Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Volym

[Tidningar, tidskrifter, tidningsurklipp]

Linus Brodin, Västra Ämtervik, samling

Grunddata

ReferenskodSE/FAS/FA_41-1/H 2/151
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1qRKJftNfaMHyc2QNr5hC4
ExtraID151
Datering
19221963(Tidsomfång)
ArkivinstitutionFöreningsarkivet i Värmland

Innehåll

Allmän anmärkningTIDSKRIFTER:
DALSLÄNDSK HEMBYGD.
Organ för Dalsländsk Natur och Kulturforskning.
Nr 1 1950 (årgång 1):
Dalsländsk Hembygd (dikt); W.J.
Hembygdspoeten W.J.; A.G.B.
Gäserud. Ett blad ur dess hävdebok; Anders Edestam.
Vintervår (dikt); Axel V. Lundgren.
Ett livsöde och ett riksdagsbrev; Olle Enbågen.
Restaurerat fornminne i Rölanda; Ej sign.
Dalbo, lapplandsdoktor för 100 år sedan; I.L.
I August Bondessons spår. Från backstugornas, hantverkarnas och nödens Kroppefjäll; T.H.
Hägrar flyga över Dal; Bror Alvring.
Poetisk dalbo i förskingringen; Clewenmark.
En dalsländsk klockare; Ivan Löfgren.
Ur "Ärtingestans" historia; Gunnar Lindskog.
Hällkistor och bygdeborgar på nordvästra Dal; N-n.
Nordkärra herrgård; Bror Alvring.
Fjäransjakta; Bengt Nilsson.
Sägner om jätten Hassle i Steneby; Ej sign.
Kulturbild från gamla Dal; I.L.
Ramser och öknamn; T.H.
Dalslands historier; Ej sign.
Det kvällas (dikt); Axel Lundgren.
Erik Andersson. En torpare och hantverkare på Skogsdal; Clewenmark.
Underliga händelser; T.H.
Förening för Dalslandsforskning; Ej sign.
Dalbor i Finska kriget 1808; L. Haraldsson.
Nr 2 1950:
Gunnarsnäs kyrka; Ingeborg Jacobsson.
Johan Hammarin - ett hundraårsminne; Anders Edestam.
En sommarkväll på Åfjäll; Al. Jansson.
Dalslands Konstförening. Glimtar från en 15-årig verksamhet; Stig Hallgren.
Ett par trollgubbar från gränsbygden; Algot Gustafsson.
Bygdens fornsamling underlag för hembygdsundervisningen; Arvid Johansson.
Fåglar i Dals Eds socken; Algot Gustafsson.
Septemberstämning; Axel Lundgren.
Dalslandskonstnären Ragnar Högman; Nils Forsberg.
Kalabaliken i Grättisbo i Nössemark; Clewemark.
Fjolårets Dalslandsromaner; Frater minor.
Siste sockenskräddaren i Lerdal; C.B.
Skogen på Dal (dikt); Aron Carlsson.
Tre felans mästare i Nössemark; T.H.
Bävern var en gång allmän på Dal; T.H.
Dalslandshistorier; A.H.B.
Torv och Gummer (dikt); J.E. Nordendahl.
Milstolpar i Edstrakten; T.H.
Hällkista i Torrskog; I.L.
Bygdborgar på Nordvästra Dal; -n.
I Juletid; Gunnel Kvarnström.
Bortgångna dalbor i USA; T.H.
Några anmärkningar till bebyggelsekartan över Dals-Eds storkommun; Anders Edestam.
En gammal färdeväg; Nils Ivan Svensson.
En bygdeskald i Rennelanda; Carl Bodell.
Ortsnamn och bygdehistoria; Gunnar Drougge.
Nr 1 1951:
Vårdträdet Lönne vid Dals-Ed prästgård; J.E. Nordendahl.
Några stenåldersboplatser vid Rådasjön och Långhalmen; Hjalmar Larsson.
Många karoliner vila på Håbols kyrkogård; T.H.
Som främling på hembygdens stigar; Anna Henriksson.
Ur Vårviks kyrkohistoria; R. J-n.
Vårkväll (dikt); Bengt Nilsson.
En karolin och hans dalsländska ursprung; Anders Edestam.
Ljusmo-Klint (dikt); Al.Jansson.
Dalsländska vårdträd; T.H.
En mörk historia i Töftedal; Joh:s Klewenmark.
Dalslandskonstnären John Lind; Einar Jörnhage.
Ur Pålesläktens historia; Carl Bodell.
Fru Elisabeth Wern-Bugge; T.H.
Jakt och djurfänge i en Dalslandsbygd; Algot Gustafsson.
Skolan och hembygden; Arvid Johansson.
Svensk-amerikanska tidningsmän; Wald. Skoglund.
Dalslands gille i Uddevalla; Arnold Olsson.
Mor Marta; Anna Henriksson.
Vid en dikesren (dikt); Ingeborg Jacobsson.
Ekelunds-gubben; Ej sign.
En dalsländsk donator och hans stiftelse; Ivan Löfgren.
Präster och deras budskap; Oscar Hedlund.
Nr 1-2 1952:
Det är öde och tyst därhemma; Anna Henriksson.
Kring Dalslandsprosten som försökte mota 1809 års revolution; Sigurd Beverfelt.
Det var bara gamla mors porträtt; Aina Eklind.
Slagrutan känd av Dals vikingar; Bror Alvring.
Dalslandskonstnären K. Ragnar Johannesson; Einar Jörnhage.
Tjärn med röda näckrosor; R.J-n.
Dalsland (dikt); Mimi Halgren.
Strandfärden. Söndagen den 14 maj 1876; Evelie Holst (S.B.).
Gunnarssläkten i Dals-Ed; Joh:s Klevenmark.
De gamla breven; Anna Henriksson.
Stenåldersfynd från Håbol överlämnade till Åmåls museum; T.H.
Vandring på Kroppefjäll; Ej sign.
En dröm (dikt); Anna Henriksson.
En gammal sockenbeskrivning; Ivan Markendahl.
Några funderingar kring en släktklenod; I.J.
Dalbovyer; Ragnar Johansson.
Glädjespridare har gått bort; Algot Gustafsson.
Sällsynt fågel i Dalsland; Algot Gustafsson.
Dalslandsgillet i Karlstad; -by.
Lussefirandet i Dalsland; Ej sign.
Sedan sist...; T.H.
Dalsländsk kultur-forskare; T.H.
Bortgången Dalbo i USA; Ej sign.
En krigarsläkt på Dal; Ej sign.
Odde-Jonas, Ödsköltsbon som troddes döda sina nattgäster; L. Haraldsson.
Ett torparekontrakt i Lerdal år 1822; Carl Bodell.
Fordomtima gruvdrift och tegeltillverkning i Torrskog; R. J-N.
Nr 2 1953:
Dalsländsk Hembygd (dikt); Axel Lundgren.
Gamla kartor berätta; Arvid Johansson.
Dalsland år 1707; Anders Edestam.
Kafleska gravkoret; Ivan Markendahl.
Tidsbilder på Dal; Bror Alvring.
En dalsländsk hantverkare för 100 år sedan; Ivan Johansson.
Karolinexercis; Nils Eliasson.
"Leidas Källa" i Rävmarken; Sigurd Beverfelt.
Märkesman i Steneby har gått ur tiden; Joh:s Klevenmark.
Slottet; Minnie Halgren.
Minnen kring talesätt, sägner och ordspråk; Hildur Wiberg.
Nybildad hembygdsförening i Norra Valbo; Carl Bodell.
Internationella hembygdsföreningar; G-d.
Gamla ordspråk och talesätt från Rölanda; Torsten Hjalmarsson.
En draksägen; Stampare-Jan.
Magister Ådén och hans stuga; I.L.
En originell bonde i Rölanda; Ej sign.
Dalsland, den 13:de av Statsbanornas Landskapsböcker; Sch.
Herr Albin Andersson, Västanväga. En tidigare ej publicerad dikt; Branasmeden.
Tomt-Elias och Mode-Johannes; Algot Gustafsson.
Från sekelskiftets Dal; Anna Henriksson.
Efter långa år; Anna Henriksson.
Nr 1 1954:
Fåfänglighet (dikt); Johan Ågren.
Jonas Ericksson Sundahl. Gäserudspojken, som blev konstnär och hovman; Anders Edestam.
I Tidig Vår (dikt); Anna Henriksson.
Otto Hesselbom och Carl Oscar Borg; S.A. Hallbäck.
En dalsländsk satiriker; A.G. Bördh.
Färdevägar på Dal; Bror Alvring.
Kersti på Sandbokta spelade sina hungriga barn till sömns; Algot Gustafsson.
En historieberättare från Håbol; I.L.
Vårdträd i Lerdal; -r.
Minne från gamla Bäckefors; Minnie Halgren.
Ett Lagerlöfsminne i Torrskog; T.H.
En folkbildare och hembygdsvän i Valbo; J.R. Hagner.
Hembygdskänslan ökar med år och avstånd; -r.
Ålderdomshemmet på Trollkasen; Joh:s Klewenmark.
Dalsländsk folksägen, Jätten i Rännlandsberget; Fr. Karlberg.
Primklockan i Töfredalen; Nils Eliasson.
Något om gamla ordstäv och talesätt från Ödskölt; Ej sign.
En spökhistoria från Gesäter; Ego.
Nr 2 1954:
Hembygd (dikt); Bengt Nilsson.
Kring några gamla julbonader; Sven Axel Hallbäck.
En lovsång till Åmål och dess författare; Anders Edestam.
Talman Hans Jansson - ett 100-årsminne; I.L.
En hembygdsvän och sångare från Valbo; T.H.
"Tamburn" och "Tambur-Anna"; Mona.
Bertil Andersson - konstnären och personligheten; Samuel Andersson.
En berättare; I.L.
En forskargärning i Torrskog; Ivan Löfgren.
Pilgrimsvägar på Dal; Ivan Markendahl.
Min kyrka (dikt); Minnie Halgren.
Alltorp - ett gammalt tingsställe; Ivan Johansson.
Skatan, i dalsländsk folktro; Bror Alvring.
Dalsländska Vårdträd; Algot Gustafsson.
Starke Stenar i Sund; Nils Eliasson.
Dalbor som tidningsmän i Karlskrona; I.L.
Sant och sägen från Steneby; -r.
Öst och väst mötas i Lerdal; Carl Bodell.
Ett livsöde - en sann historia från Södra Dal; Hilma Hansson.
Gomma, som kom för tile te julotta; Th. L. Langer.
Nr 1 1955:
Dalslands blåa blomma; Ingeborg Jacobsson-Nilsson.
Gamla handskrifter berätta; Bror Alvring.
Några medlemmar av ätten Svinhufvud; Ivan Löfgren.
Fornminnesskyltar på Dal; Sven Axel Hallbäck;
Ödskölt - ett sockennamn; Ivan Johansson.
Den gamla spelmannen (dikt); Nils Eliasson.
Finnpojken som blev komminister i Steneby; Anders Edestam.
"Farbror Dalin" i Backen; Sigrid Rosell.
Dalslandslitteratur; A.J.
De försvunna stugornas folk; Sigrid Rosell.
En kännare av Ärtemarksmålet; I.L.
Axel Brett - en emigrant från Dal som blev professor i Amerika; C.M.
Min längtans land (dikt); Axel Brett.
Dalbor i verk och vila; T.H.
Sant och sägen från 1830-talet; Ivan Johansson.
Hesselbomsminnen i Säffle; Hilding Andersson.
Minnen kring Dals Rostock; Gerda Palm.
Vångsjö - ett 1800-tals centrum för dalsländsk handel; Tage Heimer.
Ett original från Södra Dal; Hj. Å.
Gammal svensk-norsk färdväg; Algot Gustafsson.
Nr 1 1957:
Stenebysången; Ivan Markendahl.
Gesäter-Madonnan, ett första klassens konstverk; Sven Axel Hallbäck;
Naturläkare och kloka gubbar på Dal; Joh:s Klevenmark.
Rydingsvärdarna på Dal; Axel A. Lindqvist.
Dalsländsk märkesman ur tiden; Torsten Palmring.
Vårdträd och trädjättar i Dals gränsbygd; Algot Gustafsson.
Dals skolungdom vårdar landskapets fornminne; A.J.
En märkesman från Valbo; C.M.
Otto Gabriel Munck af Rosenschöld. Sångare och jurist; I.L.
En konsthantverkare i Mustadfors; Erhard Nilsson.
Nyupptäckta offerstenar i Dals Ed; Tage Heimer.
Skansen i Ärtemark; I.L.
Ett tattardrama i Gesäter; Tage Heimer.
Tor Emers död; T.H.
Rådanefors - en minnesrik bygd; Carl Martinsson.
Per Tegman - Åmålit och Lundaprofessor; Anders Edestam.
Medeltida gravsten i Dals Eds kyrka; Nils Eliasson.
Altarkrucifix från Ödskölt; Ivan Johansson.
Regnbågen; Hildur Wiberg.
Forsling och fordon i Ödsköltsbygden; Ivan Johansson.
Gamle nytorparn; Ivan Johansson.
Synen på Brudfjället; Anna Henriksson.
Nr 2 1957:
Julens Fe (dikt); W.J.
När Håbols kyrka stängdes för gudstjänst; I.L.
Dalsländsk hembygdssång; Christine Johnsson.
Gamla brunnsorter på Dal; Tage Heimer.
Naturläkare och kloka gubbar på Dal; Joh:s Klevenmark.
Bland historieberättare på Dal; Ivan Markendahl.
Ny sockenmonografi från Dalsland; Ivan Markendahl.
"Vadhelst i haven gjort mot en av mina minsta..."; Carl Martinsson.
Nössemarks sockenarkiv del II; T.H.
När Carl XIV Johan höll lustläger på Ödskölts moar; Ej sign.
Några fattigvårdsinrättningar i Steneby socken under 1800-talet; Ej sign.
En jordtorpares villkor i Rännelanda; Mary Holmdorff.
En 85-årings minnen från Gesäter-Töftedal; Tage Heimer.
Folkskolläraren och klockaren Olof Hampus Olsson i Håbol; -r.
Dråplig hösdoktor botade håbolstuppen med brännvin; Ola Träff.
Meditationer (dikt); Axel V. Lundgren.
Om starka karlar i gränsbygden; Algot Gustafsson.
En resa till Göteborg 1840; Anders Berghamar.
Västgötalagen; Nils Eliasson.
Nr 1 1959:
Hyllning till Dal; Svea Wirén-Knutsson.
Ett stjärnskott i natten; Georg Ryland.
Att finna varandra; G. Lg.
Adventljuset; Gertrud Virén.
En minnesstund i en gammal offerlund; Ivan Markendahl.
Under stjärnorna; Gertrud Wirén.
Rättskipning i Alltorp under 250 år; G.G. Dimming.
Lerdalsmadonnans tur att bliva berömd; S.A. Hallbäck.
Martin i Bockesten; Arne Engkvist.
Minnen; Gunnar Linskog.
"Spelemans offersång" på Dal; Ej sign.
Dalbor i vila; T.H.
Släktforskare i Lerdal; T.H.
Folktro och folksed på Dal; Ej sign.
En minnesvård på Gesäters kyrkogård och dess historia; Ej sign.
Kyrkfärden; Nils Eliasson.
Ulwenschiölds i Torp; Oscar Hedlund.
Striden på Stigfjället; Carl Martinsson.
Langers samlingar; T.H.
Nr 2 1962:
Nu vilar min hembygd; Gertrud Wirén.
Från Dalaborg till Kolsäter - ett stycke nordisk historia på Dal; Arvid Johansson.
Ur en dalsländsk herrgårds historia. Om Stake-godset Vättungen; Linus Brodin.
Ur gränsbygdens krigshistoria; Tage Heimer.
Dalslandshistorier; E.Bj.
När Kongl. Westgöta-Dals regemente ryckte in; Sven-Axel Hallbäck.
Ett minnesmärke över en dyster tid; T.H.
Minnen och tankar; Anna Henriksson.
En julafton; Anna Henriksson.
En stordonator och kyrkans vän från Rölanda; Ene-Björk.
De vackraste ord som finns; Gunnar Lindskog;
De sista på Kynnefjället; Ernst G. Olsson.
Bortgången hembygdskännare; -r.
Amerikabrevet; T.H.
Bortgången spelman; -r.
Historieberättare och bygdeoriginal; Tryggve Heimer.
Från 1800-talets hårda tid; Ellen Johansson.
Ett par karoliner från norra Dal; Victor Olsson.
Färgstark knekt i Ärtemark; Gunnar Lindskog.
DET BÄSTA.
Utg. "Reader's Digest AB"
Nr Maj, juni 1963.
DITT LAND.
Kultur - folkliv - natur.
Nr 1 1944:
"En karta och ett träsnitt"; Åke Campbell.
Det Svenska Landet; Anders Österling.
Atlas över Svensk folkkultur; Prof. Sigurd Erixon.
Vårseder. Fastlagsrisning och påskskräcka; J. Ejdestam.
Vårfrudagen - Tranedagen; K. Danver.
Nattfrierier; Ragnar Jirlow.
Från Hembygden. Om hembygdsgårdar och friluftsmuseer; Sigward Dahl.
Skildra byar och byliv. Om Konsta by vid 1800-talets början; Kyrkov. Gust. Isaksson.
Flyttfåglar; Jacob Ruud.
Tofsviporna på Vedeby. Hemliv och Parningslekar; Red.
Kan huggormen rulla som ett tunnband?; Jacob Ruud.
EDA-TIDNINGEN.
Tidning för Eda församling och kommun. Eda Församlingsblad.
Nr 1 Mars 1950:
Påsk och vår; H.
Eda kommuns utgifter och inkomster år 1950; ej sign.
Nr 2 1950:
Till Mors dag; Pär Lagerkvist.
Några tankar om hemmet; O. Svensson.
Gamla och nya industrier i Eda; ej sign.
Charlottenbergs Lottakår 10-årsjubilerar; ej sign.
Rödakorsveckan 1950 kommer att hållas 13-29 maj; ej sign.
Kontakt med läsekretsen. Vid en begravning; Lekman.
Glimtar från sekelskiftet; A.N.
Nr 3 1950:
Sommarsång; Gustav Adolf Persson.
En gammal dopfunt; ej sign.
Sagt på kyrkomötet; Bisk. Brilioth/Sven Danell.
Kungsväg. Prolog vid uppförandet av krönikespelen å Eda Skans; ej sign.
Eda kolerakyrkogård; O.S.
Nr 4 1950:
Till konfirmanderna 1950; H.
De Gamlas Dag den 20 aug 1950; Maria Larsson.
Vatten och avloppsarbetena i Åmotfors - ett miljonföretag; H.
Då Eda Skyttegille kom till; ej sign.
Nr 5 1950:
Kyrkogården; A.W.
Tankar i höstetid; Lekman.
Sagt på stiftsmötet; Eidem/Runestam/Wetterfors.
Flyktingtrafiken 1940-1945; G.M.
Ålderdomsvården i vår kommun; ej sign.
Nr 6 1950:
Oktober; Gustaf Adolf Persson.
Alla helgons dag; Natanael.
Ur två herdabrev; Y. Brilioth/E. Malmeström.
Nr 7 1950:
Höstmånad; Josef Oliv.
Ett minne från Eda kyrka; T.A.
Från ofredstider; H.E-m.
Om civilförsvaret i Eda; G.M.
Nr 8 1950:
Krig och fred. Julen 1950; H.
Eda-tradition återupplivas; ej sign.
Julen i slutet på 1800-talet; Lekman.
En mycket lämplig julklapp för Eda-bor; Oscar Svensson.
Första snön; Maria Larsson.
En julnatt på Åsskogen; R.L.
Nr 1 1951:
Vid årsskiftet; A.N.
Kyrkogårdsutvidgningen beslutad. Kostnaderna 100.000 kronor; ej sign.
Världens ljus; Oscar Svensson.
Nr 2 1951:
Gammalt almanacksblad; ej sign.
God kyrklig sed vid begravning; Oscar Svensson.
Nr 3 1951:
Preludier vid regeringsskifte; Emmy Nilsson.
Vår och påsk; H.
Strövtåg i Hembygden; A.N.
Nr 4 1951:
Vår; Beda Lövgren.
Den apostoliska hälsningen; Oscar Svensson.
Ledningsnätet i Åmotfors växer raskt; I.G.
Strövtåg i Hembygden; A.N.
Nr 5 1951:
Strövtåg i hembygden III; A.N.
Nr 6 1951:
Invigningstal. Vid återinvigningen av Eda kyrkogård; G. Svensson.
Strövtåg i hembygden. IV; An. N.
Nr 7 1951:
Septembertankar; Edith Segerdahl-Lövgren.
Hur Eda kommun sökt motverka industridöden; ej sign.
Ur ett gammalt arkivpapper från Lund; Oscar Svensson.
Nr 8 1951:
Eda. Hur har namnet på vår socken uppkommit?; ej sign.
Från kyrkobrödernas generalkonvent i Sundsvall; Anders Nyström.
Viktiga beslut fattade av kommunalfullmäktige; ej sign.
Nr 9-10 1951:
Eda och de geologiska tidsperioderna; W.J.
Några minnen från gränsen; G.M.
En gammal gård. Lundagård i Hulteberg; Oscar Svensson.
Till minnet av Askrestrollen; R.L.
För tio år sedan; B.D.
Eda-Historier; A.N.
IF Örnen 40 år. Högtidsstämning med tal och medaljregn vid jubileumsfest; ej sign.
En utläsning; Oscar Svensson.
Folkbildningskursen i Charlottenberg; ej sign.
Gjöres och psalmboken; (Ur Karlstads Stift).
Nr 1 1952:
Biblioteket; ej sign.
Något om godtemplararbetet i Edabygden; B.
Hammars stråkorkester 30-årsjubilerar; ej sign.
Gränstrafiken ökar; ej sign.
Konst för alla; Arne Yttergren.
Nr 2 1952:
Skolornas bibliotek - en värdefull bildningsfaktor; ej sign.
Gränsproblem. Pass och valutakontrollen bör avskaffas; ej sign.
En gammal likfärd; ej sign.
Ödegårdar, gamla tomter och utplånade boplatser i Eda; Oscar Svensson.
Nr 3 1952:
När grundstenen lades till Eda nuvarande kyrka; O.S.
Eskoleja uligama; Oscar Svensson.
Kungabesöket i Eda; ej sign.
Kopia av den relation, som överste Clas Flemming haver gjort om Eda Skansens fientliga anfall feb. 1658; Oscar Svensson.
Nr 4 1952:
En biskopsvisitation 1835; O.S.
Tullöverinspektor Erik Noreen; Oscar S.
Värmlandsgåvan till Amerika; ej sign.
Nr 5 1952:
Några drag ur församlingslivet med ledning av visitationsprotokoll av år 1835; O.S.
Ett gammalt kyrkgolvs öden; ej sign.
Kommunalfullmäktige har beslutat om ny skola i Åmotfors; ej sign.
Gamla tomter och boplatser i Helgeboda; Martin Månsson.
Nr 6 1952:
Ett avsked; Oscar Svensson.
Gamla tomter och boplatser i Hovilsrud; Martin Månsson.
Nr 7-8 1952:
I dalen mellan bergen...; Nils Tholsson i Ås, född i Eda 1858, död 1949.
Inför ett prästval i Eda 1772; Oscar Svensson.
Sagt på stiftsmötet; Runestam/Wikborg/Gullberg.
HÖST...; Södergran/Fallström/Hansson/Stagnelius/Geijer/Fröding.
Gamla ord och uttryck i Eda som håller på att försvinna; Oscar Svensson.
Gränsälven; Josef Oliv.
Gamla tomter och boplatser i Norra Ämterud; H.E-m.
Nr 9-10 1952:
Försvunna gårdar i Nolby; O.S.
Klingermyråsens saga; R.L.
Försvunna torp i hemmanet Ås; Oscar Svensson.
Myr- och mossmarker i Eda; A. Nyström/O Norserud.
Då nordvästra stambanan byggdes. En katastrof sommaren 1865; ej sign.
Arbete? - arbetslöshet? under år 1953; ej sign.
Nr 9-10 1953:
Skolbyggnadsprojekt och planering för enhetsskolan; Stig Sonnert.
50-årigt fackligt arbete inom Eda; Hans.
Mysteriet Syringsåsen; RL.
Nr 6 1957:
Eda Skans 300-årsfest blev minnesrik trots regn; ej sign.
Prolog vid Eda Skans 300-årsjubileum; Sten Rundkvist.
Minneshögtid å Eda kyrkogård. Uppoffrande landshövding fick senkommen hyllning; ej sign.
En redig och gästfri bondmora i Västby under Hannibals- och Krabbefejden. Böret Olsson, född Guldbrandsdotter; ej sign.
Nr 9-10 1957:
Från Lucia till Tjugondag-Knut. Helgseder i Eda; Anna Nyrén.
Från gången tid. Saga och sanning i Edabygd; R.L.
Om kyrklig sed - hur den uppkommer och upphör; Nils Andersson.
Vägbygget Borrefältet-Nolbykorset. Ett tjugofemårsminne; Anders Nyström.
Eda som krigens bygd; Martin Månsson.
1800-talets Charlottenberg; Carlman.
Kyrkan i Åmotfors får vackert läge i samhället; ej sign.
Nr 3 1958:
Livlig cirkelverksamhet inom ABF; ej sign.
FASTIGHETSMÄKLAREN.
Organ för Sv. Fastighetsmäkl. Riksför.
Nr 3/4 1948.
FOLKDANSRINGEN.
Organ för Sv. Folkdansför. Riksförbund.
Nr 8-9 1922:
På jakt efter en Sorundadräkt; Margit Hertz.
Hos sätersdöler och jäntor. Minnen från Norges Säterdal; Helge Sandberg.
Nr 10 1922.
Nr 11-12 1922:
Sångens och arbetets Värmland; Jalmar Furuskog.
Spelmanslåt tå Anners i Kaijkula; ej sign.
Om Värmlands hemslöjd; Ester Hedin.
Arvika Hembygdsmuseum invigt; (Ur Arvika Nyheter d. 26/9).
Folkmusiken i Värmland; Ernst Granhammar.
Dan Danielsson. Storspelman från Värmland; Ernst Granhammar.
Värmlands folkdansare; ej sign.
Per Jönsson. Lomjansguten, Lomjans Per, född 1816, död 1875; G. Wahlström.
Sotare Blixt. Modell till flera av Frödings dikter; ej sign.
Svenska Ungdomsringens Ledarekurs i Tranås; ej sign.
FOLKPARKEN.
Organ för Sveriges Folkparker.
Nr 2 1935:
Ibsen - en folkfiende; ej sign.
Den store regissören Ludvig Josephsson; Axel Bergman.
Nr 2 1936:
Sommarens teater; ej sign.
Tankar kring en operaturné; C.R.
Nio Teaterkvällar i London; Gustaf W.
Nr 2 1937:
Folkparkerna fira August Strindbergs minne; ej sign.
Folkparker i Ryssland; Ingalill Söderman.
Folkparksteatern och Karin Swanström; Erick P. Forsberg.
Friluftsteaterns historia; Axel Bergman.
Nr 3 1937:
Kristinehamns Teater invigd; ej sign.
Nr 2 1938:
Naima Wifstrand gästspelar; ej sign.
Något om Landsortsteatern vid sekelskiftet; Axel Bergman.
Makalös. Sveriges första dramatiska teater. Thaliatemplet förstördes av eld år 1825; W. E-r.
I Rampljuset; ej sign.
Stort och smått från folkparkerna; ej sign.
SV. EMBALLAGE OCH FÖRPACKNINGS TIDSKRIFT.
Organ för modernt försäljnings-emballage.
Februari 1938:
Moderna förpackningar; Kr.
Om emballering av god som skall befordras å järnväg; Knut von Schedvin. Kungl. Järnvägsstyrelsen.
ERA.
Organ för Elektricitetens Rationella Användning.
Nr 1 1934:
Åtorps kraftverk; Konrad Schinkler.
Den elektriska installationsmaterielens utveckling under de senaste årtiondena.
Innebörden av de nya kraftledningsnormerna; Byrådir. Torsten Nordell.
ERICSSON NEWS.
Sv. upplaga. Utg. Woldemar Brummer.
Nr 5-6, 7-8 1930.
THE L.M. ERICSSON REVIEW.
Sv. upplaga.
Nr 7-9 1930.
FOLKET I BILD.
Red. J.I. Dahlström.
Nr 4 1934:
Oskar Eklund. Svenska nykterhetsrörelsens grand old man; Ernst J. Lundqvist.
"Pappers", ett ungt fackförbund med kämpahumör; Ivar Öhman.

Kontroll

Skapad2015-11-25 13:13:44
Senast ändrad2023-09-01 15:37:52