bild
Volym

Ingen titel

Birger Pihls samling

Grunddata

ReferenskodSE/RA/721332/~/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zwei9YabGI9REbyErjzN9T
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkningKungliga autografer:

1. Catharina Stenbock (1535-1621)
Strömsholm 6 december 1619 (angående tullfri införsel av fem läster Rostockeröl)

2. Karl IX (1550-1611)
13 december 1605

3. Maria Eleonora (1599-1655)
Kvitto u.å.

4. Kristina (1626-89)
Stockholm 25 april 1646 (angående Jörgen Lauritsens änka, som skall få tillbaka den skuta som hennes framledne man år 1644 blev fråntagen)

5. Karl XI (1655-97)
Jönköping 1 november 1675 (till Krigskollegium för factoren i Norrköping Jöns Palm om hans årliga lön)

6-7. Karl XII (1682-1718)
Stockholm 5 april 1698 (angående permission för löjtnant Priggenschildt)
namnteckning 1703
- I ask: namnteckning/sigill 1698, 1699, 1703, 1716 (4 st)

8. Ulrika Eleonora d.y. (1688-1741)
Stockholm 30 maj 1719 (fragment av hovstatsräkenskap för år 1719)

9. Fredrik I (1676-1751)
Stockholm 1 september 1721 (angående två centner pistohlekruut)

10. Gustav III (1746-92)
Stockholm 12 januari 1767 (brev på tyska till ej namngiven mottagare)

11. Karl XV (1826-72)
10 december 1869 (förordnande för överjägaren E.J. Lindbohm att vara jägmästare i Wester-Dalarnes revir)

12. Oscar II (1829-1907)
10 september 1880 (förordnande för jägmästaren i Vester Dalarnes revir Ernst Julius Lindbohm att vara jägmästare i Hunnebergs revir och föreståndare för Hunnebergs skogsskola)


Övriga autografer:

13. Bengt Oxenstierna (1591-1643)
Västerås 4 mars 1630 (angående tvåhundra riksdaler från räntekammaren till hästars avbetalning)

14. Elisabeth Carlsdotter (1622-82)
26 maj 1666 (kvitto på räntan för år 1665)

15. Gustaf Adolf De la Gardie (1647-95)
Stockholm 19 november 1690 (tryckt skrivelse från Svea hovrätt till borgmästare och råd i Gävle angående stävjande av missbruket av vin och starka drycker hos dödsdömda och skarprättare)

16. Klas Horn (1583-1632)
Stockholm 16 september 1616 (angående oförhindrad utskeppning av smör?)

17. Maurits Stensson (Leijonhufvud) (1559-1607)
Åby prästgård 9 oktober 1605 (kvitto för förtäring på resan till Kalmar)

18. Nils Bielke
8 juli 1619 (1618?) (kvitto på smör, salt med flera varor)


Övriga, ej undertecknade handlingar:

19. Skrivelse daterad 1539 (vattenstämpel)

20. Fragment av arkliräkenskap 1565

Kontroll

Skapad2022-04-21 09:37:36
Senast ändrad2022-04-21 09:40:30