Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Ej fastställd
Ta bort begränsning
  • ARKIV
    • Typ: Info Info
    • Arkivbildare / upphov: Info Info

  • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-19 av 19
1. Arkiv
Titel: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER
Tid: 1821 – 1946
Arkivbildare/upphov: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
76,03414

2. Volym
Allmän anmärkning: Akt nr. 1 - 65.
Tillhör arkiv: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER
Arkivbildare/upphov: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
1,035117

3. Serie
Titel: Martin Hanssons efterlämnade handlingar
Tillhör arkiv: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER
Arkivbildare/upphov: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
1,035117

4. Volym
Allmän anmärkning: Akt nr. 66 - 127.
Tillhör arkiv: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER
Arkivbildare/upphov: MATTERÖDS KOMMUN. FRÄMMANDE PROVENIENSER

Förvaras: Hässleholms kommunarkiv
1,0341451

5. Volym
Allmän anmärkning: SNICKARE Tryck/Utdrag ur böcker, tidskrifter: Hand...
Tid: 1876 – 1985, u.å.
Tillhör arkiv: STIFTELSEN GAMMALT HANTVERK
Arkivbildare/upphov: STIFTELSEN GAMMALT HANTVERK

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv
0,56262946

6. Volym
Allmän anmärkning: SNICKARE Tryck/utdrag ur böcker, tidskrifter: Fräs...
Tid: 1894 – 1978, u.å.
Tillhör arkiv: STIFTELSEN GAMMALT HANTVERK
Arkivbildare/upphov: STIFTELSEN GAMMALT HANTVERK

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv
0,5106497

7. Volym
Allmän anmärkning: Babeau - Branting: Babeau, A. (1883). Backman, C. ...
Tid: 1859 – 1912
Tillhör arkiv: Hans Hildebrands arkiv
Arkivbildare/upphov: Hans Hildebrand (1842 – 1913)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,49112654

8. Volym
Allmän anmärkning: Svenska brevskrivare, A-E: Ahlström, Gösta, 1 brev...
Tid: 1892 – 1938
Tillhör arkiv: Sune Ambrosianis arkiv
Arkivbildare/upphov: Sune Ambrosiani (1874 – 1950)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,40325588

9. Volym
Allmän anmärkning: 1. Gustaf Wiechel, fabrikör, konsul 2. Tor Gegerfe...
Tid:
Tillhör arkiv: STADSARKIVET
Arkivbildare/upphov: STADSARKIVET (1967)

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv
0,30025685

10. Volym
Allmän anmärkning: 28:1 Nya torget – torghandeln blomstrade Carl Wern...
Tid: 2007 – 2008
Tillhör arkiv: STADSARKIVET
Arkivbildare/upphov: STADSARKIVET (1967)

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv
0,286361

11. Volym
Allmän anmärkning: Stolta stad 2006 2006-01-07 Stolta stad 10-årsjubi...
Tid: 2006 – 2007
Tillhör arkiv: STADSARKIVET
Arkivbildare/upphov: STADSARKIVET (1967)

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv
0,27130565

12. Volym
Allmän anmärkning: 4:1 På häst genom cirkusvärlden. Cirkusexperten Pe...
Tid: 1984 – 1985
Tillhör arkiv: STADSARKIVET
Arkivbildare/upphov: STADSARKIVET (1967)

Förvaras: Norrköpings stadsarkiv
0,24383894

13. Volym
Allmän anmärkning: Kollegieblock, linearritning och teknisk ritning, ...
Tillhör arkiv: LARS GUNNAR BOMAN
Arkivbildare/upphov: LARS GUNNAR BOMAN

Förvaras: Norrbottens museum
0,18581188

14. Volym
Allmän anmärkning: A - Bl (i serien ingår koncept): Aakgaer, Svend, 6...
Tid: 1926 – 1969
Tillhör arkiv: Bengt Thordemans arkiv
Arkivbildare/upphov: Bengt Thordeman (1893 – 1990)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,098184586

15. Volym
Allmän anmärkning: Nr. 1 - 4: 1. Anteckningar rörande deltagande i un...
Tid: 1899 – 1957
Tillhör arkiv: Otto Janses arbetspapper
Arkivbildare/upphov: Otto Janse (1867 – 1957)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,09690559

16. Volym
Allmän anmärkning: Brev till Emil Eckhoff 1: A-E. Adlersparre, Karl, ...
Tid: 1891 – 1923
Tillhör arkiv: Emil Eckhoffs arkiv
Arkivbildare/upphov: Emil Eckhoff (1846 – 1923)

Förvaras: ATA/Riksantikvarieämbetet
0,058897436

17. Volym
Allmän anmärkning: Objektnr: OL-1412 Pianomusik. Svenska kompos...
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER (1875 – 1995)

Förvaras: Helsingborgs stadsarkiv
0,047059774

18. Volym
Allmän anmärkning: Objektnr: OL-1465 Marscher & danser m.m. f. ...
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER (1875 – 1995)

Förvaras: Helsingborgs stadsarkiv
0,034111142

19. Volym
Allmän anmärkning: Objektnr: VA-2116 Kompositör: Adam, Adolph...
Tillhör arkiv: HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER
Arkivbildare/upphov: HELSINGBORGS KONSERTHUS: MUSIKALIER (1875 – 1995)

Förvaras: Helsingborgs stadsarkiv
0,031961262