Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (19328) Info Info
   • Statlig myndighet (19219)
   • Kommunal myndighet (5)
   • Gård (2)
   • Förening (32)
   • Företag (2250)
   • Övriga (17)
   • Person (släkt) (18)
   • Ej fastställd (14)

 • REGISTER
  • Alla (28)
  • Uppslagsverk (22)
  • Bouppteckningar (2) Info Info
  • Folkräkningar (2) Info Info
  • Brev (1) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 19362
1. Bouppteckningar
Namn: Swensson, Per

Årtal: 1898
Hemort: Kinnekulle, Frörum, Ringarum
Anhörigs namn: Swensson Kindström, Lowisa
89,426186

2. Bouppteckningar
Namn: Borén, Greta Lisa

Årtal: 1870
Hemort: Kinnekulle, Frörums ägor, Ringarum
Anhörigs namn: Kindström, Samuel
88,74847

3. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Lundberg, Frans August

Födelseår: 1825
Län: Stockholms län
Folkräkningsår: 1890
85,09929
Digitaliserat material finns

4. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Mothander, Karl Aug.

Födelseår: 1828
Län: Örebro län
Folkräkningsår: 1900
84,50373
Digitaliserat material finns

5. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1911-01-20
Ärendemening: Ang. besvär af J.F. Ericson rör. sökt tillstånd till brännvinsutskänkning å hotell Kinnekulle.
80,57253

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cysch (f. Wiberg), H C S (Sophie)

Yrke: Skådespelare
Född: 1847
Död: 1917
80,08493

7. Arkiv
Titel: Finans- och inköpsavdelningen (F)
Tid: 1982 – 1988
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
79,319244

8. Arkiv
Titel: Generaldirektör F. G. H Pegelows arkiv
Tid: 1908 – 1913
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
78,438896

9. Arkiv
Titel: Generaldirektör K.F.T. Nordströms arkiv
Tid: 1897 – 1904
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
78,37465

10. Arkiv
Titel: Mora - Vänerns jv AB
Tid: 1886 – 1917
Tillhör arkiv: Statens järnvägar med föregångare Enskilda järnvägar (samlingspost)
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar Arkivbildare/upphov: Kil-Fryksdalens Järnväg AB (1909 – 1948) Arkivbildare/upphov: Östra Wärmlands Järnvägsaktiebolag (1873)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Arninge)
78,091805

11. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Rudbeck, Gunilla Margareta Reinholdina f. 1882 d. 1969

Mottagare: Rudbeck, Reinhold Hugo Josef f. 1871 d. 1957
År och antal: 1889-1955 (39)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
76,40547

12. Arkiv
Titel: Personalavdelningen (Pa)
Tid: 1982 – 1988
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,684425

13. Arkiv
Titel: Bantekniska byrån/Banavdelningen (Bbr)
Tid: 1855 – 1963
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,65613
Digitaliserat material finns

14. Arkiv
Titel: Byggnadsbyrån, nybyggnadsavdelningen (Bybr)
Tid: 1898 – 1940
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,64897

15. Arkiv
Titel: Administrativa byrån (Abr)
Tid: 1899 – 1928
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,612724

16. Arkiv
Titel: Biltrafikbyrån (Blbr)
Tid: 1938 – 1963
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,589294

17. Arkiv
Titel: SJ Data
Tid: 1988 – 2000
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,50374

18. Arkiv
Titel: Driftvärn (DV) Sj:s hemvärn
Tid: 1950 – 1994
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,497314

19. Arkiv
Titel: Persontrafikavdelningen (P)
Tid: 1982 – 1988
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,49067

20. Arkiv
Titel: Bankonstruktionsbyrån (Bkbr)
Tid: 1908 – 1914
Tillhör arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Arkivbildare/upphov: Statens järnvägar

Förvaras: Riksarkivet
75,48887