bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Föreningen Härnösands Folkets hus och park upa (Parkaden)

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11913 – 1969Volymerna 1-4 innehåller främst artistkontrakt och några enstaka övriga kontrakt,
volym 4 innehåller även diverse avtal
kontrakt, spridda år
 
21970 – 1974kontrakt 
31975 – 1989kontrakt 
41957 – 1999kontrakt 1991-1998
avtal 1957-1999, spridda år
 
51918 – 1996försäkringar med bilagor, spridda år 
61967 – 1997låne- och bidragshandlingar 
71922 – 1996ansökan/beslut om tillsånd för offentliga danstillställningar, servering av alkoholdrycker m m, spridda år
förordnande av ordningsvakter 1922-1992, spridda år
 
81912 – 1978historik 1912
jubileumsskrifter 25-50-75 års
jubileumshandlingar 50-75 års (1953, 1978)
invigningen av Parkaden 1970
 
91926 – 1992FPC:s 50- årsprogram 1955
70- och 75- årshistorik
FHR:s 60- årsjubileumskongress 1992
minnesskrifter från diverse Folkets hus och parker
angående jubileumsutställningen i Härnösand 1935
 
101968 – 1974Byggnadskommitténs handlingar:protokoll, kassaböcker1968-1970 
111968 – 1981handlingar angående domslut i skiljetvist 
121901 – 1997stadgar 1901-1986, spridda år
registreringsbevis, spridda år
undersökningar och enkäter 1906-1975, spridda år
statistik aktiviteter och besökare 1965-1997,spridda år
fria pensionsstiftelsens handlingar1950-1975, spridda år
handlingar rörande Härnösands Närradioförening 1989-1997, spridda år
förslag till sammanslagning av FHR och FPC, odat
Folkparkernas handlingsprogram på 1980- talet
trycksaker