bild
Volym

[Från Enskilda]

Enskilda arkiv i KA Börje Cronberg (1622-1673)

Grunddata

ReferenskodSE/RA/54303/B/II/2/57
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/aDQjQbjUXKsLBvEx6LnBY0
Datering
16761690(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkningBarckhusen, Hans; borgmästare, Arboga; 1682, (1 st)
Bartels, Dierich, köpman, Lübeck; 1677, 1680, (3 st)
Bielke, Sten; riksråd, riksskattmästare; 1689, (1 st)
Bostell, Herman och Johan; 1680, (1 st)
Brahe, Nils; riksråd och amiral, Stockholm; 1679, 1680, (3 st)
Bremer, Henrik; Lübeck; 1680, (1 st)
Byssing, Johan; borgmästare, Södertälje; 1679, (1 st)
Cantersten, Carl; sekreterare; 1678, (1 st)
Creutz, Lorentz; riksråd och landshövding; 1681 (1 st)
Cronberg, Anders; son till Börje Cronberg, Strömsholm; 1681 (1 st)
Cronberg, Anna J.; dotter till Börje Cronberg; 1682, (1 st)
Dalborg, Erik; räntmästare, Falun; 1679, (1 st)
De la Gardie, Magnus Gabriel; rikskansler; 1683, (1 st)
Enander, Hans; Stockholm; 1680, (1 st)
Ericksson, E.; Örebro; 1685, (1 st)
Ericksson, Nils; åbonde, Götlunda; 1682, (1 st)
Falkenberg, Gabriel; landshövding i Södermanland; 1681, 1683-1684, (5 st)
Frigell, Axel; Stockholm; 1680, (1 st)
Funck, Elisabet; änka efter direktören för Avesta bruk, Johan Funck; Stockholm; 1679, (2 st)
Funck, Johan; direktör för Avesta; 1677, (2 st)
Furubom, Samuel Johansson; vice häradshövding i Uppland, senare v. lagman i Södermanland, Stockholm; 1679, (5 st)
Gyldenklou, David; svåger till Börje Cronberg; överstelöjtnant, Hulterstad; 1677, (1 st)
Gyldenklou, Katarina; syster till Börje Cronbergs fru, Anna Maria Gyldenklou, Stockholm; 1684, (1 st)
Gyllenborg, Jakob; landshövding m.m., Uppsala; 1690, (1 st)
Gyllenpistol, Karl; major vid livregementet till häst; 1677, (1 st)
Gyllenstierna, Göran; överståthållare, Stockholm; 1681, 1689, (5 st)
Hansson, Johan; inspektor, Hällefors och hans änka; 1678-1681, (9 st)
Jonsson, Nils; Örebro; 1681, (1 st)
Jönsson, Sifvert, B. Cronbergs fogde i Östergötland; 1677, (1 st)
Klingenstierna, Beata; änka efter biskop Klingenstierna; Örebro; 1678, (1 st)
Krafft, Erik; brotullinspektor; Örebro; 1679, 1682, (4 st)
Larsson, Anders; lantbokhållare; 1677-1678, (2 st)
Larsson, Sven; befallningsman, Hanstavik; 1678, (1 st)
Leijonhoff, And.; häradshövding i Askers, Sköllersta m.fl. härader samt Karlskoga och Leke bergslager; Svavelbruket; 1688, (1 st)
Lillie, Axel; landshöving; 1677, (1 st)
Lilliecrona, Gustaf; landshövding; 1680-1681, 1683-1684, 1687, (9 st)
Lilliemarck, Johan Stigaelis; 1700, (1 st)
Lundius, Johannes O.; pastor i Lunda och Kyle pastorat; 1678-1679, 1681, (4 st)
Montin, P.; Norrköping; 1679, (1 st)
Norfelt, Isr.; burggreve; arvingarna; 1678, (1 st)
Olofsson, Abraham, sockerbagare, sterbhuset; 1690, (1 st)
Olsdotter, Kristina; Örebro; 1679, (1 st)
Planting, Erik; överste för Upplands ryttare; Nyköping; 1681, (2 st)
Plåhman, Johan; häradshövding; Kexholm; 1679, 1683 15/10, (2 st)
Pott, Johan Persson; Stockholm; 1676, (1 st)
Rauman, Mathias; inspektor; Örebro; 1681-1682, (3 st)
Reutercrantz, Esbjörn; gift med en dotter till B. Cronberg; stallmästare, Strömsholm; 1679, 1682, 1684, (4 st)
Reutercrantz, Martin; landshövding, Örebro; 1679, (2 st)
Rihel-Bartolotti; 1678-1679, (2 st)
Rosenhane, Axel; v. landshövding i Östergötland län; 1676, 1678, (2 st)
Scharff, Paul Johansson; 1686, (1 st)
Slagberg, Klas Jönsson; Stockholm; odat., 1679, 1680, (5 st)
Staffansdotter, Maria; 1680 26/2, (1 st)
Tigerclou, Albrecht, sekreterare; 1690 22/12, (1 st)
Using, Johan; arrendator, Vallås hammare; 1680, (1 st)
Uttermarck, Daniel Bengtsson; ståthållare, Gripsholm; 1683, (1 st)
Wreman, Petter; borgmästare, Arboga; 1682, (2 st)
Osignerade eller med oläslig namnteckning försedda brev - Se: vol. 55

Kontroll

Skapad2010-05-10 09:48:58
Senast ändrad2010-05-31 15:50:08