bild
Dossier-akt

Konung Johan III:s fullmakt för riksråden Klas Åkesson, P. De la Gardie och Klas Bielke, hovråden Krister Gabrielsson och Ture Bielke, krigsrådet Karl Henriksson till Kankas samt sekreterarna Johan Berendes, Nils Rasck och Per Rasmusson Brun att förhandla och sluta med därtill förordnade polska delegerade, Stockholms slott, 18 juli 1585

Konungahusens urkunder

Latin.
Konungens underskrift.

Papper, 1 blad, påtryckt sigill.