bild
Volym

[REGISTER VOLYMVIS]

Norrbottens Läns Hushållningssällskap

Grunddata

ReferenskodSE/FABD/NF_1436-1/C 1/682
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/sU2dyPV9m29RNjJSt3VBs5
ExtraID682
Datering
19211984(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens föreningsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningF BELÖNINGAR OCH PRISER
*förteckning till förslag av uppmuntringspris för intresserade trädgårdsodlare, dessa personer omnämns: hemmansägare Johan Norström Abborrträsk, fru Alma Nygren Nyvall Abborrträsk, fru Emelia Lundberg Skatträsk Abborrträsk, fru Hilda Lövgren Björner Glommersträsk, fru Anna Lidström Moskosel 1935
*förteckning till förslag för belöning av intresserade och dugliga ladugårdssköterskor, dessa personer omnämns: fru Selma Vikman Grundträsk Abborrträsk, fru Vilma Sofia Mörtsell Rönnliden Abborrträsk, fru Hanna Lundström Aspliden Abborrträsk, fröken Mimmi Lidén Glommersträsk 1935
*brev ang minnesgåva till hemmansägare Per Johan Ruth och hans hustru Kajsa i Sotträskliden Arvidsjaur 1930
*brev ang minnesgåva till lantbrukare Ernst Renlund och hans hustru Alvina i Nedre Tväråsel Älvsbyn 1928
*brev från Fredda Björkman i Kåbdalis rörande torpare Nils Johanssons i Koletis bidragsbehov för odling 1928
*brev ang översändning av medalj till jordbrukskonsulent Ernst Gustafsson Luleå 1928
*förteckning över pristagare/föreslagna pristagare med ingående beskrivning av deras gärning, dessa personer omnämns: förvaltare Erik Nes Björkfors, hemmansägare Clas Robert Lövgren Långtjärn Råneå, hemmansägare Fredrik Oskar Eriksson Svartbjörsbyn, fröken Dagmar Nordlund Norrgården Svartbjörsbyn, hemmansägare Johan Helmer Lundström Inbyn, hemmansägare Jakob Benjamin Vojakkala Bäverbäck, hemmansägare John Oskar Utterström och hans syster Ellen Utterström Kopparnäs, folksskolläraren Tycko Evrin Kuivakangas, fru Matilda Hedlund Töre, fru Ida Maria Marklund Nybyn Norrfjärden, fru Syrena Matilda Johansson Älvsbyn, fru Emma Olofsson Lillpite, fru Ida Karolina Kerttu Kukkola, fru Hilma Johanna Waara Korpikylä Skogskärr, fru Anna Elida Jonsson Holmträsk Altersbruk, fru Jenny Maria Glad Fårholmen Jämtön, hemmansägarehustrun Hedvig Ulrika Lidberg Överstbyn Gunnarsbyn, hemmansägare Henry Björk Prinsnäs Råneå, E.L. Bergqvist Gyljen 1933-1934
*brev från Anders Andersson i Krokträsk ang tack för premier i ordlingsflit 1926
*brev ang översändning av silvermedalj till lantbrukare P.A. Pedersson Forsnäs Harads 1927
*förslag på belöning till kolonister för väl utfört kolonisationsarbete och odlingsflit, dessa personer omnämns: J.E. Sandström Pite Långträsk, J.G.A. Gabrielsson Ljusåtrakten Gransjö, O.F. Eldståhl Ohtanajärvi Korpilombolo 1920-tal
*brev och förteckning över mottagare av premier och lån, dessa personer omnämns: fru Ruth Ölund Bertnäs Håkansön, änkefru Maria Wikström Laduberg Älvsbyn, fru Ester Gustafsson Laduberg Älvsbyn, änkefru Edla Boman Måttsund, änkefru Anna Stenman skogstorpet Moran Bredsel Arvidsjaur, fru Tekla Amanda Flodström Mjölkudden Notviken, innehåller också brev från Ethel Vikström i Måttsund rörande förslag om premie till Edla Boman 1936
*förteckning över hederspriser, dessa personer omnämns: Hilma Eriksson Yrtivara, Greta Johansson Yrtivara, Sofia Karlsson Yrtivara, Josefina Johansson Markitta, Oskar Åhl Torasjärvi, Kajsa Nilsson Hakkas okänt årtal
*brev ang förslag på premie och diplom till Sten Axel Larsson Storbäcken Rödupp 1962
*brev ang ansökningar om lån för nyodling rörande hemmansägarna Anton Boström Bonäset Öjebyn och Karl Zackarias Hedqvist Kälen Hemmingsmark Blåsmark 1923
*brev ang förslag på uppmuntran för odlingsflit till N.H. Granström Granträsk 1927
*brev från Kungliga Patriotiska sällskapet ang guldmedaljer för odlingsflit till Anders J. Bergman och Otto Danielsson, bordlades frågan om densamma till Petter Marklund och Simon Granlund 1925
*brev ang förslag på belöning till hemmansägare Clas Robert Lövgren Långtjärn Råneå 1935
*redovisning över premieutdelning åt husmödrar, dessa personer omnämns: fru Matilda Hedlund Töre, fru Ida Marklund Nybyn, fru Syrena Johansson Älvsbyn, fru Emma Olofsson Lillpite, fru Ida Kerttu Lomkärr, fru Hilma Waara Skogskärr, fru Elida Jonsson Altersbruk, fru Jenny Maria Glad Jämtön 1935
*redovisning över premieutdelning från Kungl. Lantbruksakademins fonder, dessa personer omnämns: fru Hedvig Ulrika Lidberg Överstbyn, herr Henry Björk Prinsnäs, herr E.L. Bergqvist Gyljen 1935
*brev ang förslag på belöning till Jakob Benjamin Vojakkala Bäverbäck 1935
*brev ang förslag på pristagare, dessa personer omnämns: hemmansägare F.O. Eriksson Mjösjön Svartbjörsbyn, fröken Dagmar Nordlund Norrgården Boden 1935
*brev ang förslag på premier till fru Edla Boman Måttsund 1936
*brev från W.L. Wanhainen rörande förslag på belöningsmottagare, dessa personer omnämns: fröken Henrika Svanström Haara Kärrbäck Karl Gustaf socken, hemmansägare And. O. Andersson Kukasjärvi Vitvattnet Hietaniemi socken, hemmansägare J. Benjamin Mattila Haapakylä Övertorneå, hemmansägare Johan Outinen Juoksengi Övertorneå 1936
*brev och belöningsmotiveringar rörande dessa personer: Rodrik Almkvist Mattisudden Jokkmokk och Artur Sandberg Österby 1936
*brev från Inger Ingwarsson Moberg rörande förslag på hederspremie till väverskan fru Anna Almkvist Långön, innehåller också brev rörande belöningsförslag till densamma 1938, 1954
*upprop ang en hedersgåva till fröken Lilli Zickerman på 80-årsdagen, med tackbrev från Lilli 1938
*förteckning x2 på föreslagna belöningsmottagare, personer som omnämns: lantbrukare Svante Snell Erkheikki Pajala, fröken Inga Sandberg Långträsk Nedertorneå, fru Ester Dahlbom Hedensbyn Överkalix, hemmansägare And. O. Andersson Kukasjärvi Vitvattnet Hietaniemi, hemmansägare Johan Outinen Juoksengi, Artur Sandberg Österby Svartlå, Rodrik Almqvist Mattisudden Jokkmokk 1936
*brev ang förtjänstmedaljer till slöjdkonsulent Kajsa Andersson och agronom Signe Pipon 1956
*brev ang premier för duktiga köksväxtodlare, dessa personer omnämns: fru Alma Eriksson Övre Svartlå, fru Magda Mannberg Kuouka, fru Ellen Lindberg Orrbyn, predikant Gottfrid Knutsson Harads, fröken Daga Vikström Alviken, fru Ella Vallström Svartskatan Ersnäs, fru Vesterlund Gammelstad, fru Mina Nordström Inbyn Hundsjö 1941
*brev ang förslag på belöning till snickaren Johan Harald Eriksson Sundom 1954
*brev ang förslag på erhållande av guldmedalj till Oskar Samuelsson Porsnäs 1923
*brev från Signe Pipon rörande gåva till sömmerskan fru Hilja Lassinantti 1958
*brev ang gåva av lampa till jordägaren N.O. Petterssons i Mjölkudden f.d. hembiträde Tekla Amanda Henriksson gift Flodström Mjölkudden 1936
*brev från Tyko Evrin ang förhinder att närvara vid sammanträde för utdelning av utmärkelse 1935
*brev från John Utterström Kopparnäs ang förhinder att närvara vid sammanträde för utdelning av utmärkelse 1935
*brev från Gustaf W. Borgstedt ang tack för förtjänstmedalj 1976
*brev ang stansar till ny medalj för Hushållningssällskapet av skulptör Tore Strindberg 1928
*brev ang sällskapets mottagande av Samfundet för Hembygdsvårds byggnadsmärke 1928
*brev ang förslag på belöning till lantbrukaren A.I. Edström i Svedjan Glommersträsk 1926
*brev ang förslag på belöning till hemmansägare Erhard Edström Glommersträsk och Gustaf Olofsson Lillpite 1925
*brev från O.D. Karlsson Östanbäck Ostvik ang tack för gåva 1930
*brev från Generaldirektören vid Kungl Vattenfallsstyrelsen ang önskan att få köpa en medalj till sin samling 1932
*brev ang fråga om hur sällkskapet väljer ut sina pristagare till husmoderspriser 1932
*brev från sällskapet till Kungl Lantbruksakademin rörande förteckning över föreslagna belöningsmottagare 1948
*brev från AB Hovjuvelerare K. Anderson ang fråga om sällskapet kan skänka något hederspris till utställning 1925
*brev från medaljgravören Erik Lindberg rörande övertagande av Tore Strindbergs uppdrag 1927
*brev ang normer för utdelning av sällskapens förtjänstmedaljer 1944
*brev från J.G. Forsberg f.d. Kronojägare i Sjulnäs rörande anhållan om att patriotiska sällskapets medalj tilldelas hans hushållerska Hildur Helena Lundbäck 1944
*brev från J.K. Gustafsson och Alice V. Gustafsson i Glommersträsk rörande önskan att få tilldela ?? patriotiska sällskapets silvermedalj för långvarig och trogen tjänst 1944
*brev från Nils Marklund i Altersbruk ang tack för gåva 1930
*förteckning på deltagare i minnesgåva till Sten F. Öberg Älvsbyn som fyllde 50 år den 3/12 1929
*handlingar ang belöning för odlingsflit till hemmansägare Anders Eriksson och hans hustru Emma Charlotta född Karlsson i Lauker Arvidsjaur 1927
*brev från lantbrukare Ernst Renlund Nedre Tväråsel Älvsbyn samt handlingar om hans belöning 1928
*belöningsmotivering för hemmansägare Karl Arvid Öberg Norra Byn Älvsbyn 1926
*brev ang minnesgåva till lantbrukare August Danielssons i Böle Piteå socken 70 årsdag 1928
*belöningsmotivering för hemmansägare Petter Anton Marklund Öjebyn okänt årtal
*brev från Inger Ingwarsson Moberg ang förslag på hederspremie till väverskan fröken Adina Norberg 1940
*brev från Inger Moberg ang förslag på hederspremie till väverskan fröken Astrid Almkvist Långön 1942
*brev från Inger Moberg ang gratifikation till personalen vid Hemslöjdsföreningen: biträdet fröken Karin Nygren, andra biträdet fröken Annie Nyström, väverskorna och biträdena fröken Henny Norberg och fru Jenny Dahl 1942
*brev från I Ingwarsson Moberg ang förslag på hederspremie antingen till väverskan fröken Astrid Almkvist Långön eller fru Anna Dahlström Brännberg 1941
*belöningsmotivering för möbelsnickare Gustav Persson Svensbyn okänt årtal
*handlingar ang premie för odlingsflit till Karl Johan Hedström på Skavnäset i Råneå 1947
*brev ang hemslöjdsföreningens hederspremie till fru Frida Holm Persön 1944
*brev ang hemslöjdsföreningens hederspremie och diplom till fru Anna Thurfjell Alhamn och fru Alvina Hjärtström Lovikka 1945
*brev ang förslag på hederspristagare, fru Frida Björkman Långnäs och fröken Märta Björkman Långnäs 1946
*brev ang hemslöjdsföreningens silvermedalj till fröken Karin Stenberg Arvidsjaur 1948
*utdrag ur tidskriften Hemslöjden nr 1-2 1955 rörande Hemslöjdens förtjänstmedaljer
*brev ang hederspremie till fru Laura Johansson Måttsund 1949
*brev ang hederspremie till snickarna Ruben Östling Sundom och Emil Persson Svensbyn 1947
*brev ang minnessak till hemmansägarna Leonard Hannu i Luppio Hietaniemi och Karl Tuohea i Riipi Hietaniemi, samt omnämns även hemmansägare Jakob Simu i Kuivakangas Övertorneå 1947
*belöningsmotivering för hemmansägare Nils Axel Berglund och hans hustru Svea Johanna född Westerlund Hemmingsmark Hortlax 1947
*förteckning över mottagare av olika typer av belöningar, dessa personer omnämns: hemmansägarna Oskar Andersson Högsön, Oskar Skogqvist Fredrikafors, Leonard Hannu Luppio, Karl Tuohea Riipi Hedenäset, Robert Norman Pjesker, Karl Herman Johansson Bertnäs, makarna Axel och Svea Berglund Hemmingsmark, fruarna Agnes Edström Glommersträsk, Edit Nilsson Pite-Långnäs, Hilda Johanna Öhman Överäng, Jenny Elisabet Johansson Rödupp, Maja Sakari Hedenäset, Anna Jokiaho Risudden, snickarna Ruben Östling Sundom och Emil Persson Svensbyn okänt årtal
*sammanställning över inkomna förslag till belöningar ur A.G. Wiréns donationsfond, dessa personer omnämns: hemmansägarehustrun Hedvig Ulrika Lidberg Överstbyn Gunnarsbyn, hemmansägare Henry Björk Prinsnäs Råneå, folksskolläraren Bruno Söderberg Lovikka, folkskollärarinnan Mirjam Tjernkvist Kivijärvi Korpilombolo, folkskolläraren Olof Hardell Luppio, folkskolläraren Ture Holmström Hemmingsmark Hortlax, folkskolläraren Johan Lundström Svensbyn, folkskolläraren Harald Grundberg Pitholm, folkskolläraren Brynolf Hässelgren Roknäs okänt årtal
*sammanställning av inkomna förslag till belöning ur N.P. Halléns donationsfond, dessa personer omnämns: E.L. Bergqvist Gyljen, bröderna Elias och Gustaf Adolf Isaksson Gyljen okänt årtal
*belöningsmotivering för snickare Ruben Östling Sundom 1947
*belöningsmotivering för snickare Emil Persson Svensbyn 1947
*belöningsmotivering för hemmansägare Karl Herman Johansson Bertnäs Håkansön okänt årtal
*brev ang förslag på belöningar till hemmansägare Axel Berglund med fru i Hemmingsmark och hemmansägare Frans Dahlbäck med fru i Blåsmark 1947
*belöningsmotivering för hemmansägare Robert Norman Pjesker okänt årtal
*belöningsmotivering för fru Hilda Johanna Öhman Överäng Åkernäs Edefors socken okänt årtal
*belöningsmotivering för fru Edit Nilsson Pite-Långnäs okänt årtal
*belöningsmotivering för fru Agnes Edström Glommersträsk okänt årtal
*belöningsmotivering för Karl Tuohea Riipi 1947
*tacksamhetstal för makarna rektorerna Anny Carlström vid lanthushållsskolan i Matarengi och C.Fr. Carlström vid lantmannaskolan i Matarengi 1940-tal
*brev med förslag på belöningar till hemmansägarna Oskar Andersson Högsön och Oskar Skogqvist Fredrikafors 1947
*belöningsmotivering för Leonard Hannu Luppio 1947
*belöningsmotivering för hemmansägare Oskar Skogqvist Fredriksholm Råneå okänt årtal
*brev med förslag på belöningar till fruarna Agnes Edström Svedjan Glommersträsk och Edit Nilsson Pite-Långnäs 1947
*belöningsbeskrivning för fru Anna Jokiaho Risudden Hietaniemi okänt årtal
*belöningsmotivering fru Maja Sakari född Nyberg Jänkisjärvi Övertorneå okänt årtal
*belöningsmotivering fru Jenny Johansson Rödupp okänt årtal
*förteckning med beskrivningar över pristagarna fruarna Jenny Johansson Rödupp, Maja Sakari Hedenäset, Anna Jokiaho Risudden okänt årtal
*belöningsmotivering för hemmansägare Oskar Andersson Högsön okänt årtal
*brev ang förslag på mottagare av diplom, dessa personer omnämns: fru Jenny Elisabet Johansson Rödupp, fru Maja Sakari Hedenäset, fru Anna Jokiaho Risudden 1947
*omslag med handlingar om priser och pristagare 1947
*avskrift av brev från J.B. Mattila i Haapakylä Övertorneå ang tack för silvermedalj okänt årtal
*tomma diplom
*belöningsmotivering för jordbrukskonsulent Yngve Anjou 1944
*brev från F.O. Lundmark i Jäkkvik med tack för belöning 1951
*belöningsmotiveringar 1977-1978 rörande dessa personer: Ebba Johdet Junosuando, Kerstin Pettersson Långnäs Piteå, Ingemar Nilsson Södra Sunderbyn, Åke Wallenberg Prästholm, Eva Nikula Mariefred, Evald Luttu Soukolojärvi, David Rehnman Ale, Jakob Ylinenpää Jänkisjärvi
*brev från Hushållningssällskapet till Kungl Patriotiska sällskapet rörande mottagande av guldmedaljer 1926
*brev ang makarna Nilsson i Södra Bergnäsets förtjänstfulla kolonisationsarbete 1926
*brev från Svenska Mosskulturföreningen rörande silvermedalj till A.I. Edström Svedjan Glommersträsk 1926
*protokollsutdrag med anteckning om tilldelning av guldmedalj till sällskapets ordförande, generaldirektör G. Malm 1928
*brev ang medaljer 1925, 1927, 1930
*brev ang medalj för långvarig trogen tjänst till drängen Fredrik Sandqvist Avaviken Arvidsjaur 1927
*brev ang medalj för långvarig trogen tjänst till drängen Johan Viktor Landström Ersnäs 1927
*brev ang förslag på pristagare, Jungfru Annie Bolin Arvidsjaur 1922
*korrespondens Myntverket 1979, 1984
*brev från Hushållningssällskapet till Kungliga Patriotiska sällskapet ang tilldelning av guldmedaljer för odlingsflit till hemmansägarna P.A. Marklund Öjebyn, A. Bergman Mandjärv Älvsbyn, Sim. A. Granlund Glommersträsk, Otto A. Danielsson Brunmyrheden Abborrträsk, O. Samuelsson i Porsnäs omnämns också 1925
*Förteckning över utdelade medaljer 1917-1943, namnen som omnämns: Länsmejerskan Anna Gustafsson, Professor Paul Hellström, Hemmansägarna E.A. Berglund Håkansön, Per Danielsson Kopparnäs, Osk. Samuelsson Porsnäs, Generaldirektör Gösta Malm, Vandringsrättaren J. Ruottinkoski, Hemmansägarna Nils Marklund Nybyn, S.F. Öberg Älvsbyn, Otto Danielsson Brunmyrheden x 2, Anders Bergman Mandjärv, A.I. Edstrröm Glommersträsk, Simon Granlund Glommersträsk, Petter Marklund Öjebyn, Vandringsrättarna Sven Persson Jokkmokk, P.A. Pedersson Forsnäs Harads, Johan och Josefina Nilsson Södra Bergnäset, Bruksägaren Seth Kempe, Komminister Edvard Sundin Pålkem, Folkskolläraren J.V. Snell Erkheikki, Lägenhetsägaren J.F. Tjäder Kihlangi Aareavaara, Kronojägaren O. Englund Kejta, byggmästaren E.G. Kristiansson Jokkmokk, Hemmansägarna Karl J. Haara Keräsjoki, Karl Olov Nilsson Tallvik Överkalix, Distriktsveterinären V. Tirén, Folkskolläraren Tycko Evrin Kuivakangas, Förvaltare Erik Nes Björkfors, Hemmansägarna Rodrik Almqvist Mattisudden, Artur Sandberg Österby Övre Svartlå, Vaktmästare Ivar Bergqvist Luleå, Hemmansägaren Johan Outinen Juoksengi, Sekreteraren A. Österman Luleå, Hemmansägaren A.O. Andersson Kukasjärvi Vitvattnet, Alfred Flodström Antnäs, J. Benjamin Mattila Haapakylä, Fröken Henrika Svanström Kärrbäck, Fru Ingrid Rudén Luleå, Agronom W.L. Wanhainen Luleå, Kyrkvärden N.A. Nilsson Rolfs Kalix, Häradsdomaren A.H. Hedström Gäddvik, Landshövdingen A.B. Gärde, Hemmansägarna N.E. Nordlund Svartbjörnsbyn Boden, Jakob Perä Kuivakangas, Överassistenten Fridolf Lindström Luleå, Kassörskan Malin Björnlund Luleå, Lantbrukaren Gustaf Olofsson Lillpite, Grosshandlaren J.F. Skogqvist Niemisel, Häradsdomaren William Haara Kukkola Lomkärr, Hemmansägarna Hjalmar Nilsson Övre Svartlå, Anshelm Marklund Nybyn Altersbruk, Lars Edvard Larsson Mäntyvaara, Elias Larsson Kurravaara Kiruna, Johan Petter Juto Limingoån Teurajärvi, Sekreteraren A. Österman Luleå, Johan Erik Johansson Strand Soutujärvi Skaulo, Kronotorpare Frans Vesterberg Lauker, Hemmansägarna A.G. Johansson Älvsbyn, Nils Jakob Arm Taipale Vitvattnet
*Protokollsutdrag rörande utdelning av belöningar till: Hemmansägarna Ivar Filipsson Svensbyn, Bernhard Stenvall Sikfors Vargbacken, Isak Vilhelm Kauma Kuivakangas, Mattias Lomakka Kukkola, Abraham Hj. Vittikko Kukkola, Anton Nilsson Bränna Älvsbyn, Anton Sundén Forsnäs Bjurå, Fruarna Anna Helena Gustafsson med make Nils August Gustafsson Rasmyran, Ida Beata Degerlund med make Johan Degerlund Överstbyn, Britta Sofia Vikström med make Karl August Vikström Svensbyn, Inga Augusta Wiberg Rasmyran, Alexandra Haara Kukkola, Hedvig Sofia Pekkari Tärendö, Severina Vilhelmina Luttu Soukolojärvi, Einar Olsson Kiruna, Josef Lindqvist Koskullskulle, Linus Larsson Malmberget 1945
*Albert Carlgrens PM ang förslag till Hushållningssällskapets diplom 1926
*Brev från Kungl Patriotiska sällskapets sekreterare rörande översändande av medaljer till Petter Marklund Öjebyn och Simon Granlund Glommersträsk 1926
*Protokollsutdrag ang utdelning av minnesgåvor för trädgårdsarbete till Arvid Öberg och hustru i Älvsbyn samt Isak Juntti och hustru i Ruskola 1921
*Protokollsutdrag ang diplom till f.d. gillesordföranden 1962
*brev med förslag på premier till dessa husmödrar: fru Emma Lindgren Hortlax, fru Hulda Grahn Fjellbonäs, Änkefru Anna Östling Sundom, fru Ida Löfgren Niemiholm, fru Hilda Pettersson Bondersbyn, fru Zandra Haara Kukkola, fru Lempi Larsson Luppio, fru Maria Alavaara Nuoksujärvi 1938
*brev med förslag på husmödrar från N.G. Dahlbom i Hedensbyn, namnförslag: Fröken Mina Hedlund Kälvudden, fru Vilma Andersson Gyljen, fru Anna Johansson Rödupp, fru Sofia Jönsson Vännäs Gyljen, fru Sofia Johansson Grannäset 1935
*brev ang utdelning av belöning från Bernhard Stenvall i Sikfors Vargbacken 1945
*brev från Hushållningssällskapet ang förslag på medalj till sällskapets sekreterare samt agronom Erik Arwidsson 1958
*brev ang förslag till belöningar med tillhörande motiveringar till Hemmansägare Erik Anton Häggkvist Svensbyn och kronotorpare Albert Viktor Johansson Vidsel 1938
*brev ang närvaro vid årsmöte för utdelning av belöning från A. Enström Rutvik, Isak Vilhelm Kauma Kuivakangas, Albert Pekkari Tärendö, Klas A. Grahn Mellanboda Åhlundsby, Vilhelmina Luttu Kuivakangas, Hedvig Pekkari, Anton Nilsson Bränna Älvsbyn, R.A. Vikström Svensbyn, Alexandra Haara Lomkärr, Mattias Lomakka Karungi, N.A. Gustafsson Rasmyran, J.A. Degerlund Gunnarsbyn, 1945
*brev ang förslag på belöningar till lägenhetsägaren Israel Aronsson och hans hustru Maria Sofia i Björklund 1 vid Hålbergsliden 1938
*lista på mottagare av belöning för berömvärd husmoderlig gärning: fruarna Signe Wikberg Moräng, Ester Samuelsson Tullnäs, Hildur N. Sundberg Norra Bredåker, Ellen Hansson Sörbyn, Hanna Aava Nikkala, fröknarna Lydia Aava Nikkala, Alvina Ahlström Alviken samt för intresserat och gagnrikt arbete till den norrbottniska hemslöjdens fromma fröken Astrid Almkvist Långön 1942
*lista på mottagare av belöning för föredömlig trädgårdsodling: trädgårdsmästare Gunnar Hietala, hemmansägarna Åke Persson Vigenstam, Algot Grundström, samt för samhällsgagnande verksamhet till lanthemmens bästa: fru Lotten Nyman, och för berömvärd husmoderlig gärning fruarna: Emma Pettersson, Linnéa Skogqvist, Anna Pettersson Arm 1943

Kontroll

Skapad2020-03-27 11:03:34
Senast ändrad2020-03-27 11:03:34