Begränsa ditt sökresultat

Resultatet begränsat på:
  • Ta bort Uppslagsverk
Ta bort begränsning
Visar träff 1-20 av 70
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Klas

Yrke: Diplomat, Riksråd, Ståthållare
Född: 1544
Död: 1623
123,33922

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Nils

Yrke: Diplomat, Fältmarskalk, Generalguvernör, Hovman, Kungligt råd
Född: 1644
Död: 1716
89,723114

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Hogenskild

Yrke: Riksråd, Ståthållare
Född: 1538
Död: 1605
89,393234

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Ture

Yrke: Diplomat, Riksråd
Född: 1548
Död: 1600
89,20856

5. Svenskt biografiskt lexikon
89,15486

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Bielke), Sten Turesson

Yrke: Hövitsman, Riksråd
Död: 1431
87,69965

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bielke, Sten Nilsson

Yrke: Diplomat, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1624
Död: 1684
87,66394

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Riksråd, Sjöofficer, Överståthållare
Född: 1592
Död: 1644
84,932

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Fleming, Klas

Yrke: Kollegiepresident, Landshövding, Lantmarskalk
Född: 1649
Död: 1685
84,87541

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Peder Axelsson

Yrke: Sjöofficer
Död: 1565
75,19676

11. Svenskt biografiskt lexikon
75,09542

12. Svenskt biografiskt lexikon
75,089645

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Sten Axelsson

Yrke: Diplomat, Riksråd
Född: 1546
Död: 1600
75,0835

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander)

Yrke: Historiker, Kanslist
Död: levde troligen ännu 1609
75,07872

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Lilliehöök), Anders Persson

Yrke: Befallningsman, Riksråd, Ståthållare
Död: 1572
75,0769

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banér, Gustav Axelsson

Yrke: Diplomat, Hovman, Riksråd, Ämbetsman
Född: 1547
Död: 1600
75,06998

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Horn), Henrik Klasson

Yrke: Krigare, Ämbetsman
Född: 1512/13
Död: 1595
75,06067

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Horn, släkt

75,05969

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bagge, Peder

Yrke: Sjöofficer
Död: tidigast 1599
75,05691

20. Svenskt biografiskt lexikon
75,05375