Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Svenskt biografiskt lexikon
Ta bort begränsning
Visar träff 1-20 av 70
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Klas

Yrke: Diplomat, Riksråd, Ståthållare
Född: 1544
Död: 1623
120,442154

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Ture

Yrke: Diplomat, Riksråd
Född: 1548
Död: 1600
88,79546

3. Svenskt biografiskt lexikon
88,685165

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Nils

Yrke: Diplomat, Fältmarskalk, Generalguvernör, Hovman, Kungligt råd
Född: 1644
Död: 1716
88,67247

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Hogenskild

Yrke: Riksråd, Ståthållare
Född: 1538
Död: 1605
88,56568

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Sten Nilsson

Yrke: Diplomat, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1624
Död: 1684
87,06226

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Bielke), Sten Turesson

Yrke: Hövitsman, Riksråd
Död: 1431
86,988075

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Riksråd, Sjöofficer, Överståthållare
Född: 1592
Död: 1644
84,087845

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Kollegiepresident, Landshövding, Lantmarskalk
Född: 1649
Död: 1685
84,038025

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Peder Axelsson

Yrke: Sjöofficer
Död: 1565
75,16726

11. Svenskt biografiskt lexikon
75,0809

12. Svenskt biografiskt lexikon
75,07125

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Sten Axelsson

Yrke: Diplomat, Riksråd
Född: 1546
Död: 1600
75,06767

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander)

Yrke: Historiker, Kanslist
Död: levde troligen ännu 1609
75,06537

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lilliehöök), Anders Persson

Yrke: Befallningsman, Riksråd, Ståthållare
Död: 1572
75,06048

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Horn), Henrik Klasson

Yrke: Krigare, Ämbetsman
Född: 1512/13
Död: 1595
75,051186

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Horn, släkt

75,04877

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Gustav Axelsson

Yrke: Diplomat, Hovman, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1547
Död: 1600
75,04866

19. Svenskt biografiskt lexikon
75,04457

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bagge, Peder

Yrke: Sjöofficer
Död: tidigast 1599
75,0399