bild
Arkiv

Tekniska skolan


Grunddata

ReferenskodSE/RA/420562
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/dKUNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
97,2 Hyllmeter 
Datering
1879 – 1946  (Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Tekniska skolan (1879 – 1945)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturTekniska skolans arkiv 1879-1945


Förteckning: Anna Kalisz år 1985, Anette Brännkärr 1998.

Reviderad och digitaliserad i Riksarkivet år 1999.
Handläggare: Tommy Eriksson.
Inledning (äldre form)Inledning.


Tekniska skolans arkiv 1879-1945.

I september 1879 ersattes Slöjdskolan av Tekniska skolan efter en omorganisation. Enligt det nya undervisningsprogrammet upphörde därmed undervisningen i folkskoleämnen.
Tekniska skolan var fram till 1891 en statlig läroanstalt och därefter fram till 1945 både kommunal och statlig. Från 1879 bestod skolan av följande avdelningar: Tekniska Afton- och söndagsskolan (1844-1945), Tekniska Skolan för kvinnliga lärjungar (1858-1945), Högre konstindustriella skolan med Teckningslärarinstitut (1879-1945), Byggnadsyrkesskolan (1879-1941) samt senare även Maskinyrkesskolan (1890-1941).
Högre konstindustriella skolan och Byggnadsyrkesskolan var högre läroanstalter.

Föreståndare: Alf Björkman, major, 1859-1886.
Rektor: Victor Adler, arkitekt, 1886-1910.
Thor Thorén, arkitekt, 1910-1936.
Dag Melin, arkitekt, 1936-1946.

1945 omorganiseras Tekniska skolan och ersätts av Konstfacksskolan (Konstfack).

Handlingarna:
Den största delen av arkivet består av anmälningsböcker, ansökningshandlingar (1920-1940-talet) klassböcker (uppdelade efter ämne och år) samt koncept till betyg.
Anmälningsböckerna och klassböckerna har bevarats i obrutna serier. Däremot förekommer det stora luckor i andra serier, exv. diariet. Konceptbetyg bevarades inte för alla avdelningar. Matriklar och liggare utgör tyvärr inget säkert sökmedel eftersom elevnumren inte alltid överensstämmer. Däremot går det att via anmälningsböckerna, klassböckerna och betygen finna ut en hel del om eleverna.
Övriga handlingar av intresse är rektorerna Victor Adlers och Thor Thoréns efterlämnade handlingar (serie Ö2 och Ö3), ritningar över Tekniska skolans lokaler på Mäster Samuelsgatan (Ö5) samt fotografier (Ö4). Dock förvaras en stor del av Tekniska skolans fotografier i form av negativ (även glasplåtar) och positiv i Konstfacks bibliotek (ej förtecknat 1998). Nämnas bör även skolans elevarbeten från 1880-1910-talen i form av målningar, teckningar, ritningar samt teckningar från barnklasser (F5). Dessa förvaras i Konstfacks arkiv.
Tekniska skolans handlingar finns även i Slöjdskolans arkiv samt i Konstfacks arkiv.

Fr.o.m. oktober 1998 förvaras både Tekniska skolans och Slöjdskolans arkiv hos Riksarkivet. Konstfacks arkiv förvaras på Konstfack.

Litteratur: Wollin, Nils G, "Från Ritskola till Konstfackskola, 1845-1945", Stockholm 1951
red. Widengren, G, "Tanken och handen, Konstfack 150 år", 1994.

Upprättad av Anna Kalisz 1985-11-16

Reviderad av Annette Brännkärr, arkivarie
1998-11-02.

Kontroll

Senast ändrad2023-10-31 15:47:56