckningslärare)
Ekman, Siri "Otto" (trycksaksritare)
Forslund, Folke "Jocke" (målare)
Frykholm, Ebba (textil, fotografi saknas)
Gräson, Stina "Fräson" (trycksaksritare)
Hemmingsson, Greta "Hemming" (teckningslärarinna)
Holmer, Karin "Ulla" (teckningslärarinna)
Jonasson, Hjalmar (teckningslärare)
Larsson-Skylling, Märta "Lasse" (arkitekt)
Lindell, Nils "Kommoden" (arkitekt)
Linder, Tyra (keramiker)
Lundin, Märta "Moder Svea" (textil)
Nilsson, Sten "Nisse" (målare)
Rabén, Alice "Ali" (trycksaksritare)
Rosborg, Karin "Kajsa" (trycksaksritare)
Sahlberg, Majken (trycksaksritare)
Santeson, Lisa "Sante" (trycksaksritare)
Svanström, Per Hilmer "Svansen" (teckningslärare)
Thöldte, Elly (textil)
Widen, Sofia "Soffi" (textil)

Fotografier från spex, i nämnd ordning:
1. Ulla (Karin Holmer), Barbro, Stina (Gräson), Bille (Märta Billström) och Kajsa (Karin Rosborg)
2. Sherlock Holmes och hans betjänt
3. Soffi (Sofia Widen)
4. Kommoden (Nils Lindell) och Robert
5. Börje Larsson och (Gustav) Berglund
6. (Märta) Lundin och August (Sven Almberg)
7. Robert Nilsson
8-9. Nubben och Spiken
10. Barbro
11. (Lisa) Santeson
12. Per Hilmer Svenström
13. Sofia Widen

8 fotografier från utflykt till Drottningholm:
Lindell, Nils
Rabén, Alice (Ali)
Widen, Sofia

Teckningar utförda av:
Alexanderson, Gustav (Alex)
Almberg, Sven
Forslund, Folke
Nilsson, Sten
Svanström, Per Hilmer

"Resultanten" (BYS), 1916 (30-årsjubileum):
Tecknade elevporträtt av G.M, i nämnd ordning (ofullständiga namn):
(Brandel?), Gösta
Carlsén, -
-, Ernst
(Eriksson?), Erik
Finngårdh, -
-, Stellan
Hultman, -
-
-
(Johansson?), Johan
(Johansson?), Gustav
-
Lind, Carl
-
-
-, Nils
-, Gerhard
Ragge (Ragnar Nilsson?)
-
-
-
Persson, -
-, Hugo (kassör)
-
-
-
Wallin (?), Harald
M, G

Text om arkitekt S. Westholm (elev på BYS 1890-93) med bild.

Byggnadsettans elever 1913-1914, i nämnd ordning:
Brandel, Gösta
Carlsén, -
Enberg, -
Eriksson, Erik
Finngårdh, -
Hallström, -
Hultman, -
Jansson, Gurra
Johanson (=), Martin
Johansson, Johan
Johansson, Gustav
Jonsson, -
-, Bernhard
Magnusson, -
Molander, -
Måhl, -
Nilsson, Ragnar
Oscarsson, -
Persson, -
-
-, Roland (Rå-land)
Rönn, -
Wadsjö, -
Wallin, Erik
Wallin, Harald
Enblom, Rudolf S (T, lärare i byggnadskonstruktionslära)
Tengdahl, Knut A (T)
-, Adde (T)

"Resultanten", 1919:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Thorén, Thor (rektor)
Enblom, Rudolf S "Snurren" (byggnadskonstruktionslära)
"Pettringen"
Bolinder, N (mekanik)
Eriksson, Georg "Jerker" (avdelningsföreståndare)
Langlet, Filip (mekanisk teknologi och verktygslära)
Welamson, Leon "Velam" (konstindustriell fackteckning)
Berger, Fr. (fältmätning och avvägning)
-, Lasse
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Liljeberg, Stig
-, Jarl
Pe-sån, Bror-Gunnar
de Brisson, -
-, "Bigge" (B)
Bähner, - (chefredaktör)
Frelin, Kåwe (Bysans polis)
-, "Kurre"
-, Hedmark (redaktionell gubb-ritare)
-, Jakob
-, "lilla" Svensson
-, Johan "Bilåkra-Frasse"
-, "Buddha" (B)
Mård, -
Bellman, -
"Signe på syltan"
-, Lasse (Resultantcensor)
-, Karl-Julius
"Synock"
"Grosshandlar'n"

"Resultanten", 1922:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Thorén, Thor (rektor)
Erikson, Georg "Jerker" (avdelningsföreståndare)
Enblom, Rudolf S "Snurren" (byggnadskonstruktionslärare)
Langlet, Filip "den tyste" (mekanisk teknologi och verktygslära)
Tägtström, Erik Gustaf "Texas" (matematik)
Falk, - (assistent i byggnadsritning)
Clarin, - (assistent i byggnadsritning)
Bolinder, Nisse (mekanik)
"Calle sjung"
Dernby, Karl Gustaf "Fatty" (kemi, fysik och varukännedom)
Berger, Fr. (fältmätning och avvägning)
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentteckning)
Welamson, Leon "Velam" (konstindustriell fackteckning)
Mårdell, -
Adling, A
Kjellberg, G. M. "Boktoken" (bokföring)
"Värmeherbolt"
"Pettringen"

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
-, Kalle
-, Gösta
Dunder, - (kassör)
Frende, Sven
Isac(son?), Sten
Johansson, -
-, "Matte"
Erland, Georg
Svensson, Josef
-, "Hjalle"
-, Jerker
-, "Wettis"

"Resultanten", 1928:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Öhman, S "Spetsbergs-Öhman" (fältmätning och avvägning)
Peterson, Josef "Don Pedro" (byggnadsritning)
Renström, Hj. "Renis" (ornamentteckning)
langlet, Filip "självstudiet" (geometrisk konstruktion- och perspektivlära)
Engqvist, Olle "skarpsynta Olle" (byggnadsfinansiering)
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentteckning)
Kjellberg, G. M. "Boktoken" (bokföring)
Tägtström, Erik Gustaf "Texas" (matematik)
"Skrivar-Anders"
Dernby, Karl Gustav "Fatty" (kemi, fysik och varukännedom)
Knöös, Nils Helge (uppsatsskrivning)
Carlé, V "Kalle" (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Ramgard, E "Venus" (byggnadskonstruktionslära)
Berger, Fr. "Parkfarbror" (fältmätning och avvägning)
Nydell, Sture Ivar (matematik)
Welamson, Leon "Velam" (konstindustriell fackteckning)
Lindner, H "Puthajen" (geometrisk konstruktions- och perpektivlära)
Nycander, S "betong-Nicke" (betonggjutning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
-, Börje (B, redaktion)
Grönwall, - (redaktion)
Forss, - (redaktion)
Heidenborg, - (redaktör)
-, Anders (redaktion)
Blomqvist, -
Carlsson, -
Holmgren, Ivan
Jacobsson, -
Fredricsson, O
Gumcelius, -
Adlercreutz, -
Årfelt, -
Söderberg, -
"Hamlet"
Nygren, "Mopsen"
Lindblom, -
"Tummen"
Lundgren, -
Klasén, "Klasse"
Nilsson, -
Nygren, Nisse
kvinnlig elev, ev. Majgret (se s. 33 och 71)

"Resultanten", 1929:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Enblom, Rudols S (avdelningsföreståndare)
Wennerholm, T (byggnadskonstruktionslära)
Peterson, Josef "Pelle" (byggnadskonstruktionsritning)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Dernby, Karl Gustav "Fatty" (kemi, fysik och varukännedom)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Nordström, Andreas (byggnadsfinansiering)
Carlé, V "Kalle" (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Renström, Hj. (ornamentteckning)
Nydell, S (matematik)
Kjellberg, Gustav M (bokföring)
Carlsson, S "frihands-Kalle" (ornamentteckning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Knöös, Nils H (uppsatsskrivning)
Berger, Fr. (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Lindner, H (geometrisk konstruktionslära)
Nycander, S (betonggjutning)
Ramgard, E (byggnadskonstruktionslära)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Hagskog, - (redaktör)
Eklund, Harry
Schmid, -
Molin, -
Bolmér, Sven
Andersson, - (kassör)
Bimer, "Masen"
Holmqvist, -
-, "Bobben"
-, "Lunkan"
Lundström, Georg
Weimark, -
Nessen, -
Risberg, -
Nilsson, -
Persson, -
Skoglund, -
"Svenning"
Strandberg, - (ordningsman)

Artiklar:
Adling, A
Engqvist, Olle
Vinberg, Ola
 
71930 – 1936"Resultanten", 1930:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Enblom, Rudolf S (avdelningsföreståndare)
Hedvall, B (byggnadskonstruktionsritning)
Peterson, Josef "Pelle" (byggnadskonstruktionsritning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Ekström, G (bokföring)
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentmålning)
Ramgard, E (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Lindner, H (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Carlsson, S "Kalle" (ornamentteckning)
Carlé, V "Calle" (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Brunander, I (ornamentteckning)
Nydell, S (matematik)

Teckningar på elever, i nämnd ordning:
Darlquist, - (redaktör)
G, J (redaktion)
Andersson, N. G. (redaktion)
-, Anders (redaktion)
Cederholm, - (redaktion)
Berg, "Fader"
Andrén, -
Berggren, -
Björkman, -
Elmquist, -
-
Innings, Sven (ordförande)
Jakobsson, -
Jonasson, -
- (kassör)
Kjerr, Sven
Karlsén, Karl
Lantz, Tage
-, Olle (sekreterare)
Wiberg, "Jätten"
Vernborg, -
Engkvist, Olle (artikel)
Hedvall, Björn (artikel)

"Resultanten", 1931:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Enblom, Rudolf S (avdelningsföreståndare)
Thorén, Thor (rektor)
Hedvall, B (byggnadskonstruktionsritning)
Peterson, Josef "Pelle" (byggnadskonstruktionsritning)
Westergren, - (akitekt)
-
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Carlsson, S (ornamentteckning)
Brunander, I "Brunte" (ornamentteckning)
Nydell, S (matematik)
Ekström, G (bokföring)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Nycander, Sven (grundläggningsarbeten, stomhus, allmän organisation på byggnadsplatsen mm)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Brandt, -
Bremberg, -
Dahlberg, - (kassör)
Edén, Lasse
Gessler, -
Harlén, -
-
Josef(son?)
Lindahl, -
Lindmark, -
Moon, E
Mårdh, -
Olle (ev. Olsson?)
Skarne, -
Ramstedt, -
Stedt, -
Thorsell, -
Weimer, -
Victor(son?)

Redaktionsporträtt i nämnd ordning:
Simonsson, - (redaktör)
Ekhamn, -
Alm, - (porträttecknare)
Eronn, -
Ekstedt, - (tecknat porträtt och annonser)
Adling, Stig

Enblom, Rudolf S (artikel)
Waldemar, Stig (artikel)

"Resultanten", 1932:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnde ordning:
Enblom, Rudolf S "Snurren" (avdelningsföreståndare)
Hedvall, B (byggnadskonstruktionsritning och byggnadsritning)
Peterson, Josef (byggnadskonstruktionsritning och byggnadsritning)
Westergren, - (arkitekt)
Nycander, Sven (grundläggningsarbeten, stomhus, allmän organisation på byggnadsplatsen mm)
Stenport, - (kostnadsförslag)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Karlsson, S "Kalle" (ornamentteckning)
Brunander, I (ornamentteckning)
langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Ramgard, E (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Ekström, G (bokföring)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Tägtström, E. G. "Texas" (matematik)
Nydell, S (matematik)
Alm, H (matematik)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Barkdal, "Lillan" (f. Andersson) (redaktion)
Andersson, Gunnar (revisor)
Björkner, Erik (festkommitté)
Björkner, Sven "S.O.V." (redaktion)
Blom, Åke (viceordförande, papperskommitté)
Bremfors, Erik "Blomman" (papperskommitté)
Cahling, Elis
Dahl, Allan
Danielsson, Kurt (redaktion)
Funck, Åke (vice ordf.)
Gate, Bo
Ingwall, "Macke" (ordförande)
Ingve, Nils "Björnungen, Björnis" (f.d. bandy- och ishockeymålvakt i Djurgården)
Johnzon, Arne "Zäta" (illustrationer)
Karlsson-Flygare, "Kalle"
Lundberg, Lennart (ordningsman)
Malmsten, hans "Qaifas" (sekreterare)
Nordström, Edvard (redaktör)
Olsson, Einar
Persson, Anders
Richter, Åke
Thorsell, Bengt "Baby"
Öhman, Olle

Enblom, Rudolf S (artikel)
Ramgard, Ernst (artikel)
Tengdahl, Knut (artikel, Stockholms stadsfullmäktiges ordförande)

"Resultanten", 1933:
Tecknade porträtt på lärare, i nämndd ordning:Enblom, Rudolf S (f.d. avdelningsföreståndare, byggnadskonstruktionslära, byggnadsritning och -formlära)
Ramgard, E (byggnadsmekanik och betongkonstruktion)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktion)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Melin, D (byggnadsformlära mm)
Langlet, F (geomterisk kontruktions- och perspektivlära)
Tägtström, E.G "Texas" (matematik)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
-
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Ekström, G (bokföring)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Nordenskjöld. Knut "Nordis" (ornamentteckning)
Brunander, I "Brunte" (ornamentteckning)
Karlsson, S "Kalle" (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Stjernberg, Herman (redaktör)
Fylking, Eric (ordningsman, redaktion, illustrationer)
Julin, G "Julle" (redaktion, illustrationer)
Falk, "Mudde" (redaktion)
Karlén, Olof (redaktion)
Bergqvist, Nils
Brink, Olle
Carlsson, Per
Engerdahl, Gunnar
Falk, Arne
Norell, V
Hebel, B
Isberg, -
Linnarsson, S. A.
Löfgren, Gunnar
Kjellin, H
Lindahl, N
Nilsson, Erik E. W.
Nilsson, Herbert
Morén, Cecil (papper- och festkommitté)
Morén, John
Jonsson, "Frippe"
Palmér, P
Thedin, Torsten, (kassör)
Weimer, Henry
Zetterberg, Olle

Enblom, Rudolf S (artikel)

"Resultanten", 1935:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Ramgard, Ernst (foto, minnesruna)
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsritning mm)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Bergsten, H. A. (byggnadsritning)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Ohlsson, S (matematik)
Tägtström, G (matematik)
Nordenskjöld, Knut "Nordis" (ornamentteckning)
Christiansson, E (byggnadskonstruktionslära och -ritning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Ekström, G (bokföring)
Berntson, A. W. (fysik och kemi)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Brunander, I "Brunte" (ornamentteckning, ej porträtt)
Alm, H (matematik, ej porträtt)
Stenport, - (kostnadsberäkning, ej porträtt)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Wallén, Gösta (redaktion)
Borenberg, Paul (redaktion)
Percy, Paul (redaktion)
Adamsson, Åke (kassör)
Andersson, Gunnar
André, Folke
Blom, Folke
Hegert, Lennart
Hiller, C. F
Carlsson, Henry
Carlsson, Luther
Jacobsson, Gustaf
Järn, Tore
Kling, Lennart
Klockars, Johannes
Larsson, Viking
Ljungberg, Einar
Nilsson, Nils-Gustav
Rase, Eric
Sjöberg, Carl
Törn, Holger
Rudin, Arthur
Schelin, Nils
Öberg, Per

"Resultanten", 1936 (50-årsjubileum):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsritning)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Bergsten, H. A. (byggnadsritning)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Blomqvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionslära)
Christiansson, E (byggnadskonstruktionsritning)
Nydell, S (matematik)
Tägtström, G (matematik)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Adler, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Nordenskjöld, K (ornamentteckning)
Calding, s (ornamentteckning)
Ekström, G (bokföring)
Berntson, A. W. (fysik och kemi)

Tecknade porträtt av elever, i nämnd ordning:
Adamsson, Bertil
Ahlqvist, Sven
Asplund, Tore
Barkels, Åke
Brozin, Nils
Brunnberg, Åke
Frisk, Anders
Fränne, Gunnar
Hartzelt, Anders
Henschen, Lars
Jansson, Åke
Johansson, Yngve
Nilsson, Bertil
Nordstrand, Einar
Nygren, Sven
Rosén, Sven
Schultzberg, Hans
Stenhammar, Ulf
Stjerngren, Bertil
Wallén, Göte
Westman, Adolf
Widell, Troed
-, Elias (redaktion)
Martin, Lelle (redaktion)
-, "Helga" (Helge?) (redaktion)
-, Lasse (redaktion)
-, Kalle (redaktion)

Enblom, Rudolf, S (artikel)
Mölle, Carl (artikel)
 
81928 – 1941"Resultanten", 1937:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära mm)
Bergsten, H. A. (byggnadsritning)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Magnius, J (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Carlé, V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionsritning)
Blomqvist, B "Blomman" (byggnadskonstruktionsritning)
Lindegren, - (kostnadsberäkning)
Nydell, S (matematik)
Tägtström, G "Texas" (matematik)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Langlet, F (geometrisk konstruktions- och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk kontruktions- och perspektiklära)
Ekström, G (bokföring)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Bengtsson, Birger
Berglind, Kurt
Carlström, John
Cernold, Nils
Ehn, Sture "Tarzan"
Eriksson, Evert
Ejbe, Nils
Fischer, Bertil
Frigge, Bengt
Frejd, Allan
Gröndahl, Eskil
Grönqvist, Nils
Gustafsson, Eric
Gustavsson, Gunnar
Gyllby, Allan
Hellkvist, Gösta
Karlsson, Owe
Leth, Rolf
Lindblom, Gunnar
Lindmark, Lars
Lisén, Einar
Lundberg, Oskar
Malmros, Carl-Henry
Nordemo, Gösta
Norrgård, Arnold
Nystrand, Lennart
pettersson, Karl-Erik
Robbert, Sven
Steingrimsson, August
Timander, Lars
Waldén, Sam
Albrektsson, Stig (sjuk i 3:an, nämns i text)

Bengtsson, Bengt (artikel)

"Resultanten", 1938:
Tecknade porträtt på lärare, i omnämnd ordning:
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Ekelöf, G (bygnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Tägtström, G (matematik)
Langlet, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Pira, G (byggnadsmekanik och betonskonstruktioner)
Öhman, F (fältmätning och avvägning)
Berger, (fältmätning och avvägning)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)
Nydell, S (matematik)
Ekström, G (bokföring)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Blomqvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionsritning)
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)
Bergsten (?), H. A. (byggnadsritning)
Carlé (?), V (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Ahlmark, Gunnar
Andersson, Leif
Ahlborg, Olle
Bergman, Hans
Bondesson, Paul
Bolmgren, Åke
Britz, einar
Christersson, Gösta
Dahl, Lennart (tecknat porträtten)
Erdheim, Hugo
Gustafsson, Hugo
Gustafsson, Per-Arne
Hansson, Olof
Haglund, Karl
Hansson, Birger
Höglund, Frans
Lindström, Bruno
Jellne, Tore
Landén, Hans
Ljungqvist, Lennart
Lundberg, Karl
Moquist, John
Teeling, Walter
Svanström, Knut
Ullberg, Bengt
Östling, Nils

Gustafsson, Torsten (artikel)

"Resultanten", 1939:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära mm)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Bergsten, H (byggnadsritning)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Isberg, R (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionslära och -ritning)
Blomqvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Nydell, S (matematik)
Tägtström, G (matematik)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)
Langlet, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Ekström, G (bokföring)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Liljeberg, - (arkitekt)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Albrektsson, Stig
Almqvist, Erland
André, Sven-Erik
Beijner, Rune
Bengtsson, Gunnar
Blomkvist, Karl
Dahlin, Lars
Edman, Clarentz O
Ekengren, Bertil
Elm, Åke
Elversson, Erland
Frank, Yngve
Gustavson, Folke
Hark, Åke
Johansson, Olle
Johansson, Stig
Karlsson, Anton
Lindahl, Ture
Lindwall, Gottfrid
Lundin, Gunnar
Lundqvist, Ove
Palmqvist, Henry
Plahn, Ivar
Robertsson, Lennart
Segerstedt, Ingvar
Skoglund, Olof
Smas, Erik
Törnblom, Bengt
Victorsson, Åke

"Resultanten", 1940:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Langlet, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Tägtström, G (matematik)
Öhman, S ((fältmätning och avvägning)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Ekström, G (bokföring)
Nordenskjöld, Knut (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)
Bernton, A. W. (fysik och kemi)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktionsritning och -lära)
Blomkvist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Bergsten, H (byggnadsritning)
Larsson, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Isberg, R (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Benson, P. E
Arvidsson, Olle
Eriksson, Arvid A
Lundström, O
Andersson, Aron
Andersson, Thore
Björkman, K
Blom, Sven
Holmberg, Frank
Håkansson, Sture
Isaksson, Erik
Kviborg, Sven
Ström, Hans J
Nordgren, Torsten
Rundlöf, Holger
Seling, Kurt
Westlund, Kurt
Wetterström, Harry

"Resultanten", 1941:
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Melin, Dag (avdelningsföreståndare, byggnadsformlära mm)
Peterson, Josef (byggnadsritning)
Liljeberg, - (kostnadsförslag)
Gustafsson, T (byggnadskonstruktion)
Blomquist, B (byggnadskonstruktionsritning)
Mangeskog, D (byggnadskonstruktionsritning)
Tägtström, G (matematik)
Adler, F (geometrisk konstruktion och perspektivlära)
Pira, G (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Isberg, R (byggnadsmekanik och betongkonstruktioner)
Berger, F (fältmätning och avvägning)
Öhman, S (fältmätning och avvägning)
Bernton, A W (kemi och fysik)
Nordenskjöld, K (ornamentteckning)
Calding, S (ornamentteckning)
Ekström, G (bokföring)
Åhlén, Knut (uppsatsskrivning)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
Hedberg, O
Fredriksson, Runde
Nilsson, Alexius
Liljestrand, Valter
Risberg, Axel
Eriksson, Lennart
Kämpe, Nils
Andersson, Sven
Borgstedt, Lennart
Johansson, Lennart
Rosén, Gusten
Dahl, Carl-Göran
Svensson, Börje
Hammar, Karl-Erik
Brejke, S B
Björkner, Karl-Henrik
Stagh, Jan
Westergren, P
Classon (?), Edvin
Person, Ulf B
Seling (?), Bertil A
Nystrand, Göran
Segergren, Carl
Mattson, John
Johansson, Tage
Törnfors, Bengt
Olsson, Ove
Nordin, E S
Tjelder, Lennart
Sundman, Oscar
Sjöblom, Gunnar
Magnusson, Ivar
Flingdal (?), Bror T
Wahlstedt, Pelle
Hellgren, B
Broberg, Åke
Ekwall, Hans

Enblom, Rudolf S (artikel)
Engkvist, Olle (artikel)
Gustafsson, Torsten (artikel)
Melin, Dag (artikel)

Exponenten, 1928 (MYS):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Thorén, Thor (rektor)
Roesler, Ernst (avdelningsföreståndare, mekanik och maskinlära, mekanisk fackritning)
Dernby, K G "Fatty" (kemi, varukännedom)
Holm, Erik Adolf (fysik)
Kjellberg, Gustaf M (bokföring)
-, Daniel (grafo-statistik ?)
-, "Buster" (grafo-statistik ?)
Berger, F W (fältmätning och avvägning)
Bagge, Th. (problemräkning i fysik och kemi)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktionslära)
Braune, Hj. (geometrisk konstruktionslära)
Carlé, V (byggnadskonstruktionslära)
Andersson, E (byggnadskonstruktionslära)
Möller, M (elektroteknik med praktiska övningar och laborationer)
Nordström, K "tysta Nisse" (mekanisk fackritning)
Nydell, Sture I (matematik)
Tägtström, Erik G (matematik)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
-
Ahlin, Erik
-, "Bärsan"
Broberg, Georg
-, Carl
-, "Claris"
-
-, "Charlie"
-
-
-
-
-, "söndags Nisse"
-, Nisse
-
-
Schultz, -
Svensson, -
-, Ingmar
Wallin, -
-, "Wessan"
-, Viking (redaktör)
-, Henrik
Löfström, -
-, Linus

Exponenten, 1929 (MYS):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Thorén, Thor (rektor)
Roesler, Ernst (avdelningsföreståndare, mekanik och maskinlära, mekanisk fackritning)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktionslära)
Berger, F W (fältmätning och avvägning)
Tägtström, Erik G (matematik)
Nydell, Sture I (matematik)
Möller, M (elektroteknik med praktiska övningar och laborationer)
Ramgard, E (byggnadskonstruktionslära)
Carlé(?), V (byggnadskonstruktionslära)
Nordström(?), K (mekanisk fackritning)
Bagge(?), Th. (problemräkning i fysik och kemi)
Lövgren, E B (övningar i mekanik och maskinlära)
Dernby, K G "Fatty" (kemi, varukännedom)

Tecknade porträtt på elever, i nämnd ordning:
von Plommongren(?), Gustaf
Thörnblom, -
-, Petrus
Lundblad, -
B, N
-, Hilding
Norman, -
-, Rolf Johan
-
- "Tjodde"
Carlsson, Sven
Eriksson, Ville
Nordström, -
Hallberg, -
-
Lindgren, -
Qusbäck, -
Rydling, Karl Gustaf
-
-
-
- "Ryssen"
Landberg, -
Olsson, -
Everitt, -
Holmberg ,- (redaktion)
-
Andersson, -

Exponenten, 1930 (MYS):
Tecknade porträtt på lärare, i nämnd ordning:
Nordström, K "f.d. tysta Nisse" (mekanisk fackritning)
Roesler, Ernst (avdelningsföreståndare, mekanik och maskinlära, mekanisk fackritning)
Tägtström, Erik G (matematik)
Nydell, Sture I "Skaunepaugen" (matematik)
Langlet, Filip (geometrisk konstruktionslära)
Ramgard, E "normalprofilen" (byggnadskonstruktionslära)
Möller, M (elektroteknik med praktiska övningar och laborationer)
Carlé, V (byggnadskonstruktionslära)
Lövgren, E B (övningar i mekanik och maskinlära)
Bagge, Th. "Baggen" (problemräkning i fysik och kemi)
"blåsan Wille" (?)
Knöös, H (uppsatsskrivning)
"Konstanten" (se "Buster 1928)
Ekström, G (bokföring)
t.f. ALM-A-MATER, ev. Alm, H (kemi)

Tecknade porträtt av elever, i nämnd ordning:
Andersson, Arne
Andersson, Karl Einar
Andersson, "Krutis"
Berg, -
Dahlberg, -
Bäck, -
Ekman, -
"Farsan"
-, Palle
-, Gösta
-, Arne
-, Sverker
Frid(?), - "Friden"
-
-
-, Herman
-, Johan
-, Martin
Kempe, -
-, Lasse
-, "Platte"
Lindqvist, -
-, Carl-Axel
Nordling, -
Olsen, -
-, Pelle

Artiekln om en motorcykelresa, nämnda namn:
"Gurra" Carl Oskar (författare till artikeln)
Bergström, Åke
Hult, Bertil
Thorenfelt, Kaj (dansk)

Dernby, K G (in memoriam, tecknat porträtt)